Doç. Dr. NAZLI ŞENSOY(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi nazsensoy@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : AİLE HEKİMLİĞİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : ERCİYES ÜNİ.TIP FAK. 1991
Doktora : ADNAN MENDERES ÜNİ.TIP FAK.AİLE HEKİMLİĞİ 2005
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile HekAnabilim Dalı Başkanı20092012
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile HekAnabilim Dalı Başkanı2013 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp FakültesiTıp Fakültesi Yönetim kurulu üyesi 20092012
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf Koordinatör Yrd20072010
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp FakültesiTıp Fakültesi 6. Sınıf Koordinatör 20102011


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Modulator effects of the methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism on response to vitamin B12 therapy and homocysteine metabolism., Dna Cell Biol , 31(5), 820-825, 2012(Soysal Y, Kahraman A, Dogan N, Imirzalioglu N, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Reproductive/sexual health knowledge, opinions and attidudes of university students., Middle East Journal Of Famıly Medıcıne , 6, 1, 17-21, 2008(Gemalmaz A, Aydin S. , ile birlikte)
2Afyonkarahisar İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması, Journal of Clinical and Analytical Medicine , 5(1), 29-34, 2014(Özmen A, Doğan N, Ercan A, Karabekir H.S. , ile birlikte)
3Aile Hekimliğinde Yaşlı Sağlığı ve Yasal Sorunlar, Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics , 5(1):, 26-32, 2014
4Diabetes Mellitus ve Obezitede Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Seçenekleri., Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, 5(4), 66-70, 2014(Yılmaz M, ile birlikte)
5Gebelikte Rh ve ABO Kan Grup Uyuşmazlıkları., Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics , 5(5), 65-9, 2014
6Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Sağlık Denetim Odağı Algılama Düzeyleri ve Sağlık Davranışlarına Etkisi. , Euras J Fam Med , 3(3), 157-162, 2014(Hekimoğlu L, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Do women in Aydın do self breast examination, 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması K, 20-23 Nisan 2005, 256, 2005(Dişçigil G, Tekin N, ile birlikte)
0Çeviriler
1Diyabetes Mellitus
0Verdiği Dersler : 
1Aile Hekimliği2014
2Aile Hekimliği2014
Diğer Bilgiler :