Doç. Dr. ŞABAN ORTAK(EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM B)
E-posta Adresi sortak@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.FEN EDE.FAK.TARİH 1994
Yüksek Lisans : ATATÜRK ÜNİ.A.İ.İ.T.ENS.A.İ.İ.T. 1998
Doktora : ATATÜRK ÜNİ.A.İ.İ.T.ENS.A.İ.İ.T. 2004
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜN. EĞİTİM FAK. 2013
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Bölüm Başkanı20112014


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Erzurum’da Ermeni Mezalimine Şahit Rus Yarbayı Twerdo Khlebof’un Hatıraları, ,, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, 1, 41-48, 2001(AYDOĞAN E., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
11924 Erzurum Depremi ve Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemalin II. Erzurum Gezisi, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap T, 3 (2), 191, 2002
2Batı Kamuoyuna Yönelik Asılsız Ermeni Propagandaları, , 2003, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap T, 3(3), 77, 2003
3İlkokul Öğretmenlerinin Maaş Sorunu ve İlk Öğretmen Grevi (1920),, , Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap , 3(4), 219, 2003
4İkinci Meşrutiyet’ten 1927 Yılına Kadar Yayın İmtiyazı Alan Gazete ve Mecmualar (1908-1927), Yıl: Erzurum, 2006, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü De, 7(1), 223, 2006
5Reis-İ Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Ermeniler Tarafından Düzenlenen Bir Suikast Girişimi (1924), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, c.VIII, Sayı: 3 , 73, 2006
6Büyük Taarruz’un TBMM’ndeki Yansımaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, X, Sayı: 2 , 65, 2008
7Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, X, Sayı: 2 , 161, 2008(GAZEL A.A,, ile birlikte)
8Cumhuriyet Türkiyesi’nin Tamamlanması Gereken Bir Projesi: Afyon-Antalya Demiryolu Hattı İnşaatı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, X, Sayı: 3, 83, 2008
9Maarif Vekili Mustafa Necati Bey'in Avrupa Gezisi (1927), Balıkesir Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12/22, 34-40, 2010
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1TBMM I. Dönem Erzurum Mebusu Mehmet Nusret (Son) Efendi, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze, 23-25 Temmuz 2002, 695, 2003
2Halep'teki Müslüman Vakıflarına Yönelik Azınlık ve Yabancı Müdahaleleri (1860-1924), Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu, c.II, s.117-128, 2014
3I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti ile İngiltere ve Fransa Arasında Yapılan Esir Değişimi Anlaşması (28 Aralık 1917), XVI.Türk Tarih Kongresi, Cilt: IV/Kısım: III, s.1289-1320., 2015
4"Tanassur Hadisesi ve Bursa Amerikan Kız Koleji'nin Kapatılması ", Mudanya Mütarekesi'nden Günümüze Bursa Sempozyumu, , 671-698, 2015
5"İttihat ve Terakkî Yönetiminin Filistin'e Yahudi Göçlerine Karşı Politikaları", XVII.Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, , 2014
6"Sarıkamış Harekâtı Öncesi Kafkas Cephesi'ne Deniz Nakliyatı ve Yaşanan Deniz Savaşları", 100.Yılı Münasebetiyle I.Dünya Savaşı'nda Kafkas C, , s.283-308, 2015
7Dostluğunun Bir Göstergesi: Türkiye-Romanya Arasında İmzalanan Mezarlıkların Muhafazasına Dair Anlaşma (18 Eylül 1930), III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Semp, 22-26 Nisan 2015, , 2015
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Büyük Savaşın (I.Dünya Savaşı) Eşiğinde Antalya, 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, 22-23 Kasım 2007, 90, 2008
2İnkılâplara Karşı Silifke’de Bir Provokasyon: Hoca Askerî Olayı (1924), Mersin Sempozyumu 2008, 19-22 Kasım 2008, 2317, 2009
3Kurtuluş Savaşı Döneminde Afyon'daki Mülteciler, Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar S, 8-9 Ekim 2009, 67-76, 2010
4"Albay Mahmut Bey'in Güney Cephesi Hatıraları", Milli Mücadele'de Güney Bölgesi Sempozyumu, , s. 551-588, 2015
5"Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığı Meselesi", Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014, , 2014
6“İnkılâplara Karşı Silifke’de Bir Provokasyon: Hoca Askerî Olayı (1924), Mersin Sempozyumu, 19-22 Kasım 2008, 2317-2329, 2009
7"Vaiz İbrahim Edhem Efendi'nin İstiklâl Mahkemelerinde Yargılanması ve İdamı", İstiklâl Mahkemeleri Sempozyumu, 10-11 Aralık 2015, , 2015
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1DR.İBRAHİM TALİ BEY'İN GÜNLÜĞÜ, ARBA YAY., 227, , 2000(AYDOĞAN E., ile birlikte)
2Osmanlı'nın Son Manevralarından Suriye ve Garbî Arabistan Tehcîri, Pegem/A, 284, , 2011
0Yönettiği Tezler
1İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretiminde Proje Yönteminin Kullanımına İlişkin Sosyal Bilgiler/Sınıf Öğretmenlerinin Tutumları, Ayhan YILDIRIM, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2Resmi Bayram ve Törenlerin Kutlanma Şekilleri İle İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme (Afyonkarahisar İli Örneği) , Necmettin AVCI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
3İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Memnuniyetlerinin SBS'deki Sosyal Bilgiler Testi Başarılarına Etkisi, Nazlı KOCABIYIK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
41927 Nüfus Sayımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Mustafa KÖSE, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
5“Demokrat Parti İkidarı'nın Halk Eğitimi Politikaları”, Melehat GEZER, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
6“İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Rol Oynama ve Tarihsel Empati Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi’’, Altan AYSAL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
7“Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi", Muzaffer ÇATAK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
Diğer Bilgiler :