Doç. Dr. HÜSEYİN KOÇAK(FEN EDEB.FAK.)
E-posta Adresi kocak@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ODTÜ FEN-ED.FAK.SOSYOLOJİ 1993
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.SOS.BİL.ENS. KAMU YÖNETİMİ, KENT VE ÇEV 1996
Doktora : ANKARA ÜNİ.SOS.BİL.ENS. KAMU YÖNETİMİ, KENT VE ÇEV 2004
Doçentlik : UAK 2012
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ, FEF Sosyoloji BölümüBölüm Başkan Yardımcılığı20052007


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Ergenlerin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Sosyalleşme Süreçleri Üzerine Bir Araştırma(Kütahya İli Örneği), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya Özel Sayısı, 21-31, 2014(Ziya Köse, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Kentsel Dönüşüm Uygulamaları(Aydın ve Afyonkarahisar Örneği), AKÜ İİBF DERGİSİ, 10, 397-417, 2008(M Tolanlar., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Cumhuriyetten Günümüze Orta Anadolu Kentlerinin Kentse Gelişme Dinamikleri(Yozgat ve Çorum Örnekleri), Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehir, 02-04 Kasım 2012 Çorum, , 2014
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Modern ve Postmodern İnsan-Doğa Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım, Çevre ve Ahlak Sempozyum Bildirileri, Gaziantep 2014, , 2014(Ahmet Ayhan Koyuncu, ile birlikte)
0Verdiği Dersler : 
1İnsan, çevre ve Toplum2008
Diğer Bilgiler :