MEHMET KÜRŞAT KOCA(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi mkkoca@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Bilgiler Öğretimi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.K.K.EĞİ.FAK.COĞRAFYA 1999
Yüksek Lisans : ATATÜRK ÜNİ.SOS.BİL.ENS.İLKÖĞRETİM 2001
Doktora : GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞT. BİL. ENST. 2014
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Coğrafi Faktörlerin İdari Yapılanma Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek: Afyonkarahisar İli, Amme İdaresi Dergisi, 43-3, 109-124, 2010( Yazıcı H., Koca N., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İlköğretimde “Deprem ve Depremin Zararlarından Korunma Yolları”nın Önemi, Doğu Coğrafya Dergisi, 7, 7, 2002(Özdemir, Ü., Ertürk, M., Güner İ., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Etkinliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İl Örneklemi), Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2008, 247, 2008(Koca,N., Ocak,G., ile birlikte)
2Effect of Geographical Factors on Education (The Case of Afyonkarahisar Province), Fourth Balkan Congress, 22-24 June 2007, 134, 2007(Yazıcı, H., ile birlikte)
3An Investigation Of Prospective Social Studies Teachers’ Self-Efficacies Of Computer Use , International Computer and Instructional Technolog, 24-26 Eylül 2010, 172, 2010( Bağcı H., Çoklar A. N., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyonkarahisar Şehrinde Başlıca Planlama ve Altyapı Sorunları, VII.Afyonkarahisar Sempozyumu , 18-20 Nisan 2005, 18, 2005(YAZICI,H., ALİAĞAOĞLU, A., ile birlikte)
2Afyonkarahisar Atasözlerinin Coğrafi Analizi, Ulusal Coğrafya Kongresi, 30 Eylül 2005, , 2005(Yazıcı, H.,Boz, E., Akgül,Y., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Türkiye'de Tarım Hayvancılık ve Ormancılık, Pegem A Yayıncılık, 223-262, , 2007(Koca, N., ile birlikte)
2Türkiye'de Madencilik ve Enerji Kaynakları, Pegem A Yayıncılık, 264-278, , 2007(Koca, N., ile birlikte)
3Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı, Pegem A Yayıncılık, 21-36, , 2008(Yazıcı,H., ile birlikte)
4Genel Coğrafya, Pegem Akademi Yayıncılık, 330, , 2007(Yazıcı, H., ile birlikte)
5Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Pegem Akademi Yayınevi, 389, , 2007(Yazıcı, H., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1 
0Verdiği Dersler : 
1Sos. Bil. Öğretimi2009
2Siyasi Coğrafya2009
3Ekonomi2009
4Seçmeli III2009
5Türkiye Beşeri Eko. C2009
6Okul Deneyimi2009
7Öğretmenlik Uygulaması2009
8Bilimsel Araştırma Yöntemleri2009
9Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemesi2009
10Günümüz Dünya Sorunları2009
11Siyaset Bilimine Giriş2009
12Öğretmenlik Uygulaması I2009
13Okul Deneyimi2009
Diğer Bilgiler :