Doç.Dr HACI AHMET ÇELİK(DEN.ARŞ.MER.LAB.MÜD.)
E-posta Adresi hacelik@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans :
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK. 1997
Doktora : SELÇUK ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.DOĞUM VE JİNEKOLOJİ 2003
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Number of Follicular Waves and Their Effect on Pregnancy Rate in the Cow, Reprod. Dom. Anim, 40, 87–92 , 2005
2Serum Apolipoprotein B100 concentrations in obese Holstein Heifers, Revue Méd. Vét, 157, 72-75, 2006(Civelek, T, F.M. Birdane, A.Yağcı, S.M.Pancarcı, M. Kabu, ile birlikte)
3Sonographische Geschlechtsfeststellung bei Schaffeten unter Feldbedingungen durch einmalige Untersuchung, Tierärztl. Prax., 35, 197-201 , 2007(Şendag, S.,I. Aydin, D. A. Dinç, A. Wehrend, M. Gürkan, ile birlikte)
4The Effects of Ovarian Steroids on Myometrial Contractions in Ovariectomized Rats, Revue Méd. Vét., 158, , 556-561 , 2007(Bülbül A., K. Altunbaş, A. Sevimli, A. Yağcı, E. Akdağ, ile birlikte)
5The Role of Nitric Oxide in the Effects of Ovarian Steroids on Spontaneous Myometrial Contractility in Rats, Theriogenology, 68, 1156–1168, 2007(Bülbül, A., A. Yağcı, K. Altunbaş, A. Sevimli, A. Karadeniz, E. Akdag, ile birlikte)
6Effects of Bacterial Pneumonia in Neonatal Calves on Serum Lipids , Bull. Vet. Inst. Pulawy, 51, 503-507 , 2007(Civelek, T., K. Kav, I. Camkerten, A. Acar, ile birlikte)
7Ultrasonographic Evaluation of Age Related Influence on the Teat Canal and the Effect of This Influence on Milk Yield in Brown Swiss Cows , Bull Vet Inst Pulawy , 52, 245-249, 2008(İ. Aydın, M. Colak, S. Sendag, D.A. Dinc, ile birlikte)
8Blood Nitric Oxide and Ovarian Steroids Levels During the Cycle Stage in Brown Swiss Cows, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55, 155-159, 2008(Bülbül, A., M. Şireli, G. Avcı ve T. Civelek,, ile birlikte)
9Plasma Leptin, Insulin, Glucose, and Urea Concentrations Throughout Lactation in Dairy Cows, Bull Vet Inst Pulawy , 52, 381-385, 2008(Eryavuz A, G. Avci, İ. Kücükkurt, ile birlikte)
10Effects of Dystocia on Plasma Cortisol and Cholesterol Levels in Holstein Heifers and Their Newborn Calves, Bull Vet Inst Pulawy , 52, 649-654, 2008(Civelek, T., G. Avcı, C. C. Cıngı, ile birlikte)
11Effect of ß-carotene on Ovarium Functions and Ovsynch Success in Repeat Breeder Cows, Kafkas Üniv Vet Fak Derg , 15 , 1-8, 2009(G. Avcı, İ. Aydın, A. Bülbül, T. Bülbül , ile birlikte)
12Identification and Antimicrobial Susceptibility of Subclinical Mastitis Pathogens Isolated from Hair Goats’Milk , J Anim Vet Adv , 8, 1086-1090, 2009(Aydın, İ., K. Kav , ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Hakiki Anöstrüs ve Suböstrüslü Düve ve İneklerin Pregesterone Releasing Intravaginal Device (PRID) ile Tedavisi, Veteriner Bilimleri Dergisi, 17, 129-134 , 2001(Şendağ, S., İ. Aydın, M. Çolak ve S. Ümütlü, ile birlikte)
2Süt İneklerinde Ovaryum Kaynaklı Siklus Bozukluklarının Progesteron Salan Spiral (PRID-Pregesterone Releasing Intravaginal Device) ile Tedavisi, Bültendif, 16, 2-6 , 2001(Şendağ, S., İ. Aydın, ile birlikte)
3 “İnek ve Düvelerde Real-time, B-mode Ultrasonografi ile Fötal Cinsiyetin Belirlenmesi , Veteriner Bilimleri Dergisi, 18, 5-11 , 2002(Dinç, D. A., S. Şendağ, İ. Aydın, S. Ümütlü, F. Aral, ile birlikte)
4Köpeklerde Gebelik Tanı Yöntemleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, , , 2003(Şendağ, S., M. Alan, İ. Aydın, İ. Taşal, ile birlikte)
5Köpeklerde Real-Time Ultrasonografinin Reprodüktif Kullanım Alanları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergi, 14, 57-63 , 2003(Şendağ S, İ. Taşal, İ. Aydın, M. Alan, ile birlikte)
6İneklerde Senkronizasyon Sonrası ve Siklus Dönemleri Nitrik Oksit Seviyeleri, Veteriner Bilimleri Dergisi, 20, 5-10 , 2004(D. A. Dinç, ile birlikte)
7Nitrik Oksitin Dişi Üreme Sistemi Üzerine Etkisi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1, 155-160 , 2004(Bülbül, A , ile birlikte)
8İneklerde Prenatal Embriyonik/fötal Cinsiyetin Belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2, 39-44, 2005(Şendağ S, İ. Aydın , ile birlikte)
9Köpeklerde Ovaryumların Ultrasonografik ve Postoperatif Muayeneleri, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25, 1-6, 2006(Yılmaz, O., M. Uçar., , ile birlikte)
10İneklerde Seksüel Siklusun Çeşitli Evrelerinde Dominant ve Sekonder Follikül Sıvılarında Oksidan-Antioksidan Dengenin İzlemesi, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 16, 1-7, 2006(A. Bülbül, G. Avcı, İ. Aydın, İ. Küçükkurt, ile birlikte)
11Kıl Keçilerinde Subklinik Mastitisin Teşhisi İçin California Mastitis Test (CMT)’in Değerlendirilmesi, Veteriner Bilimleri Dergisi, 23, 5-12, 2007(Aydın, İ., H. H. Hadimli, Z. Sayın, ile birlikte)
12Koyunlarda Plasentomların Ultrasonografik Ölçümleri ile Plasentom Gelişimi ve Gebelik Yaşının Belirlenmesi, Veteriner Bilimleri Dergisi, 25, 29-34, 2008(Aydın, İ., S. Şendağ, D. A. Dinç, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1TÜBAV BİLİM DERGİSİ
2Reproduction in Domestic Animals
0Yönettiği Tezler
1İneklerde Ovaryum Fizyolojisinin Mevsimle İlişkisinin Postmortem Belirlenmesi, Aydın Oltu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1İneklerde Folliküler Dalga Sayısının Fertilite Oranı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
2İneklerde Nitrik Oksitin Bazı Reprodüktif Olaylara Etkisi
3Ratlarda Ovaryum Steroitleri ile Nitrik Oksit Etkileşiminin Spontan Myometriyal Kasılımlar Üzerine Etkisinin In Vitro Tespiti
4İneklerde Östrus Siklusunun Farklı Dönemlerindeki Follikül Sıvısında Steroid Hormonları ile Bazı Metabolik Maddelerin Düzeylerinin Belirlenmesi
5Östrojen ve Progesteron Hormonlarının Uterus NOS Enzimlerinin Dağılımı Üzerine Etkisi
6Ovaryum Steroidlerinin A, C, E Vitaminleri ile Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
7Afyon Bölgesi Holstein Irkı İneklerde Ultrasonografinin Reprodüktif Kullanımı. I. Postpartum Dönemde Ovaryum Fizyolojisi
8Afyon ve Çevresinde Gezici Klinik Uygulamalarının Veteriner Hekimlik ve Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Katkısının Değerlendirilmesi
0Verdiği Dersler : 
1Doğum ve Jinekolojiye Giriş2005
2Klinik I2005
3İntörn Doğum ve Jinekoloji2005
4Evcil Hayvanlarda Genital Organların Anatomisi ve 2005
5Evcil Hayvanlarda Doğuma Yardım2005
6Evcil Hay. Gebelik Fizyolojisi2005
7Kısraklarda Normal ve Güç Doğumlar2005
8Meme Sağlığı ve Hastalıkları2005
9Doğum Bilgisi2006
10Klinik II2006
11Klinik IV2006
12Meme Sağlığı ve Hastalıkları2006
13Evcil Hay. Genital Organların Anatomisi ve Endokri2006
14Evcil Hayvanlarda Gebelik Fizyolojisi2006
15Fertilizasyon, Yavrunun Gelişmesi ve Plasentasyon2006
16Kısraklarda İnfertilite2006
17Reprodüktif Hormonlar ve Klinik Kullanımı2006
18Jinekoloji Bilgisi2006
19Klinik III2006
20İntörn Doğum ve Jinekoloji2006
21Evcil Hay. Genital Organların Anatomisi ve Endokri2006
22Gebelik Sırasında Yavruda Görülen Anom. ve Teratol2006
23Meme ve Meme Başına Uygulanan Operasyonlar2006
24Sütçü İşletmelerde Meme Sağlığı2006
25Klinik IV2007
26Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları2007
27Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar2007
28Gebelik Sırasında Yavruda Görülen Anomaliler ve Te2007
29Gebelikte Anne ve Yavruda Görülen Hastalıklar2007
30Jinekolojide Laparoskopik Tanı Yöntemleri2007
31Kısraklarda Normal ve Güç Doğumlar2007
32Klinik III2007
33İntörn Doğum2007
34Evcil Hayv. Meme Tümörleri ve Tedavisi2007
35Seminer2007
36Danışmanlık2007
37Karnivorlarda İnfertilite2007
38Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfek.2007
39Jinekolojide Laparoskopik Tanı Yöntemleri2007
40Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Kontrol Prog.2007
41Seminer 2007
42Danışmanlık2007
43Klinik II2008
44Klinik IV2008
45Evcil Hay. G.O. Anat. Endok. ve Sek. Sik.2008
46Meme sağlığı ve hastalıları2008
47Reprod. Endokrinoloji ve seksüel siklus2008
48Geb. dönemi fizyolojisi ve endokrinolojisi2008
49Çiftlik hayvanlarında gebelik tanısı2008
50Evcil hayvanlarda mastitis2008
51Evcil hav. Meme tümörleri ve tedavileri2008
52Seminer2008
53Danışmanlık2008
54Klinik II2008
55İntörn Doğum2008
56Doğum ve Jinekolojiye Giriş2008
57Evcil Hay. Gen. Org. Ana. Endo. Ve Sek. Sik.2008
58Evcil Hay. Gebelik Fizyolojisi ve Tanısı2008
59Meme Sağlığı ve Hastalıkları2008
60Seminer2008
61Danışmanlık2008
62İnek. Norm. Doğ. Ve Yardım Yön.2008
63Kısraklarda Normal ve Güç Doğumlar2008
64Danışmanlık2008
65Uzmanlık Alan Dersi2008
Diğer Bilgiler :