Yrd.Doç.Dr. BAYRAM ÇETİNKAYA(TÜRK DİLİ BÖL.BŞK.)
E-posta Adresi bayramcetinkaya@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : Türk Dili
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : DOKUZ EYLÜL ÜNİ.BUCA EĞİ.FAK.TÜRK DİLİ VE EDE.ÖĞR. 1998
Yüksek Lisans : AKÜ SOS.BİL.ENS.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2001
Doktora : GAZİ ÜNİ.SOS.BİL.ENS.TÜRK DİLİ BİLİM DALI 2006
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Türk Dili Bölüm BaşkanlığıBölüm Başkanı2010 


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Eşdizimli Sözlükler, Turkish Studies, 4/4, 196-206, 2009
2Sözlüklerde Tanımlama Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, Turkish Studies, 9/9, 395-406, 2014
3Söz Varlığımızda Bedene Dayalı Duygu Adlandırmaları, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Ara, 9, 165-184, 2017
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1“Ad Aktarması Yapısındaki Öfke Göstergeleri”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.VIII, S.2, 23-39, 2006
2“Bağlam İçerisinde Yürek ve Kalp Sözcükleri", AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.IX, S.1, 111-134, 2007
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1“Duygu Kavramlarının Karşılanmasında Renk İsimleri”, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, , 115-118, 2007
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Eşdizimli Sözlükler ve Türkçenin Eşdizimli Sözlüğü, Türkiye'de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmala, 4-6 Kasım 2010, 406-415, 2010
2Esnek Yapılı Deyimler Üzerine, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Aralık 2010, , 2010
3Sözlük Tanımlamalarında Kavramlar Arası İlişkilendirmede Görev Alan Sözcükler (Fiilimsiler), I. ve II. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu Bi, 03-04 Kasım 2015, III. Cilt 137-166, 2016
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Türkiye Türkçesinde -(y)AlI Ekiyle Kurulu Zarf-Fiiller Üzerine Derleme Dayalı Bir İnceleme, VII. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, , , 2012
2Sözlüklerde Tanımlama Sözvarlığı Üzerine Bir İnceleme (İlköğretim Türkçe Sözlükleri), Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı II, , , 2012
0Editorlük veya Hakemlikler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitimbilim
0Yönettiği Tezler
1İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Türkçe Deyimleri Bilme, Anlama ve Yorumlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar İl Merkezi Örneği, Fatma Düzenli, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
2Yavuz Bahadıroğlu’nun Çocuk Romanları ve Hikâyelerinde Yer Alan Değerler, Bahadır Gülden, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
0Verdiği Dersler : 
1Türk Dilbilgisi 3 (Türkçe Öğretmenliği 2)2014
2Türk Dilbilgisi 1 (Türkçe Öğretmenliği 1)2014
3Türkiye Türkçesi I2014
4Uzmanlık Alan Dersi2014
5Danışmanlık2014
Diğer Bilgiler :