Yrd.Doç.Dr. MEHMET ÖZKAN(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : OSMANGAZİ ÜNİ FEN ED.FAK.FİZİK 1996
Yüksek Lisans : OSMANGAZİ ÜNİ.FEN BİL.ENS. 1998
Doktora : OSMANGAZİ ÜNİ.FEN BİL.ENS. 2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Fen Edebiyat Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Fiz. Ana Bilim Dal Başkanı2011 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1ZnSe nanocrystalline thin films deposition on Si substrate by thermionic vacuum arc, Proceedings of the Institution of Mechanical Engin, 226, 103-108, 2012(Ekem N, Balbag M Z, Pat S, ile birlikte)
2Diamond-like carbon coated on polyethylene terephthalate by Thermionic Vacuum Arc, Journal of Plastic Film and Sheeting, 27 (1-2), 127-137, 2011(Pat S, Temel S, Ekem N, Korkmaz Ş, Balbağ M. Z, ile birlikte)
3Antireflective Coating on Polyethylene Terephthalate by TVA, Journal of Plastic Film and Sheeting, 26 (3), 259, 2011(Pat S, Özmumcu M, Ekem N, Korkmaz Ş, Balbağ M. Z, ile birlikte)
4Thermionic vacuum arc (TVA) technique for magnesium thin film deposition, Physica B, 405, 3276-3278, 2011(Balbağ Z, Ekem N, Pat S, Geavit M, ile birlikte)
5ZnS thin film deposition on Silicon and glass substrates by Thermionic vacuum Arc, Materials Science in Semiconductor Processing, , , 2011(Ekem N. Pat S. Balbag M Z., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1ZnO Thin films with reactive sputter at different O2 concentration and some physical properties, Azerbaijan Journal of Physics, 16, 2, 2010(Korkmaz Ş, Ekem N, Balbağ Z, Pat S, Temel S, Özmumcu M, Çetin N. E, Elmas S, ile birlikte)
2ZrO2 and SiO2 coatings of mineral lenses for anti-reflection with thermionic vacuum arc (TVA) technique and investigation of some physical properties, Azerbaijan Journal of Physics, 16, 2, 2010(Korkmaz Ş, Ekem N, Balbağ Z, Pat S, Temel S, Özmumcu M, Çetin N. E, Elmas S, ile birlikte)
3Calculation of Coupling Coefficient By Coupled Mode Theory Between TE Modes in a Multimode Dielectric Slab Waveguide, Balkan physics Letters, 16, 161082, 2009(Çetin A, Harmankuyu Ç, Kılıçkaya M. S, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Investigating morphologies of glassy thin films having the structure of B2O. Na2O.ZnOV2O5 (:Cu, urkish physical society 27th international physics, 14-17 Eylül 2010, , 2010(Kılıç G, Özmumcu M, ile birlikte)
2Deposition and Characterization of ZnS Thin Films by Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique, NanoTR-VI, June 15-18, 2010, , 2010(Ekem N, Pat S,Balbag M Z, Korkmaz Ş., ile birlikte)
3AR Coating of Organic Substrates by Thermionic Vacuum Arc Technique (TVA), NanoTR-VI, June 15-18, 2010, , 2010(Özmumcu M, Ekem N, Pat S,Balbag M Z, Korkmaz Ş., ile birlikte)
4Some Optical Properties of MgF2 Thin Films Deposited by Thermoionic Vacuum Arc (TVA), NanoTR-VI, June 15-18, 2010, , 2010(Elmas S, Korkmaz Ş, Ekem N, Pat S, Balbag M Z, ile birlikte)
5Deposition of ZnO Thin Films with Reactive Sputter at Different O2 Concentrations and Determination of Their Some Physical Properties, NanoTR-VI, June 15-18, 2010, , 2010(Çetin N E, Ekem N, Pat S, Balbağ M Z, ile birlikte)
6Deposition and Characterization of GaAs Thin Films by RF Sputtering in Argon Atmosphere, NanoTR-VI, June 15-18, 2010, , 2010(Ekem N, Nebi M, Pat S, Balbağ M Z, Korkmaz Ş,, ile birlikte)
7Anti-Reflective Coatings of Mineral Lenses with Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technique and Investigation of Some Physical Properties, NanoTR-VI, June 15-18, 2010, , 2010(Temel S, Ekem N, Pat S, Balbağ M Z, Korkmaz Ş, ile birlikte)
8Termiyonik vakum ark (TVA) yöntemi ile mağnezyum ince filmlerin üretilmesi ve bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi., Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongres, 24-27 Eylül, 2009, , 2009(Balbağ M Z, Ekem N, Geavit M, ile birlikte)
9Termiyonik vakum ark (TVA) yöntemiyle ZrO2 gözlük camı kaplamalarının yapılması. , Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül, 2009, , 2009(Temel S, Ekem N, Pat S, Balbağ M Z, Geavit M, ile birlikte)
10RF saçtırma tekniği ile depolanan SiO2 ince filmler, Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül, 2009, , 2009(Kılıç G, Balbağ M Z, Korkmaz Ş, Pat S, Ekem N, ile birlikte)
11GaAsN ince filmlerin RF plazması ile elde edilmesi ve bazı özelliklerinin incelenmesi., Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül, 2009, , 2009(Özmumcu M, Ekem N, Pat S, Balbağ M Z, Geavit M, ile birlikte)
12:Calculation of coupling coefficient by coupled mode theory between TE modes in a multimode dielectric slab waveguide, Türk Fizik derneği 25. Fizik Kongresi, 25-29 ağustos 2008, , 2008(Çetin A, Harmankuyu Ç, Kılıçkaya M. S, ile birlikte)
13The mode solitions in an embedded dielectric waveguide, 9 th International Balkan Workshop on Apllied Phys, July 7-9, 2008, Constanta - Romania., , 2008(Çetin A, Harmankuyu Ç, Kılıçkaya M. S, ile birlikte)
14Fundemental mode analysis by using pade approximation an optical waveguide with graded index profile, 9 th International Balkan Workshop on Apllied Phys, July 7-9, 2008, Constanta - Romania., , 2008(Çetin A, Harmankuyu Ç, Kılıçkaya M. S, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Termiyonik vakum ark (TVA) yöntemi ile mağnezyum ince filmlerin üretimi ve bazı özelliklerinin incelenmesi, MYOMAT 2009, I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit, 15-16 Haziran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, E, , 2009(Balbağ M. Z. ,Nebi M. , Pat S., Ekem N. , Musa G. , ile birlikte)
2RF saçtırma tekniğiyle üretilen GaAsN ince filmlerin bazı optik özelliklerinin incelenmesi, MYOMAT 2009, I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit, 15-16 Haziran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, , , 2009(Ekem N, Korkmaz Ş, Balbağ M Z, Temel S, Elmas S, Pat S, Musa G, ile birlikte)
3RF saçtırma yöntemi kullanılarak hazırlanan SiO2 ince filmlerinin bazı özelliklerinin incelenmesi, MYOMAT 2009, I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksi, 15-16 Haziran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, , , 2009
4GaAs ince filmlerin üretimi ve elde edilen GaAs ince filmlerin bazı optik özellikleri, MYOMAT 2009, I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit, 15-16 Haziran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, E, , 2009(Ekem N, Balbağ M Z, Özmumcu M, Temel S, Gedik E, Pat S, Musa G, ile birlikte)
5RF plazması ile BaTiO3 ince film üretimi ve bazı optik özelliklerinin incelenmesi, MYOMAT 2009, I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit, 15-16 Haziran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, E, , 2009(Ekem N, Özmumcu M, Gedik E, Balbağ MZ, Pat S, Musa G , ile birlikte)
6Tek modlu basamak indisli fiberlerin bazı parametrelerinin incelenmesi, Geleneksel Erzurum Fizik Günleri -II, 25-28 Mayıs 2005, ERZURUM., , 2005(Çetin A, Kılıçkaya M. S, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Materials Science in Semiconductor Processing
0Diğer Etkinlikler
1MYOMAT 2009, I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi,Düzenleme ve yürütme, 15-16 Haziran, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir- Turkiye.
2UGHEK'2008, II Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Düzenleme ve yürütme,12-13 Haziran, 2008, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehr- Turkiye
3UGHEK'2006, I Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi,Düzenleme ve yürütme Komitesi 21-23 Haziran, 2008, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehr- Turkiye
0Verdiği Dersler : 
1Fizik II2011
2Fizik I2011
3Bilgisayar Programlama I2011
4Fizikte Bilgisayar Programlama I2011
5Plazma Fiziği ve Uygulamaları2011
6İstatistik Fizik2011
7Temel Bilgi teknolojileri II2011
8Fizikte bilgisayar Uygulamaları2011
9Fiziğe Giriş2011
10Termodinamik2011
Diğer Bilgiler :