Arş.Grv. HÜSEYİN GÜMÜŞ(BED.EĞİ.VE SPOR Y.O.)
E-posta Adresi gumus@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kort tenisi - Yüzme - Scuba Diving
Yabancı Dili : ingilizce
Lisans : KIRIKKALE ÜNİ.BED.EĞİ.VE SPOR Y.O. 2008
Yüksek Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. 2012
Doktora : GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİMDA
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Organizasyon Hizmetleri Birimi Koordinatör Yardımcılığı20112015


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ VE GÜREŞ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP B, Sayı:12 Cilt :4, 1-13, 2014(Yetim A, Tortop Y, Işık Ö., ile birlikte)
2Semazen Eğitimi Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP B, Cilt:3, 47, 2013(Tortop Y, Aksu Aİ, ile birlikte)
3Ortaöğretim Kurumlarında Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları, International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 1, 814-825, 2014(Işık Ö, Karakullukçu Ö, Yıldırım İ., ile birlikte)
4Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalite Düzeylerinin Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 1, 836-843, 2014(Işık Ö, Okudan B, Yılmaz M, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bireysel Temas Gerektiren Mücadele Sporlarından Muay-thai ve Güreş Sporcularının Saldırganlık Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 2 International Conference on Science Culture and , 30 Ekim - 1 Kasım 2013, 46, 2013(Yetim A, Tortop Y, Işık Ö, ile birlikte)
2Semazen Eğitimi ÇalıGmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, 2nd International Conference Folk Dances, 30 Ekim - 1 Kasım 2013, 22, 2013(Tortop Y, Aksu Aİ, ile birlikte)
3Öğretim Üyelerinin Boş Zamanlarında Sportif Rekreasyonel Aktivitelere Katılımını Engelleyen Faktörerlerin İncelenmesi, 4th International Scientific Conference of Iranıan, 30.03.2014, 10, 2014(Morteza MOGHİMİ OSKOUEİ, Veli Volkan GÜRSES, ile birlikte)
4Çevresel Duyarlılık ve Boş Zaman Engelleri İlşkisi, The 3rd International Conference on Science Cultur, 24-26 Mayıs 2014, 56, 2014(Işık Ö, Doğanay G, Doğan İ., ile birlikte)
5Leisure time-physical activity constraints at high schools , The 3rd International Conference on Science Cultur, 24-26 Mayıs 2014, 55, 2014(Işık Ö, Karakullukçu Ö, Yıldırım İ., ile birlikte)
6Physical activity venue evaluation scale (paves): A validty and reliability study, The 3rd International Conference on Science Cultur, 24-26 Mayıs 2014, 54, 2014(Alay S, Karakılıç M, ile birlikte)
7Evaluation of the effects of the quality of life levels of university students upon their depression levels, The 3rd International Conference on Science Cultur, 24-26 Mayıs 2014, 71, 2014(Işık Ö, Okudan B, Yılmaz M., ile birlikte)
812 haftalık branşa özgü futbol ve futsal antrenmanlarının kan laktat seviyeleri üzerine etkilerinin incelenmesi, The 3rd International Conference on Science Cultur, 24-26 Mayıs 2014, 90, 2014(Ocak Y, Ersöz Y, ile birlikte)
9Fiziksel Aktivite Amaçlı Park Ve Rekreasyon Alanları Kullanımı: Afyon Karahisar Örneği, 1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyo, 21-23 Mayıs 2014, 118, 2014(Eren A, Ocak Y, Yıldırım İ., ile birlikte)
10The Factors That Has An Effect On The Attendance And Location Choice Of The Visitors To The Park And Recreations Centers For Physical Activities, 12. uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralık 2012, , 2012(Sema Alay - Mehmet Karakılıç, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Rekreasyonel Bir Etkinlik Olarak Yüzme Sporunda Serbest Zaman Tatmin Düzeyi, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, 665, 2013(Ocak Y, Yıldırım İ, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
112 haftalık branşa özgü futbol ve futsal antrenmanlarının kan laktat seviyeleri üzerine etkilerinin incelenmesi
0Diğer Etkinlikler
1İki Yıldız Balık Adam (Scuba Diver), Gümüş Brove Cankurtaran, I. Kademe Tenis Antrenörlüğü Eğitimi, I. Kademe Badminton Antrenörlüğü Eğitimi, I. Kademe Step-Aerobik Antrenörlüğü Eğitimi, Gençlik Liderliği,
0Toplumsal Katkılar :
1Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri, Gönüllü Gençlik Çalışanı.
2Lösev Gönüllüsü
0Verdiği Dersler : 
1Spor Tarihi ve Felsefesi2012
2Seçmeli Doğa Sporları2012
3Gençlik Reberliği2012
4Bitirme Çalışması2012
5Antrenörlük Eğitimi Araştırma Projesi2012
6Boş Zaman Sosyolojisi2012
7İzcilik2013
8Fair-Play2012
9Oyun, Kültür ve Boş Zaman2013
10Araştırma Projesi2014
11Eğitsel Oyunlar2014
Diğer Bilgiler :