Prof. Dr. RECEP ASLAN( )
E-posta Adresi raslan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : FİZYOLOJİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans :
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1991
Doktora : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1997
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2005


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
VETERİNER FAKÜLTESİTEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI 20022011
VETERİNER FAKÜLTESİDEKANLIK20052007
VETERİNER FAKÜLTESİANABİLİM DALI BAŞKANI19982005
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ20012005
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİDEKANLIK (Vekaleten)20112012


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Investigation of Malondialdehyde Formation and Antioxidant Enzyme Activity in Stored Blood., Haemetologia, 28 (4), 18-21, 1997(Şekeroğlu MR., Bayıroğlu F., Tarakçıoğlu M.,, ile birlikte)
2Blood Lipoperoxidation and Antioxidant Enzymes in Healthy Individuals Relation to Age Sex,Habits,Life Style and Environment., J Environmental Sci.anh Health A, 32 (8), 2101-2109, 1997(Şekeroğlu MR., Gültekin F.,Bayıroğlu F.,, ile birlikte)
3Effect of Acute and Regular Exercise on Antioxidative Enzymes, Tissue Damage Markers and Membran Lipid Peroxidation of Erythrocytes in Sedantary Students., Turkish Journal of Medical Science, 4 (28), 411-15, 1998(Şekeroğlu MR., Bayıroğlu F., Tarakçıoğlu M.,Meral İ.,, ile birlikte)
4Malondialdehyde Levels in Serum Patients with Skin Cancer., Eur J Plast Surg, 21, 227-229, 1998(Bekerecioğlu M., Uğraş S., Kutluhan A., Şekeroğlu MR.,Akpolat N., Karakök M.,, ile birlikte)
5Acute Phase Effect of Trichloroethylene Ingestion on Some Biological Markers in Dogs., Turk J Vet Anim Sci., 24, 109-112, 2000(Tütüncü M., Aslan SO., Dündar Y.,, ile birlikte)
6Influence Noise of Exposure on Antioxidant System and TEOAE in Rabbits., J Auto Rhino Laryngology, 258(10), 518-522, 2001(Dereköy S., Dündar Y., Cangal A.,, ile birlikte)
7Effects of Urea and Sulfur on Performance Faunete and Defaunete Ramlic Lambs and Some Rumen and Blood Parameters., Anim Feed Sci Tech., 109, 35-46, 2003(Eryavuz A.,Dündar Y., Özdemir M., Tekerli M.,, ile birlikte)
8The Effecy of Defaunation and Urea on Glutathione and Malondialdehyde Levels in Blood and Ruminal Fluid., Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 28, 265-269, 2004(Dündar Y.,Eryavuz A., , ile birlikte)
9Effects of Warious quantities of Yucca Shidigera Powder (deodorase) added to diets on the performance, some hematological and biochemical bllod parameters and total antioxidant capacity of laying hens., Revue de Medicine Veterinaire J, 156 (6), 250-255, 2005(Dündar Y.,Eryavuz A., Bülbül A., Küçükkurt İ., Fidan A.F., Akıncı Z.,, ile birlikte)
10G6PD, Malondialdehyde and Some Blood Parameters in Lambs., Relation to Environmet.Indian Vet J., 82 (1-2), 145-147, 2005(Dündar Y.,Eryavuz A.,Tekerli M., Fidan A.F.,, ile birlikte)
11Effects of Supplementation of Different Source and Level of Oil to Diet on Lipid Peroxidation and Some Blood Parameters in the Layer Hens., Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (12), 1631-34, 2008(Çetingül İ.S., Eryavuz A., Dündar Y., İnal F.,, ile birlikte)
12Determination Some Heavy Metal Levels and Oxidative Status in Carassius carassius L.,1758 from Eber Lake., Environ Monit Assess, 147, 35-31, 2008(Fidan A.F., Ciğerci İ.H., Konuk M., Küçükkurt İ., Dündar Y.,, ile birlikte)
13The Effects of Tobacco Harvesting on Oxidant-Antioxidant Status, Some Biochemical and Hematologic Markers in Women Workers., Research Journal of Biological Sciences, 4 (6), 691-96, 2009(Karafakıoğlu Y.S., Dündar Y., Fidan A.F., Çengelci İ.H.,, ile birlikte)
14Taurine Prevents Nonylphenol-induced Oxidative Stress in Rats., JAVA, 9, 31-43, 2010(Karafakıoğlu Y, ile birlikte)
15Stress responses to comparative handling procedures in sheep. , Animal, DOI: 10.1017/S1751731112001449, 1-8, 2012(57. Yardımcı, M., Şahin, E. H., Çetingül, İ. S., Şengör, E. , ile birlikte)
16Effects of photoperiod variations and alpha-lipoic acid treatment on melatonin, cortisol, and oxidative stress levels in the blood of rats, Turkish Journal of Biology, 39, 941-949, 2015(Çevik C, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Diyaliz Hastalarında İz Element ve Antioksidan Enzim İlişkisi., Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi, 9 (1), 39-42, 1996(Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M.,, ile birlikte)
2Effect of One Turn Hemodialysis on Malondialdehyde, Superoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase, EJM, 2, 121-123, 1996(Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Meral İ., Aydın S.,, ile birlikte)
3Effect of Acute Exercise and Physical Training on Serum Lipoprotein (a) Level in Turkish Young Males., Nagoya Medical Journal, 41 (2), 69-74, 1997(Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Kara M.,, ile birlikte)
4Investigation Muscle Damage Markers in Chronic Renal Failure., Diyaliz Transplantasyon ve Yanık Dergisi, 9 (2), 1-4, 1997(Şekeroğlu MR., Bayıroğlu F., Köylü H.,, ile birlikte)
5Nitric Oxide as a Biophysiological Component and a Radical Metabolite., Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8 (1-2), 34-38, 1998(Dündar Y., ile birlikte)
6Oksidan- Antioksidan Denge ve Korunmasında Vitaminlerin Rolü., Hayvancılık Araştırma Dergisi, 9 (1-2), 32-39, 1999(Dündar Y., ile birlikte)
7Antioksidative Stress, Eastern Jornual of Medicine, 5 (2), 45-47, 2000(Dündar Y., ile birlikte)
8Ratlarda Kaplıca Suyu ve Kaplıca Suyuyla Birlikte C Vitamininin Uzun Süre Tüketilmesinin Oksidan Antioksidan Denge ve Biyokimyasal Parametrelere Etkilerinin Belirlenmesi, Kocatepe Veteriner Dergisi, 4(2), 23-32, 2013(Çevik C, Eryavuz A, Ulutaş E, Küçükkurt İ, Bülbül A, Demirel HH, Taşkıran N., ile birlikte)
9For Rats Which are Implemented Cadmium Chloride Exposure, Polydatin and Grape Seed Extracts Protective Effects on Testis and Brain Tissues, GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS, 4, 10, 307-310, 2015(Evcimen M, Demirel H H, Gülay M Ş, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Hipo ve Hipertroidizmde Eritrosit Hemoglobin ve Kan Demir Parametreleri., Van Tıp Dergisi, 1 ( 1 ), 11-14, 1994(Yöntem M.,Ercan M., Şekeroğlu MR.,Öztok İ., , ile birlikte)
2Akut Eklem Romatizması (AER) Tedavisinde İnsülin., Van Tıp Dergisi, 1 ( 3 ), 13-20, 1994(Tekeoğlu İ., Ercan M., Adak B., Öztürk G.,, ile birlikte)
3Eritrosit Sedimantasyon Hızının (ESR) Tuberkülozlu (Tbc), Romatoid Artritli ve Normal Deneklerde Analitik İncelenmesi ve ESR'nin Diagnostik Değeri, Van Tıp Dergisi, 1 ( 2 ), 15-18, 1994(Ercan M., Tekeoğlu İ., Öztürk G.,, ile birlikte)
4Serum Lipid, Protein ve Albumin Düzeylerinde Farklı Postürlere İlişkin Değişiklikler., Van Tıp Dergisi, 2 ( 1 ), 18-20, 1995(Şekeroğlu MR., Ercan M., Tarakçıoğlu M.,, ile birlikte)
5Eritrosit Sedimantasyonu Değerlendirmesinde Alternatif Yaklaşım ve Gelişmeler., YYU Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (1), 133-136, 1995(Ercan M., ile birlikte)
6Serbest Radikal Türlerinin Membran Lipid Peroksidasyonuna Etkileri ve Hücresel Antioksidan Savunma., YYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 137-142, 1995(Şekeroğlu MR., Bayıroğlu F.,, ile birlikte)
7Fiziksel Egzersize Bağlı Lipid Peroksidasyonunda Antioksidanların Önemi., Türkiye Tıp Dergisi, 3 (4), 271-73, 1996(Şekeroğlu MR., ile birlikte)
8Egzersize Bağlı Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Statü Çalışmalarında Sonuçlara Etkili Faktörler., Spor Hekimliği Dergisi, 31 (4), 145-152, 1996(Şekeroğlu MR., ile birlikte)
9Pentoklorofenolün Tavşanlarda Bazı Antioksidan Enzimler ile Laktik Asit Dehidrogenaz ve Kreatin Kinaz Düzeylerine Etkisi., YYU Vet. Fak. Dergisi, 7 (1-2), 99-101, 1996(Aslan SO.,Şekeroğlu MR., Meral İ., Bayıroğlu F.,, ile birlikte)
10Blood-Serum Component Changes in Sedantary University Students: Relationship To Acute And Long Term Physical Activity., Eastern Jornual Medicine, 1 (1), 20-22, 1996(Şekeroğlu MR., Ercan M., Tarakçıoğlu M., Çiftçi İH.,, ile birlikte)
11Sağlıklı Kişilerde Seum Lipid Düzeylerine Yaş ve Cinsiyetin Etkisi., Van Tıp Dergisi, 3 (1) , 31-37, 1996(Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Kara M., Algün E., Tuncer I., Alıcı S.,Akman N.,, ile birlikte)
12Tavşanlarda Vitamin E ile Kombine ve Ayrı Digoksin Uygulamasının Kan Lipit Peroksidasyonu, Glutatyon ve Plazma Kreatin Kinaz Seviyelerine Etkisi., YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, 8 (1-2), 80-82, 1997(Bayıroğlu F., Meral İ., Baydaş B., Kahraman T.,, ile birlikte)
13Bronş Astmalı Olgularda Serum Lipit Düzeyleri., Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 45 (2), 117-120, 1997(Özbay B., Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Kara M., Ceylan E., Gencer M., Gülsün A.,, ile birlikte)
14Sigara Kullananlarda Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Aktivite., Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 45 (2), 105-109, 1997(Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Algün E., Kara M.,Özbay B.,, ile birlikte)
15Sigara, Ferritin, Oksidatif Stress., Klinik Laboratuar Araştırma Dergisi, 1 (2), 55-57, 1997(Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Algün E.,Özbay B., Köylü H.,, ile birlikte)
16Sedanter Erkeklerde Akut ve Programlı Egzersizin Serum Apolipoproteinleri ve Lipitleri Üzerine Etkileri, Genel Tıp Dergisi, 7 (1), 5-8, 1997(Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M., Kara M.,, ile birlikte)
17İdiopatik İnfertil Erkek Semeninde Lipit Peroksidasyon Düzeyi., Van Tıp Dergisi, 4 (2), 72-74, 1997(Şekeroğlu MR., Yılmaz Y.,Odabaş Ö.,Doğdo GA.,, ile birlikte)
18Van ve Çevresinde Yaşayan Sağlıklı Yetişkin Bireylerde Tiroid Hormonlarının Referans Değerleri., Genel Tıp Dergisi, 7 (1), 15-18, 1997(Şekeroğlu MR., Tarakçıoğlu M.,Topal S., Algün E., Akman N., Tuncer İ.,, ile birlikte)
19Pentoklorofenolün Tavşanlarda Serum Tiroid Hormonları Düzeyleri Üzerine Etkisi., Van Tıp Dergisi, 6 (2), 1-3, 1999(Aslan SO.,Baydaş B ., Meral İ., Bayıroğlu F.,, ile birlikte)
20Homeostatik Mekanizmanın Korunması ve Sağaltımda Antioksidanlar., İlaç ve Tedavi Dergisi, 12 (8), 475-480, 1999
21Hücre Molekül Statüsünün Anlaşılması ve Fizyolojik Önem Açısından Radikaller-Antioksidanlar, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, İnsizyon 2(2), 134-142, 1999(Dündar Y., ile birlikte)
22Bir Antioksidan Olarak Vitamin E., Genel Tıp Dergisi, 9 (3), 109-116, 1999(Dündar Y., ile birlikte)
23Serbest Radikal Giderici Maddelerin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri., Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, İnsizyon 3 (2), 74-79, 2000(Dündar Y., ile birlikte)
24Kan Viskozitesi Oksidan Stres., Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, İnsizyon 3 (3), 135-141, 2000(Dündar Y., ile birlikte)
25Malondialdehyde and Glucose-6-Phospate Dehydrogenase Levels in Healthy and Subclinical Mastitic Cow., YYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (1-2), 84-86, 2000(Dündar Y.,Eryavuz A., Uçar M.,, ile birlikte)
26Ratlarda Gıda Kısıtlamasının Lipit Peroksidasyon ve Kanın Antioksidan Durumuna Etkisinin Araştırılması., YYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (1-2), 37-41, 2000(Bayıroğlu F., Kılıçalp D.,, ile birlikte)
27Kan Bankasında Bekleme Süresinin Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve Fibrinojen Seviyesine Etkileri., Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 53-57, 2001(Dündar Y., ile birlikte)
28Tabakhane İşçilerinde Kan Glutatyon ve MDA Seviyelerinin Araştırılması, Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 147-151, 2001(Eryavuz A.,Dündar Y., Cengiz N.,, ile birlikte)
29Tütün Toplama ve İşlemenin Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler ile Oksidatif Stres Göstergelerine Etkisi. , Kocatepe Tıp Dergisi, 2 (3), 251-255, 2001(Dündar Y., Cengiz N.,, ile birlikte)
30Effect of Storage Period Under Normal Condition on Malondialdehyde and Peroxide Values of Some Raw Oils., YYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (1-2), 50-53, 2001(Dündar Y., ile birlikte)
31Yaşamı Kuşatan Ağır Metal Kurşunun Etkieri., Kocatepe Tıp Dergisi, 6, 1-5, 2005(Dündar Y., ile birlikte)
32Nonil Fenolün Rat Böbrek ve Testis Dokusunda İnduklediği Oksidatif Stres Üzerine Taurinin Koruyucu Etkisi. , AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 7 (1), 459-467, 2007(Sununcu Y., Fidan A.F., Ciğerci İ.H., Dündar Y.,, ile birlikte)
33Nakil İşlemine Tabi Tutulan Koyunlarda Vitamin C ve Ksilazin Uygulamasının Kortizon ve Lipid Peroksidasyon Üzerine ile Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi., Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi., 22 (3), 147-152, 2008(Avcı G., Küçükkurt İ., Fidan F., Eryavuz A., Dündar Y., , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Hekimlik Temel Eğitiminde Biyokimya-Fizyoloji Laboratuarı, Afyon Kocatape Üniversitesi Yayınları .Yayın No:13, 221, , 1998(Dündar Y., ile birlikte)
2Hekimlikte Oksidatif Stres ve Antioksidanlar., Afyon Kocatape Üniversitesi Yayınları .Yayın No:29, 107, , 2000(Dündar Y., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kocatepe Tıp Dergisi
2Kocatepe Veteriner Dergisi
3Journal of Pediatric Biochemistry
0Yönettiği Tezler
1Nonilfenol Toksikasyonuna Maruz Bırakılan ratlarda Taurinin Malondialdehid,Glutatyon,Süperoksitdismutaz ve Nitrik Oksit Üzerine Etkilerinin Araştırılması.AKUBAPK,06.VF.07., YASEMİN SUNUCU, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007
2Ratlarda Fotoperiyot Değişimlerinde Alfalipoik Asit Uygulamasının Oksidatif Göstergeler, Melatonin ve Kortizol Hormonlarıyla Bazı Kan Parametrelerine Etkileri AKÜ BAPK 10.VF.12, CAHİDE ÇEVİK, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013
3Kadmiyum Maruziyeti Uygulanan Ratlarda Polydatin ve Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Kan, Karaciğer, Böbrek ve Beyin Dokuları Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak ve Oksidan- Antioksidan Göstergelerle Araştırılması AKÜ BAPK 14.SAĞ.BİL.06, Mustafa EVCİMEN, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Faunalı Ve Faunasız Ramlıç Kuzularda Rasyona Üre ve Kükürt Katılmasının Bazı Rumen ve Kan Metabolitleri ile Besi Performansına Etkileri. TÜBİTAK/ VHAG-1579
2Gürültünün Oluşturduğu İşitme Eşik Değişiklerinde Serbest Radikal Oluşumunun Yeni Zelanda Irkı Tavşanlarda Araştırılması. AKÜAF.
3Yumurta Tavuklarında Rasyona Farklı Düzeylerde Katılan Yucca shidigera Ekstraktının Bazı Hematolojik Parametreler ile Antioksidan Kapasite ve Yumurta Kolestrol Düzeyine Etkilerinin Araştırılması.AKÜ BAPK 022.VF.15.
4Eber Gölünden Yakalanan Carassius carassius'da Bazı Ağır Metal Miktarlarının Tesbiti ve Oksidatif Statünün Belirlenmesi. AKÜBAPK,Proje Yürütücü,042.VF.01.
5Nonilfenol Toksikasyonuna Maruz Bırakılan ratlarda Taurinin Malondialdehit, Glutatyon, Süperoksitdismutaz ve Nitrik Oksit Üzerine Etkilerinin Araştırılması. AKÜBAPK, 06.VF.07.
6Gürültü Kirliliği Maruziyetine Karşı Lipoik Asitin Antioksidan Etkinliğinin Araştırılması Uşak Üniversitesi BAPK 2010/MF005
7Ratlarda Kaplıca Suyu ve Kaplıca Suyuyla Birlikte C Vitamininin Uzun Süre Tüketilmesinin Oksidan Antioksidan Denge ve Biyokimyasal Parametrelere Etkilerinin Belirlenmesi AKÜ BAPK 10.VF.12
8Ratlarda Fotoperiyot Değişimlerinde Alfalipoik Asit Uygulamasının Oksidatif Göstergeler, Melatonin ve Kortizol Hormonlarıyla Bazı Kan Parametrelerine Etkileri
0Diğer Etkinlikler
119. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, 23-27 Haziran 2008 Trabzon Poster
222. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ.Kirazlı Otel, Bursa,Uludağ.1996 Poster
314. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Holiday Inn Plaza,İstanbul.1996. Poster
44. BALKAN CLINICAL LABORATORY MEETİNG, YUGOSLAVYA,1996. Poster
5SERBEST RADİKALLER ANTİOKSİDANLAR 1. ULUSAL KONGRESİ,Palm Beach Tatil Köyü,Antalya,1997 Poster
61. ULUSLARARASI BİYOBİLİM GÜNLERİ,Sirene Hotel,Antalya, 1999. Poster
73.SERBEST RADİKALLER ANTİOKSİDANLAR KONGRESİ, Afyon,2003. Sözlü Sunum.
8Bilim ve Araştırmada Tanımlar, Teknikler, Yöntemler. Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 20.04.2010 Konferans
9Kültürümüzde Kaligrafi ve Tezhib: Tarihçe ve Ekoller. I. Ahmed Şemseddin Karahisari Sanat Günleri. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi 18-19 Kasım 2011 Sabah ve öğleden sonra iki oturum. Açık Oturum Yöneticisi
10 Veteriner Hekimlik Eğitiminin Başlamasının 250. Yılı: Türkiye Örneği. 16.11.2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sunum
11Yaşlanma ve İhtiyarlık Farkı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 19.11.2012 Söyleşi
122011-Mehmet Akif Yılı Etkinliği: "Anmak Anlamak İçindir." AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı 29.12.2011. Sunum
13Karar ve Karar Üzerine Etkili Faktörler. TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi, Kültür Edebiyat Klubü. Afyonkarahisar 06.03. 2013 Seminer
14Yaşlılığa Farklı Bakış: Beden Merkezli ve Bilinç Odaklı Yaklaşımlar. Afyon Valiliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi SHMYO Yaşlılar Haftası Etkinlikleri 19. 03. 2013 Konferans
15Karar Verme Süreci ve Liderlik. Yarının Liderleri Projesi [Türkiye Öğrenci Konseyi, Yükseköğretim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı] AKÜ 5. Eğitim Binası Salonu. 23. 03. 2013 Konferans
16Sürdürülebilir Temizlik. TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi. Değerler Eğitimi Klübü Afyonkarahisar 19.12.2013 Seminer
17Hedef Belirlemede Karakter ve İtibarın Yeri. SD Fen Lisesi 30.12.2013. Afyonkarahisar. Konferans
18Anlayan ve Kabul Eden İnsan. TOKİ S.B.L. Afyonkarahisar 20.03.2014 Seminer
19Hedef Belirleme ve Kariyer. Emirdağ Meslek Yüksek Okulu Afyonkarahisar 10.04.2014 Söyleşi
20Kariyer Sürecinde Akademik Tercih. AKÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Afyonkarahisar 04.11.2014 Söyleşi
21Karar'ı Besleyen Kaynaklar ve Karar'ın Hedefi. İbrahim Evren Kız Meslek Lisesi, Afyonkarahisar 26.03.2015 Seminer
22Öngörü, Akıl ve Karakter İlişkisi. İHH Afyonkarahisar Şubesi 03.04.2016 Söyleşi
23Global Düşün Yerel Çöz; evrensel bir ufkun olsun ama kendi imkanlarınla en iyiyi yap. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dünya Veteriner Hekimler Günü Programı 27.04.2016 Söyleşi
24Zamanı Yönetmek Aslında Neyi Yönetmektir? Üniversite Yöneticileri Derneği ve Harran Üniversitesi, Üniversitelerarası İyi Uygulamalar Çalıştayı 02-02 Haziran 2016 Konferans sunumu Şanlıurfa
0Verdiği Dersler : 
1GENEL FİZYOLOJİ 
2SOLUNUM FİZYOLOJİSİ 
3HÜCRE FİZYOLOJİSİ 
4BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 
5DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ 
6FİZYOLOJİ 2 
7RESEPTÖRLER 
8SELÜLER HOMEOSTAZİS 
9BİLİMSEL ETİK 
10SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 
11OKSİDATİF STRES ANTİOKSİDANLAR 
12İYON KAPILARI 
13EKOLOJİ 
14BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI 
15BİYORİTİMLER 
16NEONATAL FİZYOLOJİ 
17MESLEKİ ETİK VE MEVZUAT 
18EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 
19HEKİMLİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ 
Diğer Bilgiler :