Prof. Dr. MURAT PEKER(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi peker@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Matematik Eğitimi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Selçuk Üniv. Eğitim Fak. - Matematik Öğretmenliği 1995
Yüksek Lisans : Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enst. - Matematik Eğitimi 1998
Doktora : Gazi Üniv. Eğitim Bil. Enst. - Matematik Eğitimi 2003
Doçentlik : Afyon Kocatepe Üniversitesi - Matematik Eğitimi 2011
Profesörlük : Afyon Kocatepe Üniversitesi - Matematik Eğitimi 2016


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Cumhuriyet Üniv. Eğitim Fak. OFMAE BölümüBölüm başkan yardımcılığı 20032006
A.K.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Mat. Öğr. A.B.DAnabilim Dalı Başkanlığı20072010
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDekan Yrd.20112014
A.K.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Mat. Öğr. A.B.DAnabilim Dalı Başkanlığı20102013
A.K.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Mat. Öğr. A.B.DAnabilim Dalı Başkanlığı20132016
A.K.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Mat. Öğr. A.B.DAnabilim Dalı Başkanlığı2016-
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDekan Yrd.2014-
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği - Doçent temsilcisi20112014
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Eğitim FakültesiFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği - Doçent temsilcisi20142016
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Eğitim FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği - Doçent temsilcisi20112014
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Eğitim FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği - Doçent temsilcisi20142016
Afyon Kocatepe ÜniversitesiSenato Üyeliği - Eğitim Fakültesi temsilcisi20112014
Afyon Kocatepe ÜniversitesiSenato Üyeliği - Eğitim Fakültesi temsilcisi2014-
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Eğitim FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği - Profesör temsilcisi2016-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The effects of an instruction using problem solving strategies in Mathematics on the teaching anxiety level of the pre-service primary school teachers, The New Educational Review, 19(3-4), 95-114, 2009
2The use of expanded microteaching for reducing pre-service teachers’ teaching anxiety about mathematics, Scientific Research and Essays, 4(9), 872-880, 2009
3The impacts of mathematical representations developed through Webquest and spreadsheet activities on the motivation of pre-service elementary school teachers, Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 259-267, 2011(Halat, E, ile birlikte)
4The relationship between mathematics teaching anxiety and mathematics anxiety, The New Educational Review, 23(1), 213-226, 2011(Ertekin, E., ile birlikte)
5Pre-service primary school teachers' preference of the problem solving strategies for word problem, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3463-3468, 2011(Duru, A., Bozkurt, E., Akgün, L. & Bayrakdar, Z., ile birlikte)
6Investigation of the pre-service teachers' attitudes toward using computer in teaching and learning mathematics, The New Educational Review, 27(1), 283-294, 2012(Duru, A. ve Birgin, O., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Matematik öğretmeni adaylarının elektronik tablo hazırlama deneyimleri ve elektronik tabloların kullanımı hakkındaki görüşleri, Journal of Qafqaz University, 24, 258-268, 2008(Bağcı H, ile birlikte)
2Pre-Service Elementary School Teachers’ Learning Styles and Attitudes towards Mathematics, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technolo, 4(1), 21-26, 2008(Mirasyedioğlu Ş, ile birlikte)
3Teaching anxiety and the mathematical representations developed through WebQuest and spreadsheet activities, Journal of Applied Sciences, 9(7), 1301-1308, 2009(Halat E, ile birlikte)
4Pre-service teachers’ teaching anxiety about mathematics and Their learning styles, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technolo, 5(4), 335-345, 2009
5Gender related differences in mathematics teaching anxiety, The Mathematics Educator, 12(2), 125-140, 2010(Mirasyedioğlu Ş. ve Halat, E. , ile birlikte)
6The relationship between epistemological beliefs and teaching anxiety in mathematics, Educational Research and Review, 5(10), 631-636, 2010(Ertekin, E.; Dilmaç, B.; Yazıcı, E., ile birlikte)
7Is there a relationship between pre-service teachers’ mathematical values and their teaching anxieties in mathematics?, Electronic Journal of Research In Educational Psyc, 9(1), 263-282, 2011(Yazıcı, E., Ertekin, E. & Dilmaç, B., ile birlikte)
8The effects of dynamic geometry software and physical manipulatives on pre-service primary teachers’ van Hiele levels and spatial abilities., Turkish Journal of Computer and Mathematics Educat, 6(3), 338-365, 2015(Karakuş, F, ile birlikte)
9Mathematics teaching anxiety and self-efficacy beliefs toward mathematics teaching: A path analysis, Educational Research and Review, 11(3), 97-104, 2016
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İlköğretim 6-8. sınıflarda matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların tesbiti, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Der, 12, 120-129, 2000(Aydın B, Dursun Ş, ile birlikte)
2Öğretmen adaylarının ilköğretim sertifika programında okutulan matematik öğretimi dersine yönelik tutumları, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), 21-30, 2003(Aydın B, ile birlikte)
3Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 4(2) , 157-166, 2003(Mirasyedioğlu Ş, ile birlikte)
4Öğrenme stillerine dayalı öğretimde 4 Mat öğretim modeli, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-14, 2003(Mirasyedioğlu Ş, Yalın H.İ, ile birlikte)
5Öğrenme stillerine dayalı matematik öğretimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4) , 371-384, 2003(Mirasyedioğlu Ş, Yalın H.İ. , ile birlikte)
6Kolb öğrenme stili modeli, Milli Eğitim Dergisi, 157, 185-192, 2003
7İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde karşılaştıkları sorunlar, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 135-142, 2003(Dursun Ş, ile birlikte)
8Anadolu ve Fen liselerindeki öğrencilerin öğrenme stilleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 167-172, 2003(Aydın B, ile birlikte)
9Matematik öğretmenlerinin dikkate alabilecekleri öğrenme stilleri: McCarthy modeli, Milli Eğitim Dergisi, 163, 72-81, 2004(Mirasyedioğlu Ş, Aydın B, ile birlikte)
10Matematik öğretmeni adaylarının geometriye yönelik tutumları ve öğrenme stilleri arasındaki ilişki, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 61-69, 2005(Dede Y, ile birlikte)
11İlköğretim matematik öğretmenliğini kazanan öğrencilerin öğrenme stilleri ve matematik başarısı arasındaki ilişki, Eurasian Journal of Educational Research, 21, 200-210, 2005
12Matematik öğretmeye yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 9, 73-92, 2006
13Öğrencilerin cebire yönelik hata ve yanlış anlamaları: matematik öğretmen adaylarının bunları tahmin becerileri ve çözüm önerileri, İlköğretim Online, 6(1), 35-49, 2007(Dede Y, ile birlikte)
14İlköğretim I. kademe matematik programının eğitim durumları boyutunun öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi, S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 209-225, 2008(Halat E, ile birlikte)
15Tamsayılarda bölünebilme kurallarının öğretimi, İlköğretim Online, 8(1), 1-9, 2009
16Sınıf öğretmenlerinin 2005 ilköğretim I. kademe matematik programının misyonuna ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 45-63, 2009
17Genişletilmiş mikro öğretim yaşantıları hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 353-376, 2009
18Lise Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğrenmeye Yönelik Tutumları, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(3), 264-284, 2010(Duru, A. ve Akçakın, V., ile birlikte)
19Matematik öğretmenlerinin yeni matematik öğretim programında yer alan ölçme araçları hakkındaki bilgi düzeyleri ve bu ölçme araçlarını kullanma sıklıkları, İlköğretim Online, 10(2), 703-716, 2011(Gülle, M., ile birlikte)
20İlköğretim 5. sınıf öğrencileri geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplamaya ilişkin ne biliyor?, Kuramsal Eğitim Bilim, 5(3), 330-351, 2012(Dağlı, H., ile birlikte)
21İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 21-32, 2012(Şentürk, B., ile birlikte)
22The relationship between pre-service primary school teachers' mathematics teaching anxiety and their beliefs about teaching and learning mathematics, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretic, 9(1), 1-14, 2016(Başpınar, K., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The pre-service elementary school teachers’ mathematics teaching anxiety and gender, The European Conference on Educational Research, , Goteborg, Sweden, 2008(Halat E, ile birlikte)
2The effect of teaching experience on the geometric reasoning stages of in-service elementary school teachers, The European Conference on Educational Research, Goteborg, Sweden, 2008(Halat E, ile birlikte)
3Pre-service primary school teachers' preference of the problem solving strategies for word problem, 3th World Conference on Educational Sciences, Istanbul, Turkey, 2011(Duru, A., Bozkurt, E., Akgün, L. & Bayrakdar, Z., ile birlikte)
4Çevrimiçi öğrenme ortamlarının beşinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygıları üzerindeki etkisi, 2nd World Conference on Educational and Instructio, , , 2013(Bağcı, H.; Kuş, G., ile birlikte)
5Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik kaygıları ile matematiksel problem çözmeye ilişkin inançları arasındaki ilişki, 3rd International Conference on Primary Education, , , 2015
6The relationship between mathematics teaching anxiety and beliefs about teaching and learning mathematics, International Conference on Social Sciences and Ed, , , 2015(Başpınar, K., ile birlikte)
7The relationship between mathematics teaching anxiety and self-efficacy beliefs toward mathematics teaching, International Conference on Social Sciences and Ed, , , 2015
8Science and mathematics teaching efficacy beliefs of preschool teachers, 8th World Conference on Educational Sciences, , , 2016(Aydoğdu, B., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Matematik öğretmenlerinin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğretim yapma düzeyleri ile ilgili öğrenci görüşleri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongr, 16-18 Eylül, , 2002(Yalın H.İ., ile birlikte)
2Öğrencilerin cebir’e yönelik hata ve yanlış anlamaları: matematik öğretmen adaylarının tahmin becerileri ve çözüm önerileri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, , 2004(Dede Y, ile birlikte)
3Sınıf öğretmeni, öğretmen adayı ve 5. Sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerinin karşılaştırılması, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Ko, 27-29 Ağustos, , 2008(Ulu M, ile birlikte)
4Eğitim programları ve öğretmen adaylarının matematik öğretme kaygısı, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Ko, 27-29 Ağustos, , 2008
5İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematik programında yer alan ölçme araçlarını bilme ve uygulama düzeylerinin kıdeme ilişkin farklılığı, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, 23-25 Eylül, , 2010(Gülle, M , ile birlikte)
6Sınıf öğretmeni adaylarının boyut kavramına ilişkin algıları, 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 20-22 Ekim, , 2010(Duru, A., ile birlikte)
7İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sonucunda Aldıkları Puanların Öğrenme Stillerine Göre Farklılığı, X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongr, , 450, 2012(Koca, S. ve Karakuş, F., ile birlikte)
8İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sonucunda Aldıkları Puanların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongr, , 451, 2012(Koca, S. ve Karakuş, F, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Matematiksel anlamda boyut kavramı (Zembat, İ.Ö., Özmantar, M.F., Bingölbali, E., Şandır, H. ve Delice, A. (Ed.) içinde, Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar), Pegem Akademi, 184-195, , 2013(Karakuş, F, ile birlikte)
0Çeviriler
1Karma yöntem çalışmasına giriş. Dede, Y. ve Demir, S. B. (2. Baskıdan Çeviri Ed.) Creswell, J. W. ve Vicki, L. P. C. (2011). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi
2Karma yöntem verilerinin analizi. Dede, Y. ve Demir, S. B. (1. Baskıdan Çeviri Ed.) Tedddlie, C. ve Tashakkori, A. (2011). Karma yöntem araştırmalarının temelleri
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kuramsal Eğitimbilim
2İlköğretim Online
3Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi
5Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
6Educational Sciences: Theory & Practice
7Educational Research and Reviews
8The Teacher Educator
9International Journal of Mathematical Education in Science and Technol
10Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
11Eğitim ve Bilim
0Yönettiği Tezler
1Sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni adayı ve 5. Sınıf öğrencilerinin dört işlem problemlerini çözmede kullandıkları stratejilerin karşılaştırılması, Mustafa Ulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
2İlköğretim beşinci sınıf matematik ders kitaplarının görsel tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi, Mehmet Uluışık, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
3İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin çevre, alan ve hacim konularına ilişkin kavram yanılgıları, Hatice Dağlı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
42005 İlköğretim 7. sınıf matematik programında yer alan ölçme araçları hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri, Münibe Gülle, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
5İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki, Burcu Şentürk, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
6Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretmeye yönelik kaygı düzeyleri ve bu kaygıya neden olan faktörler, Sümeyye Hoşşirin Elmas, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
7İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı, tutum ve kaygılarının öğrenme stillerine göre farklılığının incelenmesi, Selda Koca, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
8Etüt Çalışmalarında Web ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutum, Kaygı ve Motivasyonlarına Etkisi, Gülbahar KUŞ SERİN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
9Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İnançları ve Matematik Öğretme Kaygıları Üzerine Bir Araştırma, Kübra BAŞĞINAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
10İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problemlerde yaptıkları hataların belirlenmesi ve giderilmesine yönelik bir uygulama, Mustafa ULU, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Kolb Öğrenme Stili Modeli
2İlköğretim matematik öğretmenliğini kazanan öğrencilerin öğrenme stilleri ve matematik başarısı arasındaki ilişki
3Anadolu ve Fen liselerindeki öğrencilerin öğrenme stilleri
4İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde karşılaştıkları sorunlar
5Öğrenme Stillerine Dayalı Matematik Öğretimi.
6Matematik öğretmenlerinin dikkate alabilecekleri öğrenme stilleri: McCarthy modeli
7Pre-Service Elementary School Teachers’ Learning Styles and Attitudes towards Mathematics
8Öğrencilerin cebire yönelik hata ve yanlış anlamaları: matematik öğretmen adaylarının bunları tahmin becerileri ve çözüm önerileri
9Pre-service teachers’ teaching anxiety about mathematics and their learning styles
10Genişletilmiş mikro öğretim yaşantıları hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşleri
11The relationship between mathematics teaching anxiety and mathematics anxiety
12The pre-service elementary school teachers’ mathematics teaching anxiety and gender
13İlköğretim I. kademe matematik programının eğitim durumları boyutunun öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi
14Gender related differences in mathematics teaching anxiety
15The effects of an instruction using problem solving strategies in Mathematics on the teaching anxiety level of the pre-service primary school teachers
16Pre-service primary school teachers’ preference of the problem solving strategies for word problems
17Lise Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğrenmeye Yönelik Tutumları
18The use of expanded microteaching for reducing pre-service teachers teaching anxiety about mathematics
19 The impacts of mathematical representations developed through WebQuest and spreadsheet activities on the motivation of pre-service elementary school teachers
20Matematik öğretmeye yönelik kaygı ölçeğinin geliştirilmesi
0Diğer Etkinlikler
1İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Çalıştayı, 25 Ocak-3 Şubat 2008, UŞAK. (TÜBİTAK- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında)
2İlköğretim Matematik Öğretmenlerine Yönelik Problem Çözme Eğitimi Semineri, 2-4 Eylül 2009, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
3ERASMUS Teaching Mobility Program, 6-11 September 2009, New Zahles Seminarium, University Community College, Cophenag-DENMARK.
4İlköğretim Matematik Öğretim Programında Yer Alan Ölçme Araçları ve Değerlendirilmesi, 24 Haziran 2010, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
5Visiting scholar, 15 June-15 September 2012, Indiana University, School of Education, Department of Curriculum and Instruction, Bloomington, IN, USA.
6ERASMUS Teaching Mobility Program, 11-15 June 2013, Pädagogische Hochschule Tirol, AUSTRIA.
0Verdiği Dersler : 
1Seçmeli II (Mat. Öğr. Farklı Uyg.)2016
2Özel Öğretim Yöntemleri II2016
3Öğretmenlik Uygulaması2016
4Özel Öğretim Yöntemleri I2015
5Genel Matematik2015
6Bilimsel Araştırma Yöntemleri2015
7Seçmeli I (Prob. Çöz. Yol. Mat. Öğr.)2015
8Okul Deneyimi2015
9Diferansiyel Denklemler2016
10Topluma Hizmet Uygulamaları2016
Diğer Bilgiler :