Prof. Dr. ABDULLAH ERYAVUZ(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi eryavuz@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : FİZYOLOJİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİ.VETERİNER FAK. 1992
Doktora : SELÇUK ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.FİZYOLOJİ 1999
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
Profesörlük : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2009


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ SAĞ. BİL. ENS. Enstitü Müdür Yardımcısı20042006
AKU VET FAKAnabilim Dalı Baş.2006-
AKU VET FAKTemel Bil. Böl. Başkan Yrd.2003-
Veteriner FakültesiDekan20112012
Veteriner FakültesiBölüm Başkanı2011-
Üniversiteler arası KurulKomisyon Üyeliği2011-
Sağlık Bilimleri EnstitüsüMüdür2014-


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1 “Effect of garlic oil on erythrocyte membrane phospholipid fractions in hypercholesterolaemic dogs”, Med. Sci. Res., 25, 761-763 , 1997(Keskin E., Durgun Z., Kocabatmaz M., Tras B., Donmez N.,, ile birlikte)
2 “Effect of garlic oil on plasma, erythrocyte and erythrocyte membrane total lipids, cholesterol and phospholipid levels of hypercholesterolaemic dogs”, Med. Sci. Res, 25, 265-267 , 1997(Kocabatmaz M., Keskin E., Durgun Z., , ile birlikte)
3 “ Pharmacokinetics and oral bioavailability of enrofloxacin in faunated and defaunated Angora goats” , Revue Méd. Vét, 151, 507-510 , 2000(Elmas M., Yazar E., Tras B., Baş AL., , ile birlikte)
4 “Investigation on plasma thiamine concentration in faunated and defaunated Angora goats” , Indian Vet. J., , 78, 1003-1005 , 2001(Sen I., Keskin E., Ok M.,, ile birlikte)
5“Faunalı ve faunasız Ankara keçilerinde rasyona çinko katılmasının bazı rumen ve kan metabolitleri ile tiftik verimi ve niteliğine etkileri” , Tr.J.Vet.Anim.Sci, 26, 753-760 , 2002(Durgun, Z., Keskin, E., , ile birlikte)
6 “Effects of adding urea and sulfur on performance of faunate and defaunate Ramlic lambs, and some rumen and blood parameters”, Anim.Feed Sci.Technol., , 109, 35-46 , 2003(Dundar, Y., Özdemir, M., Aslan, R, Tekerli, M.,, ile birlikte)
7 “The effect of defaunation and urea on glutathione and malondialdehyde levels in blood and rumen fluid”, Tr.J.Vet.Anim.Sci., , 28, 265-269 , 2004(Dündar, Y., Aslan, R., , ile birlikte)
8"G6PD, Malondialdehyde And Some Blood Parameters In Lambs: Relation To Some Individual Characteristics", Indian Veterinary Journal, 82 (2): , 145-147 , 2004(R. Aslan, Y. Dündar, A. Eryavuz, M. Tekerli, , ile birlikte)
9 “Effect of Yucca schidigera extract on the concentration of rumen microorganisms in sheep” , Anim.Feed Sci.Technol., 117, 215-222., 2004(Dehority, B.A.,, ile birlikte)
10 “Effects of various quantities of Yucca shidigera powder (Deodorase) added to diets on performance, some hemotological and biochemical blood parameters and total antioxidant capacity of laying hens.” , Revue Méd. Vét., , 156,6, 350-355, 2005(Aslan, R.; Dündar, Y.; Bülbül, A.; Küçükkurt, İ.; Fidan, A.F.; Akıncı, Z., ile birlikte)
11"Effect of Yucca schidigera extract on lipid peroxidation and antioxidant activity in rabbits exposed to ?-radiation" , Revue Méd. Vét., 157,(8-9); , 415-419, 2006(Enginar H. , Avcı G., Kaya E. , Küçükkurt İ. , Fidan A.F. , ile birlikte)
12Antihypercholesterolaemic and antioxidant activity assessment of some plants used as remedy in Turkish Folk Medicine , Journal of Ethnopharmacology , 107 (3): , 418-423, 2006(Avcı G , Kupeli E., Yesilada E, Kucukkurt I. , ile birlikte)
13Effects of defaunation and dietary nitrogen source on sodium, potassium, iron and zinc in rumen fluid, plasma and wool of lambs. , Tr.J. Vet.Anim.Sci., , 30, 367-373, 2006(Özdemir, M., Çınar, M., Haliloğlu, S., , ile birlikte)
14 Comparison of Plasma Leptin, Insulin and Thyroid Hormone Concentrations and Some Biochemical Parameters Between Fat-Tailed and Thin-Tailed Sheep Breeds. , Revue Méd. Vét.,, 158(5), , 244-249., 2007(AVCI, G., KUCUKKURT, I. , FIDAN, A. F., ile birlikte)
15Protective effects of Agrostemma githago L. and Saponaria officinalis L. extracts against ionizing radiation-induced oxidative damage in rats , REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE , 162, 289-296, 2011(Kucukkurt I, Ince S, Enginar H, Fidan F, ile birlikte)
16Influence of high dietary nitrate intake and sulphur supplementation on oxidant/antioxidant balance and on some haematological parameters in Angora goats , REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE , 163, 79-84, 2012(Avci G, Kucukkurt I, Birdane YO, Ozdemir M, ile birlikte)
17Effects of dietary zinc supplemetation on plasma leptin, insulin and thyroid hormones concentration with some biochemical parameters in sheep species , ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI , 60, 1-5, 2013(Avcı G, Küçükkurt İ, Kontas T, Fidan F, ile birlikte)
18The effects of dietary boric acid and borax supplementation on lipid peroxidation, antioxidant activity, and DNA damage in rats , JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY , 24, 161-164, 2010(Ince S, Kucukkurt I, Cigerci IH, Fidan AF, ile birlikte)
19The protective potential of Yucca schidigera (Sarsaponin 30(A (R))) against nitrite-induced oxidative stress in rats , JOURNAL OF NATURAL MEDICINES , 63, 311-317, 2009(Cigerci IH, Fidan AF, Konuk M, Yuksel H, Kucukkurt I, Sozbilir NB, ile birlikte)
20Effects of shearing procedures on oxidant-antioxidant status in Chios sheep , REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE , 160, 349-355, 2009(Fidan AF, Kucukkurt I, Cigerci IH, Yardimci M, Özdemir A, ile birlikte)
21Effects of supplemental zinc concentration on cellulose digestion and cellulolytic and total bacterial numbers in vitro , ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY , 151, 175-183, 2009(Dehority BA, ile birlikte)
22Effects of Supplementation of Different Source and Level of Oil to Diet on Lipid Peroxidation and Some Blood Parameters in the Layer Hens , Journal of Animal and Veterinary Advances , 7, 1631-1634, 2008(Cetingul I, Aslan R, Dundar Y, Inal F, ile birlikte)
23Plasma leptin, insulin, glucose, and urea concentrations throughout lactation in dairy cows , BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY , 52, 381-385, 2008(Avcı G, Celik AH, Küçükkurt I , ile birlikte)
24Effects of dietary supplementation of organic and inorganic Zn, Cu and Mn oxidant/antioxidant balance in laying hens , KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI , 14, 19-24, 2008(Bulbul A, Bulbul T, Kucukersan S, Sireli M, ile birlikte)
25Effects of supplementation of inorganic sulfur on some biochemical parameters in Angora goat's diet containing high nitrate levels, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 38, 526-533, 2014(Mehemt Özdemir, Gülcan Avcı, Yavuz Osman Birdane, İsmail Küçükkurt, ile birlikte)
26The effects of Babesiosis on oxidative stress and DNA damage in Anatolian black goats naturally infected with Babesia ovis, Iranian Journal of Parasitology, 9, 90-98, 2014(Kucukkurt I, Cigerci IH, İnce S, Kozan E, Aytekin I, Fidan AF, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Ruminant hayvanlarda yüksek çinko tüketiminin etkileri, Kocatepe Veterinary Journal, 5, 35-41, 2012(Durmuş İ, ile birlikte)
2Effect of Yucca schidigera extract on blood pressure, antioxidant activity and some blood parameters in the L-name-induced hypertensive rats , ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI , 55, 149-153, 2008(Oztasan N, Bulbul A, Avcı G, Kucukkurt I, Fidan AF, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1 “Deneysel hiperkolesterolemi oluşturulan köpeklerde bazı hematolojik parametreler üzerine soğan yağının etkisi”, Vet.Bil.Derg., , 11 (2); , 107-112 , 1995(Keskin E., Durgun Z., Kocabatmaz M., , ile birlikte)
2 “Koyunlarda rumene verilen glikozun rumen pH’sı, uçucu yağ asitleri ve protozoonlar üzerindeki etkisi”, Vet.Bil.Derg., , 12 (1); , 15-21 , 1996(Keçeci T., Kocabatmaz M., , ile birlikte)
3“Malondialdehyde and glucose-6-phosphate dehydrogenase levels in healthy and subclinical mastitic cows”, Y.Y. Univ. Sağ. Bil. Derg., , 6 (1-2); , 84-86 , 2000(Dundar Y., Aslan R., Ucar M., , ile birlikte)
4“Defaunasyonun ruminantların sindirimine etkileri”, Hayv. Araş. Derg., , 10 (1-2); , 78-84 , 2000
5“Ankara keçilerinde rasyona çinko ilavesinin ve defaunasyonun bazı plazma mineral madde düzeylerine etkileri”, Hayv. Araş. Derg., , 11(1); , 39-43 , 2001(Altunok V., Keskin E., Haliloğlu S., , ile birlikte)
6 “Tabakhane işçilerinde kan glutatyon ve malondialdehit seviyelerinin araştırılması”, Kocatepe Tıp Derg., , 2; , 147-151, 2001( Dundar Y., Aslan R., Cengiz N.,, ile birlikte)
7 “Değişik ırk koyunlarda progesteron +eCG ile östrusların senkronize edilmesi ve hayvanlarda kolesterol ile progesteron seviyelerinin araştırılması”, Vet.Bil.Derg., , 3-4; , 79-85, 2002(Uçar, M., Gündoğan, M., Özdemir, M., Tekerli, M., Saban, E., Özenç, E.,, ile birlikte)
8 “Saponinler ve ruminantlarda rumen protozoon sayısının azaltılmasında bunların kullanılması (Derleme)” , Hayv. Araş.Derg., , , , 2003
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1“Effects of diet supplemented with saponin-rich plant to improve productivity in ruminants”, 5.International Feed Congrees & Exhibition, Antaly, 1-2 May. 2000, 221-223., 2000
2Aslan, R.; Dündar, Y.; Eryavuz, A.; Bülbül, A.; Küçükkurt, İ.; Fidan, A.F.; Akıncı, Z. “Effects of various quantities of Yucca shidigera powder (Deodorase) added to diets on performance, some hemotological and biochemical blood parameters and total antioxidant capacity of laying hens.” , 14th World Veterinary Poultry Congress., 22-26 August 2005 , 250., 2005(Aslan, R.; Dündar, Y.; Bülbül, A.; Küçükkurt, İ.; Fidan, A.F.; Akıncı, Z., ile birlikte)
3"The effect of different fatty acids used in the layer hens rations on some blood parameters." , 14th World Veterinary Poultry Congress, 22-26 August 2005 , 465, 2005(Çetingül,İ.S.; İnal,F.; Aslan, R.; Dündar, Y. , ile birlikte)
4 "Comparing Plasma Leptin, Insulin, Glucose, Cholesterol And Urea Nitrogen Concentrations Between Fat-Tailed And Thin Tailed Sheep Breeds." , XIIth Congress of the International Society of Ani, 22-26 May 2006 , 104,
5 "Comparing Plasma Leptin, Insulin, Glucose, Cholesterol And Urea Nitrogen Concentrations Between Fat-Tailed And Thin Tailed Sheep Breeds." , XIIth Congress of the International Society of Ani, 22-26 May 2006 , 104, 2006(Avcı G., Küçükkurt, İ., Fidan, A.F., ile birlikte)
6 "Antihypercholesterolaemic and Antioxidant Activity Assessment of Some Plants Used as Remedy in Turkish Folk Medicine.", International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 13-16, 2006., 211, 2006(AVCI, G., KUPELI, E., YESILADA, E., KUCUKKURT , I., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1 “Tabakhane işçilerinde kan glutatyon ve malondialdehit seviyelerinin araştırılması” , Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Der, 27-30 Mart 2003, 82, 2003( Dundar Y., Aslan R., Cengiz N.,, ile birlikte)
2 “Sağlıklı ve subklinik mastitisli ineklerde Malondialdehit ve glikoz-6-fosfat dehidrogenaz düzeyleri”, Süt İnekçiliğinde Mastitis, 04-05 Mayıs 2001, 68-71, 2001(Dundar Y., Aslan R., Ucar M.,, ile birlikte)
3“Deneysel hipertansiyon oluşturulmuş sıçanlarda kalp atım sayısı ve ortalama kan basıncı üzerine Yucca schidigera ekstraktının etkisi” , 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi,, 30 Ağustos-01 Eylül 2004, , 2004(N. Öztaşan, A. Bülbül, G. Avcı, İ. Küçükkurt, A.F. Fidan. , ile birlikte)
4 “Sakız ırkı koyunlarda kırkım işleminin malondialdehid, total antioksidan kapasite ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri”., II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya, 9-11 Eylül, 2004, , 2004(A.F. Fidan, İ. Küçükkurt, İ. H. Ciğerci,, ile birlikte)
5 “Farklı dozlarda klomifen sitrat uygulamasının sıçanların bazı kan parametreleri ile oksidatif stres yanıtı ve plazma kolesterol düzeyine etkisi, II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya, 9-11 Eylül, 2004, , 2004( M. Özdemir, A. S. Cevrioğlu, Y. O. Birdane, İ. Küçükkurt, ile birlikte)
6“Deneysel hipertansiyon oluşturulan ratlarda malondialdehit, total antioksidan kapasite ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine Yucca schidigera ekstraktının etkisi” , II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya, 9-11 Eylül, 2004, , 2004(Öztaşan, Bülbül, G. Avcı, İ. Küçükkurt, A.F. Fidan. , ile birlikte)
7“Farklı ırklardaki kuzularda çevre ve ırk özelliklerinin malondialdehid, G6PD ve bazı hematolojik parametrelere etkilerinin araştırılması”, II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya, 9-11 Eylül, 2004, , 2004(R. Aslan, Y. Dündar, M. Tekerli, A.F. Fidan. , ile birlikte)
8 "Yucca schidigera ekstratıyla beslenen tavşanlardaki ?-radyasyonunun antioksidan sistemi ve lipit peroksidasyonu üzerine etkisi.", IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongr, 14-16 Eylül 2005, 57, 2005(H. Enginar, G. Avcı, E. Kaya, İ. Küçükkurt, A.F. Fidan., ile birlikte)
9" İneklerde gebeliğin bazı dönemlerinde plazma leptin ve insulin hormonları ile üre ve glikoz düzeylerinin araştırılması", II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2-5 Kasım 2006., , 2006(H. A. Çelik, G. Avcı, İ. Küçükkurt. , ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Sarımsak Yağının Plazma, eritrosit ve eritrosit membranı total lipid, kolesterol ve fosfolipid düzeyleri ile eritrosit membranı fosfolipid fraksiyonları üzerine etkileri,
Diğer Bilgiler :