Yrd.Doç.Dr. NİLAY DUMAN(Dermatoloji)
E-posta Adresi nilayduman@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dermatoloji
Yabancı Dili : İnglizce
Lisans : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999-2005
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji 2006-2011
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Long Term Follow-Up of Early Mycosis Fungoides Patients treated with Narrowband Ultraviolet B Phototherapy, J Dermatolog Treat, 25(3), 268-73, 2014(Elcin G, Karahan S, Ersoy-Evans S, Erkin G, Karaduman A, Hapa A, Atakan N, Akan T, Sahin S., ile birlikte)
2Screening Latent Tuberculosis Infection in Psoriasis and Psoriatic Arthritis Patients in a Tuberculosis-Endemic Country: A Comparison of the QuantiFERON®-TB Gold In-Tube Test and Tuberculin Skin Test. , Int J Dermatol. , 53 (10), 1286-92., 2014(Ersoy-Evans S, Karadağ O, Aşçıoğlu S, Sener B, Kiraz S, Sahin S, ile birlikte)
3Rosacea and cardiovascular risk factors: a case control study, J Eur Acad Dermatol Venereol. , 28 (9), 1165-9, 2014(Ersoy Evans S, Atakan N, ile birlikte)
4Dermoscopy of satellite metastasis of balloon cell melanoma., J Am Acad Dermatol. , 71 (1), e11-2, 2014(Şahin S, Özaygen GE, Gököz Ö, ile birlikte)
5Lesson of the month 1: sudden onset postural livedo reticularis, cyanotic toes and multiorgan failure., Clin Med., 14 (3), 314-5, 2014(Sahin S, ile birlikte)
6Angioma serpiginosum, report of 2 cases suggesting type 1 mosaicism and proposal of adding it to the list of mosaic skin conditions, İnternational Journal of Dermatology, 0, 0, 2014(Ersoy-Evans S, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1A pediatric case with vasculitis-like viral eruption induced by Epstein-Barr virus, Int J Dermatol. , 2014 Nov 28. doi: 10.1111/ijd.12668, , 2014(Ersoy-Evan S, Karaduman A, ile birlikte)
2Tanınız nedir?, Türk Dermatoloji Dergisi, 2 (2), 58-60, 2008(Boztepe G, Erkin G, Şahin S, ile birlikte)
3Tanınız nedir?, Türk Dermatoloji Dergisi, 5 (1) , DOI: 10.5152/tdd.2011.08, 2011(Karaca EB, Elçin G, Sağlam EA, Tezcan İ, ile birlikte)
4Pyoderma gangrenosum: a retrospectıve study of 25 cases and revıew of the lıterature fındıngs. , Türkiye Klinikleri J dermatol, 23(3), 77-83, 2014(Ersoy-Evans S, Karaduman A, Elçin G, Erkin Özaygen G, Atakan N, Akan T. , ile birlikte)
5Syringocystadenoma papilliferum arising on naevus sebaceus: a 6-year-old child case described with dermoscopic features, Australisian Journal of Dermatology, 1, 1, 2014(Ersoy-Evans S, Erkin Özaygen G, Gököz Ö, ile birlikte)
6Persistant reticular erythema after severe sunburn: Reticular erythematous mucinosis, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 24(2), 87-9, 2014(Elçin G, Erkin G, Gököz Ö, ile birlikte)
7Four Cases With Tinea Incognito. , Kocatepe Tıp Dergisi, 16 (1), 0, 2015
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1New Onset of Psoriasis in Two Patients Taking, Acta Medica, 2, 83-85, 2013(Elçin G, Karaduman A, ile birlikte)
2Kutanöz Malign melanom, Acta Oncologica Turcica, 0, 0, 2014
3Dermoscopic Features of Basosquamous carcinoma. , Acta Oncologica Turcica, 47 (2), 23-25, 2014(Korkmaz NŞ, Akıcı M, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1137 displastik nevüsün retrospektif incelenmesi: yüksek sitolojik atipi ile ilişkili klinik ve histopatolojik faktörler, 2014 XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2014, , 2014(Erkin G, Gököz Ö, Karahan S, Kayıkçıoğlu AU, Çelik İ, ile birlikte)
2Okülokutanöz albinizmde melanositik nevüslerin dermoskopik özellikleri: Bir olgu sunumu, 2014 XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2014, , 2014(Şahin S, Akıcı M, Şen-Korkmaz N, ile birlikte)
3KRONİK EL EKZEMASINDA ŞİDDET BELİRLEYİCİ OLARAK KULLANILAN FARKLI SİSTEMLER ARASINDAKİ KORELASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ , 2014 XXV. Ulusal dermatoloji kongresi, 21-25 Ekim 2014, , 2014(Uzunali E, ile birlikte)
4Multiple Ekrin Hidrokistoma Sahip 2 Olguda Dermoskopik Özellikler ve Yüz Yerleşimli Multiple Papüllerde Ayrıcı Tanıda Dermoskopinin Yeri , 2014 XXV.ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM 2014, , 2014(Şahin S, ile birlikte)
5Bazal Hücreli Karsinomda Hücresel Atipi Derecesi ile Stromal Reaksiyonların Korelasyonu: Histopatolojik Subtipe ve Lokalizasyona Bağlı Farklılıklar, 2014 XXV.ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM 2014, , 2014(Şen-Korkmaz N, Erol Z, ile birlikte)
6Şiddetli Akne Hastalarında MPV, Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları: Tedavi Öncesi ve 3-Aylık Sistemik İsotretinoin Tedavisi Sonrası Karşılaştırma , 2014 XXV.ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM 2014, , 2014(Uzunali E, ile birlikte)
7Nevüs-ilişkili Melanomlarla De novo Melanomların Karşılaştırması: Klinik, Histopatolojik ve Prognostik Farklılıklar , 2014 XXV. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM, , 2014(Erkin G, Gököz Ö, Karahan S, Kayıkçıoğlu AU, Çelik İ, ile birlikte)
8Nadir Bir Melanom Variyantı: Hayvan Tipi Melanoma Sahip 5 Olguda Klinik, Histopatolojik ve Prognostik faktörler , 2014 XXV.ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM, , 2014(Erkin G, Gököz Ö, Kayıkçıoğlu AU, Çelik İ, ile birlikte)
9Oral Liken Planuslu Hastada Dirençli Otore ve İşitme kaybı: , 2014 XXV.ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM , , 2014(Buyruk A, Şen-Korkmaz N, , ile birlikte)
10Anüler Liken Planusta Dermoskopik İpuçları , 2014 XXV.ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM 2014, , 2014(Şen Korkmaz N, Akıcı M, ile birlikte)
11Bazoskuamoz Karsinomda Dermoskopi: , 2014 XXV.ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM 2014, , 2014(Şen-kokrmaz N, Akıcı M, ile birlikte)
12Bazoskuamoz Karsinom ve Bazal Hücreli Karsinomun Düşük-riskli ve Yüksek-riskli Subtipleri Arasında Host İmmün Yanıtlarının ve Stromal Reaksiyonların Karşılaştırılması, 2014 XXV.ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM , , 2014(Şen-Korkmaz N, Erol Z, ile birlikte)
13Liken Amiloidozda Dermoskopik Özellikler , XXV.ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM 2014, , 2014(Ersoy-Evan S, Gököz Ö, ile birlikte)
14Nevus lipomatozus superfisiyaliste dermoskopik ozelikler: Bir olguya ait lezyonlarda hakim dermoskopik paternler, XXV.ULUSALD ERMATOLOJİ KONGRESİ, 21-25 EKİM 2014, , 2014(Şahin S, Şen-Korkmaz N, Akıcı M, ile birlikte)
Diğer Bilgiler :