Yrd.Doç.Dr. ALPER BAŞER(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi baseralper@mynet.com
Uzmanlık Alanı : YENİÇAĞ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : AKÜ UŞAK EĞİ.FAK.TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 2001
Yüksek Lisans : AKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2006
Doktora : AKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Kırım'da Rus Kolonizasyonu (1783-1850)" ., Karadeniz Araştırmaları, C.6, S.24, s.29-42., 2010
2"Kırım Hanlığı Tarihini Konu Alan Müstakil Eserler ve Yeni Bir Kaynak, Tarih-i Mevkûfati", Turkish Studies - International Periodical For The, V.6/1, S.9, s.724-740, 2011
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Fransız ve İngiliz Seyyahlara Göre 19. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Astrahan Şehri", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. IX, S.9, , s.119-136, 2009(Kara H, ile birlikte)
Diğer Bilgiler :