Yrd.Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi fkarakus@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi 2001
Yüksek Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi 2004
Doktora : Karadeniz Teknik Üniversitesi 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Examining the Method of Proofs and Refutations in the Pre-Service Teachers’ Education, Bolema Mathematics Education Bulletin, 27(45), 215-232, 2013(Bütün, M., ile birlikte)
2A Cross-Age Study of Students’ Understanding of Fractals , BOLEMA: Mathematics Education Bulletin, 27(47), 829-846, 2013
3Investigation into How 8th Grade Students Define Fractals., Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 1-12, 2015
4The Effect of Teacher Training Programs on Pre-service Mathematics Teachers’ Beliefs towards Mathematics., Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 791-813, 2014(Dede, Y., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The Investigation of Secondary School Science and Mathematics Pre-service Teachers’ Attitudes Towards Teaching Profession, Educational Research and Reviews, 6 (6), 489-496, 2011(Akbulut, Ö.E., ile birlikte)
2Lakatos’un Matematiksel Bilginin Gelişim Modelinin Okul Matematiğine Uyarlanması, Turkish Journal of Computer and Mathematics Educat, 1(3), 285-308. , 2010(Baki, A. & Bütün, M., ile birlikte)
3(N,p,q)C1 Summability of The Sequence {nBn(x)}, E-Journal New World Science Academy, 4(4), 117-123, 2009(Yıldırım, M., ile birlikte)
4The Almost (C,1)(E,1) Summability of A Fourier Series and Its Conjugate Series., Bull. Cal. Math. Soc, 98(4), 285-294, 2006(Yıldırım, M., ile birlikte)
5On The Degree of Approximation to a Function Belonging to The Weighted (Lp, ?(t)) Class By (N,p,q)E1 Means, East Asian Math. J, 20(1), 1-9, 2004(Yıldırım, M., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının Fraktal Geometri Konusu Kapsamında Değerlendirilmesi, İlköğretim Online , 10(3), 1081-1092, 2011(Baki, A., ile birlikte)
2Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, , 8(2), 457- 488, 2010
3Pascal Üçgeni ve Sierpinski Üçgeni Arasındaki İlişkinin Keşfedilmesinde Sınıf Ortamından Yansımalar, Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(373), 21-29, 2010
4Fraktal Kart Etkinliğiyle Fraktal Geometriye Giriş, İlköğretim Online, 9(1), 1-6, 2010
5Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matem, 4(2), 110-129, 2010(Akbulut, Ö.E., ile birlikte)
6). Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılması: Karekök Hesaplamada Babil Metodu, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matem, 3(1), 195-206, 2009
7İlköğretim matematik öğretmenlerinin yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik görüşleri, Milli Eğitim, 181, 184-197, 2009(Kösa, T., ile birlikte)
8Secondary School Students’ Misconceptions about Fractals., Journal of Education and Human Development, 3(3), 241-250, 2014(Karataş, İ., ile birlikte)
9Integration of WebQuest in Social Studies Course and Motivation of Pre-service Teachers, The Georgia Social Studies Journal, 4(1), 20-31, 2014(Halat, E., ile birlikte)
10Ilkokul Ögrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeginin Türkçeye Uyarlama Çalısması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi De, 34, 105- 131, 2015(Aydoğdu, B., ile birlikte)
11Ilkögretim Matematik Ögretmeni Adaylarının Geometrik Insa Etkinliklerine Yönelik Görüsleri., Kuramsal Egitimbilim Dergisi, 7(4), 408-435, 2014
12Ögretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik Inançlarındaki Degisim Üzerine Karsılastırmalı Bir Çalısma, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Egitim Fakültesi De, 23, 373-394, 2014(Aydoğdu, B., ile birlikte)
13Gender and WebQuests Design in The Pre-service Social Studies Teacher Education., Dicle Ziya Gökalp Egitim Fakültesi Dergisi, 22, 248-260, 2014(Halat, E., ile birlikte)
14Matematiksel Ispat Kavramına Pedagojik Bir Bakıs: Kuramsal Bir Çalısma, Adıyaman Üniversitesi Egitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 47-71, 2014(Dede, Y., ile birlikte)
15The Effects of Dynamic Geometry Software and Physical Manipulatives on Pre-Service Primary Teachers’ Van Hiele Levels and Spatial Abilities, 6 (3), 338, 365, 2015(Murat PEKER, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Ögretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik Inançlarındaki Degisim Üzerine Karsılastırmalı Bir Çalısma., International Conference on Education in Mathemati, 157, , 2014(Aydoğdu, B., ile birlikte)
2Ilkokul Ögrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeginin Türkçeye Uyarlama Çalısması., International Conference on Education in Mathemati, 159, , 2014(Aydoğdu, B., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Anlama Becerileri: Cinsiyet Perspektifi, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, , , 2016(Dudu DERE, ile birlikte)
25. Sınıf Öğrencilerinin Kesirleri Anlama Becerisi ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kong, , , 2016(Dudu DERE, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Ortaögretim 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı, MEB, 1118, , 2014(BOZKURT Ali, TATAR Enver, ATIK Hasan, AKTÜMEN Muharrem, ÖZEL Serkan, Kösa Temel, KABACA Tolga, GÜNER Özkan, YILDIZ Avni, ÇEKMEZ Erdem, KERTIL Mahmut, KOL Murat, ÜNLÜ Abdullah Aydın, KOCABAS Adem, ORUÇ Arif, YAYLI Barıs, KARATAS Celal, , ile birlikte)
0Çeviriler
1Betimsel Istatistik
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
2Education and Science
3İlköğretim Online
4Kuramsal Eğitim ve Bilim
5Cumhuriyet International Journal of Education
6Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
7Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB)
8Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
0Verdiği Dersler : 
1Ölçme ve değerlendirme2012
2Topluma Hizmet Uygulamaları2012
3Matematik Öğretimi2012
4Genel Matematik2012
Diğer Bilgiler :