Doç.Dr MİNE DOSAY AKBULUT(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi minedosay@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ULUDAĞ ÜN.ZİRAAT FAK.ZOOTEKNİ 1991
Yüksek Lisans : ULUDAĞ ÜNİ.FEN BİL.ENS.ZOOTEKNİ 1993
Doktora : THE OUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST 2000
Doçentlik : Afyon Kocatepe Üni. 2010
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The phylogenetic relationship within the genus carcharhinus, comptes rendus biologies, 331, 500-509, 2008
2Effects of suckling schedule on growth characteristics of saanen kids., Archives of Animal Breeding, 51(1), 55-64, 2008(F. Diken, F.Uğur, C.Tolu, ile birlikte)
3A study on the development of the schedule for early weaning of the brown swiss calves at suitable live weight., Journal of animal and veterinary advances, 7(6), 728-730, 2008(F.Uğur, M.Yanar, ile birlikte)
4Effects of Nonylphenol on Growth Parameters and Antioxidant Defense System in Japanese Quails (Coturnix japonica)., The journal of the faculty of veterinary medicine , 16(4), 537-546., 2010(Gülcan AVCI, Cevdet UĞUZ, İsmail BAYRAM, Metin ERDOĞAN, İsmail KÜÇÜKKURT, Mehmet ÖZDEMİR, Ömer Faruk LENGER, Mesude İŞCAN, İnci TOGAN, ile birlikte)
5What is the relationship within the family Lamnidae. (Lamnidae familyası içindeki ilişki)., Turkish journal of Biology (TUBİTAK), 31(2): , 109-113, 2007
6Specification of Phylogenetic Interrelations between Skate-rays and Sharks., Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiolog, Vol 42(2):, 128-133, , 2006
7Molecular Phylogenetic Study Using Body Weight And Measurements Of Turkish Saanen Kids. , The indian veterinary journal. , 83(9): , 970-972, 2006(F. Ugur. , ile birlikte)
8Is there any phylogenetic relationship between teleosts and the elasmobranchs. , African journal of Biotechnology, 5(4): , 318-320, 2006
9Understanding Genetic Diversity of the Liver Fluke Fasciola hepatica. , Zeithschrift für Naturforschung C., 60c(9/10, 774-779, 2005(Alan Trudgett and Mıchael Stanhope, ile birlikte)
10Growth and behavioral traits of Turkish Saanen kids weaned at 45 and 60 days. , Small ruminant research, 52, 179-184, , 2004(F.Ugur, T.Savas, A.Karabayır, C.Atasoglu., ile birlikte)
11Stanhope. Molecular phylogenetic evidence refuting the hypothesis of Batoidea (rays and skates) as derived sharks. , Molecular phylogenetics and Evolution, 26:, 215-221, 2003(Christophe J. Douady, Mahmood S. Shivji and Michael J. Stanhope, ile birlikte)
12The benefits of the biotechnological studies in the agriculture and the future of these researches., Minerva Biotechnologica, 15: , 173-179,, 2003
13Genetic variability among native dog breeds in Turkey., Turkish Journal of Biology. , 37(2): , 176-183. , 2013(Metin ERDOĞAN1, Cafer TEPELİ2, Bertram BRENIG3, ,Cevdet UĞUZ1, Peter SAVOLAINEN4, Ceyhan ÖZBEYAZ5, ile birlikte)
14Genetic variability among native dog breeds in Turkey, Turkish Journal of Biology, 37(2): , 176-183., 2013(Metin ERDOĞAN*, Cafer TEPELİ, Bertram BRENIG,Cevdet UĞUZ, Peter SAVOLAINEN, Ceyhan ÖZBEYAZ. , ile birlikte)
15Molecular characterization of Fasciola samples, collected from different host species coming from the endemic area of Turkey. , Berlıner und Munchener Tıerarztlıche Wochenschrıft, 127(5/6): , 202–210., 2014(Mustafa KÖSE2, Metin ERDOĞAN1, Cevdet UĞUZ 1, Feride KIRCALI SEVİMLİ2, Ömer F. LENGER1, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The determination of the specific characteristics on the ımmunosurveilance against to cancer formation in Elasmobranchs. , International journal of cancer research. , 2(2): , 119-123, 2006
2Group I introns and splicing mechanisim and their present possibilities in Elasmobranchs. , Journal of Biological sciences., 6(5):, 921-925, 2006
3Effects of dry period length on milk yield traits of Holstein Friesian cattle ", Bulgarian J. Agr. Sci.,, 11(2): , 189-191, 2005(Uğur, F, ile birlikte)
4The determination of mast cell and its secretions (specifically histamine and nerve growth factor) roles on neuroimmune and endocrine system, Journal of cell and molecular biology, 5(2):, 65-69, 2006
5Comparison of some morphological characteristics of native Turkish dog breeds. , Eurasian Journal of Veterinary Sciences. , 28(2):, 106-110.., 2012(Metin Erdoğan1, Cafer Tepeli2*, Ceyhan Özbeyaz, Cevdet Uğuz, ile birlikte)
6Use of Complementary or Alternative Medicine In Patients With Cancer In Turkey, Journal of US-China Medical Science., Volume 11, No. 3 (Serial No. 95) , 159-167, 2014(Akgül E, ile birlikte)
7Advantages and Disadvantages of Transgenic Animal Technology with Genetic Engineering., Journal of Agricultural Science and Technology A& , 4(2A): , 177-187, 2014
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Shark Cartilage and Liver Oil Using Possibilities Against to the Cancer Formation, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi , 7 (1): , 42-45,, 2014(AKGÜL Elvan , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The Determination of Genetic Structures and Genetic Differences Between Population of Turkish Native Dog Breeds (Kangal, Akbash, Kars Shepherd Dogs and Turkish Greyhound)., Aboriginal Dog Breeds as a Part of Biodiversity an, 10/09/2007 , , 2007(ERDOĞAN M., TEPELİ C., UĞUZ C., BRENIG B., ÖZBEYAZ C. , ile birlikte)
2Amolecular phylogenetic perspective on the possible paraphyly of the shark genus Carcharhinus, .6th Indo-pacific fish conference, , 2001, 22, 2001(Shivji,M., Martin,R.& Stanhope,M.J, ile birlikte)
3Transgenic Animal Technology With Genetic Engineering and Its Use With Advantages and Disavantages, VIth International Balkan Animal Conference, 3-5 ekim 2013, 525, 2013
4Transgenic Animal Technology With Genetic Engineering and Its Use With Advantages and Disavantages", VIth International Balkan Animal Conference, 525, , 2013
5Shark Cartilage and Liver Oil Using Possibilities Against to the Cancer Formation, Uluslararası 3. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloj, 2-6 haziran 2014, , 2014( AKGÜL E, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1African journal of Biotechnology
2Journal of Agricultural Biotechnology and sustainable development- 201
3Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricult
4African Journal of Agricultural Research-2011 (hakemlik)
0Yönettiği Tezler
1Türkiyede kanser hastalarında tamamalayıcı ve alternatif tedavi kullanımı, Elvan Akgül, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Ekonomik kayba neden olan Karaciğer kelebeği (F.Hepatica)nın Afyon ili ve civarındaki yayılımı, üzerinde yaşadığı konakçıya bağlı olarak gösterdiği moleküler ve bölgesel farklılıkların belirlenmesi ve bu farklılıkların bu parazite karşı dayanıklıkltaki etkisinin incelenmesi.
2Nonilphenol’un ratlar üzerine olan etkisinin biyokimyasal, histopatolojik ve moleküler bioloji teknikleri kullanılarak araştırılması.
3Türkiye’de yerli köpek ırklarının (Kangal, Akbaş, Kars çoban köpeği ve Tazı) genetik yapılarının, morfolojik özelliklerinin ve ırklar arasındaki genetik uzaklıkların belirlenmesi.
4Türkiye’de yerli köpek ırklarının (Kangal, Akbaş, Kars çoban köpeği ve Tazı) genetik yapılarının, morfolojik özelliklerinin ve ırklar arasındaki genetik uzaklıkların belirlenmesi.
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Molecular phylogenetic evidence refuting the hypothesis of Batoidea (rays and skates) as derived sharks
2The phylogenetic relationship within the genus Carcharhinus
3 Understanding genetic diversity of the liver fluke Fasciola hepatica
4Title: Growth and behavioral traits of Turkish Saanen kids weaned at 45 and 60 days
0Ödüller :
1II.KLİNİK BİOKİMYA VE KANSER SEMPOZYUMUNDA POSTER ÇALIŞMASI İLE GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ. 15-18 NİSAN 2004 BURSA.
0Verdiği Dersler : 
1veteriner genetik2010
2Araştırma ve Yöntemler2010
3sitogenetik2010
4Moleküler genetik2010
5Moleküler sistematik2010
6veteriner hekimlikde biyoteknoloji2010
7ökaryotik moleküler genetik I2010
8Prokaryotik moleküler genetik I 2010
9Danışmanlık2010
10uzmanlık alan dersi2010
11sitogenetik2011
12Araştırma ve yöntemler2011
13Prokaryotik Moleküler genetik II 2011
14PCR ve uygulama alanları2011
15Genetik Danışmanlık ve Etik2011
16Danışmanlık 2011
17Uzmanlık Alan Dersi 2011
18Seminer 2011
19Moleküler biyoloji teknikleri2011
20Veteriner genetik 2011
21Araştırma ve yöntemler 2011
22Sitogenetik 2011
Diğer Bilgiler :