Yrd.Doç.Dr. METİN BAĞCI(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi mbagci@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : MADEN YATAKLARI - JEOKİMYA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ÇUKUROVA ÜNİ.MÜH.FAK.JEOLOJİ MÜH. 1991
Yüksek Lisans : OSMANGAZİ ÜNİ.FEN BİL.ENS.JEOLOJİ 1998
Doktora : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.FEN BİL.ENS. JEO.MÜH.A.D. 2006
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uyg.Müdür Yardımcılığı2009 
İscehisar MYOMüdür Yardımcılığı20062011


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Petrology and Geochemistry of the Günyüzü Pluton, Tavşanlı Zone (northwest Anatolia, Turkey),, International Geology Review, 50, 931-947, 2008(Kibici, Y., İlbeyli, N., Yıldız, A, ile birlikte)
2The determination of the mineralogical alteration indexand the investigation of the efficiency of the hydrothermalalteration on physico-mechanical properties in volcanic rocks from Köprülü , Afyonkarahisar, West Turkey, Bulletin of Engineering Geology and the Environmen, DOI 10.1007/s10064-009-0245-7, 51-61, 2009(Yıldız, A., Kuşcu, M., Dumlupuna, İ., Arıkan, E., , ile birlikte)
3Petrographical and geochemical investigation of the Triassic marbles associated with Menderes massif metamorphics, Kavaklıdere, Muğla, SW Turkey, Journal of Geochemical Exploration, 107, 39-55, 2010(Kibici., Y., Yıldız, A., Akıncı, Ö., , ile birlikte)
4Geochemical constraints on the genesis of the Sarıcakaya intrusive rocks, Turkey: Late Paleozoic crustal melting in the central Sakarya Zone,, Chemie der Erde-Geochemistry , 70, 243-256, 2009(Kibici, Y., İlbeyli, N., Yıldız, A. , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sarıcakaya bentonitik ve Kaolinitik Killerin Mineralojik ve Kimyasal Bileşiminin Pişme Davranışları Üzerine Etkisi, , A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, , Özel Sayı, 139-146, 2009(Arıtan E., Dumlupınar İ., Kocabaş C., Kibici A., Yıldız A., Kibici Y., Çoban F., , ile birlikte)
2Böhme Metodu Yardımı ile Aşındırıcı Tozların Aşındırma Performanslarının İncelenmesi, , A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, , 53, 2000(Bozkurt, R.,, ile birlikte)
3Afyonkarahisar ve Çevresinin Depremselliği, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 12/2, 1-7, 2012(Yıldız, A., Dumlupınar, İ., Ulutürk, Y., Başaran, C., Erdoğan, E., , ile birlikte)
4Orta Sakarya Havzasındaki Çarpışma Sonrası Kalko Alkalen Volkanizmanın, Mineralojik Ve Petrografik Özellikleri, (Sarıcakaya – Eskişehir), Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30, , 2013(Yıldız, A., Kibici, Y., Çoban, F., Dumlupınar, İ., , ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Muğla (Yatağan – Bayır- Kozağaç) yöresinin yapısal özellikleri, Türkiye Taş Dünyası, 28, 134, 2002(Kibici Y,Yıldız, A. , ile birlikte)
2Afyon ( İscehisar ) yöresindeki mermerlerin ekonomik potansiyeli, Şantiye dergisi , 165, 70-72, 2002(Kibici, Y. Yıldız, A. , ile birlikte)
3Muğla – Yatağan (Karaltı) yöresinde yer alan mermer ocaklarının jeolojisi ve ekonomik potansiyeli, İzmir mermer dergisi , 31, 128-132, 2002(Kibici Y. Yıldız A. Yeşilkaya L, Ercan, M, ile birlikte)
4Sandıkli (Afyon) yöresinin jeolojisi, mermer potansiyelinin araştırılması, , İzmir Taş Dünyası, 19, 112-124, 2001(Kibici, Y. Yıldız A. , ile birlikte)
5Afyon yöresinin jeolojisi ve mermer sahalarının ekonomik potansiyeli, Turquoıse International , 1, 63-71, 2001(Kibici, Y. Yıldız A. , ile birlikte)
6Afyonkarahisar ve dolayının jeolojisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kültür Yayınları Afyon, 1, 27-47, 2001(Kibici, Y., Yıldız, A. , ile birlikte)
7Büyük Karabağ (Afyon) mermerlerinin petrografisi ve fiziko-mekanik özellikleri:Ön çalışma. , Mermer Dergisi, 6, 92-98, 2000(Kibici,Y. Yıldız, A. Kavas, T., , ile birlikte)
8Muğla (Yatağan -Milas ) Yöresinin petrografik özellikleri, Türkiye Taş Dünyası, , 241, 2004(Kibici, Y., Yıldız, A.,, ile birlikte)
9Muğla (Yatağan Bayır-Eskihisar- Kozağaç) Yöresinin Jeolojik Özellikleri , Natural Stone Türkiye Doğal Taş ve Teknolojileri S, , , 2004(Kibici, Y.,, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Determination of the Water Quality, Pollution Level and Protection Areas of Anamur Stream (Mersin), , Regional Proses of the 5th World water Forum The R, 09-11 October 2008 , 116, 2003(Türker, E., Ulutürk,Y., Yıldız,A., , ile birlikte)
2Investigation of Ağın andesite as a building stone (İscehisar- Afyon, W-Turkey). International Symposium on Industrial Minerals and Building Stones., International Symposium on Industrial Minerals and, 15-18 September 2003, 243, 2003(Kuşcu, M., Yıldız, A. , ile birlikte)
3Sarıcakaya Bentonitik ve Kaolinitik Killerin Mineralojik ve Kimyasal Bileşiminin Pişme Davranışları Üzerine Etkisi, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım 2008 , , 2008(Arıtan, E., Dumlupunar, İ., Kocabaş, C., Kibici, A., Yıldız,A., Kibici, Y., Çoban, F.,, ile birlikte)
4Sarıcakaya Bentonitik ve Kaolinitik Killerin Mineralojik ve Kimyasal Bileşiminin Pişme Davranışları Üzerine Etkisi, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım 2008, , 2008(Arıtan, E., Dumlupunar, İ., Kocabaş, C., Kibici, A., Yıldız,A., Kibici, Y., Çoban, F., , ile birlikte)
5Menderes Masifi Güney kesimindeki (Milas-Muğla) Ege Bordo mermerlerinde Gözlenen süreksizliklerin Blok Boyutuna Etkisinin araştırılması, 21. Uluslararası Madencilik Kongresi, 06-08 Mayıs 2009, , 2009(Yıldız, A, ile birlikte)
6Influences of freeze-thaw process on mechanical properties of some marbles,, European Rock Mechanics Symposium (EUROCK 2010), 15-18 Haziran 2010, , 2010(Bodur, B., Tunçdemir, H., Bayram, O.,, ile birlikte)
7Kozağaç Köyü (Milas-Muğla) Mermerlerinin Jeolojisi Ve Mineralojik Özelliklerinin İncelenmesi, , Türkiye VII. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongr, 14-15 Ekim 2010, , 2010(Akıncı, Ö., Yıldız, A., Kibici, Y., , ile birlikte)
8The mıneralogy and geochemıstry of hydrothermal alteratıon ın Ömer-Gecek geothermal area, , European Clay Conference,, 26 Haziran-01 temmuz 2011, , 2011(Yıldız, A., Başaran, C., Ulutürk, Y., Türker, E., Çonkar, F.E, ile birlikte)
9The ınvestıgatıon of mıneralogıcal and chemıcal alteratıon ındıces ın Karacaören (Sivrihisar, Eskişehir) granıtes, , , European Clay Conference, 26 Haziran -01Temmuz 2011, , 2011(Yıldız A., Demirbilek M., Dumlupunar, İ., Kibici Y., İlbeyli N.,Gürcan S.,, ile birlikte)
10Afyonkarahisar'da Jeotermal Enerjinin Geleceği, , 2nd Istanbul International Water Forum, 3-5 MAYIS 2011, , 2011(Ulutürk, Y., Yıldız, A ., Başaran, C., Türker, E., , ile birlikte)
11The Investigation of Alteration in Günyüzü (Eskişehir -Turkey) Granite Using Mineralogical-Petrographical and Physique-Mechanical Methods, 12th International Multidisciplinary Scientific Ge, 17-23 June 2012, 303, 2012(Yıldız, A., Demirbilek, M., Dumlupınar, I., Kibici, Y., Gürcan, S., İlbeyli, N., , ile birlikte)
12Geochemıcal and geochronologıcal (Rb/Sr) propertıes of the Günyüzü Granıtoıd (Sivrihisar, Eskişehir), 12th International Multidisciplinary Scientific Ge, 17-23 June 2012, 47, 2012(İlbeyli, N., Kibici, Y., Demirbilek, M., Yıldız, A., , ile birlikte)
13İscehisar Mermer Ocak ve Fabrikalarda Oluşan Atıkların Agrega Olarak Kullanılmasının Araştırılması, Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 28-29 Kasım 2012, 309-319, 2012(Yıldız, A., Başaran, C., , ile birlikte)
14Kozağaç Bölgesindeki (Muğla, B Türkiye) Üst Kretase Yaşlı Platform Tip Mermerlerin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, MERSEM’2012 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kon, 13-15 Aralık 2012, 259-273, 2012(Yıldız, A., Kibici, Y., Akıncı, Ö, , ile birlikte)
15Petrographic, Geochemical and Geochronological (Rb/Sr) properties of the Günyüzü Granitoid (Sivrihisar,Eskişehir), V. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu,, 23-25 Mayıs 2012, , 2012(Kibici, Y., Demirbilek, M., İlbeyli, N., Yıldız, A, ile birlikte)
16Afyonkarahisar İlinin Seramik Sektörü Hammadde Potansiyeli, , VIII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 22-24 Kasım 2012, 158, 2012(Yıldız, A., Dumlupunar, İ., Başaran, C., , ile birlikte)
17Upper Cretaceous marbles along the southern flank of the Menderes Massif, SW Turkey: Geology, Petrography and Geochemistry,, , (ASMOSIA X)Association for the Study of Marble &, 21-25 May 2012, 39, 2012(Kibici, Y., Yıldız, A., Akıncı, Ö, ile birlikte)
18The comparison of hydrogeochemical properties in Ömer-Gecek and Heybeli (Afyonkarahisar) geothermal waters , International Earth Science Colloquium (IESCA),, 01-05 October 2012, , 2012(Başaran, C., Gökgöz, A., Yıldız, A., Ulutürk, Y., , ile birlikte)
19Petrographical and geochemical properties of the Paleocene aged and bordeaux - red colored marbles from Menderes Massif, SW –Turkey, International Earth Science Colloquium (IESCA),, 01-05 October 2012, , 2012(Kibici, Y., and Yıldız, A., , ile birlikte)
20 Petrology and geochemistry of the Late Paleozoic granites in the central Sakarya Zone, International Earth Science Colloquium (IESCA),, 01-05 October 2012, , 2012(İlbeyli,N., Kibici,Y., Yıldız, A., and Demirbilek, M., , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Orta Sakarya vadisi (Eskişehir) Bentonit oluşumlarının jeolojisi, mineralojisi ve jeokimyasal özellikleri, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24-28 Mart 2008, 36, 2008(Dumlupunar, İ., Kocabaş, C., Arıtan, E., Yıldız,A., Çoban, F. & Kibici, Y., , ile birlikte)
2Menderes Masifi Güney Kesimimde (Kavaklıdere-Kestanecik) Yeralan Mermer Yataklarının Jeokimyasal Özellikleri, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 24-28 Mart 2008, 55, 2008(Akıncı, Ö., Yıldız, A., Kibici, Y., , ile birlikte)
3Menderes Masifi (GB Türkiye)’nin güney kanadındaki “Ege Bordo Mermerleri” nin jeokimyasal ve izotopik (C, O) özellikleri - öncü çalışma , -, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24-28 Mart 2008, 58, 2008(Akıncı, Ö., Kibici, Y., Aydogan, M.S, Yıldız, A., , ile birlikte)
4Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerinin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 06-09 Ekim 2008 , , 2008(Arıtan, E., Dumlupunar, İ., Kocabaş, C., Yıldız,A., Evcin, A., Uçar,M., Çoban, F., Kibici, Y.,, ile birlikte)
5Büyük Karabağ (Afyon) mermerlerinin petrografisi ve fiziko-mekanik özellikleri:Ön çalışma. , 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 21-25.02.2000, 41, 2000(Kibici,Y, Yıldız, A, Kavas, T., , ile birlikte)
6Köprülü (Afyon) trakiandezitinin yapı taşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması,, 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu , 20-23 Ekim 1999, 193, 1999(Kuşcu, M., Yıldız, A. , ile birlikte)
7Afyon kuzeyinin jeolojisi, mermer potansiyelinin araştırılması, Türkiye III. Mermer Sempozyumu, , 73, 2001(Kibici, Y. Yıldız A. , ile birlikte)
8Afyon mermer endüstrisi ve Türkiye mermer sektöründeki konumu, Türkiye III. Mermer Sempozyumu, , 361, 2001(Kuşcu, M., Yıldız A, ile birlikte)
9Seydiler ve Bayat (Afyon) Yörelerindeki Yarı Kıymetli Süstaşlarının Jeolojisi, , I. Gemoloji Sempozyumu, , 60, 2003(Yıldız, A., Kibici, Y., , ile birlikte)
10Afyon Kuzeyindeki Kıymetli ve Yarı Kıymetli Süs Taşlarının Ekonomik Potansiyeli, I. Gemoloji Sempyozyumu, , 51, 2003(Yıldız, A, Kibici, Y. , ile birlikte)
11İscehisar Meslek Yüksekokulu Taş İşlemeciliği Programının Tanıtımı, I. Gemoloji Sempozyumu, 05-08 Mart 2003, 51, 2003(Yeşilkaya, L, Özkan, E.. , ile birlikte)
12Afyon Mermer Sektörü ve Türkiye Mermer Sektöründeki Yerinin Araştırılması, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu , , 127, 2003(Kuşcu, M, ile birlikte)
13Afyon İli Mermer Sektörü Analizi ve Sektörün Makine Ekipman Kapasitesinin Araştırılması, TMMOB sanayi Kongresi , , 335, 2003(Bayrakçeken, H, ile birlikte)
14Konarı (İscehisar-Afyon) traki-andezitlerinin yapıtaşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, , 02-03 Mart 2006, 281, 2006(Kuşcu, M., Yıldız A. , ile birlikte)
15Ana kayaç türünün bentonitlerin mineralojik ve jeokimyasal bileşimi üzerine etkisi: Kapıkaya, (Sarıcakaya, Eskişehir). , 13. Ulusal Kil Sempozyumu, 12-14 Eylül 2007 , , 2007(Yıldız A., Dumlupınar, İ., Arıtan, E., Kocabaş, C., Kibici, Y., Çoban, F., , ile birlikte)
16Afyonkarahisar’da Alternatif Jeotermal Alanlar Ve Mevcut Jeotermal Alanların Geliştirilebilirliği: Ön Çalışma,, Termal ve Maden Suları Konferansı , 24-25 Nisan 2008, 27, 2008(Türker, E. Ulutürk, Y, Yıldız, A, Erdem,A, Dumlupınar,İ, , ile birlikte)
17Kızılay (Gazlıgöl- Afyonkarahisar) Maden Suyunun Koruma Alanlarının Belirlenmesi,, Termal ve Maden Suları Konferansı , 24-25 Nisan 2008, 381, 2008(Ulutürk Y., Yıldız A., Özdeğirmenci, N., , ile birlikte)
18İscehisar (Afyonkarahisar) maden ve termal sularının jeokimyasal özellikleri ve potansiyel kullanım alanları, Termal ve Maden Suları Konferansı, 24-25 Nisan 2008, 217, 2008( İ.C. Engin, Y. Ulutürk, E.Özkan ve H. Akbulut, ile birlikte)
19Menderes Masifi Güneyinde Bulunan Mermer Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi ve Fizikomekanik Özelliklerinin Araştırılması. , Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu , 26-27 Haziran 2008, 389, 2008(Yıldız, A., Kibici, Y., Dumlupunar, İ. ve Arıtan, E. , ile birlikte)
20Menderes Masifi güney kesiminde (Kavaklıdere-Kestanecik) yeralan mermer yataklarının jeokimyasal ve izotopik(C,O) özellikleri, III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Ekim 2008, 63, 2008(Akıncı, Ö., Yıldız, A., Kibici, Y.,, ile birlikte)
21Orta Sakarya Vadisi’nde (Eskişehir) Asit Sülfat Alterasyonu , III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Ekim 2008, 36, 2008(Yıldız,A., Çoban, F., Kibici, Y., Dumlupunar, İ., Kocabaş, C., Arıtan, E., , ile birlikte)
22Doğal ve zenginleştirilmiş bentonitlerin mineralojisi, Asitle aktivasyonu ve ağartma performanslarının incelenmesi, 14. Ulusak Kil Sempozyumu, , , 2009(Yıldız, A., Özgen, S., Yıldırım, M., , ile birlikte)
23Kalkoalkalen Bileşimli Lavların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri; Orta Sakarya Bölgesi, Sarıcakaya (Eskişehir),Türkiye,, 45. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU, 13-16 Ekim 2010, , 2010(, A., Kibici, Y., Çoban, F., Dumlupınar, İ., Kocabaş, C., , ile birlikte)
24Menderes Masifi’nin (Muğla) Güneyindeki Mermer Yataklarının Jeolojisi ve İzotop (Sr, C ve O) Jeokimyası, , IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu , 26-28 Mayıs 2010, , 2010( Yıldız, A., Kibici, Y., Akıncı, Ö., , ile birlikte)
25Ömer-Gecek Havzasının (Afyonkarahisar) Jeotermal Yapısının Manyetotellürik ve Doğru-Akım Özdirenç Yöntemleri İle Belirlenmesi,, 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25-29 Nisan 2011, , 2011(Erdoğan E., Yıldız A., Candansayar M.E, Başaran C., Ulutürk Y., Türker E., Çonkar F., , ile birlikte)
26Günyüzü (Sivrihisar, Eskişehir) Granitlerinin Petrografisi ve Fiziko-Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25-29 Nisan 2011, , 2011(Yıldız A., Kibici Y., İlbeyli N., Demirbilek M., Gürcan S. ve Dumlupunar, İ.,, ile birlikte)
27Sinanpaşa (Afyonkarahisar) Bölgesinde Yeraltısularının Kullanılabilirlik Özelliklerinin Araştırılması,, . Yer Bilimleri Sempozyumu, , 18-20 Ekim 2012, , 2012(Başaran, C., Gökgöz, A., Yıldız, A., , ile birlikte)
28Fethibey-Çayırbağ (Afyon) Bölgesi Yeraltısularının Hidrojeokimyası ve Kullanılabilirlik Özellikleri, 2. Tıbbi jeoloji Çalıştayı, 4 Aralık 2013, 160, 2013(Başaran, C., Altınkale Demer, S., Ulutürk, Y., Yıldız, A., Elitok, Ö., Memiş Ü., , ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Kozağaç-Kavaklıdere (Muğla) yöresinde bulunan mermer yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri yardımıyla oluşum koşullarının belirlenmesi.
2Şuhut (Afyon) – Çay (Afyon), Akşehir (Konya) arasında kalan bölgenin jeolojisi, mermer açısından değerlendirilmesi ve yörenin bitki örtüsü – toprak ilişkisinin incelenmesi
3Afyon ve yöresindeki kıymetli ve yarı kıymetli süs taşlarının araştırılması ve değerlendirilmesi
4Kozağaç-Kalınağıl(Muğla)Yöresi Mermerlerinin Jeolojisi, Teknik Analizi Ve Maden Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi
5 Mihalgazi (Eskişehir) bentonit yatağının kökensel incelemesi, B-Türkiye.
6Sarıcakaya (Eskişehir) bölgesindeki mika minerallerinin jeolojisi, ve inşaat sanayisinde değerlendirilmesi.
7Mihalgazi (Eskişehir) bentonitinin jeolojik özelliklerinin incelenmesi ve bentonitin endüstriyel hammadde olarak değerlendirilmesi
8Hallaçlar (Banaz-Uşak) Kaolen yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması.
9Sivrihisar (Günyüzü) Derinlik kayaçlarının Mineralojisi, İzotop Jeokimyası ve Fiziko-mekanik özelliklerinin araştırılması.
10Afyonkarahisar ilinin jeotermal kaynaklarının araştırılması
11Afyonkarahisar ili Değirmendere, Gözsüzlü Köyleri ile Çobanlar ilçesi Arasında Kalan Bölgenin Jeotermal Alan Etüdü
12Kütahya Seramik Porselen A.Ş.’ne ait Erkmen Kasabası (Afyonkarahisar)’nda Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Araştırılması
13Afyonkarahisar ili Güneyköy Kasabası ile Sinanpaşa İlçesi Arasında Kalan Bölgenin Jeotermal Yapısının Jeoloji ve Jeofizik Çalışmalarla Araştırılması
14Afyonkarahisar ili Sinanpaşa İlçesi, Tazlar Köyünde Bulunan Tazlar Tarım Ve Gıda Ürünleri San. ve Tic.. A.Ş.’ne ait Ruhsatlı Alanda Soğuk Su Aramaya Yönelik Olarak Yapılmış Hidrojeolojik Etüdü
15Nuh Acar İnşaat Enerji A.Ş.’ne ait Aydın ili Söke ilçesinde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması
16Kayen Gama Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.’ne ait Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi Gedik Köyünde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması
17HASPAK Tarım Gıda ve Paketleme Hiz. San. Tic. Ltd. Şti’ne ait Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinde Bulunan Ruhsatlı Alanın Jeotermal Yapısının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması
18Aydın ili, Balta Köyü’nde bulunan ruhsat alanında jeotermal suyun aranmasına yönelik manyetotellürik (MT) ölçümü projesi
19Afjet A.Ş.’ne ait Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Fethibey, Çayırbağ Kasabaları ve Erenler Köyü arasında bulunan 138 nolu ruhsat alanında jeotermal su aramaya yönelik jeolojik ve jeofizik projesi
20Sülümenli Belediyesi’ne ait Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli Beldesi’nde bulunan ruhsat alanında jeotermal su aramaya yönelik rezistivite ve manyetotellürik (MT) ölçüm projesi
21Kırşehir ili, Sevdiğin Köyü’nde bulunan ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması.
22İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe köyü sınırları içinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne ait ruhsat alanının jeotermal potansiyelinin Manyetotellürik (MT) yöntemle araştırılması.
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Petrographical and geochemical investigation of the Triassic marbles associated with Menderes massif metamorphics, Kavaklidere, Mugla, SW Turkey
2The determination of the mineralogical alteration index and the investigation of the efficiency of the hydrothermal alteration on physico-mechanical properties in volcanic rocks from Koprulu, Afyonkarahisar, West Turkey
3Geochemical constraints on the genesis of the Gunyuzu pluton, northwest Anatolia, Turkey
4 Geochemical constraints on the genesis of the Saricakaya intrusive rocks, Turkey: Late Paleozoic crustal melting in the central Sakarya Zone
5Influences of freeze-thaw process on mechanical properties of some marbles
0Diğer Etkinlikler
1Termal ve Maden Suları Konferansı
2Türkiye III. Mermer Sempozyumu (MERSEM-2001)
0Ödüller :
1Tübitak Uluslararası Bilimsel yayınları Teşvik Ödülü
0Toplumsal Katkılar :
1TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Afyonkarahisar İl Temsilci yardımcılığı
0Verdiği Dersler : 
1Maden yatakları2012
2Maden yatakları2011
3Jeolojik Harita Bilgisi2011
4Jeolojik Harita Bilgisi2012
5Petrografi2011
6Petrografi2012
7Topografik ve Jeolojik Harita alma2011
8Topografik ve Jeolojik Harita alma2012
9Deprem oluşumu ve korunma yöntemleri2013
10Alandışı Jeoloji Mühendisliğine Giriş2013
11Maden yatakları2013
12 Jeoloji Mühendisliğine Giriş2013
Diğer Bilgiler :