MUSTAFA KÖSE(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi Mkose@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : PARAZİTOLOJİ
Yabancı Dili : ALM. - İNG.
Lisans :
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİ.VETERİNER FAK. 1991
Doktora : SELÇUK ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.PARAZİTOLOJİ(VET.) A.D 1999
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİ. VETERİNER FAKÜLTESİ 2008
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
A.K.Ü. Veteriner FakültesiDekan Yardımcısı20072008
A.K.Ü. Veteriner FakültesiFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği20052008
A.K.Ü. Veteriner FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği20052008
A.K.Ü. Veteriner FakültesiKlinik Öncesi Bilimler Bölüm Bşk. Yrd.2009-
A.K.Ü. Veteriner FakültesiStratejik Planlama ve Standartlar Komisyonu Başkan20062008
A.K.Ü. Veteriner FakültesiFakülte Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkanl20072008


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The resistance of nematode parasites in sheep against anthelmintic drugs widely used in Western Turkey, Parasitology Research, 101(3), 563-567, 2007(Kozan E, Sevimli FK, Eser M, ile birlikte)
2Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Chickens in Afyonkarahisar District, Turkey, Kafkas Univ Vet Fak Derg., 15(3), 411-415, 2009(Köse, M., Sevimli, F.K., Kozan, E., ve H. S.Çiçek, ile birlikte)
3Prevalence of coccidia in beef cattle in western Turkey, Parasitol Res, 101(5), 1239-43, 2007(Çiçek, H., Sevimli, F., Kozan, E., Eser, M. ve N. Doğan, ile birlikte)
4Dirofilaria immitis infection in dogs: unusually located and unusual findings, Parasitol Res, 101(6), 1487-94, 2007(Sevimli, F.K., Kozan, E., Bülbül, A., Birdane, F.M. ve A.Sevimli, ile birlikte)
5Determine of the antioxidant levels and some biochemical parameters on infected with ascaridiosis and treated dogs, Veterinary Journal of Ankara University, 57, 93-97, 2010(Kozan, E., G. Avci, F. K. Sevimli., F.M. Birdane, ile birlikte)
6Serological screening of canine heartworm (Dirofilaria immitis) infections in Turkey, Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift, 125-11/12, 494-502, 2012(Metin Erdoğan, ile birlikte)
7Molecular characterization of Fasciola samples, collected from different host species coming from the endemic area of Turkey., Berl Munch Tierarztl Wochenschr, 127(5/6), 202–210, 2014(Mine DOSAY-AKBULUT, Metin ERDOĞAN, Cevdet UĞUZ , Feride KIRCALI SEVİMLİ, Ömer F. LENGER, ile birlikte)
8Infections of Larval Stages of Dicrocoelium dendriticum and Brachylaima sp. in Brown Garden Snail, Helix aspersa, in Turkey, Korean Journal of Parasitology, 53 (5), 647-651, 2015(Mustafa Eser, Kürşat Kartal, Mehmet Fatih Bozkurt, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyonkarahisar İli merkezinde yetiştirilen Sığırların Mide Bağırsak Nematodları ve mevsimsel Dağılımları, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31(1), 51-56, 2007(Sevimli FK, Kozan E, Sevimli FK, Kozan E, Kose M, Eser M, Cicek H, ile birlikte)
2Dışkı Muayenesine Göre Afyonkarahisar İli Koyunlarında Bulunan Helmintlerin Yayılışı, A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 53(2), 137-140, 2006(Sevimli FK, ile birlikte)
3Afyon İli Sığırlarında Paramphistomosis ve Distomatosis’in Genel Durumu, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29(1), 43-46, 2005(Kırcalı F, Doğan N, ile birlikte)
4Kars İli’nde Kesilen Sığır ve Koyunlarda Kistik Ekinokokkozis’in Yaygınlığı, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 28(3), 136-139, 2004(Gıcık Y, Arslan MÖ, ile birlikte)
5Kars İli’nde Kesilen Koyunlarda Paramphistomiosis’in Yaygınlığı, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27(4), 260-261, 2003(Gıcık Y, Arslan MÖ, Kara M, ile birlikte)
6Strongylidae larvalarının dış ortamda dışkıda gelişme süreleri, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 23(4), 432-435, 1999(Güçlü F, Aydenizöz M, ile birlikte)
7Konya’ da tavuklarda bulunan Mallophaga türleri, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 23(3), 327-330, 1999(Dik B, Yaman M, Gülbahçe S, ile birlikte)
8Konya Yöresi Köpeklerinde Ekto-Parazitlerin Yayılışı, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 22(3), 321-325, 1997(Aydenizöz M, ile birlikte)
9Konya yöresi koyunlarında akciğer kıl kurtlarının yayılışı, Veterinarium, 10(1-2), 79-81, 1995(Dik B, Sevinç F, ile birlikte)
10Afyonkarahisar’da Tarımsal Amaçlı Kullanılan Atık Suların Helmint Kontaminasyonu Yönünden İncelenmesi, T. Parazitol. Derg., 31(3), 197-200, 2007(Kozan, E., Sevimli, F.K., M., Eser, M., ve H. Çiçek, ile birlikte)
11Prevalence of Cystic Echinococcosis in Slaughtered Cattle in Afyonkarahisar, T. Parazitol. Derg., 32(1), 27-30, 2008(Sevimli F.K. , ile birlikte)
12Bir Köpekte Wohlfartia Magnifica'dan ileri gelen yara myiasisi olgusu, Bornova Vet Bil Derg, 35(49), 31-34, 2013(Bozkurt M.F., Kartal K., yaprakçı V., ile birlikte)
13Vulvo-vaginal myiasis in a queen caused by Lucilia sericata (Diptera: Nematocera: Calliphoridae), Eurasian Journal of Veterinary Sciences , 30(2), 108-110, 2014(Yılmaz O, ile birlikte)
14Ruminantların Gastro-İntestinal Nematodlarında Anthelmentik Dirençliliği, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(3), 211-220, 2014
15Afyonkarahisar Yöresi’nde Birinci Ara Konak Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)’da Küçük Karaciğer Kelebeği Dicrocoelium dendriticum’un Larval Safhalarının Yaygınlığı, Kocatepe Veteriner Dergisi, 8(1), 51-55, 2015(Kartal K, Eser M, ile birlikte)
16Afyonkarahisar'da ev kırlangıcı Delichon urbica (Linnaeus, 1758) yuvalarında avrupa kırlangıç tahtakurusu Oeciacus hirundinis (Jenyns, 1839)'in yayılışı, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 33/3, 163-166, 2017(Kürşat Kartal, Mustafa Eser, Bilal Dik, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Prevalence of coccidia in beef cattle in western Turkey, 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15-19 may, -, 2007(Çiçek, H., Sevimli, H., Kozan, E. ve M. Eser, ile birlikte)
2Kars Yöresi Evcil Hayvanlarında Görülen Önemli Parazitozlar, Kars-Gence Hayvancılığı ve Bilimsel İşbirliği Semp, 23-24 Ekim, -, 2001(Arslan, M.Ö., Akça, A. ve Y. Gıcık, ile birlikte)
3Welanimal Projesi : ICT Teknikleri Kullanılarak Orta ve Güneydoğu Avrupa’da Hayvan Refahı, Çevre ve Gıda Etkileşimlerine Farklı açılardan Yeni Bir Yaklaşım : Yumurtacı Tavuk Refahı, International Egg Symposium, 26-28 November , -, 2008(Bozkurt, Z., Szücs, E., Sossidou, E., Katalin, G., Mishev, P., Cziszter, L., Venglovosky J., Demirkan, İ., Tekerli, M., Akbulut, H., Türkmenoğlu, İ., Kocak, S. , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyonkarahisar Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Antelmentik İlaçlara Karşı Koyun Mide-bağırsak Nematodlarında Gelişen Direncin Araştırılması, XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül, -, 2005(Kozan, E., Sevimli, F.K. ve M. Eser, ile birlikte)
2Afyon İlinde Kesilen Sığırlarda Kistik Ekinokokkozis’in Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi, XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül, -, 2005(Sevimli F.K. , ile birlikte)
3Köpeklerde Dirofilaria immitis Enfeksiyonu : Beklenmeyen Lokalizasyon ve Bulgular, XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım, -, 2007(Sevimli, F.K., Kozan, E., Bülbül, A., Birdane, F.M. ve A. Sevimli, ile birlikte)
4Dışkı Muayenesine Göre Afyonkarahisar İli Koyunlarında Bulunan Helmintlerin Yayılışı, XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül, , 2005(Sevimli, F.K., ile birlikte)
5Kars İlinde Kesilen Koyunlarda Paramphistomosis’in Yaygınlığı, XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, -, 2003(Gıcık, Y., Arslan, M.Ö., Kara, M., ile birlikte)
6Koyunlarda kistik ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) testi ile teşhisi, V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 20- 22 Ekim, 224- 229, 1998(Dik, B., Sevinç, F., ile birlikte)
7WELANIMAL Projesi (LLP-LdV-TOI-2007-TR-002) Welanimal: ICT Teknikleri Kullanılarak Orta ve Güneydoğu Avrupa’da Hayvan Refahı, Çevre ve Gıda Etkileşimlerine Farklı açılardan Yeni Bir Yaklaşım, II.Ulusal Zootekni Kongresi, 3-4 Temmuz, -, 2008(Bozkurt, Z., Szücs, E., Sossidou, E., Katalin, G., Mishev, P., Cziszter, L., Venglovosky J., Tekerli, M., Akbulut, H., Demirkan, İ., Kocak, S., Türkmenoğlu, İ. , ile birlikte)
8İki köy tavuğunda Capillaria spp. olgusu, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim 2013, 245, 2013(Mehmet Fatih Bozkurt, Kürşat Kartal, Mustafa Eser, Fethiye Çöven, ile birlikte)
9Afyonkarahisar'da Ev Kırlangıcı (Delichon urbica Linnaeus, 1758) Yuvalarında Kırlangıç Tahtakurusu (Oeciacus hirundinis Jenyns, 1839) Enfestasyonu Salgını ve Türkiye'de İlk Kayıt, 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi&Uluslararası Katı, SB07-36, 99-100, 2015(Kürşat Kartal, Mustafa Eser, Bilal Dik, ile birlikte)
10Moleculer Characterization of Echinococcus granulosus Isolates Found in Cattle, Buffalos, Sheep and Goats in Afyonkarahisar, Ulusal Parazitoloji Kongresi&Uluslararası Katılıml, PB101, 183, 2015(Kürşat Kartal, Mustafa Eser, Metin Erdoğan, ile birlikte)
11Afyonkarahisar yöresinde ishalli sığırlarda ve buzağılardacryptosporidiosisin yaygınlığı ve Cryptosporidium türlerinin moleküler karakterizasyonu, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Kat, 25.09.2017 - 29.09.2017, x, 2017(Mustafa Eser, Metin Erdoğan, Hatice Çiçek, Kürşat Kartal, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Hayvan Refahı ve Gastro-İntestinal Helmintler, Atay Basımevi, 12, , 2010(Zehra Bozkurt, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Journal of Veterinary Medicine and Research
2TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
3Parasite
4Eurasian Journal of Veterinary Sciences
0Yönettiği Tezler
1YEŞİL SALATALARDA HELMİNT YUMURTALARININ PREVALANSI, Zeki OZAN, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007
2AFYONKARAHİSAR’DA SIĞIR, MANDA, KOYUN VE KEÇİLERDE BULUNAN ECHİNOCOCCUS GRANULOSUS İZOLATLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, Kürşat Kartal, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014
3İNSANLARDA HİDATİDOZİS'TE RİSK FAKTÖRLERİNİN VE HASTA PROFİLİNİN BELİRLENMESİ , Ahmet KORUL, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Yöresi Tavuklarında Mide-Bağırsak Helmintlerinin Yayılışı
2Afyonkarahisar Yöresi Mandalarında (Bubalis bubalis) Fascıolosıs hepatica’nın ELISA Testi İle Seroprevalansı
3A New Approach on Different Aspects of Welfare, Environment and Food Interactions in Central and Southeastern Europe with the use of ICT
4Dirofilaria İmmitis İle Enfekte Köpeklerde bazı kan Parametreleri İle Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi
5Ascaridiasis'li ve tedavi Edilmiş Köpeklerde Antioksidan Düzeylerinin ve bazı Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi
6Ekonomik Kayba Neden Olan Karaciğer Kelebeği (Fasciola hepatica)’nın Afyon İli ve Civarındaki Yayılımı, Üzerinde Yaşadığı Konakçıya Bağlı Olarak Gösterdiği Moleküler ve Bölgesel Farklılıkların Belirlenmesi ve Bu Farklılıkların parazite Karşı Dayanıklılıktaki Etkisinin İncelenmesi
7Afyon Yöresi Sığırlarının Mide-Bağırsak Nemotodları
8Afyon İlinde Tarımsal Amaçlı Kullanılan Atık Suların Parazitolojik Yönden İncelenmesi
9Afyon Yöresi Sığırlarında Görülen Eimeria Türleri
10Türkiyenin Farklı Coğrafi Bölgelerinde Dirofilaria immitis in Antijen ELISA ve PCR ile Prevalansı
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Prevalence of Cystic Echinococcosis in Slaughtered Cattle in Afyonkarahisar
2The resistance of nematode parasites in sheep against anthelmintic drugs widely used in Western Turkey
3Prevalence of coccidia in beef cattle in western Turkey
4Prevalence of Gastrointestinal Helminths in Chickens in Afyonkarahisar District
5Vulvo-vaginal myiasis in a queen caused by Lucilia sericata (Diptera: Nematocera: Calliphoridae) Eurasian J Vet Sci 2014;30: 108-110.
6Afyonkarahisar İli merkezinde yetiştirilen Sığırların Mide Bağırsak Nematodları ve mevsimsel Dağılımları
7Dirofilaria immitis infection in dogs: unusually located and unusual findings
8Afyonkarahisar’da Tarımsal Amaçlı Kullanılan Atık Suların Helmint Kontaminasyonu Yönünden İncelenmesi
0Diğer Etkinlikler
1Gıda Kaynaklı Önemli Helmintozlar”Gıda ve Hayvan Kaynaklı Bulaşıcı Hastalıklar Paneli"
Diğer Bilgiler :