Doç. Dr. Bayram TURGUT(Mühendislik Fakültesi )
E-posta Adresi bturgut@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Jodezi .Uydu Jeodezisi ,Fiziksel Jeodezi ,Jeodezik Astronomi, Dengeleme Hesabı
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Selçuk Üniversitesi 1980
Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi 1987
Doktora : Selçuk Üniversitesi 1993
Doçentlik : Afyon Kocatepe Üniversitesi 2012
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi-Çumra M.Y.O-Yüksek Okul Müdür Yardımcılığı 19931997
Selçuk Üniversitesi Müh.Fak. Harita Mühendisliği B-Bölüm Başkanı Yardımcılığı 19971998
Selçuk Üniversitesi Müh.Fak. Harita Mühendisliği B-Ana Bilim Dalı Başkanı 19992009
AKÜ sandıklıSandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek okulu Müdürü2017 
AKÜ Mühendislik FakültesiHarita Mühendisliği Bölüm Başkanı2016 
Harita MühendisliğiKamu ölçmeleri Bilim Dalı Başkanı2016 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1An Alternative Method for Estimating Densification Point Velocity Based on Back Propagation Artificial Neural Networks, Studia Geophysica et Geodaetica, 55(1), 73-86, 2011(Güllü, M., İ. Yılmaz, M. Yılmaz, ile birlikte)
2A back-propagation artificial neural network approach for three-dimensional coordinate transformation, Scientific Research and Essays, Vol. 5(21), 3330-3335, 2010
3Evaluation of recent global geopotential models based on GPS/levelling data over Afyonkarahisar (Turkey), Scientific Research and Essays, Vol. 5(5), 484-493, 2010(Yılmaz, İ., M. Yılmaz, M. Güllü, ile birlikte)
4Comparison of the Geoid Undulations Obtained by EGM96, TG99 and GPS/Leveling in Türkey, Acta Geodaetica Geophysica Hungarica, Vol.39(4), 403-410, 2004(C. İnal, Ö. Çorumluoğlu, ile birlikte)
5Application of back propagation artificial neural networks for gravity field modelling, Acta Montanistica Slovaca, 21/3, 200-207, 2016
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Gravite değerlerinin Geri yayılımlı yapay sinir ağları ile hesaplanması, AKÜ FEMÜBİD, 16/3, 660-664, 2016
2Jeoid Yüksekliklerinin Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Kriging Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması, AKÜ FEMÜBİD, 16/3, 674-678, 2016(Mevlüt Güllü, Tamer Baybura, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Yükseklik Ağlarında ?2 Ölçütü ve Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi, S.Ü.Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Onli, 5(2), 49-59, 2006(Doğanalp S,İnal C, ile birlikte)
2GPS İle Bir Ağ Çalışması, hkm Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi, 2, 93, 44-50, 2005(Tuşat E, ile birlikte)
3GPS Efemeris Bilgisinin Göreli Konumlamada Koordinatlara ve Baz Bileşenlerine Etkisi, S.Ü.Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, 19(1), 65-72, 2004(Tuşat E, ile birlikte)
4Jeodezik Ölçülere Getirilen İndirgemeler ve Dengeleme Sonuçlarına Etkisi, S.Ü.Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-19, 2003(İnal C, ile birlikte)
5EGM 96 Jeopotansiyel Modeli Ve GPS/Nivelman ile Elde Edilen Jeoit Ondülasyonlarının Karşılaştırılması, S.Ü.Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, 17(1), 25-34, 2002(İnal C,Yılmaz M, ile birlikte)
6GPS Ağlarının Dengelenmesi, S.Ü.Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, 17(1), 17-23, 2002(İnal C, ile birlikte)
7Nokta Konum Duyarlıkları İle Koordinat Dönüşümü, S.Ü.Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, 16(2), 39-46, 2001(İnal C, ile birlikte)
8Konya’da Doğu-Batı Yönündeki Jeoit Yüksekliği Değişimlerinin İncelenmesi, S.Ü.Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, 16(1), 20-25, 2001(İnal C, ile birlikte)
9Statik ve Kinematik Modelde Deformasyon Analizi, S.Ü.Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, 24(2), 31-44, 2009(Doğanalp S, ile birlikte)
10Dokuzuncu Poligon ve Yüzey Ağına Ait Alternatifli Dengelemeler ve Sonuçların Karşılaştırılması, S.Ü.Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, 15(2), 35-40, 2000
11EVALUATION OF RECENT GLOBAL GEOPOTENTIAL MODELS BY GNSS/LEVELLING DATA: INTERNAL AEGEAN REGION, International Journal of Engineering and Geoscienc, 1/1, 15-19, 2016(Mevlüt Güllü, İbrahim Yılmaz, Mustafa Yılmaz, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Jeopotansiyel Sayılar ve Yükseklikler, Selçuk-Teknik Online Dergisi, , 1,1-8, , 2001
2GPS Yardımıyla WGS-84 Jeoit Yüksekliklerinin ( Konya’nın Bir Bölgesi İçin ) Belirlenmesi, Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, 87, 15-23, 2001(Tuşat E., Ö. Çorumluoğlu, ile birlikte)
3Pafta Deformasyonları, Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneği Mülkiyet Der, 19, 19-21, 1996(İnal C, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Deformation Analysis Using the S Transformation and Kalman Filtering Technique, 10th International Multidisciplinary Scientific Ge, 20-26 June, 853-860, 2010(Doğanalp, S,İnal C, ile birlikte)
2Effect of Cutoff Angle On The Satellite Visibility,Position Dilution of Precision and Point Coordinates, 16thİnternational Symposıum on “Modern Technologie, 09-10 November, 318-328, 2006(Tuşat E, ile birlikte)
3Investigation Ambiguity Resolution in GPS and the Effects of Ionospheric Modeling on Base Vector Components, FIG Working Week 2004, 22-27 May,2004, 1-11, 2004(Tuşat E, ile birlikte)
4Datum Transformation by Artificial Neural Networks for Geographic Information Systems Applications, International Symposium on Environmental Protectio, 28-29 Haziran 2011, 27-33, 2011(Güllü M., M. Yılmaz, İ. Yılmaz, ile birlikte)
5EVALUATION OF RECENT GLOBAL GEOPOTENTIAL MODELS BY GNSS/LEVELLING DATA: INTERNAL AEGEAN REGION, SELÇUK ISCAS 2016, , 158-163, 2016(Mustafa yılmaz, Bayram Turgut, İbrahim Yılmaz, ile birlikte)
6The Effect of earthquakes on cors networks in Türkey, SELÇUK ISCAS 2016, , 91, 2016(İbrahim Tiryakioğlu, Mustafa Yılmaz, Murat uysal, İbrahim Yılmaz, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasındaki Düşey Hareketlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi ve Analizi, 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14-16 Ekim-2009, 663-672, 2009(Doğanalp S., C.Ö. Yiğit, C. İnal,A. Ceylan, İ. Şanlıoğlu, ile birlikte)
2Yükseklik Ağlarında Quasi-Statik ve Kinematik Deformasyon Analizi İçin Geliştirilen Program, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24-26 Ekim-2007, 17-30, 2007(Doğanalp S., C.Ö. Yiğit, C. İnal, ile birlikte)
3Türkiye Dönemsel PDOP ve GDOP Değişim Haritalarının Oluşturulması, 11.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan-Ankara ,2007, 1-5, 2007(Kalaycı İ., Ö. Çorumluoğlu, S. Doğanalp, ile birlikte)
4Ağlarında Kalman Filtreleme yöntemi ile Deformasyon Analizi İçin Geliştirilen Program, 11.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan,Ankara ,2007, 1-9, 2007(Doğanalp S,C. İnal, ile birlikte)
5Kern DKM-3A ile Astronomik Enlem, Boylam ve Azimut Belirleme, 10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan-Ankara ,2005, 836-849, 2005(Acar M, ile birlikte)
6Astro-Jeodezik Çekül Sapması: Selçuk Üniversitesi GPS Test Ağı Örneği”, , 10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan-Ankara ,2005, 980-990, 2005(Acar M, ile birlikte)
7Yükseklik Ağlarında S Transformasyonu ve Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi, 2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım-İstanbul, 2005, 28-40, 2005(Doğanalp S,C. İnal, ile birlikte)
8Nokta Konum Duyarlıklarının İki ve Üç Boyutlu Koordinat Dönüşümüne Etkisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Çalışta, 24-26 Eylül-Konya, 2003, 155-161, 2003(İnal C, ile birlikte)
9Lokal Alanlarda Jeoit Ondülasyonlarının Belirlenmesinde Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühend, 16-18 Ekim,, Konya, 2002., 97-106, 2002(İnal C,C. Ö. Yiğit, ile birlikte)
10EGM96 Jeopotansiyel Modeli,TG99 Türkiye Jeoidi ve GPS/Nivelman ile Elde Edilen Jeoit Ondülasyonlarının Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühend, 16-18 Ekim,, Konya, 2002., 52-63, 2002(C. İnal, C. Ö. Yiğit, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Dengeleme Hesabı -I, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 89 sayfa, , 2001
2Dengeleme Hesabı -2, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 191 sayfa, , 1996(Barışkaner A,M. Güllü, ile birlikte)
3Dengeleme Hesabı Problemleri ve Çözümleri, Express Yayınları, 167 sayfa, , 1995(Barışkaner A,M. Güllü, ile birlikte)
4HATALAR BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTREMLERİ VE DÖNÜŞÜMLER, , 15, , 2014(Güllü M., ile birlikte)
5Bilgisayar destekli Harita Yapımı ve coğrafi bilgi sistemlerinin Temelleri, , 15, , 2014(Mevlüt güllü, ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Büyük Ölçekli Harita Yapımında Jeodezik Amaçlı GPS Ölçü ve Hesap Standartlarının Araştırılması , Ekrem TUŞAT, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
2Gravitenin Bazı Jeodezik Problemlerde Kullanımı, Evren TONGUR, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
3Büyük Ölçekli Harita Üretim Çalışmalarında Güncellenmiş Türkiye Jeoidi (TG-99A) ve Yeni Türkiye Jeoidi (TG-03)’ün Doğrudan Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Selçuk CEYLAN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
4Uydu Altimetre Verilerinden Yararlanarak Gravite Alanı Belirlemek, Kenen BAYRAK, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
5Gravite Ölçülerinin İndirgenmesi ve Gravimetrik Jeoidin Belirlenmesi, Fatma YALDIZ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
6Kinematik modelde Kalman filtreleme yöntemi ile deformasyon analizi, Serkan DOĞANALP, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
7Klasik ve GPS Ölçülerinin Alternatifli Dengelenmesi ve Sonuçlarının Karşılaştırılması, Murat ŞAHİN, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
8EGM96 Jeopotansiyel Modeli ve Model Bazlı Türkiye Jeoidi, Mustafa YILMAZ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
9Ortalama Yer Elipsoidinin Belirlenme Yöntemleri, Fatih UYSAL, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
10Astronomik Gözlem Sonuçları İle Jeodezik Gözlem Sonuçlarının Karşılaştırılması, Mustafa ACAR, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
11- Kinematik Modelde Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi
22-S.Ü.Hukuk Fakültesindeki Deformasyonların İzlenmesi
33-Selçuk Üniversitesi Kampüs GPS Test Ağı
44-Standart Topoğrafik Haritaların Hassasiyeti
0Verdiği Dersler : 
1İleri Fiziksel Jeodezi2013
2Jeodezide Yükseklik Sistemleri2014
3Jeodezi 12013
4Jeodezide Koordinat Sistemleri2013
5Jeodezik Astronomi2013
6Mühendislik Ölçmeleri2013
7Jeodezi 22014
8Fiziksel Jeodezi2014
9Uydu Jeodezisi2014
10Jeodezi Uygulaması2014
11Harita Mühendisliği Uygulaması2014
Diğer Bilgiler :