Doç. Dr. MURAT UYSAL(MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi muysal@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : FOTOGRAMETRİ, LAZER TARAMA,GÖRÜNTÜ İŞLEME, UZAKTAN ALGILAMA
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SELÇUK ÜNİ. MÜH.MİM.FAK.JEODEZİ VE FOTOG. 1995
Yüksek Lisans : AKÜ FEN BİL.ENS.-JEODEZİ VE FOTOG. 1999
Doktora : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERVERSİTESİ FEN BİL.ENS.-JEODEZİ 2009
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
 Uzaktan Algılama ve CBS uyg. ve arş. Merkezi2014 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Changes in the Coastline and Water Level of the Akşehir and Eber Lakes Between 1975 and 2009, Water Resources Management , , , 2010(Ünal Yıldırım, Saffet Erdoğan, ile birlikte)
2Risk assessment of coastal erosion of Karasu coast in Black Sea, Journal of Coastal Conservation, 18/6, 673-682, 2014(Aydın M., ile birlikte)
3An investigation of DEM generation process based on LiDAR data filtering, decimation, and interpolation methods for an urban area, Measurement, 75, 50-56, 2015(N Polat, S Toprak, ile birlikte)
4Urban growth simulation using SLEUTH in Afyonkarahisar (Turkey), Tehnicki vjesnik, 22, , 2015(Uysal M.M., ile birlikte)
5DEM generation with UAV Photogrammetry and accuracy analysis in Sahitler hill, Measurement, , , 2015(AS Toprak, N Polat, ile birlikte)
6Investigating performance of Airborne LiDAR data filtering algorithms for DTM generation, Measurement, 63, , 2015(N Polat, ile birlikte)
7An Investigation of The Relationship Between Land Surface Temperatures and Biophysical Indices Retrieved From LANDSAT TM in Afyonkarahisar (Turkey)., Tehnicki vjesnik, 22, , 2015(N Polat, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Alana Dayalı Görüntü Eşleme Yöntemleri ile Fotogrametrik Nirengi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2, 2, 2003
2Digital Ortofoto Üretimi, Harita Dergisi, 130, , 2003
3Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Trafik Kazalarının Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7, 2, 2009
4Sayısal Arazi Modellerinin Oluşturulmasında GZK GPS Yönteminin Kullanılması, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3, 1-8, 2011(YILMAZ İ., TİRYAKİOĞLU İ.,TAKTAK F.,, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Dijital Fotogrametride Alana Dayalı Görüntü Eşleme Yöntemleri, 1, 2, 2009, 2009(Abdullah VARLIK, Fikret KARALAR,Z Cevdet CAN, ile birlikte)
2Kinematik GPS Destekli Fotogrametrik Nirengide Sabit Nokta Uzaklıkları ve Farklı GPS Çözümlerinin Yöneltme Doğruluğuna Etkileri , Harita Dergisi, 149, 28-42, 2013(Çam A., ile birlikte)
3Kıyı Çizgisi Değişimi nin Uydu Görüntüleri Yardımıyla İzlenmesi: Sakarya - Karasu, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol:5 No:3, 24-32, 2013(Murat AYDIN, ile birlikte)
4Hava LiDAR Nokta BulutununSayısal Yükseklik Modeli Doğruluğuna Etkisi, 7, 3, , 2015(Yılmaz M, ile birlikte)
5Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7, , 2015(İbrahim TİRYAKİOĞLU, Tamer BAYBURA, Çağlar ÖZKAYMAK, Hasan SÖZBİLİR, Ayla SANDIKCIOĞLU, Saffet ERDOĞAN, İbrahim YILMAZ, Mustafa YILMAZ, Ahmet YILDIZ, Mehmet Ali DERELİ, Mustafa YALÇIN, İbrahim DUMLUPINAR, Hüseyin Ali YALIM, Oğuz ERTUĞRUL, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The first Turkish Digital Photogrammetry Software, The First Turkish-German Joint Geodetic Days, İsta, , , 1999(Can, Z.C., Karalar F.,Varlık A., ile birlikte)
2Using RTK GPS Method in Creation of Digital Terrain Models, 1st International Conference On Cartography And GI, , , 2006(Yılmaz İ., Tiryakioğlu İ., Taktak F., , ile birlikte)
3Geographical Information Systems Aided Traffic Accident Analysis in Afyonkarahisar, FIG Working Week 2007. Hong Kong SAR, , , 2007
4Remote Sensing and GIS Analysis of Lake Level Changes, 2008 ESRI International User Conference, Sandiego,, , , 2008(Yildirim Ü, Erdogan S,, ile birlikte)
5GPS and Remote Sensing and GIS Applications in Precision Farming: Example of Germany and Applicability to Turkey, 5th international conference on geographic informa, , , 2008(Olgun M., Baybura T., Yılmaz İ., Erdoğan S., Kumlay A.M.,, ile birlikte)
6Changes in the Coast Line of the Burdur Lake Between 1975 and 2009, INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON ENVİRONMENTAL PROTECTİO, 28-29 Haziran 2011, , 2011(Yıldırım Ü., ile birlikte)
7Changes in the Coastline and Water Level of the Akşehir and Eber Lakes between1975 and 2010, FIG Working Week 2011, 18-22 Mayıs 2011, , 2011(Erdoğan S., Yıldırm Ü., ile birlikte)
8Documentation of Afyonkarahisar Mevlevi Lodge by Digital Close Range Photogrammetry, FIG WORKİNG WEEK 2012, 6-10 May 2012, , 2012(BAYBURA T, YILMAZ İ, ile birlikte)
93D modeling of historical Doger Caravansaries by Digital Photogrammetry, CIPA 2013 Symposium, 3-6 Eylül 2013, 695-698, 2013(Murat YAKAR, A. Suat TOPRAK, Nizar POLAT, ile birlikte)
10PHOTO REALISTIC 3D MODELING WITH UAV: GEDİK AHMET PASHA MOSQUE IN AFYONKARAHİSAR, CIPA 2013 Symposium, 3-6 Eylül 2013, 659-662, 2013(A. Suat TOPRAK, Nizar POLAT, ile birlikte)
11Investigation Performance Of Airborne Lidar Data Filtering With Triangular Irregular Network (TIN) Algorithm., ISPRS TC VII Mid term Sysmposium, XL-7, 199-202, 2014(Polat N., ile birlikte)
12Determination of the Tectonic Movements in the Western Part of Sultandaği Fault with GNSS Observations: First Results, 1st International Geomatics Applications, GEOMAPPL, , , 2014(Tiryakioğlu İ, Baybura T, Yılmaz İ, Dereli M.A., Erdoğan S, Yalçın M, Polat N, Çapadiş A, ile birlikte)
13Determination of Traffic Accident Black Spots on Afyonkarahisar-Konya Highways, 1st International Geomatics Applications, GEOMAPPL, , , 2014(Erdoğan S, Tiryakioğlu İ, Dereli M.A., Akbulut H, Dündar S, Yalçın M, Gülal A.E, Arslan Y, Kantar M, Çabuk A,Soysal Ö,, ile birlikte)
14Determination of Contemporary Velocity Field of Southwest Anatolia and Change of Strain Area, 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPL, 8-10 sep 2014, , 2014(Tiryakioglu I., Solak, H. I., Gulal E., Erdogan S., Yilmaz M., Dindar A. A, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin Belirlenmesi, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, , , 2007(. Erdoğan S., Baybura T., Yılmaz İ., Güllü M., Tiryakioğlu İ., Taktak F., Telli A.K., Karagöz B.,, ile birlikte)
2Sayısal Arazi Modeli Oluşturmada Ara Eşyükseklik Eğrilerinin Önemi, 3. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, , , 2007(Yılmaz İ., Erdoğan S., Baybura T., Güllü M., , ile birlikte)
3Landsat Uydu Görüntüleri Kullanılarak Afyonkarahisar İli Şehir Gelişiminin Belirlenmesi, IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ S, 16-19 Ekim 2012, , 2012(Uysal M.M, ile birlikte)
4Sultandağı Fayının Batı Kısmı Tektonik Hareketlerinin GNSS Gözlemleri İle Belirlenmesi ve Paleostres Verileriyle Karşılaştırılması, 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 3-5 Ekim 2012, , 2012(Tiryakioğlu İ.,Baybura, T., Erdoğan S., Yıldız, A., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Yılmaz, İ., M. Güllü, M., Dereli, M.A. Yalçın, M., Dumlupınar, İ., Sandıkçıoğlu, A., Yalım, H., Ertuğrul, O, ile birlikte)
5Afyon Döğer Kervansarayının Fotogrametrik Rölöve Alımı ve Üç Boyutlu Modellenmesi, , , , 2013(Murat YAKAR, A. Suat TOPRAK, Nizar POLAT, ile birlikte)
6 Afyon Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camisinin Fotogrametrik Yöntemle Üç Boyutlu Modellenmesi,, , , , 2013(A. Suat TOPRAK, Nizar POLAT, ile birlikte)
7Hava Lidar Verilerinin Egim Temelli Algoritma Ile Filtrelenme Performansının Arastırılması., V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Se, , , 2014(Polat Nizar, ile birlikte)
8Hava Lidar Nokta Bulutu Örnekleme Yogunlugunun Sayısal Yükseklik Modellerinin Dogruluguna Etkisi., 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, , , 2014(Yılmaz M., ile birlikte)
9Insansız Hava Araçları ile Fotogrametrik Teknikler Kullanılarak Hâlihazır Harita Üretimi ve Hassasiyet Analizi., 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, , , 2014(Yakar M., Toprak A.S., Ulvi A.,, ile birlikte)
10Güneybatı Anadolu’nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi., 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, , , 2014(Solak H.İ., Tiryakioglu İ., Gülal E., Erdogan S., Akpınar B., Yılmaz M., Aykut O., Baybura T., Yılmaz İ., Dindar A.A., Acar M., Dereli M.A., Yalçın M., Polat N., Toprak A.S., Çapadis A.G.,, ile birlikte)
11Trafik Kaza Kara Noktalarının Belirlenmesi Için Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Mekânsal Istatistiksel Metodların Kullanılması., 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, , , 2014(Dereli M.A., Erdogan S., Soysal M.Ö., Çabuk A., Tiryakioglu İ., Akbulut H., Dündar S., Yalçın M., Gulal A.E., Kantar M.,, Arslan Y.,, ile birlikte)
12Multidisipliner Çalısmalarla Fay Aktivitelerinin Belirlenmesinde Sultandagı Fayı Örnegi: Ilk Sonuçlar., 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, , , 2014(Tiryakioglu İ., Baybura T., Özkaymak Ç., Sandıkçıoglu A, Erdogan S., Yılmaz İ., Yılmaz M., Yıldız A., Sözbilir H, Dereli M.A., Yalçın M., Ugur M.A., Yalım H.A., Ertugrul O.,, ile birlikte)
13Hava Lidar Nokta Bulutlarının Morfolojik Algoritma ile Filtrelenmesi., 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, , , 2014(Polat N.,, ile birlikte)
14Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Trafik Kaza Kara Nokta Belirleme: Empirik Bayes Örneği, 17. Akademik Bilişim Konferansı, , , 2015(Erdoğan S, Soysal Ö, Çabuk A, Dereli M.A., Tiryakioğlu İ, Akbulut H, Dündar S, Erdoğdu H, Saraçlı S, Yalçın M, Gülal A.E, Taşbaş M, Kantar M, Arslan Y, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1FOTOGRAMETRİ, Anadolu Üniversitesi, , , 2011(Yaşayan A., Varlık A., ile birlikte)
2Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Cografi Bilgi Sistemlerinin Temelleri-Fotogrametri, , , , 2014(Yaşayan A., ile birlikte)
3Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Cografi Bilgi Sistemlerinin Temelleri-Uzaktan Algılama, , , , 2014
0Yönettiği Tezler
1Kinematik Gps Destekli Fotogrametrik Nirengide Sabit Nokta Uzaklıkları Ve Farklı GPS Çözümlerinin Yöneltme Doğruluğuna Etkileri, Ahmet ÇAM, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
2Kıyı çizgisinin Değişiminin İzlenmesi ve Risk Analizi: Sakarya Karasu Örneği, Murat Aydın, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Ve Dumlupınar Mahallesi Pilot Proje Uygulaması
2Afyon Turistik Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulması
3Afyonkarahisar İl Merkezinde Bulunan Devlet Karayollarındaki Kaza Kara Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi
4Dinar Fayı Tektonik Hareketlerinin GPS ve Nivelman Ölçümleri ile Belirlenmesi
5 Jeodezik GPS Ölçülerinin Düzenek Ağlarında Test Edilmesi
6Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Akarçay Havzası Yeraltı Suyu Modelinin Oluşturulması
7Sayısal Kamera Kalibrasyon Ağı
8Kıyı Çizgisinin Değişiminin İzlenmesi ve Risk Analizi: Sakarya Karasu Örneği
0Verdiği Dersler : 
1Fotogrametri I2007
2Dijital Fotogrametri2007
3Uzaktan Algılamaya Giriş2007
4Sayısal Görüntü İşleme2007
5Sayısal Çözümleme2007
6Mesleki Mevzuat Bilgisi2007
7Mesleki İstatistik2007
8Topografya (TEF)2007
9Fotogrametri II2008
10Mesleki Yazılım2008
11Bilgisayar Destekli Tasarım2008
12Görsel Programlama2008
13Bilgisayar Programlama2008
14Yersel Fotogrametri2008
15GPS Tekniği ve Uygulaması2008
16Topografya ve Jeolojik Harita Bilgisi 2008
17Topografya (Maden)2008
18Topografya (TEF)2008
19Fotogrametri I2008
20Dijital Fotogrametri2008
21Uzaktan Algılamaya Giriş2008
22Sayısal Görüntü İşleme2008
23Sayısal Çözümleme2008
24Mesleki Mevzuat Bilgisi2008
25Topografya I2008
26Fotogrametri II2009
27Mesleki Yazılım2009
28Bilgisayar Destekli Tasarım2009
29Görsel Programlama2009
30Bilgisayar Programlama2009
31Yersel Fotogrametri2009
32Uzaktan Algılama2009
33Uzaktan Algılama Uygulaması2009
34Topografya II2009
35Topografya (Maden)2009
36Lazer Tarama Teknolojileri2010
37Uzaktan Algılamada Veri toplama ve işleme yöntemle2010
38Fotogrametri I2013
39Uzaktan Algılama2013
40Fotogrametri Uygulaması2013
41Fotogrametrik Rölöve Alımı2013
42Uzaktan Algılama Uygulaması2013
43Uzaktan Alg. Veri İşl. Sis. Yön.2013
44Fotogrametri 22013
45Fotogrametri Uygulaması2013
46Yersel Fotogrametri2013
47Lazer Tarama Telnolojisi2013
48Fotogrametri2013
49Fotogrametri I2012
50Uzaktan Algılama2012
51Fotogrametrik Rölöve Alımı2012
52Fotogrametri Uygulaması2012
53Uzaktan Alg. Veri İşl. Sis. Yön.2012
54Fotogrametri 22012
55Uzaktan Algılama Uygulaması2012
56İleri Sayısal Görüntü İşleme2012
57Yersel Fotogrametri2012
58Harita Müh. Uyg.2012
59Fotogrametri I2011
60Lazer Tarama Telnolojisi2011
61Veri Tabanı Yönetimi2011
62Uzaktan Algılamaya Giriş2011
63Sayısal Görüntü İşleme2011
64Sayısal Fotogrametri2011
65Haritacılıkta Proje Yönetimi2011
66Fotogrametri 22011
67Bilgisayar Programlama2011
68Yersel Fotogrametri2011
69Uzaktan Algılama2011
Diğer Bilgiler :