Doç. Dr. YÜCEL OCAK(BED.EĞİ.VE SPOR Y.O.)
E-posta Adresi yocak@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : GAZİ ÜNİ.EĞT.FAK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖL. 1987
Yüksek Lisans : FIRAT ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.BEDEN EĞT.VE SPOR 1996
Doktora : GAZİ ÜNİ.SAĞ BİL.ENS.BEDEN EĞT.VE SPOR 2002
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNV. 2013
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
BESYOBölüm Başkanlığı2003 
Sağlık Bilimleri EnstitüsüBeden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanlığı2003 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek OkuluYüksek Okul Müdürlüğü2012 
    


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Comparison of the Perdictors for Atrial Rhythim Disturbances between Trained Athletes and Control subjects. , 'Tohoku J Exp Med., 207(2), 165-70., 2005(Karakaya O, Saglam M, Barutcu I, Esen AM, Melek M, Kaya D, Turkmen M, Onrat E, Ozdemir N, Kaymaz C., ile birlikte)
2Assessment of QT interval duration and dispersion in athlete's heart., The Journal of International Medical Research, 32(6), 626-32, 2004(M TURKMEN, I BARUTCU, AM ESEN, M MELEK, D KAYA, ile birlikte)
3The effects of four weeks training on leptin levels in junior female judokas. , 5(18), 2752, 2754, 2011
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
16 Haftalık Hazırlık Dönemi Antrenmanlarının Profesyonel Futbolcularda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. , Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimle, 1(2-3-4), 37-41, 2001(Cicioğlu İ., Günay M, ile birlikte)
2Gebelik Süresince Yapılan Hafif Nitelikli Düzenli Egzersizin Gebelerdeki Fiziksel ve Fizyolojik Etkileri. , Perinatoloji Dergisi, 5(3), , 1997(Şimşek, M., Kutlu, M., Yücel, N., Kaya, F., Kaya, N., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Effects Of Football Matches On Lipid Peroxidation And Antioxidant In Blood Of Soccers., SDÜ Egzersiz Dergisi, 2(1), 19-23, 2007(1- Öztasan, N., Kücükkurt, İ., Akgün, L., Eryavuz, A, ile birlikte)
2Güreşçi ve Futbolcuların Diz Eklemi Hamstring/Quadriceps (HQ) Oranlarındaki Farklılıkların Belirlenmesi ve Sakatlık Eğilimlerinin Araştırılması, Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, cilt1 sayı 2, 10-29, 2010(Yunus Tortop, İrfan yıldırım, Adem Poyraz, ile birlikte)
3Kadınlarda Halk Oyunları Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Spor ve Performans , 1, 4, 46-54, 2013(Y. Tortop, ile birlikte)
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri İle Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Serbest Zaman Aktivitelerinin Karşılaştırılması., sayı 1, 4, 5-16, 2013(R. Yağmur, ile birlikte)
58-10 Yaş Kız Çocuklarında 12 Haftalık Tenis Antrenmanlarının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanına Etkisinin İncelenmesi", sayı 3, 5, 257-265, 2011(İ. Yıldırım, Ş. Karagöz, ile birlikte)
6Amatör Futbolcuların Sigara Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi. , sayı 1, 25, 017-024, 2011( Y. Yıldırım, I. Yıldırım, M. Kabadayı, ile birlikte)
7Çocuklarını Yaz Spor Okullarına Gönderen Ailelerin sosyo-ekonomik Durumları ve Beklentileri., 1, 2, 13-22, 2011(V. Keskin, Y. Tortop, S. Gölünük. , ile birlikte)
8Elit Düzey Sporcularda Diz Eklemi Hamstring/Quadriceps (H/Q) İzokinetik Kuvvet Oranlarının Değerlendirilmesi, Sayı 2, 4, 109-115, 2010(D6. Y. Tortop, ile birlikte)
9Afyonkarahisar İli Amatör Futbol Takımlarında Oynayan Sporcularda Görülen Sakatlanma Sıklıkları ve Nedenlerinin Araştırılması., Sayı 2, 2, 17-36, 2010(M. Yıldız, A.Ç. Demirkan, Y. Yıldırım,, ile birlikte)
10Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi., Sayı 1, 1, 14-22, 2010(Y. Tortop, ile birlikte)
11Süper Lig Erkek Hentbol Oyuncularının El Kavrama Güçleri İle Üst Ekstremite Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, , 1, 9-15, 2010(İ. Yıldırım, O. Baş, M.Kabadayı, M. Taşmektepligil, Ş. Karagöz, ile birlikte)
12Güreşci ve futbolcuların diz eklemi fleksiyon ve ekstansiyon kas kuvvetlerinin izokinetik dinamometrede değerlendirilmesi., Sayı 1, 4, 33-47, 2009( Y. Tortop, I. Türkmenoğlu, ile birlikte)
13Avrupa Badminton Takım Şampiyonası’na Katılan Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, 6, 2, 121-133, 2015(Adem POYRAZ, Orhan BAŞ, İrfan YILDIRIM, Yunus TORTOP , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Beden Eğitimi Öğretmenlerinin, Beden Eğitimi Derslerinin İşlenişindeki Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. , 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. , , , 2006(Pulur, A., , ile birlikte)
2Afyonkarahisar İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sigara Kullanım Alışkanlıkları , 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. (The 10, , , 2008(Tosun, B.; Poyraz, A.; Yıldırım, İ, ile birlikte)
3 10-12 Yaş Grubu Erkek Futbolcularla Aynı Yaş Grubu Sedanterlerin Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması (Afyonkarahisar Örneği) , 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. (The 10, , , 2008( Doğan M., Kılınç F., Tortop Y., ile birlikte)
4 Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerine İlişkin Genel Görüşleri ve Beden Eğitimi Derslerini Yürütürken Karşılaştıkları Sorunları, 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, , , 2006(Tortop, Y. , ile birlikte)
5Puberte Dönemi Basketbolcularda Postür, Göğüs Çap ve Derinliklerinin, Solunum Performansı Üzerine Etkisinin Araştırılması, 10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslar ar, , , 2004(Kılınç F., Kalkavan A., Taşmektepligil,Y., ile birlikte)
6Orta Öğretim Kurumlarında Ders Dışı Sportif Faaliyetlerin Organizasyonu, Katılım Sorunları ve Çözüm Yolları. , Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu. , 5-6Aralık, Gölbaşı Ankara , , 2003(Poyraz A., ile birlikte)
7Inspection of Some Physical and Physiological Features of Students Attending Physical Education and Sports Teaching Department During Their Four Years Education., , , , 2013
8Fitness Salonlarına Giden Bireylerin Beklentileri., , , , 2012(N.Güdül, ile birlikte)
9Erkek çocuklarda 12 haftalık tenis antrenmanlarının görsel ve işitsel reaksiyon zamanına etkisinin incelenmesi. , , , , 2010(Ş.Karagöz,İ.Yıldırım, ile birlikte)
10The Research About Affects of Different Training Methods on Footballers and Wrestlers Bone Mineral Density., , , , 2010(S.Gölünük, ile birlikte)
11Afyonkarahisar İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sigara Kullanım Alışkanlıkları, , , , 2008(B. Tosun, A. Poyraz, I. Yıldırım, ile birlikte)
1210-12 Yaş Grubu Erkek Futbolcularla Aynı Yaş Grubu Sedanterlerin Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması (Afyonkarahisar Örneği). , , , , 2008(M. Doğan, F. Kılınç, Y. Tortop. , ile birlikte)
13The Effect of Motivational Music Upon Anaerobic Performance, Kongre Kitabı, , 70, 2014(B1. Ö. Işık, Y. Ersöz, M. Pazan, ile birlikte)
1412 Haftalık Branşa Özgü Futbol ve Futsal Antrenmanlarının Kan Laktat Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Incelenmesi, , , 90, 2014(Y. Ersöz, H. Gümüş, ile birlikte)
15Voleybolcularda Gözleri Kapalı Olarak Yapılan Servis Antrenmanlarının Başarı Yüzdesine Olan Etkisinin İncelenmesi, , , , 2013(Meltem Binboğa, Ali Emre Erol, ile birlikte)
16The Effect of Eight-Week Workout Specific to Basketball on Some Physical and Physiological Parameters, Elsevier-Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 1288-1292, 2014(Seyfi SAVAŞ, Özkan IŞIK, Yasin ERSÖZ , ile birlikte)
17Bia Yöntemiyle Vücut Kompozisyonu Ölçümlerinde Akut Sıvı Kaybı ve Vücut Yağ Oranı İlişkisinin Araştırılması, Bildiri Kitabı, , 37, 2015(Mehmet YILDIZ, Ali TUNÇBİLEK, ile birlikte)
18Fiziksel Aktivite Amaçlı Park ve Rekreasyon Alanları Kullanımı: Afyonkarahisar Örneği,, Bildiri Kitabı, , 118, 2014(A. Eren, H. Gümüş, İ. Yıldırım,, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Eski profesyonel futbolcularda aktif spor yaşantısından yıllar sonra endotel fonksiyonlarının ve arteriyel sertliğin değerlendirilmesi., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. , 20 - 23 Ekim Antalya , , 2007(Melek M., Kartaloğlu S., Dursun H., Özkeçeci G., Avşlar A., Sağlam H., Onrat E., ile birlikte)
2Genç erkek ve kadın üniversite voleybol oyuncuları arasında bazı antropometrik ölçümlerin karşılaştırılması, XII. Ulusal Anatomi Kongresi, , , 2008( Emirzeoğlu M, Yıldırım I, Poyraz A, Bas O. , ile birlikte)
3Avrupa Şampiyonasına Katılan Yıldız Boksörlerin Fiziksel Profilleri ve Vücut Kompozisyonları. , IV. Spor Bilimleri Kongresi, 1-2 Kasım, Ankara , , 1996(Kutlu, M., Ünveren, A., Baltacı, A.K., ile birlikte)
4 Sigara Kullanımı ve Egzersizin Üniversite Erkek Öğrencilerinin Sağlık ve Performans Düzeylerine Etkisi. , I. Futbol ve Bilim Kongresi. , 30-31 Mayıs/1 Haziran, İzmir , , 1996(Kutlu, M., Düzen, L., Muz, H., Karacabey, K., ile birlikte)
5Elazığspor Profesyonel Futbol Takımı Futbolcularının Seçilen Fizyolojik Özelliklerinin Ölçümü ve Farklı Düzeydeki Takımlarla Karşılaştırılması. , I. Futbol ve Bilim Kongresi., 30-31 Mayıs/1 Haziran, İzmir , , 1996(Kutlu, M., Düzen, L., Ünveren, A.: , ile birlikte)
6Profesyonel ve Amatör Futbolcularda Bazı Solunum Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongre, 24-28 Eylül, Ankara , , 1995(Baltacı, A.K., Moğulkaç, R., Kutlu, M., Ünveren, A., Keleştimur, H., ile birlikte)
7 Çocuklarda Futbol Sporunun Bazı Solunum Parametrelerine Etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongr, 24-28 Eylül, Ankara 1995, , 1995(Baltacı, A.K., Moğulkaç, R., Kutlu, M., Keleştimur, H., Ünveren, A., ile birlikte)
8Çocuklarda Voleybol Sporunun Bazı Solunum Parametrelerine Etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongre, 24-28 Eylül, Ankara , , 1995(Baltacı, A.K., Moğulkaç, R., Kutlu, M., Ünveren, A., Keleştimur, H., ile birlikte)
9Rekreasyonel Bir Etkinlik Olarak Yüzme Sporunda Serbest Zaman Tatmin Düzeyinin İncelenmesi., , , , 2013(H. Gümüş, İ. Yıldırım. , ile birlikte)
10Eski profesyonel futbolcularda fiziksel inaktivite ve sigaranın endotel fonksiyonları ve arterial sertlik üzerine etkileri., , , , 2008(E3. M. Melek, S. Kartaloğlu, H. Dursun, A. Taner, A. Avşar, E. Onrat, ile birlikte)
11Eski profesyonel sporcuların beslenme alışkanlıkları ileri yaşta kardiovasküler bir risk faktörü olabilir mi?. , , , , 2008(M. Melek, S. Kartaloğlu, H. Dursun, G. Özkeçeci, A. Avşar., E. Onrat, ile birlikte)
12Eski profesyonel sporcularda aktif spor yaşantısı sonrası devam eden düzenli egzersizin ve sedanter yaşamın kardiyopulmoner kapasiteye etkileri, , , , 2007(E5. M. Melek, H. Dursun, M Ünlü, S. Kartaloğlu, A. Avşar, F. Fidan, H. Sağlam, N. Kara, E. Onrat., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Futsal (Salon Futbolu), BEDRAY , 86, , 2011(Selçuk BUĞDAYCI, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
2Spormetre
3Spormetre
4Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
0Yönettiği Tezler
1Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi ve Eğitsel Oyun Uygulamaları, Veli Keskin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
2SALON FUTBOLCULARINDA ŞUT YÜZDESİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, Raşit Sert, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
3Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi ve Eğitsel Oyun Uygulamaları, Yunus Tortop, Seçiniz, 2005
4Afyon Kocatepe Üniversitesi BESYO öğrencileri ile farklı bölümlerdeki öğrencilerin serbest zaman aktivitelerinin karşılaştırılması, Rıfat Yağmur, Seçiniz, 2003
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki Bireysel ve Takım Sporcularının Kemik Mineral Yoğunluklarının Karşılaştırılması, Sebiha Gölünük, Seçiniz, 2007
6Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. (Afyokarahisar Örneği)., Tuğba Seçme, Seçiniz, 2008
7Afyonkarahisar İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sigara kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi, Berna Tosun, Seçiniz, 2008
810-12 Yaş Grubu Erkek Futbolcularla, Aynı Yaş Grubu Sedanter Çocukların Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması (Afyokarahisar Örneği), Muhammed Doğan, Seçiniz, 2008
9Profesyonel Olarak Futbol Oynadıktan Sonra Aktif Sporu Bırakan Futbolcuların Kardiovasküler Risk Faktörlerinin İncelenmesi, Serhan Kartaloğlu, Seçiniz, 2008
108-10 Yaş Arası Çocuklarda 12 Haftalık Tenis Antrenmanlarının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanına Etkisinin İncelenmesi, Şeniz Karagöz, Seçiniz, 2008
1112 Haftalık Düzenli Halk Oyunları Çalışmalarının Üniversiteli Öğrencilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisin İncelenmesi (Afyokarahisar Örneği), Hüseyin Can Kay, Seçiniz, 2008
12Fitness Salonlarına Giden Bireylerin Beklentileri, Nadigül Güdül, Seçiniz, 2008
13AFYONKARAHİSAR İLİNDE GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN RESMİ TÖREN VE KUTLAMALARDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ , Rasim Kablan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
14TÜRKİYE BÖLGESEL BAYAN BASKETBOL LİGİ B GRUBUNDA OYNAYAN BAYAN BASKETBOLCULARIN SAKATLANMA SIKLIKLARI VE NEDENLERİ, Eda Semikan Öğün, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Elit Düzeydeki Bireysel ve Takım Sporcularının Kemik Mineral Yoğunluklarının Karşılaştırılması.
28-10 Yaş Arası Çocuklarda 12 Haftalık Tenise Özgü Antrenmanların Görsel ve İşitsel reaksiyon Zamanına Etkisinin İncelenmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
3Futbolcularda Salonda veya Açık Havada Futbol Oynamanın Kan Laktat Seviyelerine Etkisinin Araştırılması.
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Comparison of the Perdictors for Atrial Rhythim Disturbances between Trained Athletes and Control subjects
2Assessment of QT interval duration and dispersion in atlete's heart.
3The effects of four weeks training on leptin levels in junior female judokas.
0Diğer Etkinlikler
1 
22.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi
0Verdiği Dersler : 
1Spor Fizyolojisi2014
2Yüzme2014
3Egzersiz Fizyolojisi2014
4Futsal2014
5Genel Masaj Uygulamaları2014
6Tez Danışmanlığı2014
7Antrenman Bilgisi2014
8Antrenman Bilgisi II2014
9Uzmanlık Spor Dalı Teorisi2014
10Uzmanlık Spor Dalı Uygulaması2014
11Termal Turizm2014
12Yüzme2014
Diğer Bilgiler :