Prof.Dr MEHMET UÇAR(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi mucar@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : VETERİNER DOGUM ve JİNEKOLOJİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK. 1992
Doktora : SELÇUK ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS. 1998
Doçentlik : AKÜ VET FAK 2004
Profesörlük : AKÜ VET FAK 2009


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ Veteriner FakültesiDekan Yardımcılığı20022005
AKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı20062007
AKÜ Veteriner FakültesiAnabilim Dalı Başkanlığı1998--
AKÜ Veteriner FakültesiBölüm Başkanlığı20092012
AKÜ Veteriner FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği20092012


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Murrah mandalarında postpartum anöstrus sorununun rektal muayene ve süt progesteron testi ile belirlenerek sorunlu hayvanlarda PRID+PMSG hormon tedavisinin fertiliteye etkisinin araştırılması., Turk. J. Vet. Anim. Sci, 26, 1389-1393 , 2002(Küçükkebapçı M, Çelebi M, Akalın HN, ile birlikte)
2A Effect of climatic conditions on oestrus occurrence and postpartum period in Anatolian Water Buffaloes, Dtsch. Tierarztl. Wochenschr, 109, 416-418 , 2002(ksoy M, Kaya A, Lehimcioğlu N, Tekeli T, ile birlikte)
3 Effect of diluents on motility of ram sperm during storage at 5°C., Arch. Androl., 49, 69-75 , 2003(Gündoğan M, Tekerli M, Türkmenoğlu İ, ile birlikte)
4Reproductive performance of Anatolian water buffaloes during postpartum period., Indian Vet. J., 81, 784-786 , 2004(Küçükkebabçi M, Gündoğan M, Uğuz C, Saban E , ile birlikte)
5 Bacteriological Examination in the Cervix Content of Infertile Cows at Postpartum Period., Indian Vet. J., 81, 965-966 , 2004(Kuyucuoğlu Y, Uğuz C, ile birlikte)
6Using Milk Progesterone Assay at the time of Oestrus and Post-mating for Diagnosing Early Pregnancy in Anatolian Water Buffaloes, Turk. J. Vet. Anim. Sci., , 28, 513-518 , 2004(Küçükkebapçı M, Gündoğan M, Saban E, ile birlikte)
7 Relationship between some reproductive parameters and biochemical properties of blood serum in rams. , Arch. Androl., 50, 387-390 , 2004(Gündoğan M, Yeni D, Özenç E, ile birlikte)
8Effect of recombinant bovine somatotropin on milk production and composition in the Anatolian Water Buffaloes. , Ind. Vet. J. , 83, 1223-1224, 2006(Bayram I, Kucukkebapci M, Siriken B, Yildirir M, ile birlikte)
9 A Diffuse Uterine Macro-Abscess Formation Associated With Unilateral Pyometra In A Pointer Bitch. , Indian Vet. J., 85, 309-311, 2008
10An Evaluation of Subclinical Mastitis During Lactation in Anatolian Buffaloes, Turk. J. Vet. Anim. Sci. , 32, 359-368, 2008(Özenç E, Vural MR, Şeker E, ile birlikte)
11Effect of PGF2? and GnRH Injections Applied Before Ovsynch on Pregnancy Rates in Cows and Heifers, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17, 4, 2011(Yılmaz C, Yılmaz O, ile birlikte)
12Measurements of Some Genital Tract Organ Size in Anatolian Water Buffalos, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17, 6, 2011(Yılmaz O, Yazıcı E, ile birlikte)
13Twin mummified foetuses in a Holstein Friesian cow:a case report, Veterinarni Medicina, 56, 11, 2011(Yılmaz O, Celik HA, Yazıcı E, ile birlikte)
14Nitric oxide in the bovine oviduct: Influence on contractile activity, Theriogenology, 77, 1312–1327, 2012(Yilmaz O, Calka J, Bukowski R, Zalecki M, Wasowicz K, Jaroszewski JJ, Markiewicz W, Bulbul A, ile birlikte)
15Uterine Microbiology and Histopathology in Repeat Breeder Anatolian Water Buffaloes: An Abattoir Study, Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 791-798, 2012(Yilmaz O, Kuyucuoglu Y, Sevimli A, Yazıcı E, ile birlikte)
16The relationship between ovarian follicular population and follicle size during different stages of oestrus cycle in Anatolian Water Buffaloes (Bubalis Bubalis), Revue Méd. Vét., 165, 3-4, 111-115, 2014(Yılmaz O, Yazıcı E, Özenç E, Kahraman A , ile birlikte)
17The treatment of congenitally developed fused vulva labia in a Brown-Swiss heifer. , Turk J Vet Anim Sci, 38, 116-119, 2014(Oktay YILMAZ Ebubekir YAZICI, Muhammed Kürşad BİRDANE, ile birlikte)
18Lipid and protein metabolism along with oxidative status of follicular fluid throughout the estrous cycle in Anatolian water buffalo, Turk J Vet Anim Sci, 40(2), 181-188, 2016(Yılmaz O, Jaroszewski JJ, Bulbul A, ile birlikte)
19Evaluation of the reproductive and metabolic problems encountered during two breeding seasons in barren Arabian mares, Turk J Vet Anim Sci , 40, 60-67, 2016(Erol KOCA, Erhan ÖZENÇ, Esra ŞEKER, Alper SEVİMLİ, Mehmet Rıfat VURAL , Şükrü KÜPLÜLÜ, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1 Koyunlarda kaudal uterus arterinin palpasyonu yöntemi ile gebelik tanısı., Hay. Araş. Derg., 6, , 1996(Şendağ S, Tekeli T, Erdem H, ile birlikte)
2Kuru dönem tedavisine ek olarak yapılan teat-dippingin yeni enfeksiyonlar üzerine etkisi., Hay. Araş. Derg., 7, , 1997(Tekeli T, Şendağ S, Erdem H, ile birlikte)
3Köpeklerde real-time linear ultrasonografinin reprodüktif amaçlı kullanılması. I. Gebe olmayan köpeklerde uterusun muayenesi, Vet. Bil. Derg., , 13, , 1997(Şendağ S, Dinç DA, Tekeli T, ile birlikte)
4 1990-1995 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği’ne getirilen hayvanlara toplu bakış. , Vet. Bil. Derg., 14, , 1998(Taşal İ, Erdem H, ile birlikte)
5Hostein ırkı ithal gebe düvelerden oluşan bir sürünün doğum sonrası dölverimi performansının değerlendirilmesi. , Hay. Araş. Derg., , 8, , 1998(Tekeli T, Erdem, H, Aksoy M, Yenice M, ile birlikte)
6 ve M. Uçar. Klinik ve subklinik mastitislerin sağıtımında Amoksisilin+Klavulonik asit’in etkinliği., Hay. Araş. Derg., , 9, , 1999(Hadimli HH, ile birlikte)
7İneklerde ovulasyon ve ovulasyona ilişkin sorunların belirlenmesinde ultrasonografinin kullanımı. , Hay. Arş. Derg., , 11, 57-60 , 2001(Dinç DA, Şendağ S, Yıldız C, ile birlikte)
8Değişik ırk koyunlarda progesteron+ecg ile östrusların senkronize edilmesi ve hayvanlarda kolesterol ile progesteron seviyelerinin araştırılması. , Vet. Bil. Derg., , 18, 79-85 , 2002(Gündoğan M, Özdemir M, Tekerli M, Eryavuz A, Saban E, Özenç E, ile birlikte)
9Kuru dönem başlangıcında ve 14.gününde meme içi antibiyotik uygulamalarının subklinik S.aureus enfeksiyonları üzerine etkisi, Hay. Araş. Derg., , 9, 71-76 , 1999
10Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda testislerin morfometrik ölçümleri ve spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar, Vet. Bil. Derg., , 18, 63-67 , 2002(Gündoğan M, Tekerli M , ile birlikte)
11Sütçü ineklerde kistik ovaryumların GnRH ve aynı anda uygulanan GnRH-PGF2alfa ile sağıtımı, Vet. Bil. Derg., , 18, 57-61 , 2002(Erdem H, Tekeli T, Yenice M, ile birlikte)
12Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda, aşım sezonu öncesi, esnası ve sonrasında testislerin morfometrik ölçümleri ile diğer spermatolojik özellikler arasındaki ilişkinin araştırılması, Lalahan Hay. AraşT. Enst. Derg., , 43, 9-22 , 2003(Gündoğan M, Tekerli M , ile birlikte)
13S.aureus mastitislerinin kontrol ve tedavisi (Derleme), Hay. Araş. Derg., , 10, 73-77 , 2000
14Bir inekte karşılaşılan yalancı meme başı fistülünün real-time ultrasonografi ile ayırıcı tanısı (Olgu Sunumu)., Hay. Araş. Derg., , 6, 98-99 , 1996(Tekeli T, Erdem H , ile birlikte)
15The effect of climatic conditions and birth weight on age at first estrus in Anatolian Water Buffaloes., Hay. Araş. Derg., 13, 5-8, 2003(Gündoğan M, Tekerli M, ile birlikte)
16Interaction of sperm with uterus (Derleme). , Hay. Araş. Derg., , 13, 67-71 , 2003(Gündoğan M, ile birlikte)
17Possible association between age and reproductive parameters in Akkaraman rams during breeding season., Hay. Araş. Derg., , 13, 13-18 , 2003(Gündoğan M, Tekerli M, Yeni D , ile birlikte)
18Köpeklerde ovaryumların ultrasonografik ve postoperatif muayeneleri., UÜ Vet. Fak Derg. , 25, 1-6, 2006
19Mandalarda mevsimsel üreme özellikleri ve folliküler dinamikler (Derleme). , Hay. Araş. Derg. , 15, 24-29, 2005
20Kök Hücre Çalışmaları ve Terapötik Klonlama (Derleme), Hay Araş Derg, 16, 26-31, 2006
21Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği’ne 2001-2009 Yılları Arasında Getirilen Hayvanlara Toplu Bakış, Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. ., 5 (1) , 13-20, 2010(Yılmaz O, Birdane MK, Yazıcı E, Çelik HA,Özenç E, Baki Acar D, ile birlikte)
22A New Curative Approach to Puppy Vaginitis, YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 22, 1, 2011(Cingi CC, Civelek T, ile birlikte)
23 Östrüs Siklusun Farklı Dönemlerindeki Dişi Köpeklerde Kan Progesteron ve 17ß-Östradiol Seviyelerinin RIA ve ECLIA Yöntemleriyle Karşılaştırılması., F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 28 (1) , 1-4, 2014(Yücel B, Yılmaz O, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Malondialdehyde and glucose-6-phosphate dehydrogenase levels in healthy and subclinical mastitic cows. , Y.Y.Ü. Sağ. Bil. Derg., , 6, 84-86 , 2000(Dündar Y, Eryavuz A, Aslan R , ile birlikte)
2Afyon bölgesi süt ineklerinde subklinik ve klinik mastitislerin görülme oranları ve etkili antibiyotiklerin tespiti., Vet. Hek. Mikrobiol. Derg., , 1, 19-24, 2001(Kuyucuoğlu, Y, ile birlikte)
3Afyon bölgesinde sığır Brusellozis’in serolojik testlerle araştırılması. , Vet. Hek. Mikrobiol. Derg., , 2, 11-13 , 2002(Kuyucuoğlu Y, Dakman A, ile birlikte)
4Nontraumatic Bilateral Hernia Uteri Inguinalis in an Anatolian Shepherd Dog- Report of a Case, Kocatepe Vet J., 1, 59-62, 2008(Pamuk K, Yılmaz O, Sarıtaş ZK, Korkmaz M , ile birlikte)
5Ovsynch Uygulanan İneklerde Sun’i Tohumlama Sonrası 12. Günde Yapılan GnRH Enjeksiyonunun Gebelik Oranına Etkisi., Kocatepe Vet J, 2, 13-18, 2009(Elibol E, Yılmaz O, ile birlikte)
6 Pırlak ırkı bir koyunda ikizlerden birinde görülen fötal mumifikasyon olgusu (Olgu sunumu), Kocatepe Vet J., , 2, 45-48, 2009(Özenç E, Birdane MK,Çelik HA,Tekerli M, ile birlikte)
7Effect of Some Risk Factors on Subclinical Mastitis in Dairy Cows, Kocatepe Vet J, 9(3) , 185-193, 2016(Koçyiğit R, Yılmaz O, Özenç E, ile birlikte)
8Transmissible Venereal Tumor: A Review , kocatepe Vet J, 9(3), 230-235, 2016
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Kuru dönem başlangıcında ve 14.gününde meme içi antibiyotik uygulamalarının subklinik S.aureus enfeksiyonları üzerine etkisi, Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 4-5 Mayıs, 15, 2001
2Sağlıklı ve subklinik mastitisli ineklerde malondialdehit ve glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz seviyeleri, Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 4-5 Mayıs, 30, 2001(Dündar Y, Eryavuz A, Aslan R , ile birlikte)
3Anöstrus sorunlu Murrah mandalarında Prid+PMSG uygulamalarının fertiliteye etkisi, II. Ulusal Buatri Kongresi, 11-13 Ekim, , 2001(Küçükkebapçı M, Çelebi M, Akalın HN, ile birlikte)
4Farklı ırk koyunlarda aşım sezonunda Florogeston Asetat-PMSG ile östrusların senkronizasyonu ve bazı fertilite parametrelerinin araştırılması, II. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongres, 4-6 Eylül, , 2002(Gündoğan M, Özenç E, Tekerli M, ile birlikte)
5 Afyon koşullarında yetiştirilen koçlarda, aşım sezonu öncesi, esnası ve sonrasında testislerin morfometrik ölçümleri ile spermatolojik özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması, II. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongres, 4-6 Eylül, , 2002(Gündoğan M, Tekerli M, Özenç E, ile birlikte)
6Anadolu mandalarında çevresel faktörlerin yıllık östrus dağılımı ve postpartum dönem üzerine etkisi, II. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongres, 4-6 Eylül, , 2002(Aksoy M, Kaya A, Lehimcioğlu N, Tekeli T, ile birlikte)
7Afyon bölgesi süt ineklerinde subklinik ve klinik mastitislerin görülme oranları ve etkili antibiyotiklerin tespiti, 5. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül, , 2002(Kuyucuoğlu, Y, ile birlikte)
8Anadolu Mandalarında Süt progesteron Analizlerinin Östrus Anında ve Aşım Sonrası Erken Gebelik Teşhisinde Kullanılması, I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-6 Eylül, , 2003(Küçükkebapçı M, Gündoğan M, Saban E, ile birlikte)
9Sütçü ineklerde kistik ovaryumların GnRH ve aynı anda uygulanan GnRH-PGF2alfa ile sağıtımı (Poster), I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-6 Eylül, , 2003(Erdem H, Tekeli T, Yenice M, ile birlikte)
10Anadolu Mandalarında ilk fertil östrus yaşı üzerine iklimin etkisi (Poster), I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, , 4-6 Eylül, , 2003(Gündoğan M, Yeni D, ile birlikte)
11Mandalarda mevsimsel üreme özellikleri ve folliküler dinamikler, II. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 2-5 Kasım, , 2006(Gündoğan M, Yılmaz O, ile birlikte)
12 Anadolu Mandalarında Laktasyon Süresince Subklinik Mastitis Olgularının Değerlendirilmesi, II. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi,, 2-5 Kasım, , 2006(Özenç E, Vural MR, Şeker E, ile birlikte)
13 Hostein ırkı ithal gebe düvelerden oluşan bir sürünün doğum sonrası dölverimi performansının değerlendirilmesi, Konya'da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tes, 25-26 Mayıs, , 2007(Tekeli T, Erdem H, Aksoy M, Yenice M, ile birlikte)
14Köpeklerde ovaryumların ultrasonografik ve postoperatif muayeneleri. , III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, (Uluslararası , 23-26 Ekim, 1, 2008(Yılmaz O, Çelik HA, ile birlikte)
15Anadolu nehir mandalarında foliküler dinamikler., III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, (Uluslararası , 23-26 Ekim, 1, 2008(Yılmaz O, Özenç E, Kahraman A, ile birlikte)
16 Sığır Oviduktunda Östrüs Siklusu Boyunca Nitrik Oksit Sentaz Enzimlerinin Belirlenmesi., III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, (Uluslararası , 23-26 Ekim , 1, 2008(Yılmaz O, Calka J, Zalecki M, Bukowski R, Bülbül A, Jaroszewski JJ, Markiewicz W., ile birlikte)
17Pointer ırkı bir köpekte uterus makro-absesi ile bilrlikte seyreden unilateral pyometra olgusu. , IV. Ulsal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar ara, 29 Ekim-02 Kasım , 1, 2008(Yılmaz O, Şahin Ö, Sevimli A, Demirkan İ. , ile birlikte)
18Pırlak ırkı bir koyunda ikizlerden birinde görülen fötal mumifikasyon olgusu. , III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, (Uluslararası , 23-26 Ekim, 1, 2008(Özenç E, Birdane MK,Çelik HA,Tekerli M. , ile birlikte)
19Anadolu nehir mandalarının uterus dokusunda östrojen alfa ve progesteron reseptörlerinin varlığının ve dağılımlarının belirlenmesi, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası k, 4-7 Kasım, 262, 2010(Yılmaz O, Sevimli A, Altunbaş K , ile birlikte)
20Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniklerine 2001-2009 Yılları Arasında Getirilen Hayvanlara Toplu Bakış, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası k, 4-7 Kasım, 278, 2010(Yılmaz O, Birdane MK, Yazıcı E, Çelik HA, Özenç E, Acar DB, ile birlikte)
2114 aylık bir kedide ovaryumda tek taraflı papiller kistadenokarsinoma, V. Ulusal (Uluslararası katilimli) Veteriner Patol, 14-18 Eylül, 89, 2010(Yılmaz O, Sevimli A, Şahin Ö , ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
2TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
3Ankara Ü Vet Fak Derg
4Kafkas Univ Vet Fak Derg
5TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES
0Yönettiği Tezler
1Köpeklerde Ovaryumların Ultrasonografik ve Postoperatif Muayeneleri, Yüksek Lisans Tezi, Oktay YILMAZ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005
2Nehir Mandalarında Bazı Üreme Özellikleri, Östrus semptomları ve Östrusun Belirlenmesi" Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi., Volkan N. ARIKAN, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007
3Ovsynch Uygulanan İneklerde Tohumlama Sonrası 12.günde Yapılan GnRH'ın Gebelik Oranlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Erhan ELİBOL, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008
4İneklerde Spontan Ovidukt Kasılımları Üzerine Nitrik Oksitin Etkisinin in vitro Olarak Belirlenmesi, DOKTORA TEZİ, Oktay YILMAZ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
5İneklerde Ovsynch Öncesi Uygulanan PGF2alfa ve GnRH Enjeksiyonlarının Fertiliteye etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Cengiz YILMAZ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011
6Bolu Mudurnu bölgesinde bulunan süt ineklerinde subklinik mastitis insidansının belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Resul KOÇYİĞİT, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
7Östrüs Siklusun Farklı Dönemlerindeki Dişi Köpeklerde Kan Progesteron ve 17ß-Östradiol Seviyelerinin RIA ve ECLIA Yöntemleriyle Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Burhan YÜCEL, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013
8İNEKLERDE ÖSTRÜS VE OVULASYONUN SENKRONİZASYONU (Tezsiz Yüksek Lisans Proje Ödevi), Hakan KARAKAYA, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Değişik ırk koyunlarda Progestagen-PMSG ile östrusların senkronize edilmesi ve hayvanların gebe kalma ile ikizlik oranlarının araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, AKÜAF.01.VF.04, Proje Yürütücüsü,
2Mandalarda sütte progesteron tayini ile erken gebelik tayini ve doğum sonrası şekillenen reprodüktif sorunların ve fonksiyonların araştırılması. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi,TAGEM-00 090304, Proje Yürütücüsü,
3Afyon Bölgesi Holstein ırkı İneklerde Ultrasonografinin Reprodüktif Kullanımı. I. Postpartum Dönemde Ovaryum Fizyolojisi’(AKÜAF 031.VF.05), Proje Yürütücüsü,
4Anadolu mandalarında somatotropin uygulamalarının süt verimi ve kalitesine etkisi. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi,TAGEM-00 090104, Yardımcı Araştırıcı,
5Afyon koşullarında yetiştirilen Koçlarda Aşım mevsimi öncesi, esnası ve sonrasında testislerin morfometrik ölçümleri ile spermatolojik özellikler ve kan serum testesteron miktarları arasındaki ilişkinin araştırılması. (AKÜAF. 01.VF.03), Yardımcı Araştırıcı,
6Kuru dönem başlangıcında ve 14. gününde meme içi antibiyotik uygulamalarının subklinik Staphylococcus aureus enfeksiyonları üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, SABE Proje No:95/059 Doktora tez projesi, Yardımcı Araştırıcı,1998.
7Afyon bölgesi sütçü ineklerinde subklinik ve klinik mastitislerin görülme oranları ve etkili antibiyotiklerin tespiti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, AKÜAF.99.VF.04, Yardımcı Araştırıcı,2000.
8Köpeklerin Genital Organlarında Ultrasonografik, Histopatolojik ve Mikrobiyojik İncelemeler. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı Projesi, Proje No: 06 VF 12, Proje Yürütücüsü, 2009.
9İneklerde Spontan Ovidukt kasılımları Üzerine Nitrik Oksitin Etkisinin İn Vitro Olarak Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı Projesi, Proje No: 07 VF 04, Proje Yürütücüsü, 2007.
10BOLU MUDURNU BÖLGESİNDE BULUNAN SÜT İNEKLERİNDE SUBKLİNİK MASTİTİS İNSİDANSININ BELİRLENMESİ
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Reproductive performance of Anatolian water buffaloes during postpartum period
2Using milk progesterone assay at the time of oestrus and post-mating for diagnosing early pregnancy in Anatolian water buffaloes
3Effect of diluents on motility of ram sperm during storage at 5 degrees C, Arch Androl
4Anadolu Nehir Mandalarında folliküler dinamikler. III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Ekim, s. 32-33, 2008.
5The effect of climatic conditions and birth weight on age at first estrus in Anatolian Water Buffaloes. Hay Araş Derg, 13, 5-8, 2003.
6Measurements of some genital tract organ size in Anatolian Water buffalos. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (6): 1057,2011
7Effect of seasonal conditions on oestrus occurrence and postpartum period in Anatolian water buffaloes
8Effect of PGF2? and GnRH Injections Applied Before Ovsynch on Pregnancy Rates in Cows and Heifers
9Murrah mandalarında postpartum anöstrus sorununun rektal muayene ve süt progesteron testi ile belirlenerek sorunlu hayvanlarda PRID+PMSG hormon tedavisinin fertiliteye etkisinin araştırılması. Turk J Vet Anim Sci, 26, 1389-1393, 2002.
0Diğer Etkinlikler
1İneklerde İnfertilite ve Mastitis (Panel)
0Verdiği Dersler : 
1Doğum ve Jinekolojiye Giriş1999
2Doğum Bilgisi1999
3Jinekoloji Bilgisi2000
4Doğum ve Jinekolojiye Giriş2000
5Doğum Bilgisi2000
6İntörn Doğum2001
7Doğum ve Jinekolojiye Giriş2001
8Jinekoloji Bilgisi2001
9Doğum Bilgisi2001
10Doğum ve Jinekolojiye Giriş2002
11Jinekoloji Bilgisi2002
12Doğum Bilgisi2002
13İntörn Doğum2002
14Doğum ve Jinekolojiye Giriş2003
15Jinekoloji Bilgisi2003
16Doğum Bilgisi2003
17İntörn Doğum2003
18Doğum ve Jinekolojiye Giriş2004
19Jinekoloji Bilgisi2004
20Doğum Bilgisi2004
21İntörn Doğum2004
22Jinekoloji Bilgisi2005
23İntörn Doğum2005
24Jinekoloji Bilgisi2006
25İntörn Doğum2006
26Doğum ve Jinekolojiye Giriş2007
27İntörn Doğum2007
28Yüksek Lisans Dersleri2003
29Yüksek Lisans Dersleri2004
30Yüksek Lisans Dersleri2004
31Yüksek Lisans Dersleri2005
32Yüksek Lisans Dersleri2005
33Yüksek Lisans Dersleri2006
34Yüksek Lisans Dersleri2006
35Yüksek Lisans Dersleri2007
36Doktora Dersleri2005
37Doktora Dersleri2006
38Doktora Dersleri2006
39Doktora Dersleri2007
Diğer Bilgiler :