Arş.Grv. MEHMET AYDIN AKALAN(Veteriner Fakültesi)
E-posta Adresi makalan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2006
Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2006
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effect of Photoperiod and Melatonin on Volume and Cellular Parameters of Testis in Pinealectomized Rats, International Journal of Morphology, 31(3), 1062-1067, 2013(Akosman MS, Özdemir V, Taşkıran N, Bülbül A, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Stereoloji ve Veteriner Hekimlikte Kullanım Alanları (Derleme), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergi, 24(2), 95 - 100, 2013(Çevik Demirkan A, ile birlikte)
2Gerçek İskelet Modellerinin Anatomi Teorik Ve Pratik Derslerinde Kullanımının Veteriner Fakültesi Öğrencilerin Öğrenimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Kocatepe Veterinary Journal, 9(4), 266-272, 2016(Çevik Demirkan A, Özdemir V, Akosman MS, Türkmenoğlu İ, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Anatomi Pratik Uygulamalarında Kadavra,Maket,Slayt Kullanılmasının Anatomik Bilgilerin Öğrenilmesi ve Hatırlanması Üzerine Etkileri
2Manda Kalbindeki Sinir Düğümlerinin Makroanatomik, Subgross ve Stereolojik İncelenmesi
3Gerçek İskelet Modellerinin Anatomi Teorik ve Pratik Derslerinde Kullanımının Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
4Sığır Böbreğinin Stereolojik Metotlarla İncelenmesi
Diğer Bilgiler :