ÖZGÜN UYANIK(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi ozgunuyanik@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : Okul Öncesi Eğitimi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : AKDENİZ ÜNİ.EĞİ.FAK.OKUL ÖNCESİ ÖĞR. 2007
Yüksek Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞT. 2010
Doktora : GAZİ ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞT. 2013
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testinin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 14(2), 669-692, 2014(Kandır,A., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1New Explorations With Waste Materials in Early Childhood Education , US-China Education Review, 8 (5), ., 2011(İnal,G., Çalışandemir, F. Can Yaşar, M., Kandır, A., ile birlikte)
2The Effect of Academic and Language Skills Educational Program on Children’s Cognitive Abilities, The European Proceedings of Social & Behavioural S, 1, 174-184, 2014(Alisinanoğlu, F. , ile birlikte)
3Afyonkarahisar İlinde Zorunlu İkamet Eden Sığınmacı Kadınların Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 33, 9-27, 2014(Can-Yaşar, M., Kızıltepe İnal, G., Özsüer, S., Kandır, A., Aslan, V, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Okul Öncesi Dönemde Erken Akademik Beceriler, Kuramsal Eğitim Bilim, 3, 118-134, 2010(Kandır, A., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Analysis of 12-18 Years Old Neglected Kids' Awareness of Their Rights, Second South-European and Mediterranean Conference, 10-11.04.2009, , 2009(Öğr. Grv. Suphi Özsüer, Öğr. Grv. Münevver Can Yaşar, Öğr. Grv. Gözde İnal, ile birlikte)
2Geleceğin Mimarları: Okul Öncesi Öğretmenleri, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 16-18. 05.2010, 125, 2010(İNAL, G., ile birlikte)
3Okul Öncesi Eğitimde Artık Materyallerle Yeni Keşifler, II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Nisan-2 Mayıs, , 2010(İnal, G.; Çalışandemir, F.; Can Yaşar, M., Kandır, A., ile birlikte)
4The Study of Preschool Teachers' Practices for Preparation for Literacy, 13th International Conference on Education, 23-26.05 2011, , 2011(Kandır, A., Can-Yaşar, M., İnal, G., ile birlikte)
5Öğretmen Adaylarınının Mizah Tarzlarının İncelenmesi, 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 22-25.06.2011, , 2011(İnal, G., Can-Yaşar, M., Kaya, Ü.Ü., ile birlikte)
661-72 Aylık Çocukların Erken Akademik ve Dil Becerilerine Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitimi (Big Math for Little Kids) Programı'nın Etkisi”, Second International Congress on Research in Educa, 25-27 April 2014, , 2014(Kandır, A., Çelik, M. , ile birlikte)
7Çocuğu Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Babaların Çocukları ile Olan İlişkilerinin İncelenmesi”, Second International Congress on Research in Educa, 25-27 April 2014, , 2014(Kaya, Ü:Ü, İnal Kızıltepe, G., Can Yaşar, M. , ile birlikte)
8A Comparison Between the Social Behaviors of Preschoolers Attending to Publıc and Private Institutions Based on Teachers’ Assessment, International Association of Social Sciences Resea, 11-14, September, 2014, , 2014(Karaca, N. H., Can Yaşar, M., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi ile Birlikte Yaşayan 12-18 Yaş Arasındaki Çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesinden Haberdar Olma Düzeylerinin İncelenmesi, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, 302, 2011(Can Yaşar, M., İnal, G., Özsüer, S., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliklerine Örnekler, Efil Yayınevi, 334, , 2011(Kandır, A., Yazıcı, E., ile birlikte)
2Okuma Yazmaya Hazırlanıyorum (5-7 Yaş Çocukları için), Efil Yayınevi, 230, , 2011(Kandır, A. Yazıcı, E., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
2Uluslararası Hakemli Aile, Çocuk ve Eğitim Dergisi (ACED)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Kitap Torbası Projesi
2Akademik Özyeterlik Projesi
3Doğru Davranışlarla Trafik Eğitimi Projesi
0Toplumsal Katkılar :
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Pozitif Düşünce MIknatısları Klübü Danışman Akademik Personeli
Diğer Bilgiler :