Doç. Dr. GÜLCAN AVCI(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi gulcanavci@hotmail.com, gavci@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK. 1997
Doktora : ANKARA ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.BİYOKİMYA 2003
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİ.VETERİNER FAK.BİYOKİMYA AD 2010
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Veteriner Fak.Temel Bilimler BölTemel Bilimler Böl. Bşk. Yrd.2011-
Sağlık Bilimleri Enst. Sağlık Bilimleri Enst. Müdür Yrd.20102011


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Caffeic acid phenetyl ester accelerates cutaneous wound healing in a rat model and decreases oxidative stres. . , Clinical and Experimental Dermatology, 32(6): , 709-715, 2007(SERARSLAN G., ALTUĞ, E., KONTAŞ, T., ATİK, E, ile birlikte)
2 "Effect of Yucca schidigera extract on lipid peroxidation and antioxidant activity in rabbits exposed to ?-radiation" , Revue Méd. Vét., 157, 8-9,, 415-419, 2006(ENGINAR, H.,ERYAVUZ ,A. , KAYA, E. ,KUCUKKURT, I. , FIDAN, A.F, ile birlikte)
3 Comparison of Plasma Leptin, Insulin and Thyroid Hormone Concentrations and Some Biochemical Parameters Between Fat-Tailed and Thin-Tailed Sheep Breeds. ., Revue Méd. Vét., , 158(5), , 244-249, 2007(ERYAVUZ, A., KUCUKKURT, I. , FIDAN, A. F., ile birlikte)
4 ANTIHYPERCHOLESTEROLAEMIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITY ASSESSMENT OF SOME PLANTS USED AS REMEDY IN TURKISH FOLK MEDICINE, JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 107, 418-423, 2006(KUPELİ , E., ERYAVUZ, A., YESİLADA, E, KUCUKKURT, I., ile birlikte)
5Blood nitric oxide and ovarian streoids levels during the cycle stages in Brown Swiss cows, Ankara Üniv. Vet Fak Dergisi, 55 (3), 155-159, 2008(Bülbül A., Çelik H A, Şireli M, Civelek T, ile birlikte)
6Effect of Yucca schidigera extract on blood pressure, antioxidant activity and some blood parameters in the L-name induced hypertensive rats, Ankara Üniv. Vet Fak Dergisi, 55 (3), 149-153, 2008(Öztaşan N., Bülbül A., Eryavuz A., Küçükkurt İ., Fidan F., ile birlikte)
7PLASMA LEPTIN, INSULIN, GLUCOSE AND UREA CONCENTRATIONS THROUGHOUT LACTATION IN DAIRY COWS, The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, , , 2008( ERYAVUZ A, ÇELIK H A, KUCUKKURT İ, ile birlikte)
8Serum Sialic Acids, Total Antioxidant Capacity, and Adenosine Deaminase Activity in Cattle With Theileriosis and Anaplasmosis, Bull Vet Inst Pulawy , 52, 227-230, 2008(TUNAY KONTAS ASKAR, GALIP KAYA, EMINE ATAKISI,, ile birlikte)
9“Effects of Dystocia on Plasma Cortisol and Cholesterol Levels In Holstein Heifers and Their Newborn Calves,” , Bulletein of the Veterinary Institute in Pulawy, 52, 649-654 , 2008(Civelek T., H. A. Çelik, C. C. Cingi, , ile birlikte)
10 “Effect of ß-carotene on Ovarium Functions and Ovsynch Success in Repeat Breeder Cows, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15, 1-8 , 2009(Çelik H. A., İ. Aydın, A. Bülbül, T. Bülbül, ile birlikte)
11Ascaridiosis’li ve tedavi edilmiş köpeklerde antioksidan düzeylerinin ve bazı biyokimyasal parametrelerin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 57, -93-97, 2010(Kozan E., Kırcalı F., Birdane F., Köse M., ile birlikte)
12Effect of Tilmicosin on Serum Cytokine Levels in the Endotoxemia, Journal of Animal and Veterinary Advances, baskıda, , 2009(Kamil Uney, Ayse Er, Aziz Bulbul, Muammer Elmas,Enver Yazar, ile birlikte)
13Effects of Escin Mixture from the Seeds of Aesculus Hippocastanum on Obesity in Mice Fed on High-Fat Diet, Pharmaceutical Biology, 48, 247-52, 2010(Ismail Küçükkurt, Esra Küpeli Akkol, Erdem Yesilada, ile birlikte)
14EFFECTS OF ENROFLOXACIN, FLUNIXIN MEGLUMINE AND DEXAMETHASONE ON DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION, CYTOKINE LEVELS AND ADENOSINE DEAMINASE ACTIVITY IN ENDOTOXAEMIA IN RATS, Acta Veterinaria Hungarica , 58, 357-67, 2010(Enver YAZAR, Aziz BULBUL, Ayse ER, Kamil UNEY,Muammer ELMAS, Bunyamin TRAS, ile birlikte)
15Beneficial Effects Of Aesculus Hippocastanum L. Seed Extract On The Body’s Own Antioxidant Defense System On Subacute Administration. , Journal Of Ethnopharmacology, 129, 18–22 , 2010(Ismail Kucukkurt, Sinan Ince, Hikmet Keles, Esra Kupeli Akkol, Erdem Yesilada, Elif Bacak , ile birlikte)
16Cholesterol-Reducer, Antioxidant And Liver Protective Effects Of Thymbra Spicata L. Var. Spicata. , Journal of Ethnopharmacology , 126, 314–319, 2009(E.Küpeli Akkol, I Kucukkurt, H. Keles,U. Tamer, S. Ince, E Yesilada , ile birlikte)
17Serum Oxıdatıve Status And Adenosıne Deamınase Actıvıty In Dogs Wıth Transmıssıble Venereal Tumour, Bull Vet Inst Pulawy , 53 , 771-774, 2009(I. Aydın, A. Bulbul, Hacı Ahmet Celık , ile birlikte)
18Effects Of Supplementation Of Aniseed (Pimpinella Anisum L.) At Various Amounts To Diets On Lipid Peroxidation, Antioxidant Activity And Some Biochemical Parameters İn Laying Quails (Coturnix Coturnix Japonica)., Kocatepe Veterinary Journal , 2(1) , 1-5 , 2009(4. Kucukkurt İ.,Eryavuz A., Bayram İ.,Çetingül İ.S., Akkaya A.B., Uyarlar C., , ile birlikte)
19Effects Of Drugs Used İn Endotoxic Shock On Oxidative Stress And Organ Damage Markers., Free Radic Res , 44(4), 397-402, 2010(Yazar E, Er A, Uney K, Bulbul A, Elmas M, Tras B, ile birlikte)
20Influence of High Dietary Nitrate and Sulfur Supplementation on Lipid Peroxidation, Antioxidant Activity and Some Hematological Parameters in Angora Goats. , Revue Méd. Vét, 163, 79-84 , 2012(I. Küçükkurt, Y. O. Birdane, A. Eryavuz, M. Özdemir., ile birlikte)
21.Acute-Phase Proteins, Oxidative Stress, and Enzyme Activities of Blood Serum and Peritoneal Fluid in Cattle with Abomasal Displacement, J Vet Intern Med , 26, 1470-75 , 2012(M. Maden, A.S. Ozturk, A. Bulbul, E. Yazar, ile birlikte)
22The protective effects of omega 3 fatty acids and sesame oil against cyclosporine A-induced nephrotoxicity., Drug and Chemical Toxicology, 1-8, , 2012(Azize Yasemin Goksu Erol, Alper Sevimli, Elmas Ulutas, Mehmet Ozdemir., ile birlikte)
23Farklı ırk koyunlarda rasyona çinko ilave edilmesinin plazma leptin, insulin ve tiroid hormon düzeyleri ile bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. , Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60, 1-5 , 2013(İsmail KÜÇÜKKURT, Tünay KONTAŞ, Abdullah ERYAVUZ, Fatih FİDAN., ile birlikte)
24 Effects of Thymoquinone on Plasma Leptin, Insulin, Thyroid Hormones and Lipid Profile in Rats Fed a Fatty Diet., Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(6), baskıda, 2013(Bacak Güllü E, ile birlikte)
25Effects of supplementation of inorganic sulfur on some biochemical parameters in Angora goat’s diet containing high nitrate levels, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 38, , 2014(Mehmet ÖZDEMİR, Abdullah ERYAVUZ, Yavuz Osman BİRDANE, İsmail KÜÇÜKKURT, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Effects of Nonylphenol on Growth Parameters and Antioxidant Defense System in Japanese Quails (Coturnix japonica) , Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 16(4), 537-46, 2010(Uguz C, Bayram I, Erdogan M, Kucukkurt I, Dosay Akbulut M, Ozdemır M, Lenger O. F., Iscan M, Togan I , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Nakil İşlemine Tabi Tutulan Koyunlarda Vitamin C ve Ksilazin Uygulamasının Kortizol ve Lipid Peroksidasyon ile Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi. , Fırat. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (baskıda) , 22 (3), 147-152, 2008(Küçükkurt İ, Fidan F, Eryavuz A, Aslan R, Dündar Y., ile birlikte)
2TAVŞANLARDA RASYONA İLAVE EDİLEN FARKLI MİKTARLARDAKİ YUCCA SCHİDİGERA EKSTRAKTININ (DE-ODORASE®) BAZI SERUM MAKRO VE MİKRO ELEMENT DÜZEYLERİNE ETKİSİ, FIRAT ÜNİV. SAĞ. BİL. DERG, 21 (6) , 257 - 262, 2007(KÜÇÜKKURT İ., KONTAŞ T, ERYAVUZ A, FİDAN A. F., ile birlikte)
3Biyoaktif Bir Glikoprotein Olan Laktoferrinin Biyokimyasal Özellikleri , Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5 (1-2):, 61-70., 2005
4 Laktasyon periyodundaki Ankara keçilerinde süt ve serum laktoferrin düzeyleri , Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (51) 3,, 181-187., 2004( Sel T., ile birlikte)
5Yag doku hormonu: Leptin. , Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 16, 1-2, 2004(Kontaş T.,, ile birlikte)
6Laktoferrinin Biyolojik Özellikleri ve Hastalıklarla İlişkisi., Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 23-34, 2007
7İneklerde seksüel siklusun çeşitli evrelerinde dominant ve sekonder follikül sıvılarında oksidan antioksidan dengenin izlenmesi, Hayvancılık Araştırma dergisi, , baskıda, 2008(Çelik H A., Bülbül A., Aydın İ., Küçükkurt İ., ile birlikte)
8 Siklosporin-A ile İndüklenen Karaciğer Apoptozuna Karşı Omega-3 Yağ Asitleri ve Susam Yağının Koruyucu Etkileri. , JAREM,, 1, 8-11,, 2011(Azize Yasemin Göksu Erol, Aziz Bülbül, Mehmet Özdemir, Özlem Akkaya, ile birlikte)
9 Timokinon: Nigella Sativa’nın biyoaktif komponenti. , Kocatepe Vet J, 6(1), 51-61, 2013(Elif BACAK GÜLLÜ, ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Yüksek Yağ Diyeti ile Beslenen Sıçanlarda Thymoquinon’un Plazma Leptin,İnsulin, Karnitin ve Tiroid Hormonları ile Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması.AKÜ,BAPK,2008, Elif BACAK, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Türkiye’de yerli köpek ırklarının (Kangal, Akbaş, Kars Çoban Köpeği ve Tazı) genetik yapılarının, morfolojik özelliklerinin ve ırklar arasındaki genetik uzaklıkların belirlenmesi. AKÜ, BAPK , Yardımcı Araştırıcı, 2004.(tamamlandı)
2İneklerde östrus siklusunun farklı dönemlerindeki follikül sıvısında steroid hormonları ile bazı metabolik maddelerin düzeylerinin belirlenmesi. AKÜ, BAPK (041VS-09) Yardımcı Araştırıcı, 2004.Tamamlandı
3Yağlı kuyruklu Akkaraman koyunları ile yağsız kuyruklu Merinos koyun ırklarında bazı biyokimyasal parametreler ile plazma leptin düzeyleri üzerine bir araştırma. AKÜ, BAPK (042.VF.07), Yardımcı Araştırıcı, 2004.(Tamamlandı)
4Farklı ırk koyunlarda rasyona çinko ilave edilmesinin plazma leptin düzeyleri ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. AKÜ, BAPK( 042.VF.08). Proje Yürütücüsü. 2004. (Tamamlandı).
5Östrojen ve progesteron hormonlarının uterus NOS enzimlerinin dağılımı üzerine etkisi. AKÜ, BAPK (042.VF.09), Yardımcı Araştırıcı, 2004. (Tamamlandı).
6Ovaryum steroidlerinin A, C, E vitaminleri ile oksidatif stres üzerine etkisi. AKÜ, BAPK (042.VF.10). Yardımcı Araştırıcı, 2004. (Tamamlandı).
7Anadolu Mandalarında Süt Laktoferrin ve Somatik Hücre Sayılarına Bakılarak Meme Sağlığının Durumunun Değerlendirilmesi, AKÜ BAPK, Yardımcı Araş., 2007 (Devam ediyor)
8Kuzularda rasyona Yucca schidigera tozu katılması ve günlük dozunun rumen fermentasyonu ile verime etkilerinin araştırılması. AKÜ, BAPK ( 07.VF.13). Yardımcı Araştırıcı. 2007. (Devam Eden Proje).
9Ascaridiosis'li ve tedavi Edilmiş Köpeklerde Antioksidan Düzeylerinin ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi,AKÜ, BAPK, 2007, yardımcı araştırmacı (tamamlandı)
10Kronik nitrat zehirlenmesi oluşturulan Ankara Keçilerinin rasyonuna kükürt ilavesinin bazı biyokimyasal parametreler ile tiftik verimi ve kalitesine etkileri. TUBİTAK Projesi, TOVAG-104 O 380, Yardımcı Araştırıcı, 2005. (Tamamlandı).
11Yüksek Yağ Diyeti ile Beslenen Sıçanlarda Thymoquinon’un Plazma Leptin,İnsulin, Karnitin ve Tiroid Hormonları ile Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması.AKÜ,BAPK,2008-2010 tamamlandı Proje yürütücüsü
12Kuzularda rasyona Yucca schidigera tozu katılması ve günlük dozunun rumen fermentasyonu ile verime etkilerinin araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu, 07.VF.13, Yardımcı Araştırıcı, (2007- )
13Broylerlerde L-Arginin/Nitrik oksit yolu etkinliğinin besi performansı, ince barsak motilitesi ile bazı kan parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırıcı, (2008- )
14Abomazum deplasmanlarında kan serumu ve periton sıvısında akut faz cevabı ve enzim aktivitelerinin değerlendirilmesi, TUBİTAK, TOVAG-108O828, Yardımcı Araştırıcı, (2008 - ).
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Antihypercholesterolaemic and antioxidant activity assessment of some plants used as remedy in Turkish folk medicine
2Caffeic acid phenetyl ester accelerates cutaneous wound healing in a rat model and decreases oxidative stress
Diğer Bilgiler :