Yrd.Doç.Dr. MÜNEVVER CAN YAŞAR(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi munevver2002@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : GAZİ ÜNİ.EĞİ.FAK.ÇOC.GEL.VE OK.ÖNC.ÖĞR. 1995
Yüksek Lisans : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1998
Doktora : ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The Influence of Project-Based Curricula on Six-Year-Old Preschoolers' Conceptual Development, Social Behavior and Personality, 38(8), 1073-1079, 2010(Aral, N., Kandır, A., Bütün-Ayhan, A., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1New Explorations with Waste Materials in Early Childhood Education, US-China Education Review, 8(5), , 2011(Uyanık, Ö., İnal, G., Çalışandemir, F., Kandır, A., ile birlikte)
2Acquisition of Turkish of Russian-Turkish Bilingual Children in Early Childhood, International Journal of Human Science, 7(1), 635-646, 2010(Yazıcı, Z., Yüksel, B., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Şiddet Dolu Bir Dünyada Çocuklara Barışı Nasıl Öğretiriz?, Yaşadıkça Eğitim, 81, 2-5, 2004(Erdemir N, ile birlikte)
2Okul Öncesi Dönemde Dramatik Oyun, Mesleki Eğitim Dergisi, 7(13), 20-27, 2005(Tezel Şahin, F., ile birlikte)
3Çocuk Üniversitesi Uygulama Örneği, Mesleki Eğitim Dergisi, 7(14), 31-43, 2005(Yazıcı, Z., Dönmez, E., ile birlikte)
4Erken Çocukluk Döneminde Dil Kazanımı, Mesleki Eğitim Dergisi, 8(15), 126-138, 2006(Yazıcı, Z., ile birlikte)
5Yaratıcı Düşünme Becerilerinde Okul Öncesi Eğitimin Etkisi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 201-209, 2010(Aral, N., ile birlikte)
6Sanat Ürünü Olarak Çocuk Resimleri, Çağdaş Eğitim Dergisi, 34(365), 24-31, 2009(Aral, N., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The effect of home based mother-child internation program on parental attitude and home enviroment, International School Psychology Assocation XXII. A, , , 1999(Ömeroğlu Turan, E., ile birlikte)
2Aile Çocuk Eğitim Programının Aile İçi Etkileşime Etkisinin İncelenmesi, I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, , , 2004(Ömeroğlu, E., ile birlikte)
3Drama Dersi Alan Kız Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Drama Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Eğitimde Yeni Yönelimler-II Uluslararası Eğitimde , , 168-175, 2005(Ömeroğlu, E., ile birlikte)
4Kız Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Drama Dersini Planlama ve Uygulamaları İle İlgili Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi, I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi "Sürdürülebi, , 344-353, 2006(Ömeroğlu, E., ile birlikte)
5Ankara İlinde Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Anne Babaların Okul Öncesinde Aile Eğitimine İlişkin Görüşleri, 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, , , 2006(Kandır, A., Tezel Şahin, F., Ömeroğlu, E., ile birlikte)
6Okul Öncesi Eğitimin Görsel Algı ve Psikomotor Eşgüdüm Becerisinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi "Risk A, , , 2007(Gül Yazıcı, Z., ile birlikte)
7Erken Çocukluk Döneminde Oyuncak Kütüphanesi, Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yön, , , 2008(Gül Yazıcı, Z., ile birlikte)
8Art Education in Preschool, IV. International Conference "Modern Tendencies in, , , 2008(Aral, N., ile birlikte)
9Examination of Social Adaptation Skills of Migrant Turkish Children Settled in Switzerland in The Eyes of their Parents, IV. International Conference "Modern Tendencies in, , , 2008(Gül Yazıcı, Z., Kandır, A., ile birlikte)
10Study of Attitıdes of Mothers of Children Attending Prschool Inxtitutions Towards Toys, Paris International Conference on Education, Econo, , , 2008(Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M., ile birlikte)
11Erken Çocukluk Dönemi Kitaplarında Biçimsellik (Metin, Dil ve Resimleme), Türk Halkları Edebiyatı Uluslararası Kongresi, , , 2008(Yazıcı, Uysal, Z., ile birlikte)
12A Study on The Self-Rights Awerness of 12-18 Year-Old Children Deprived of Parents, Second Souht-Europen and Mediterranean Conference , , , 2009(Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö., ile birlikte)
13Teaching Peace in Early Childhood: "Conflict Reasons" and "Conflict Resolution", Second Souht-Europen and Mediterranean Conference , , , 2009(Kandır, A., Yazıcı Uysal, Z., Başaran, N., ile birlikte)
14Living in a Harmony: "Not Choose Violence", Second Souht-Europen and Mediterranean Conference , , , 2009(Kandır, A., Yazıcı Uysal, Z., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı (2002 Okul Öncesi Eğitim Programına Göre Geliştirilmiş II. Baskı), YA-PA Yayınları, 184, , 2002(Aral, N., Kandır, A., ile birlikte)
2Picture Story Books as a Learning Tool During Early Childhood Period, How do Children Learn Best?, 170-175, , 2010
3Sanat Eğitimi, Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, 283-306, , 2009(Aral, N., ile birlikte)
4Okul Öncesi Eğitimde Drama Uygulamaları, Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El , 91-106, , 1999(Ömeroğlu Turan, E., ile birlikte)
5Sıfır-Altı Yaş Çocuklarında Dil Gelişimi: İki Yüz Bin ve Üzerinde Nüfuslu Yirmi Bir İl Örneklemi., Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El , 164-218, , 2000(Temel, Z., Avcı, N. , ile birlikte)
6Hikaye Sonrası Etkinliklerin Planlanması ve Uygulama Örnekleri., Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El , 232-242, , 2000
7Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı, Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El , 366-375, , 2000
8Okul Öncesi Eğitim-I, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 149-218, , 2002(Aral, N., Kandır, A., ile birlikte)
9Okul Öncesi Eğitim-II, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 219-276, , 2002(Aral, N., Kandır, A., ile birlikte)
10Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Morpa Kültür Yayınları, Basımda, , 2011(Kandır, A., Başaran, N. , ile birlikte)
11Okul Öncesi Dönemde Drama Etkinlikleri, Oluşum yayıncılık, , , 2007(Aral, N., Köksal-Akyol, A. , ile birlikte)
12Okul Öncesi Eğitim-I, YA-PA Yayınları, , , 2000(Aral, N., Kandır, A., ile birlikte)
13Okul Öncesi Eğitim-II, YA-PA Yayınları, , , 2000(Aral, N., Kandır, A., ile birlikte)
14Aile ve Çocuk Eğitim Programı 0-2 Yaş Rehber Kitabı, UNICEF Yayınları, , , 2003(Baykan, S., Ömeroğlu, E., Temel, F., Aksoy, A., Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A., Erdemir, N., Öğretir, A., Dere, H., Kurtulmuş, Z., yayla, Ş., ile birlikte)
15Aile ve Çocuk Eğitim Programı 2-4 Yaş Rehber Kitabı, UNICEF Yayınları, , , 2003(Baykan, S., Ömeroğlu, E., Temel, F., Aksoy, A., Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A., Erdemir, N., Öğretir, A., Dere, H., Kurtulmuş, Z., yayla, Ş., ile birlikte)
16Aile ve Çocuk Eğitim Programı 4-6 Yaş Rehber Kitabı, UNICEF Yayınları, , , 2003(Baykan, S., Ömeroğlu, E., Temel, F., Aksoy, A., Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A., Erdemir, N., Öğretir, A., Dere, H., Kurtulmuş, Z., yayla, Ş., ile birlikte)
17Ankara İl Merkezinde Anasınıfı Öğretmenlerinin Yeni Eğitim Programı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması, Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Y, , , 2000(Mağden, D., ile birlikte)
0Verdiği Dersler : 
1Erken Çocukluk Döneminde Gelişim2009
2Özel Öğretim Yöntemleri-I2009
3Gelişim Psikolojisi2009
4Öğretmenlik Uygulaması2009
5Okul Deneyimi2009
6Özel Öğretim Yöntemleri-II2009
7Özel Eğitim2009
Diğer Bilgiler :