Yrd.Doç.Dr. İRFAN YILDIRIM(BED.EĞİ.VE SPOR Y.O.)
E-posta Adresi iyildirim76@hotmail.com
Uzmanlık Alanı : Hentbol
Yabancı Dili : ingilizce
Lisans : Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoku 1997
Yüksek Lisans : Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden 2001
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi Saglik Bilimler Enstit 2009
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
BEDEN EGITIMI ve SPOR YÜKSEKOKULU REKREASYON BÖLÜMÖgretim Görevlisi Dr. BÖLÜM BASKANI2009 
Rekreasyon BölümüBölüm Başkanı2009 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Developing a scale for self-efficacy of physical education teachers, Energy Education Science and Technology Part B: So, 4/1491, 1491-1500, 2012
2Associations Among Dehydration, Testosterone and Stress Hormones in Terms of Body Weight Loss Before Competition. , The American Journal of the Medical Sciences, 350(2), 103-108, 2015
3The Correlation between Organizational Commitment and Occupational Burnout among the Physical Education Teachers: The Mediating Role of Self-Efficacy, International Journal Of Progressive Education, 11(3), 119-130, 2015
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Bunları Etkileyen Faktörler, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8, 1, 2011(Yunus YILDIRIM, Yunus TORTOP, Adem POYRAZ, ile birlikte)
2Üst Düzey Erkek Hentbol Oyuncularının Antropometrik Özelliklerinin Yatay ve Dikey Sıçrama Mesafesine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimler, 12, 58-67, 2010(Vural ÖZDEMİR, ile birlikte)
38-10 Yaş Kız Çocuklarında 12 Haftalık Tenis Antrenmanlarının Görsel Ve İşitsel Reaksiyon Zamanına Etkisinin İncelenmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri, 5, 256-265, 2011(Karagöz Ş, Ocak Y, ile birlikte)
4Amatör Futbolcuların Sigara Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Tıp Dergisi, 25, 17-24, 2011(Yıldırım Y, Kabadayı M, Ocak Y, Gölünük S, ile birlikte)
5An examination of physical education teachers in terms of their organizational citizenship behaviors and organizational loyalty according to some demographic variables, Procedia - Social and Behavioral Sciences , 47, 2146-2156, 2012(Yıldırım Y, Üzüm H, ile birlikte)
6A Study On Elıte Wrestlers: Weıght Loss And Depress, Nigde University Journal of Physical Education and, 7, 216-223, 2013(Işık Ö, Gökdemir K, Bastık C, Doğan İ, ile birlikte)
712 Haftalık Semazen Eğitimi Çalışmalarının Statik ve Dinamik Denge Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp B, 4, 75-83, 2014(Tortop Y, Aksu A.İ, ile birlikte)
8Oraöğretim Kurumlarında Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları, International Journal of Science Culture and Sport, 5, 814-825, 2014(Gümüş H,Işık Ö, Karakullukçu Ö, ile birlikte)
9Revised version of physical education teachers’ self-efficacy scale, International Journal of Human Sciences, 12, 870-886, 2015
10The Correlation between Organizational Commitment and Occupational Burnout among the Physical Education Teachers: The Mediating Role of Self-Efficacy, International Journal Of Progressive Education,, 11(3), 119-130, 2015
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Hatay İli Amatör Basketbol Kulüplerindeki Sporcuların Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimle, 7, 12-22, 2005(Yıldırım, Y.; Miçoğulları, B.O.; Şahin, F.N., ile birlikte)
2Süper Lig Erkek Hentbol Oyuncularının El Kavrama Güçleri ile Üst Ekstremite Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor B, 1, 9-15, 2010(Orhan Baş, Menderes KABADAYI, M.Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, Yücel OCAK, Şeniz KARAGÖZ, ile birlikte)
3Güreşci ve Futbolcuların Diz Eklemi Hamstring/Quadriceps (H/Q) Oranlarındaki Farklılıkların Belirlenmesi ve Sakatlık Eğilimlerinin Araştırılması, Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 2, 34-53, 2010(Yunus TORTOP, Yücel OCAK, Adem POYRAZ, ile birlikte)
4Afyonkarahisar İli Amatör Futbol Takımlarında Oynayan Sporcularda Görülen Sakatlanma Sıklıkları ve Nedenlerinin Araştırılması, Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 2, 17-36, 2010(Mehmet YILDIZ, Aysun Çevik DEMİRKAN, Yunus YILDIRIM, Yücel OCAK, ile birlikte)
5Elit Düzey Erkek Hentbol Oyuncularının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1, 6-13, 2010(Vural ÖZDEMİR, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyonkarahisar İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Siğara Kullanım Alışkanlıkları, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, EKİM-2008, 975-978, 2008(Ocak, Y.; Tosun, B.; Poyraz, A., ile birlikte)
28-10 Yaş Erkek Çocuklarda 12 Haftalık Tenis Antrenmanlarının Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanına Etkisinin İncelenmesi, 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım, 379, 2010(Ocak, Y., Karagöz, Ş., ile birlikte)
3Validity And Reliability Tests Of Self-Efficacy Scale For Physical Education Teachers, 1 Balkan Symposium In Sports Sciences , 30 Mayıs-2 Haziran, 40-41, 2013(Kabadayı M, İmamoğlu O, Ağaoğlu S.A, Taşmektepligil M.Y, Bostancı Ö, ile birlikte)
4Evaluation Of Self-Efficacy And Organizational Citizenship Behavior Of Phyisical Education Teachers, 1 Balkan Symposium In Sports Sciences, 30 Mayıs- 2Haziran, 42-43, 2013(Kabadayı M, İmamoğlu O, Ağaoğlu S.A, Taşmektepligil M.Y, Bostancı Ö, ile birlikte)
512 Haftalık Semazen Eğitimi Çalışmalarının Statik ve Dinamik Denge Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 30 Ekim-1 Kasım, 71, 2013(Tortop Y, Aksu A.İ, ile birlikte)
6’An Examination Of Physical Education Teachers In Terms Of Their Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Loyalty According To Some Demographic Variables’", Academıc World Educatıon & Research Center, Cyprus, 8-10 Şubat, 21146, 2012(Yıldırım Y, Üzüm H, ile birlikte)
7Güreşçilerde nazal sürüntü örneklerinden izole edilen stafilokoklarda eksfoliatif, toksik şok sendromu ve metisilin direnç genlerinin PCR yöntemiyle tespit edilmesi", 1.Uluslararası Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlı, 23-26 Kasım, 194, 2011(Duran N, Yıldırım Y, Paşa Ö, Eryılmaz N, Duran G.G, İnci M, Kılıç Ç, Bayraktar S, ile birlikte)
8utbolculardan Alınan Nazal Sürüntü Örneklerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Metisilin Direnci ve Slime Üretimi, 1.Uluslararası Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlı, 23-26 Kasım, 193, 2011(Yıldırım Y, Duran N, Paşa Ö, Duran G.G, Klınç Ç, Yıldırım İ, Özer B, Eryılmaz N, Bayraktar S, ile birlikte)
9An Analysis of Organizational Stress Levels of Managers Working in Sports Organizations, 2.Uluslararası Beden Eğitimi Ve Sporda Sosyal Alan, 31 Mayıs- 2Haziran, 80, 2011(Yildirim Y, Üzüm H, ile birlikte)
10A Study On Physical Education Teachers: The Correlation Between Self-Efficacy And Job Satisfaction, 3rd International Conference on Science Culture an, 24-26 Mayıs, , 2014
11Leısure Tıme-Physıcal Actıvıty Constraınts at Hıgh Schools, 3rd International Conference on Science Culture an, 24-26 Mayıs, , 2014(Gümüş H, Işık Ö, Karakullukçu Ö, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Genç Erkek ve Kadın Üniversite Voleybol Oyuncuları Arasında Bazı Antropometrik Ölçümlerin Karşılaştırılması , XII. Ulusal Anatomi Kongresi, 29-Ekim-2008, , 2008(Ocak, Y.; Emirzeoğlu, M.; Poyraz, A.; Baş, O., ile birlikte)
2"Elit Güreşçilerde Dehidrasyonun Depresyon Üzerine Etkisi", 5.Antrenman Bilim Kongresi , 02-04 Temmuz, 17, 2013(Işık Ö, Gökdemir K, Bastık C, Doğan İ, ile birlikte)
3Rekreasyonel Bir Etkinlik Olarak Yüzme Sporunda Serbest Zaman Tatmin Düzeyinin İncelenmesi, II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi , 31 Ekim- 3 Kasım, 661-670, 2013(Gümüş H, Ocak Y, ile birlikte)
0Verdiği Dersler : 
1  
2Sağlık Bilgisi ve İlkyardım,2011
3Hentbol2011
4Araştırma Projesi2011
Diğer Bilgiler :