Yrd.Doç.Dr. KORAY KASAPOĞLU(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi kasapoglu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Etkili öğrenme (Effective Learning), program değişiklikleri ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, uluslararası değerlendirme çalışmaları
Yabancı Dili : İNG. - ALM.
Lisans : HACETTEPE ÜNİ.EĞİ.FAK. İLKÖĞR.BÖL. SINIF ÖĞRT. ABD 2008
Yüksek Lisans : ODTÜ SOSYAL BİLİMLER ENS. EĞT. PROG. VE ÖĞRT. ABD 2010
Doktora : ODTÜ SOSYAL BİLİMLER ENS. EĞT. PROG. VE ÖĞRT. ABD 2014
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Eğitim FakültesiBilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyon Üyesi2017 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1PISA'da Fin başarısının nedenleri ve nasılları [The whys and hows of Finnish success at PISA], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 121-131, 2010(Çobanoğlu, R., ile birlikte)
2A logistic regression analysis of Turkey's 15-year-olds' scoring above the OECD average on the PISA'09 reading assessment, Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 649-667, 2014
3A review of studies on school experience and practice teaching in Turkey [Türkiye'de okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasına yönelik araştırmaların incelenmesi], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 147-162, 2015
4Teachers’ perceptions of constructivist curriculum change as a predictor of their perceptions of the implementation of constructivist teaching–learning activities, Asia Pacific Education Review, 16(4), 565-577, 2015(Yıldırım, A., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1A qualitative analysis: How is elementary reading and writing curriculum constructed by first graders?, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 996-1001, 2010
2Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarını yordayan bir faktör olarak yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları (Afyonkarahisar ili örneği), Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 85-96, 2012(Yıldız-Duban, N., ile birlikte)
3Sınıf öğretmeni adaylarının gözüyle öğretmen eğitimcilerinin özellikleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 136-159, 2013(Fidan, N., Duban, N., Yüksel, A., & Yamaç, A., ile birlikte)
4Fen ve teknoloji öğretimi I dersindeki öğrenme ortamının karma yöntem ile değerlendirilmesi, İlköğretim Online, 13(4), 1145-1155, 2014(Duban, N., Yüksel, A., ile birlikte)
5The objectives of disaster education from teachers’ perspectives, International Journal of Human Sciences, 12(1), 975-990, 2015(Erdur-Baker, O., Yilmaz, E., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The image of women in textbooks: A qualitative study, International Multidisciplinary Women's Congress, October 13-16, 2009, Izmir, Turkey, , 2009(Çalışkan, B., ile birlikte)
2A qualitative analysis: How is elementary reading and writing curriculum constructed by first graders?, World Conference on Educational Sciences 2010, February 4-8, 2010, Istanbul, Turkey, , 2010
3Being a primary school teacher in rural areas of Turkey: A pilot needs assessment study, II. International Congress of Educational Research, April 29-May 2, 2010, Antalya, Turkey, , 2010(Çobanoğlu, R., ile birlikte)
4A needs assessment study: Mentor teachers' competencies with the expectations of student teachers, Uluslararası Öğrt. Yet. Pol. ve Sor. Sempozyumu II, 16-18 Mayıs, 2010, Ankara, Turkey, , 2010
5Attitude toward change as a predictor of perceptions of "constructivist" curriculum change, I. International Congress on Curriculum and, October 5-8, 2011, Eskişehir, Turkey, , 2011(Yıldırım, A., ile birlikte)
6Teachers' perception of constructivist curriculum change as a predictor of their implementation of constructivist teaching-learning activities in class, The 2012 AERA Annual Meeting, Vancouver, BC, Canada, April 13-17, 2012(Yıldırım, A, ile birlikte)
7Analysis of Curriculum and Instruction M.Sc. Program in the department of educational sciences at a university, Applied Education Congress, METU, Ankara, Turkey, September 13-15, , 2012(Ceylandağ, R., Cihan, T., Koçer, E., Özbek, G., ile birlikte)
8A canonical analysis of pre-service teachers’ learning approaches and assessment preferences, European Conference on Educational Research (ECER), Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, September 9-13, 2013
9Evaluation of disaster education objectives in perspectives of teachers, European Conference on Educational Research (ECER), Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, September 9-13, 2013(Yilmaz, E., Erdur-Baker, O, ile birlikte)
10Research informs practice in teacher education: A review of the last 15 years' literature, The 3rd International Congress on C&I, Çukurova University, Adana, Turkey, , 2015(Çobanoğlu, R., ile birlikte)
11Facilitators and distractors of effective learning: Perceptions of middle school students, teachers and parents, The 3rd International Congress on C&I, Çukurova University, Adana, Turkey, , 2015(Yıldırım, A., ile birlikte)
12An analysis of field placement schools in Turkey: Pre-service classroom teachers' perceptions, The 15th International Symposium of Primary School, , , 2016(Yıldırım, A., ile birlikte)
13The effect of intellectual development on approaches to learning: a study of the Perry model with pre-service teachers in Turkey, The 4th International Congress on C&I, October 27-30, 2016, , 2016
14Intellectual development and understandings of nature of science: An investigation of Perry's model with pre-service science teachers in Turkey, IV. International Eurasian Educational Research Co, May 11-14, 2017, , 2017(Aydoğdu, B., ile birlikte)
15The meaning and teachers' lived experiences of curriculum literacy: A phenomenological study, European Conference on Educational Research, University College Copenhagen, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
16Sosyal Bilgiler Dersi İçin Öğrenme Stratejileri Ölçeği: Bir Ön Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kong, Marmaris, Muğla, Türkiye, , 2017(Didin, M., ile birlikte)
17Eğitim Programı Yönelimlerinin Yordayıcısı Olarak Öğretim İnançları: Öğretmen Eğitimi Açısından Doğurguları, 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kong, Marmaris, Muğla, Türkiye, , 2017
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Fen ve teknoloji öğretimi dersinde oluşturulan yapılandırmacı öğrenme ortamının değerlendirilmesi, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2011, , 2011(Yıldız-Duban, N., Yüksel, A., ile birlikte)
2Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarını yordama gücü, XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, , 2011(Yıldız-Duban, N., ile birlikte)
3Sınıf öğretmeni adaylarının gözüyle öğretmen eğitimcilerinin özellikleri, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, , 2012(Duban, N., Kurtdede-Fidan, N., Yüksel, A., Yamaç, A., ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Hakemlik)
2Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Bölüm Editörü)
3The Open Nursing Journal
4Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi (Yardımcı Editör)
5Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Bölüm Editörü)
6Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (Hakem)
7Early Child Development and Care (Reviewer)
8Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi (Yardımcı Editör)
0Yönettiği Tezler
1İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin Entelektüel Gelişimlerinin Dil Öğrenme Stratejilerine Etkisi, Esra Oğuzhan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
0Eserlere Yapılan Atıflar
1The whys and hows of Finnish success at PISA
2A logistic regression analysis of Turkey’s 15-year- olds’ scoring above the OECD average on the PISA’09 reading assessment
3Relations between classroom teachers' attitudes toward change, perceptions of "constructivist" curriculum change and implementation of constructivist teaching and learning activities in class at primary school level
4Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarını yordayan bir faktör olarak yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları (Afyonkarahisar İli Örneği)
5Teachers' perception of constructivist curriculum change as a predictor of their implementation of constructivist teaching-learning activities in class
0Diğer Etkinlikler
11. Ulusal İlköğretim Kongresi, 15-17 Kasım 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
22210 kodlu TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında alınan burs, 300 TL/ay (2008-2010)
3TÜBİTAK 2224 KODLU YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI (Nisan 2012'de Kanada'da düzenlenen AERA konferansına katılım için destek)
4ODTÜ Ders Performans Ödülü 2012
5IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, 18-20 Ocak 2013, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye
6A course (3 ECTS credits) on educational methodology entitled, "Educational research as craft and representation - challenges and possibilities" in the European Educational Research Association (EERA) Summer School, June 17-21, 2013, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
7American Educational Research Association. (2013, September). Current research in constructivism. The Constructivist Theory, Research & Practice SIG Newsletter, 1(2), 1.
8TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (Sosyal Bilimler Alanında Proje Hazırlama Eğitimi), 20-22 Ocak 2014, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye
9V. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, 20-22 Şubat 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir, Türkiye
10Erasmus+ Staff Mobility for Training, November 3-7, 2014, University College of Teacher Education, Pädagogische Hochschule Kärnten / Viktor-Frankl-Hochschule, Klagenfurt, Austria
113. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi: Yüksek Eğitimde Program Çalışmaları, 22-24 Ekim 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye (Hakem Kurulu)
12Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Gözüyle Etkili Öğrenme ve Etkili Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hizmet İçi Eğitim Seminerleri" kapsamında düzenlenen 6 ve 7. sınıflar fen bilimleri öğretmenlerinin katıldığı seminer, 23 Haziran 2015, Süleyman Demirel Fen Lisesi, Afyonkarahisar, Türkiye (Konuşmacı)
13TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (Ocak 2014'te Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde düzenlenen Sosyal Bilimler Alanında Proje Hazırlama Eğitimine katılım için destek)
14Verimli Ders Çalışma Teknikleri. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hizmet İçi Eğitim Seminerleri" kapsamında düzenlenen 7. sınıf öğrencilerinin katıldığı seminer, 9 Haziran 2016, Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu, Afyonkarahisar, Türkiye (Konuşmacı)
15Tarih ve Kültürümüzde Dostluk ve Vefa. Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen konferans, 4 Kasım 2016, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu, Afyonkarahisar, Türkiye (Konuşmacı).
164. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi: Öğretmen Eğitiminde Program Çalışmaları, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye (Hakem Kurulu)
17Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurumları Yönergesi kapsamında düzenlenen 3. Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı, 12 Ekim 2016, TOBB Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, Afyonkarahisar, Türkiye
18Öğretmen Yetiştirmede Değişimler, Dönüşümler, Uygulamalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen panel, 29 Kasım 2016, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye (Panelist)
195. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Oturum Başkanlığı)
20Kariyer Planlama Üzerine. 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı konferans, 3 Ocak 2018, Kocatepe Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar, Türkiye (Konuşmacı)
0Ödüller :
1Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Başarı Ödülü, 07 Ekim 2008 (Fakülte, Bölüm ve Anabilim Dalı İkinciliği)
2ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Performans Ödülü, 02 Haziran 2010 (Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı En Başarılı Öğrenci, 3.86 / 4.00) - Yüksek Lisans
3TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C1 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2011
4ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Performans Ödülü, 06 Haziran 2012 (Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı En Başarılı Öğrenci, 4.00 / 4.00) - Doktora
5TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayın Teşvik Ödülü, 2014
6TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayın Teşvik Ödülü, 2015
7TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Yayın Teşvik Ödülü, 2016
0Toplumsal Katkılar :
1Çağdaş Eğitim Kulübü Danışman Yardımcılığı (2009-2010)
2Eğitim Fakültesi Farabi Koordinatörü Yardımcılığı
3Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (2011- )
4American Educational Research Association Member (2012- )
0Verdiği Dersler : 
1Eğitim Bilimine Giriş2015
2Öğretim İlke ve Yöntemleri2015
3Ölçme ve Değerlendirme2016
4Program Geliştirme2016
5Eğitimde Planlama ve Değerlendirme2016
6Eğitim Bilimine Giriş2016
7Öğretim İlke ve Yöntemleri2016
8Program Geliştirme2016
9Program Geliştirme ve Değerlendirme2016
10Öğretim Modelleri2016
11Ölçme ve Değerlendirme2017
12Program Geliştirme2017
13Öğretim Programlarının Felsefesi2017
14Program Geliştirme ve Değerlendirme2017
15Program Geliştirme ve Değerlendirme2017
16Öğretim İlke ve Yöntemleri2017
17Eğitim Bilimine Giriş2017
18Program Geliştirme2017
19Öğretim Modelleri2017
20Eğitimde Nitel Araştırmaya Giriş2017
21Öğretim Programlarının Felsefesi2017
Diğer Bilgiler :