Arş.Grv.Dr. SELCEN SÜHEYLA ERGÜN(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi sergun@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : GAZİ ÜNİ.GAZİ EĞİTİM FAK.BİYOLOJİ ÖĞR. 1998
Yüksek Lisans : A.K.Ü. FEN BİL. ENS. BİYOLOJİ 2001
Doktora : A.K.Ü. SAĞLIK BİL.ENS. MEDİKAL BİYOLOJİ ve GENETİK 2013
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1AIRBORNE POLEN GRAINS OF AFYON, TURKEY, ACTA BOTANICA SINICA, 44(11), PP 1371-1375, 2002(BIÇAKÇI A,TATLIDIL S,MALYER H, ÖZYURT S,AKKAYA A,SAPAN N, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1THE EFFECTS OF NONYLPHENOL ON GAMETE PHYSIOLOGY IN BOVINE, Journal of Applied Biological Sciences , 8 (2), 32-38, 2014(BURCU ÜSTÜNER, SELİM ALÇAY, HAKAN SAĞIRKAYA, CEVDET UĞUZ, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Der, 29, 173-185, 2009(Varank İ, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1A RESEARCH PROPOSAL TO INVESTIGATE TO WHAT EXTEND IN-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS POSSESSED EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL DEVELOPMENT COMPETENCIES, TO WHAT EXTEND THEY BELIEVE THESE COMPETENCIES ARE IMPORTANT AND TO WHAT EXTEND PUBLIC SCHOOLS HAVE INFRASTRUCTURE FOR TEACHERS TO USE THESE COMPETENCIES, V.INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES CONFERENC, 21-23/09/2005, , 2005(VARANK İ, ile birlikte)
2DETERMINING PRACTICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DEVELOPMENT COMPETENCIES, VIII. INTERNATİONAL EDUCATİONAL TECHNOLOGİES CONFE, 6-9 MAY 2008 , 535, 2008(VARANK İ., ile birlikte)
3THE EFFECTS OF NONYLPHENOL ON GAMETE PHYSIOLOGY IN BOVINE, 3. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloj, 02-06 Haziran 2014, , 2014(Üstüner B, Alçay S, Sağırkaya H, Uğuz C , ile birlikte)
44. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri Ve Fen Bilimlerine Karşı Tutumları, ITEC 2015 International Teacher Education Conferen, 2-4 September , 2015, 2015(Ocak İ, Ocak G, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1EĞITIM TEKNOLOJILERI VE MATERYAL GELIŞTIRME DERSI YETERLILIKLERININ BELIRLENMESI VE EĞITIM FAKÜLTESI SON SINIF ÖĞRENCILERININ BU YETERLILIKLERE SAHIP OLMA DERECELERININ İNCELENMESI İÇIN BIR ARAŞTIRMA ÖNERISI, XIV.ULUSAL EĞITIM BILIMLERI KONGRESI , PAMUKKALE Ü, 28-30 EYLÜL 2005 , 838, 2005(VARANK İ., ile birlikte)
2İLKÖĞRETIM 8. SINIF ÖĞRENCILERININ FOTOSENTEZI ALGILAYIŞI:FOTOSENTEZIN TÜM ALT KAVRAMLARINI İÇEREN BIR ÖLÇME ARACI (ANKET) GELIŞTIRILMESI, XV. ULUSAL EĞITIM BILIMLERI KONGRESI , 13-15 EYLÜL 2006 , 613, 2006
3İLKÖĞRETIM 1. KADEME 4. VE 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJI DERSI UYGULAMALARININ ÖĞRENCI GÖRÜŞLERINE GÖRE DEĞERLENDIRILMESI, XV. ULUSAL EĞITIM BILIMLERI KONGRESI , 13-15 Eylül 2006, 711, 2006(OCAK İ., ile birlikte)
4MYXOMYCETES KAYITLARI: CALOMYXA METALLİCA (BERK.) NİEUWL., CRİBRARİA VULGARİS SCHRAD. VE PHYSARUM FLAVİCOMUM BERK., ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ , 23-27 HAZİRAN 2008 , 323, 2008(OCAK İ., ile birlikte)
5BİSFENOL- A'NIN SIĞIRLARDA GAMET FİZYOLOJİSİNE OLAN ETKİLERİ, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, , 2014(Burcu Üstüner, Selim Alçay, Hakan Sağırkaya, Cevdet Uğuz, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Eğitim teknolojileri ve materyal geliştirme yeterliklerinin belirlenmesi ve ilköğretim bölümü 4. sınıf öğrencilerinin bu yeterliklere ne derece sahip olduğunun araştırılması
2Ratlarda Kronik Nonilfenol ve C Vitamini Uygulamasının Moleküler Genetik, Biyokimyasal ve Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması
3Nonilfenol ve Bisfenol-A'nın Gamet Fizyolojisine ve Embriyo Gelişimine Etkileri
0Eserlere Yapılan Atıflar
1AIRBORNE POLEN GRAINS OF AFYON, TURKEY
0Diğer Etkinlikler
1-“Sigaranın Sağlığa Zararları ve Spor” ,Yrd.Doç. Dr. Yücel OCAK,Arş. Grv. Selcen Süheyla ERGÜN , Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Karahisari Kampusü Hayrettin Barut Konferans Salonu ,2005
2-“Dünya’da İklim Değişiklikleri ve Çevre Kirliliği” , Prof. Dr. M. Ali ÖZDEMİR, Arş.Grv. Okan BOZYURT, Arş.Grv.Selcen Süheyla ERGÜN , Afyon Kocatepe Üniversitesi, Erdal Akar Konferans Salonu , 2006
Diğer Bilgiler :