Doç.Dr YAHYA KUYUCUOĞLU(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi ykuyucuoglu@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : MİKROBİYOLOJİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK.
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.VETERİNER FAK. 1988
Doktora : SELÇUK ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.MİKROBİYOLOJİ 1995
Doçentlik : AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Veteriner FakültesiDekan Yardımcısı19992005
MikrobiyolojiAnabilim Dalı Başkanlığı2005 
Veteriner FakültesiMikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı2005 
Veteriner FakültesiYönetim Kurulu Üyeliği2009 
Veteriner FakültesiFarabi Rehberi2009 
Veteriner FakültesiKültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği2008 
 Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği  


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Koyun Pseudotüberkuloz’unun Allerjik Deri Testi ile Teşhisi Üzerinde Çalışmalar, Turk J Vet Anim Sci., 27, 1035-1045, 2003
2Bacteriological Examination in the Cervix Content of Infertile Cows at Postpartum Period, Indian Vet J, 81, 965-966, 2004(Uçar M, Uğuz C, ile birlikte)
3İmmun Sistemi Baskılanmış ve Uyarılmış Broiler Civcivlerde Kutanöz Bazofil Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu, Turk J Anim Sci, 23, 585-589, 1999(Uçan U S, Kuyucuoğlu E Ö, ile birlikte)
4Effects of Dietary Levels of Vitamin A on the Egg Yield and Immune Responses of Laying Hens, Poultry Sci, 77, 542-546., 1998(Coşkun B, İnal F, Çelik İ , Erganiş O, Tiftik A M, Kurtoğlu F, Kuyucuoğlu Y. Ok Ü, ile birlikte)
5Farklı Düzeylerde Askorbik Asit İhtiva Eden Rasyonların Yumurta Tavuklarında Verim ve İmmünite Üzerine Etkileri, Turk. J. Anim. Sci, 22, 29-35, 1998(Coşkun B, İnal F, Erganiş O, Ok Ü, Çelik İ., Tiftik A.M. Kurtoğlu F. , ile birlikte)
6Farklı Düzeylerde E Vitamini İhtiva Eden Rasyonların Yumurta Tavuklarında Verim ve İmmünite Üzerine Etkileri, Turk. J. Anim. Sci., 21, 399-406, 1997(Coşkun B, İnal F, Erganiş O, Ok Ü, Çelik İ., Tiftik A.M. Kurtoğlu F. , ile birlikte)
7Bacterial examination in the nasal cavity of apparently healthy and unhealthy holstein cattle, J. Anim. Vet. Adv., 8(11), 2355-2359, 2009(Seker E, Konak S, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Mastitisli İneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Beta Laktamaz Aktiviteleri ve Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Vet Hek Mikrobiyol Derg, 3(1-2), 15-20, 2003(Hadimli H H, Kenar B, Şeker E, ile birlikte)
2Afyon Bölgesindeki Yumurtacı Tavuklarda Chicken Infectious Anemia Virus Antikorlarının ELISA Testi İle Saptanması, Vet Hek Mikrobiyol Derg, 3(1-2) , 21-66, 2003(Hadimli H H, Kenar B, Uçan U.S, ile birlikte)
3Afyon Bölgesinde Sığır Brusellozis’inin Serolojik Testlerle Araştırılması, Vet , , , 2002(, ile birlikte)
4Afyon Bölgesi Süt İneklerinde Subklinik ve Klinik Mastitislerin Görülme Oranları ve Etkili Antibiyotiklerin Tespiti, Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg, 1(1), 19-24., 2001(Uçar M, ile birlikte)
5Atlarda Brucellosis Üzerine Karşılaştırmalı Serolojik Bir Çalışma, Veterinarium, 10(1), 20-24, 1999(Uçan U.S, Güler L., Erganiş O, Gündüz K., Durgut, R, ile birlikte)
6Konya Bölgesindeki Koyunlardan İzole Edilen Corynebacterium Pseudotuberculosis Suşlarının Bazı Biyokimyasal Özellikleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıklar, Veterinarium, 10 (1), 27-30., 1999(Erganiş O, ile birlikte)
7Kuzu Enzootik Bronkopneumonilerin Teşhisinde Kan Proteinleri, Radyografi ve Bakteriyolojik Yoklamaların Önemi, Turk J Vet Anim Sci, 19, 231-236, 1995(Ok M, Koç Y, Aslan V, Maden M, Sevinç M, Ok Ü, ile birlikte)
8Sığırlarda Haemophilus somnus Enfeksiyonu Üzerine Serolojik ve Bakteriyolojik Çalışmalar, Veterinarium, 6(1-2, 2-6, 1995( Kaya O, Baysal T, Erganiş O, Güler L., Orhan G, GündüzK, ile birlikte)
9İnek ve Koyun Mastitislerine Sebep Olan Koagulaz Negatif ve Pozitif Stafilokokların Biyotiplendirilmesi, Veterinarium, 6(1-2), 23-27, 1995(Erganiş O, Ok Ü , ile birlikte)
10İnek Mastitislerine Sebep Olan Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere Duyarlılıklar, Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, , 5(3) , 49-50., 1993( Kaya O, Erganiş O, ile birlikte)
11Broiler Civcivlerde Sekal Anaerob Mikroflora ve Karbonhidratların Salmonella typhimurium’un Barsak Epiteline Kolonizasyonu Üzerine Etkisi, Veterinarium, 4(2), 27-32., 1993(Kayan O, Orhan G, Erganiş O, Güler L., Kesler K. , ile birlikte)
12Orta Anadolu Bölgesinde İshalli Buzağılardan İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Adhezinleri (K99 Ve F41 Fimbria) ve Enterotoksinleri (VT, STa) Arasındaki İlişkiler, Veterinarium, 4(1, 7-9, 1993(Erganiş O, Kaya O, Yavru S, Öztürk F, Orhan G , ile birlikte)
13Kolibasillosisli Tavuklardan İzole Edilen Escherichia Coli’lerde Tip 1 Pilus Tiplendirilmesi, Veterinarium, 3(2), 7-11., 1992(Erganiş O, Orhan G, Kaya O, Uçan S., ile birlikte)
14İnek Sütlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları Üzerinde Bir Araştırma, Veterinarium, 2(3-4), 13-16, 1991(Boynukara B, Tmurkan H, ile birlikte)
15Afyonkarahisar'da satılan dondurmaların mikrobiyolojik kalitesi üzerine çalışmalar, Kocatepe Vet. J., 1, 11-17, 2008(Akarca G., ile birlikte)
16Sağlıklı dişi köpeklerin genital kanalından aerobik bakteri izolasyonu üzerinde araştırmalar, Vet. Bil. Derg., 23, 3-4, 39-43, 2007(Çakmak M, ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Afyonkarahisar İlinde Satılan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerinde Çalışmalar, Gökhan AKARCA, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Bölgesi Süt İneklerinde Subklinik ve Klinik Mastitislerin Görülme Oranları ve Etkili Antibiyotiklerin Tespiti
2 Afyon Bölgesindeki Yumurtacı Tavuklarda Chicken Infectious Anemia Virus Antikorlarının ELISA Testi İle Saptanması
0Verdiği Dersler : 
1Mikrobiyoloji I2001
2İmmunoloji ve Seroloji 2001
3Epidemiyoloji2002
4Mikrobiyoloji I2002
5Mikrobiyoloji II2002
6Kanatlı Hayvan Hastalıkları2002
7Mikrobiyoloji2002
8Su Ürünleri ve Hastalıkları2003
9Epidemiyoloji2003
10Viroloji I2003
11Teşhis Lab. Grubu 2003
12İmmunoloji ve Seroloji2003
13Mikrobiyoloji I2003
14Genel Mikrobiyoloji II2003
15İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri2003
16Bakteriyel Virülens Faktörleri2003
17Genel Mikrobiyoloji I2003
18Besiyerleri Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon2003
19Kafes Kuşlarının Enfeksiyöz Hastalıkları2003
20Mikoloji ve Mikotik Enfeksiyonlar2003
21Çevre Mikrobiyolojisi2003
22Biyoteknoloji I2003
23Epidemiyoloji2004
24İntörn Mikrobiyoloji2004
25Genel Mİkrobiyoloji ı2004
26Genel Mikrobiyoloji II2004
27İmmunoloji I2004
28Bakteriyel Virülens Faktörleri2004
29Besiyerleri Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon2004
30Tavuk Hastalıkları I2004
31İmmunoloji II2004
32Tavuk Hastalıkları Uygulaması2004
33Asidorezistans Bakteri Enfeksiyonları2004
34Antijen Antikor Reaksiyonları2004
35Mikrobiyoloji2003
36Mikrobiyoloji I2004
37Kanatlı Hayvan Hastalıkları2004
38Genel Mikrobiyoloji I2004
39Genel Mikrobiyoloji II2004
40İmmunoloji I2004
41Tavuk Hastalıkları2004
42İmmunoloji II2004
43Bakteriyel Virülens Faktörleri2004
44Asidorezsitans Bakteri Enfeksiyonları2004
45Uzmanlık Alan Dersi2004
46Mikrobiyoloji2004
47İmmunoloji ve Seroloji2005
48Epidemiyoloji2005
49İntörn Mİkrobiyoloji2005
50Genel Mİkrobiyoloji I2005
51Genel Mikrobiyoloji II2005
52İmmunoloji I2005
53Genel Mİkrobiyoloji Uygulaması2005
54Bakteriyel Virülens Faktörleri2005
55Zoonotik Enfeksiyonlar2005
56Özel Mİkrobiyoloji I2005
57Özel Mikrobiyoloji II2005
58Özel Mikrobiyoloji Uygulaması2005
59Aşılar2005
60Kanatlı Viruslarının Genel Özellikleri2005
61Uzmanlık Alan Dersi2005
62Mikrobiyoloji I2005
63Ekzotik Hayvan Hastalıkları2005
64Özel Mikrobiyoloji Uygulaması2005
65İmmunoloji II2005
66Epidemiyoloji II2005
67Kanatlı Virüslarının Genel Özellikleri2005
68Mikoloji ve Mikotik Enfeksiyonlar2005
69Tavuk Hastalıkları Uygulaması2005
70Besiyerleri Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon2005
71Asidorezistans Bakteri Enfeksiyonları2005
72Enterobakteri Enfeksiyonları2005
73Uzmanlık Alan Dersi2005
74Mikrobiyoloji2005
75İmmunoloji ve Seroloji2006
76Epidemiyoloji2006
77İntörn Mikrobiyoloji2006
78Abortuslar2006
79Özel Etkenlere Bağlı Mastitisler2006
80Memenin Deri Hastalıkları2006
81İmmunoloji ve Seroloji2007
82Mikrobiyoloji I2007
83İmmunoloji ve Seroloji 2008
84Mikrobiyoloji I2008
85İmmunoloji ve Seroloji2009
86  
87İmmunoloji I2007
88İmmunoloji II2007
89İmmunoloji I2008
90İmmunoloji II2008
91İmmunoloji II2009
Diğer Bilgiler :