Yrd.Doç.Dr. MEHMET NURİ KONYA(Tıp Fakültesi)
E-posta Adresi mnkonya@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1999-2005
Yüksek Lisans :
Doktora : MS Baltalimanı kemik Hastalıkları Hastanesi 2005-2010
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp FakültesiBaşhekim Yardımcılığı20142015


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Single-stage treatment of complete dislocation of radial head and forearm deformity using distraction osteogenesis in paediatric patients having multiple cartilaginous exostosis, Arch Orthop Trauma Surg., 131(9), 1195-1201, 2011(Demir B, Gursu S, Ozturk K, Yildirim T, Konya MN, Er T., ile birlikte)
2 Shortening and secondary relengthening for chronically infected tibial pseudarthroses with poor soft tissues. 2009 Sep;. Epub 2009 Oct 3., J Orthop Sci., 14(5), 525-534, 2009(Demir B; Gursu S; Oke R, ;Ozturk K; Sahin V., ile birlikte)
3Asetabuler displazili hastalarda Tönnis ve Steel osteotomilerinin kısa dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması. , Eklem Hastalık Cerrahisi, 24(2), 96-101, 2013( Tuhanioğlu Ü, Aslan A, Yıldırım T, Bursalı A,Şahin V, Demir B., ile birlikte)
4Clinical and radiographic outcomes after femoral varus derotation osteotomy for Legg-Calvé-Perthes disease at 25 years follow-up: what are the determinants of outcome in the long term?, Hip International, , , 2016(Aydin Bahattin Kerem, Sofu Hakan, Er Turgay, Sahin Vedat, ile birlikte)
5Does Previous Hip Surgery Effect the Outcome of To¨nnis Triple Periacetabular Osteotomy? Mid-Term Results, Medicine, 95(10), e3050, 2016(Bahattin Kerem Aydın,Timur Yıldırım, Hakan Sofu, Sarper Gursu, ile birlikte)
6 ANALYSIS OF MUSCULOSKELETAL DYSMORPHIC ABNORMALITIES IN 20 CASES OF FETAL ABORTUS, , , , 2016(Elmas M, Özdemir Ç, ile birlikte)
7Predictive factors for early hospital readmission and one year mortality in elder patients following surgical treatment of a hip fracture, , , , 2016(Sofu H, Üçpunar H, Çamurcu Y, Duman S, Sarper Gürsu S, Şahin V, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Post-traumatic Median Nerve Neuroma in Wrist. A Case Report and brief review of Literature., Journal of Orthopaedic Case Reports , 3(3), 38-41, 2013(Aslan A; Sargin S., ile birlikte)
2Biepicondylar fracture dislocation of the elbow joint concomitant with ulnar nerve injury, World J Orthop, 4(2), 94-97, 2013(Aslan A, Sofu H,Yıldırım T, ile birlikte)
3Revision Surgery after percutaneous release of the A1 pulley for surgical treatment of trigger finger: An unusual case and brief, Journal of pharmaceutical and biomedical sciences , 37, 1960-1963, 2013(Aslan A; Sargın S, ile birlikte)
4FRAX® Türkiye Modeli Yeterli Mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi, Türk Osteoporoz Dergisi, 20, 21-5, 2014(Aslan A,Yağcı Ş, Karakoyun Ö, ile birlikte)
5HALLUKS VALGUS CERRAHİ TEDAVİSİ SONRASI METATARS UZUNLUĞUNDAKİ DEĞİŞİMİN KLİNİK SONUCA ETKİLERİ, Kocatepe Tıp Dergisi, , , 2016(Sofu H,Çamurcu Y, Koçkara N, Aydın BK , ile birlikte)
6Does fondaparinux have really positive effect on fracture healing? An experimental study in rats., Kocatepe Tıp Dergisi, , , 2016(Mercan AŞ, Aydın BK, Sofu H, Yılmaz E, Şahin V, ile birlikte)
7FEMUR KIRIKLARININ INTRAMEDULLER ÇİVİ İLE TEDAVİSİNDE RADYASYON MARUZİYETİ AZALTILABİLİR Mİ?, , , , 2017(Kaya AÖ, ile birlikte)
8A Comparison Of Biomechanical Properties And Antimicrobial Activities of Commonly used Antibiotics And Maclura Pomifera Extract Impregnated Bone Cements , An Experimental Study., EC Orthopaedics, , , 2017(Konya P, Verim Ö, Demirtürk N, , Kenar B,, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Giant Ganglion Cyst At The Posterior Thigh. , Diagnostic and Therapeutic Study, 2(3), 36 - 40., 2013(Aslan A; Atay T; Baykal YB; Kırdemir V; Sofu H; Baydar ML, ile birlikte)
2 Ipsilateral posterolateral elbow dislocation and distal radial fracture: An unusual case. 2013, June; 31(31): 1086-1088., J Pharm Biomed Sci., 31, 1086-1088, 2013(Sargin S; Atik A; Meriç G; Aslan A., ile birlikte)
3Asetabulumun Yeniden Yönlendirici Osteotomileri; Üçlü Pelvik Osteotomiler Acetabular Redirection Osteotomies; Triple Pelvic Osteotomies, Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special To, 6(3), 36-40, 2013(Yıldırım T, Bursali A, ile birlikte)
4Acil El Yaralanmalarında Deneyimlerimiz:5 Yıllık Verilerin Epidemiyolojik Değerlendirmesi , TAF Preventive Medicine Bulletin,, 2013: 12(4), 563-570, 2013(Aslan A, Aslan İ, Özmeriç A, Atay T, Çaloğlu A, Konya MN, ile birlikte)
5Kas iskelet sistemi yaralanmalarında Türk toplumunun sınıkçı tercihi ve etkileyen faktörler, Journal of Clinical and Experimental Investigation, 4, 477-482, 2013( Sargın S, Aslan A; Atik A;Meriç G, ile birlikte)
6A rare case of 3C disease: Ritscher–Schinzel syndrome presenting with recurrent talipes equinovarus, Int J Surg Case Rep, 7C, 130-3, 2014(Elmas M, Erginoğlu SE, Yeşil M., ile birlikte)
7Open reduction and pinning for the treatment of Gartland extension type III supracondylar humeral fractures in children, Strategies Trauma Limb Reconstr, 9(2), 79-88, 2014(Aslan A1, Konya MN, Ozdemir A, Yorgancigil H, Maralcan G, Uysal E., ile birlikte)
8Total Omuz Protezi, Clinic Medicine Bilimsel ve Güncel Tıp Dergisi, 10, 1-5, 2014
9Dadı Dirseği, S. B. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DER, 47(1), 37-39, 2014(Aslan A, ile birlikte)
10A Rare Condition Presented with Small Hand: Silver Russell Syndrome [SRS] Case Report and Brief Literature Review, Clinical Research & Bioethic, 6:3, 223, 2015(Muhsin Elmas, Recep Abdullah Erten, ile birlikte)
11A Rare Condition Presented with Small Hand: Silver Russell Syndrome [SRS] Case Report and Brief Literature Review, Clinical Research & Bioethic, 6:3, 223, 2015(Muhsin Elmas, Recep Abdullah Erten, ile birlikte)
12Combined Acellular Collagen Matrix And High Tibial Osteotomy Treatment Effective In Osteochondral Defects. Preliminary Study, Acta Medica Alanya, , , 2016(MARALCAN G, Turamanlar O, Horata E, Erten RA, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Novel Modification of Internal Bone Transport for Forearm Bone Defects , 10.th Efort Congress- Vienna, 3-6.06.2009, 1361, 2009(B.Demir, R.Öke, S.Gürsu, T.Er, V.Şahin , ile birlikte)
2Bone and joint Tubercilosis: Evaluation of 21 Cases, The First International Congress of Central Asia I, 30.10.-02.11 2006, 142, 2006(Sahin N, Sahin V, Yildirim T, Oke R, Kobaner B, Kartal R, ile birlikte)
3Shortening and secondary re-lengthening for cronically infected tibial pseudartroses with poor soft tissues , 10.th Efort Congress Vienna, 3-6.6.2009, 1798, 2009(.Demir, S.Gürsu, R.Öke, V.Şahin , ile birlikte)
4Treatment of Complete Dislocation of Radial Head and Forearm Deformity Due to Multiple Cartilaginous Exostosis , Using External Fixator., 10.th Efort Congress Vienna, 03-06.06.2009, 1362, 2009(B.Demir, R.Öke, S.Gürsu, T.Er, , V.Şahin , ile birlikte)
5Treatment of Postoperative Deep Infection of High Tibial Osteotomy In Which Medial Plates were used and Grafting was made, 10.th Efort Congress Vienna, 03-06.06.2009, 1799, 2009(B.Demir, S.Gürsu, R.Öke, T.Er, V.Şahin , ile birlikte)
6Does Stem Size Effect Stress Distribution? Finite Element Analyis of a Combined Hip and Femoral Shaft Prosthesis Implant , 16.th Efort Congress Prag, 27-29 May 2015, 157, 2015(Maralcan G, Korkusuz F, ile birlikte)
7Numerical Optimization of the position in Femoral Head of proximal locking screws of Proximal Femoral Nail System. Biomechanical study., Osteosynthesis 2016, 22–24 Eylül 2016, 25, 2016(Özgür Verim, ile birlikte)
8Pertrochanterik kırıklarda cephalomedullary çivilerin Proksimal kilitli vidalarının konumunun sonlu elemanlar kullanarak optimizasyonu, 32nd International Conference on Engineering & Tec, 22-26.09.2016, 1, 2016(Verim Ö, Karabulut A, ile birlikte)
9Evaluation of stress distribution on proximal locking screw position in new designed proximal femoral nail (MNP) using optimised finite element analysis, Osteosynthesis 2016, 22-24.09.2016, S26, 2016(Verim,Ö, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Nervus Ulnaris Kopuğunun Eşlik Ettiği kompleks Dirsek Çıkığı. , 13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs 2012 , 105, 2012(Yıldırım T, ile birlikte)
2Erişkin Asetabuler Displazili Hastalarda Üçlü Pelvik Osteotomi Sonuçlarımız: Tönnis ve Steel ostetomi tekniklerinin karşılaştırılması. , OSTEO2013 / 11. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem C, 19-23 Nisan 2013 , , 2013(Tuhanioğlu U, Aslan A, Yıldırım T, Bursalı A,Sahin V,Demir B , ile birlikte)
3Komplet aksonal yaralanma sonrası gelişen nörinom, OSTEO2013 / 11. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem C, 19-23 Nisan 2013 , , 2013(Aslan A, Sargın S , ile birlikte)
4Çocuklarda humerus suprakondiler kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları. , OSTEO2013 / 11. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem C, 19-23 Nisan 2013 , , 2013(Özdemir A, Maralcan G, Aslan A , ile birlikte)
5Tırnak Batması Olgularında Winograd ve Elektrokoterizasyonun Kombine tedavisi ne kadar etkili?, OSTEO2013 / 11. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem C, 19-23 Nisan 2013 , , 2013(SargınS, Aslan A, ile birlikte)
6Geçirilmiş GKD operasyonları Pelvik Üçlü Osteotomi Sonuçlarını Etkiler mi?, OSTEO2013 / 11. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem C, 19-23 Nisan 2013 , , 2013(Konya MN, YıldırımT, Gürsu S, Sofu H , ile birlikte)
7Erişkin Asetabuler Displazili Hastalarda Tönnis Osteotomisi Sonuçlarımız, 23. Ortopedi ve Travmatolojı kongresi Antalya , 29.10-03.11.2013, , 2013(Yıldırım T, Bursalı A, ile birlikte)
8Spina Bifida ya bağlı Paralitik Kalça Çıkıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları, 23. Ortopedi ve Travmatolojı kongresi Antalya , 29.10-03.11.2013, , 2013(Yıldırım T, Gürsu SS, Bayhan Aİ, Beng K, Bursalı A, Sözübir S , ile birlikte)
9Lökomotor Rahatsızlıktan Dolayı Kırık Çıkıkçıya Başvuran Hastaları Demografik Dağılımı Sözel Sunum, 23. Ortopedi ve Travmatolojı kongresi Antalya , 29.10-03.11.2013, , 2013(Sargın S, Aslan A, Atik A, Meriç G , ile birlikte)
10İmplant Cerrahisi Sonrası Enfeksiyon Oranları, 23. Ortopedi ve Travmatolojı kongresi Antalya , 29.10-03.11.2013, , 2013(Sargın S, Bozca B , ile birlikte)
11Patella Çıkığı Sonrası Lateral Femoral Kondil ve Patellada Osteokondral Kırık , 23. Ortopedi ve Travmatolojı kongresi Antalya , 29.10-03.11.2013, , 2013(Sargın S, Meriç G, Atik A, Ululsal AE, ile birlikte)
12İpsilateral Posterıor Dirsek Çıkığı ve Radius Distal Uç Kırığı Birlikteliği Nadir Olgu Sunumu , 23. Ortopedi ve Travmatolojı kongresi Antalya , 29.10-03.11.2013, , 2013(Sargın S, Atik A, Aslan A, Meriç G , ile birlikte)
13Yaşlı kalça kırıklı hastalarda insizyon boyutu klinik sonuçlari etkiler mi? , / 12. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem Cerrahisi K, 18-22.04.2014, , 2014(Aslan A,Kırdemir V, Özmeriç A, ile birlikte)
14OSTEOPOROTIK BILATERAL KALÇA YETMEZLIK KIRIĞI, Osteo2014 / 12. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem C, 18-22.04.2014 , , 2014(MARALCAN G, ASLAN A, ile birlikte)
15Kalkaneus Kiriklarinda Cerrahi Tedavi Etkili Midir?, Osteo2014 / 12. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem C, 18-22.04.2014, , 2014( Konya MN, Aslan A,Özdemir A, Sargın S,Maralcan G, ile birlikte)
16Pediatrik Yaş Grubundaki Kirik Hastalarinin Epidemiyolojik İncelenmesi, Osteo2014 / 12. Osteoporoz, Osteoartrit ve Eklem C, 18-22.04.2014, , 2014( Issın A,Koçkara N, Öner A, Şahin V. , ile birlikte)
17Distal Manyetik Kilitlemeli İntramedüller Çivileme Alınan Radyasyon Dozunu Etkiler Mi?, 24. Ortopedi ve Travmatolojı Kongresi , 12-16 Kasım 2014 , , 2014(Aslan A, Özdemir A,Kaya ÖA. , ile birlikte)
18El Bileğinde Tenosinovyal Kondromatosiz Olgusu., 24. Ortopedi ve Travmatolojı Kongresi , 12-16 Kasım 2014 , , 2014(Maralcan G; Kaya Y;Özcan Ö, ile birlikte)
19İmplant Seçimi İçin Sadece Röntgen Yeterli Mi? Bir Retrospektif Analiz, 24. Ortopedi ve Travmatolojı Kongresi , 12-16 Kasım 2014 , , 2014(Erginoğlu SE; Kaya Y; Aslan A, ile birlikte)
20Küçük El İle Başvuran Hastada Tespit Edilen Nadir Bir Sendrom: Russell Silver Sendromu. , 24. Ortopedi ve Travmatolojı Kongresi , 12-16 Kasım 2014 , , 2014(Erten A, Elmas M, ile birlikte)
21Nüks Pev Sonrası Tespit Edilen Nadir Bir Sendrom:3C(Ritscher-Schinzel) Sendromu., 24. Ortopedi ve Travmatolojı Kongresi , 12-16 Kasım 2014 , , 2014(Erginoğlu SE,Elmas M, ile birlikte)
22Tetik Parmağa Neden Olan A1 Pulley Yerleşimli Ganglion Kisti,2 Olgu Sunumu. , 24. Ortopedi ve Travmatolojı Kongresi , 12-16 Kasım 2014 , , 2014(Aslan A; YIlmaz K; Doğruöz F, ile birlikte)
23Titanyum Kalça Protezi İle İntramedüller Çivi Kombinasyonu, İmplant Üzerindeki Stress Dağılımını Nasıl Etkiler? Kombine Kalça Ve Femur Kırıkları İçin Yeni Bir İmplant Dizaynı. , 24. Ortopedi ve Travmatolojı Kongresi , 12-16 Kasım 2014 , , 2014(Maralcan G, Korkusuz F,Aslan A, ile birlikte)
24Volar Plak Uygulanan Radius Distal Uç Kırığından 1 Yıl Sonra Gelişen Spontan Multiple Fleksör Tendon Rüptürü. , 24. Ortopedi ve Travmatolojı Kongresi , 12-16 Kasım 2014 , , 2014(Erginoğlu SE,, ile birlikte)
25Dıabetık Ayak Yaralarında Vakum Yardımlı Kapama Sıstemı Etkılı Mıdır?, Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu UD, 08-10. 05.2014, , 2014(Konya P, ile birlikte)
26Ayakta Nadir Görülen Bir Anomali: Bilateral Asimetrik Distal Halluks Duplikasyonu Crossed Polidaktili Tip 1. , . 5. Ortopedi Ve Travmatoloji İstanbul Buluşması,, 10-12 Nisan 2015, 63, 2015(Elmas M, Erten RA, ile birlikte)
27Kubital Tünel Sendromuna Yol Açan Sinir Kitlesi:2 Olgu Sunumu., 5. Ortopedi Ve Travmatoloji İstanbul Buluşması,201, 10-12 Nisan 2015 , 77, 2015(Maralcan G; Kaya Y;Özcan Ö, ile birlikte)
28Fatal Seyreden Nadir Görülen Bir Olgu:Spondilokostal Dizostozis Tip 1 (Jarko Levin) Sendromu, Kemik Eklem 2015, 22-26.2015, , 2015(Elmas M,, ile birlikte)
29Artırılmış Kuvvetler İmplant Üzerinde Yeni Stres Çizgileri Oluşturur mu? Yeni bir PFN Protez Kombinasyonunun Sonlu Eleman Analizi ile Değerlendirilmesi., Kemik Eklem 2015, 22-26.2015, 63, 2015(Maralcan G, Korkusuz F, ile birlikte)
30FETAL ABORTUSLARIN ORTOPEDİK MUAYENE BULGULARININ İNCELENMESİ, 25. Ortopedi ve Travmatolojı kongresi Antalya , 27-31.10.2015, 101, 2015( Elmas M,Özdemir Ç, ile birlikte)
31EKLEM İÇİ KALKANEUS KIRIKLARINDA KIRIK TİPLERİNİN VE UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN YAŞAM KALİTESİNE VE FONKSİYONEL SKORLARA ETKİSİ., 25. Ortopedi ve Travmatolojı kongresi Antalya , 27-31.10.2015, 259, 2015(Aslan A, Sargın S , ile birlikte)
32AĞIR HİDROPS FETALİS VE POLİDAKTİLİ İLE SEYREDEN LETAL İSKELET DİSPLAZİSİ; SALDİNO NOONAN OLGUSU, 25. Ortopedi ve Travmatolojı kongresi Antalya , 27-31.10.2015, 248, 2015(Elmas M,, ile birlikte)
33T. Minör Kırıklarının Kalça Protezi Ve PFN Yerleştirilmiş Femur Modeli Üzerine Etkisinin Sanal Ortamda İncelenmesi; Karşılaştırmalı Biyomekanik Çalışma, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30.10.2016, , 2016(Verim,Ö, ile birlikte)
34Proximal Femoral Çivi Kalça Protezi Stemi Olarak Kullanılabilir mi?, Uluslararası katılımlı Ulusal Biyomekanik Kongresi, 19-22.10.2016, , 2016(, ile birlikte)
35Sık Kullanılan Antibiyotikli Kemik Çimentolarla Maclura Pomifera Ekstresi Emdirilmiş Kemik Çimentosunun Antimikrobiyal Etkinliğinin Ve Biyomekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Kemik Eklem 2016, 28.04.-01.05 2016, 57, 2016(Konya P, Demirtürk N,Kenar B,Duman E, ile birlikte)
36KİENBÖCK HASTALIĞINA SEKONDER SPONTAN PROKSİMAL SIRA ANKİLOZU , Kemik Eklem 2016, 28.04.-01.05 2016, 133, 2016
37Does Combined Acelluler Collagen Matrix and High Tibial Osteotomy Treatment Effective in Osteochondral Defects , XII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cer, 22-26.10.2016, 77, 2016(Horata E, Maralcan G, Erten AR, Turamanlar O, ile birlikte)
38Proksimal Femoral Çivinin Proksimal Kilit vidasına değişik pozisyonlarda binen Yüklerin Optimize sanal Ortam Testleri ile değerlendirilmesi, Kemik Eklem 2016, 28.04.-01.05 2016, 11, 2016(Verim,Ö, ile birlikte)
39Perthes Tedavisinde Femoral Varus Derotasyon Osteotomisinin Uzun Dönem Sonuçları, Kemik Eklem 2016, 28.04.-01.05 2016, 4, 2016(Aydın BK, Şahin V, Sofu H, ER T, ile birlikte)
40POST-TRAVMATİİK ZEMİNDE GELİŞEN PATELLAR OSTEOKONDROM; NADİR BİR OLGU, Kemik Eklem 2016, 28.04.-01.05 2016, 134, 2016(Altın R, Özdemir Ç, ile birlikte)
41KAS İÇİ ABSE İLE SEYREDEN NADİR BİR BRUSELLOZ OLGUSU, Kemik Eklem 2017 , 28.04.2017-01.05.2017, , 017(Konya P, Demirtürk N,Dodurgalı MR, TokyolÇ, ile birlikte)
42AKUT KAS YIRTIĞINDA PRP TEDAVİSİ ETKİLİ MİDİR. REKTUS FEMORİS KAS YIRTIĞI OLAN HASTANIN OLGU SUNUMU, Kemik Eklem 2017 , 28.04.2017-01.05.2017, , 2017(Yılmaz BK, ile birlikte)
43TRAFİK KAZALARINA ORTOPEDİK BAKIŞ, Kemik Eklem 2017 , 28.04.2017-01.05.2017, , 2017(Dodurgalı MR, Maralcan G,Özcan Ö,Yeşil M, Karataş AF, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1İnternational Orthopeadics
2World Journal of Orthopedics
3 Journal of Orthopedic Research & Physiotherapy
4OA Musculoskeletal Medicine
5International Orthopaedics
6Kocatepe Tıp Dergisi
7Archives Medical Review Journal
8SM Musculoskeletal Disorders
9Genetics and Genetic Disorders!
10Genetics and Genetic Disorders!
11EC Orthopaedics!
12Natural Product Research
13Annals of Orthopedics and Rheumatology
14Kocatepe Tıp Dergisi
15Progress in Orthopedic Science
16Progress in Orthopedic Science
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1“Osteoporotik Kırıklarda Yeni Bir Tespit Yöntemi: Modifiye Protez Çivi (MoProÇ) Bileşimi”
2Maclura pomifera ekstresinin mikrobiyolojik, sitotoksik ve biyomekanik özelliklerinin incelenmesi
3Modüler Protez Çivi (MNP) Bileşiminin Gerçek Ortam Testleri ile Değerlendirilmesi.
4Tibia sirküler eksternal fiksatör ile boy uzatma uygulamalarının tersine-dinamik kas-iskelet ve sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi
5Diabetik Ayak Enfeksiyonu olan hastalarda klinik ve mikrobiolojik değerlendirme
6Pertrochanterik kırıklarda cephalomedullary çivilerin Proksimal kilitli vidalarının konumunun sonlu elemanlar kullanarak optimizasyonu
7Proksimal Femoral Çivi Çıkarımı Sonrasında Oluşan Vida Deliği Defektlerinde Kırık Riskinin Önlenmesinde Moduler Protez Çivi Kombinasyonunun Etkinliği Ve Güvenliliğinin İncelenmesi: Karşılaştırmalı Deneysel Çalışma
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Single-stage treatment of complete dislocation of radial head and forearm deformity using distraction osteogenesis in paediatric patients having multiple cartilaginous exostosis
2[A comparison of short-term clinical and radiological results of Tonnis and Steel pelvic osteotomies in patients with acetabular dysplasia].
3A rare case of 3C disease: Ritscher–Schinzel syndrome presenting with recurrent talipes equinovarus
4Kas iskelet sistemi yaralanmalarında Türk toplumunun sınıkçı tercihi ve etkileyen faktörler
5Shortening and secondary relengthening for chronically infected tibial pseudarthroses with poor soft tissues
6Open reduction and pinning for the treatment of Gartland extension type III supracondylar humeral fractures in children
7Biepicondylar fracture dislocation of the elbow joint concomitant with ulnar nerve injury
0Diğer Etkinlikler
1Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Afyon Bölgesel Toplantısı Sekreterliği
2Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Afyon Bölgesel Toplantısı - Femur Boyun Kırıkları
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Pratiğe dayalı öğrenme derslerinde Eğitim YÖnlendiricisi Yardımcısı
4TOTBİD Afyon Bölgesel Ortopedi Toplantısı 28-30.08.2015 Seminer: Asetabulum Kırıkları
5Kemik Eklem Cerrahisi Derneği Erzincan Bölgesel Toplantısı 11-12 Eylül 2015 Erzincan Konu: İleri Yaş Kalça Kırıklarının Özellikleri ve Sınıflandırma
6Kocatepe Ortopedi Günleri 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1. Toplantısı Oturum Başkanlığı
7Kocatepe Ortopedi Bölgesel Toplantısı- TOPLANTI SEKRETERİ
8Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi TOTBID OTURUM 32 KİTKESEL YARALANMALAR- TRAFİK KAZALARI-- KONUŞMACI
0Ödüller :
1Kemik Eklem Kongresi En İyi Poster Ödülü
2Kemik Eklem Kongresi En İyi 2. sözlü Bildiri Ödülü
0Toplumsal Katkılar :
1Teknogirişim sermaye Destek Programı Hakemlik 12.08.2015 bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Konu:Kalıcı kemik kaybı ve doğumsal kemik eksikliği tedavisi için hücresiz kemik grefti üretimi.
2Teknogirişim sermaye Destek Programı Hakemlik 12.08.2015 bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Konu:Doku Ayrıştırma Kiti
3Teknogirişim sermaye Destek Programı Hakemlik 12.08.2015 bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Konu:DİYABETİK AYAK YARASI İÇİN YENİ GELİŞTİRİLEN YARA BAKIM SETİNİN ÖN ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİ BELİRLEME
4Journal of Syndrome and Gene Repair adlı dergide "Editorial Board Member" Editörler kurulunda Üyelik
5Kemik Eklem 2016 Kongresinde Düzenleme Komitesi Üyeliği
0Verdiği Dersler : 
1Perthes Hastalığı2014
2Perthes Hastalığı2014
3Üst ekstremite kırık ve çıkıları2014
4Avasküler nekrozlar2015
5Ayak bileği bağ yaralanmaları2014
6Ayak bileği bağ yaralanmaları2015
7Malign yumuak Doku Tümörleri2014
8Avasküler nekrozlar2014
9Romatoid Artrit2014
10Romatoid Artrit2015
11Perthes Hastalığı2015
12Üst ekstremite kırık ve çıkıları2014
13Perthes Hastalığı2015
14Perthes Hastalığı2016
15Perthes Hastalığı2016
16Avasküler nekrozlar2016
17Avasküler nekrozlar2016
18Romatoid Artrit2016
19Romatoid Artrit2016
20Ayak bileği bağ yaralanmaları2016
21Ayak bileği bağ yaralanmaları2016
22Poliomyelit2016
23Poliomyelit2016
24Poliomyelit2015
25Poliomyelit2015
26Seronegatif Artritler2016
27Seronegatif Artritler2016
28Seronegatif Artritler2015
29Seronegatif Artritler2015
Diğer Bilgiler :