Yrd.Doç.Dr. BEKİR ORUNCAK(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi boruncak@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : GENEL FİZİK
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANADOLU ÜNİ.FEN-ED.FAK.FİZİK 1995
Yüksek Lisans : OSMANGAZİ ÜNİ.FEN BİL.ENS.FİZİK 1998
Doktora : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.FEN BİL.ENS.FİZİK ABD. 2005
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Investigation of Nucleon Mean Free Path Depence in Tritium Emission Spectra Produced Induced Reactions at 62 MeV, Jornal of Fusion Energy, DOI 10.1007, , 2009(Yalım H. A., Aydın A., Sarpün İ. H., Ünal R., Kaplan A., Tel E., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Radon (Rn-222) Concentrations and Annual Average Effective Doses of Some Well Water in Afyonkarahisar-Çay-Sultandağı Line, e-Journal of New World Sciences Academy, 2-4, 334-339, 2007(Yalım H.A., Akkurt A., Ünal R., Sarpün İ.H., ile birlikte)
2Effects of Rough Surfaces to Ultrasonic Measurements, Balkan Physics Letters, Special Issue, 235-240, 2008(Sarpün İ.H., Özkan V., Ünal R., Yalım H.A., ile birlikte)
3Approach to the Problems in Physics Education at High School Level, Physics Education , 37, 543-546, 2002(Doğan M., Günbayı, İ., ile birlikte)
4Elastic Properties of Composites, Balkan Physics Letters, Special Issue, 241-246, 2008(Sarpün İ.H., Elmas S., Ünal R., Yalım H.A., Erol A. , ile birlikte)
5Afyon İlinde Ortaöğretim Fizik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 3 (1-2), 108-121, 2003(Doğan M., Gunbayi, İ., ile birlikte)
6Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fizik Dersine Bakışı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergi, 9-2, 38-41, 2005(Ünal R., Özek N. , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Teachers And Students’ Approach To The Problems In Physics Education At High School Level, 1st. Hellenic - Turkish International Physics Conf, 10-15 September 2001, , 2001(Dogan M., Günbayı İ., Ünal R., Sarpün İ.H., Dermez R. , ile birlikte)
2Students` Perception of an Atom, National Meeting Itinerary Scheduler 129 th Nation, 31 July-4 August 2004, , 2004(Ünal R., Yalım H. A., Doğan, İ. , ile birlikte)
3Perception Of Modern Physics Concepts in High School Level; Atomic Example, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, 13–16 September 2005 , , 2005(Ünal R., Yalım H. A., Özek N. , ile birlikte)
4Physics Teacher’ Perception of Physics Education Research, Turkish Physical Society, 23 rd İnternational Phys, 13–16 September 2005 , , 2005(Ünal R., Özek N., ile birlikte)
5Internet Usage Habits in Physics Department, Turkish Physical Society, 23rd İnternational Physi, 13–16 September 2005 , , 2005(Ünal R., Özek N. , ile birlikte)
6Fizik Lisans Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları; Afyon İli Örneği, Turkish Physical Society IVth International Confer, 4-7 August 2005, , 2005(Ünal R., Özek N. , ile birlikte)
7Ultrasonik Tanecik Boyutu Ölçüm Yöntemleri, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2007, , 2007(Sarpün İ.H., Sevim Ö., Ünal R., Yalım H.A., Tuncel S., ile birlikte)
8Metalik Camların Elastik Özelliklerinin Ultrases İle Belirlenmesi, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2007, , 2007(Sarpün İ.H., Toprak H., Ünal R., Yalım H.A., Hitit A. , ile birlikte)
9Fizik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Genel Kültür Durumlarına Bakış, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2007, , 2007(Ünal R., Yalım H.A., Sarpün İ.H., Çetin M., ile birlikte)
10Kaba Yüzeylerin Ultrasonik Ölçümlere Etkisi, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2007, , 2007(Sarpün İ.H., Özkan V., Ünal R., Yalım H.A., Tuncel, S., ile birlikte)
11Kompozitlerin Elastik Özellikleri, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2007, , 2007(Sarpün İ.H., Elmas S., Ünal R., Yalım H.A., Erol A. , ile birlikte)
12Değişen Üniversite Giriş Sınavlarının Fizik Eğitimine Etkisi, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2007, , 2007(Ünal R., Yalım H.A., Sarpün İ.H., Yaraşlı S. , ile birlikte)
13Afyonkarahisar-Gazlıgöl Hattındaki Şişelenmiş ve Doğal Maden Sularının Radon (Rn-222) Konsantrasyonları, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2007, , 2007(Yalım H.A., Ünal R., Sarpün İ.H., Akkurt, A., ile birlikte)
14Afyonkarahisar-Gazlıgöl Hattındaki Bazı Kaynak Sularının Radon (Rn-222) Konsantrasyonları, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2007, , 2007(Yalım H.A., Ünal R., Sarpün İ.H., Akkurt A., Günoğlu K., ile birlikte)
15Designing and Optimising a TOF (Time Of Flight) Spectrometer, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2007, , 2007(Karpuz N., Erengil Z.N., Ünal R., Yalım H.A., Sarpün İ.H. , ile birlikte)
16Mermerdeki doğal radyoaktivite, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2008, , 2008(Mavi B., Akkurt I., Akyıldırım H., Günoğlu K., Yalım H.A. , ile birlikte)
17Afyonkarahisar yöresi mermerlerinin U-238, TH-232 VE K-40 Analizleri, Turkish Physical Society 24th. International Physi, 2008, , 2008(Günoglu, K., Yalım, H. A., Akkurt, I. , ile birlikte)
18The calculated 232Th(gamma,n)231Th and 238U(gamma,n)237U photoneutron reaction cross-section in the range of 0-30 Mev, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 2014, 159, 2014(AKÇAALAN U, SALMAN H, RIDVAN Ü., ile birlikte)
19197 Au Çekirdeği İ çin( g,n) Tesir Kesitlerinin Reaksiyon Sınırının Altında ve Üstünde H esaplanması, DU Journal of Science (E - Journal),, 9 (2), 79-82, 2014(Altıntaş M, Akçaalan U, Ünal R, Yalım H. A. , ile birlikte)
20Zr, I, Pr, Au and Pb Photoneutron Reaction Cross Sections, SDU Journal of Science (E - Journal), , 2014, 83 - 87, 2014(SALMAN H, AKÇAALAN U, ÜNAL R, YALIM H. A., ile birlikte)
21The calculated 232Th(gamma,n)231Th and 238U(gamma,n)237U photoneutron reaction cross-section in the range of 0-30 Mev, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 2014, 159, 2014(AKÇAALAN U, SALMAN H, ÜNAL R., ile birlikte)
22Calculation of Excitation Functions for producing 124I by Using Proton and Deuteron as Projectiles, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 2014, 430, 2014(Akçaalan U, ÜNAL R, Yalım H.A, ile birlikte)
23Calculation of Excitation Functions for Producing 123I by Using Proton and Deuteron as Projectiles, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 2014, 457, 2014(Salman H, ÜNAL R, Yalım H.A,, ile birlikte)
24THE CALCULATED NEUTRON CAPTURE CROSS-SECTION OF THE 238U AND 232Th IN THE RANGE OF 5-20 MEV, International Conferance on Computational and Expe, 2014, 157, 2014(Akçaalan U, ÜNAL R., ile birlikte)
25(gamma,n) REACTION CROSS SECTIONS OF SOME LANTHANIDE NUCLEI AT DIFFERENT LEVEL DENSITY MODELS, International Conferance on Computational and Exp, 2014, 158, 2014(AKÇAALAN U, SARPÜN H. İ, ÜNAL R, YALIM H. A, ile birlikte)
26(n,2n) and (n,3n) Neutron Induced Reaction Cross Sections above 8 MeV, International Conferance on Computational and Expe, 2014, 159, 2014(SALMAN H, AKÇAALAN U, ÜNAL R, YALIM H. A., ile birlikte)
27CALCULATION OF REACTION CROSS SECTIONS FOR PRODUCING 75-BR OVER THE ENERGY RANGE OF 5-40 MEV, International Conferance on Computational and Expe, 2014, 583, 2014(SALMAN H, ÜNAL R,, ile birlikte)
28natCe, 140Ce, 142Ce İzotopları için (gamma,n) Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Hesaplanması, GEFİK-2014 İZMİR GENÇ FİZİKÇİLER KONGRESİ, 2014, 35, 2014(ÇEVRE S, AKÇALAN U, ÜNAL R,, ile birlikte)
29Sm İzotopları için Fotonötron Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Hesaplanması, GEFİK-2014 İZMİR GENÇ FİZİKÇİLER KONGRESİ, 2014, 36, 2014(SALMAN H, AKÇAALAN U, ÜNAL R,, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Orta Öğretim Fizik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlara Farklı Tür Okul Öğrencilerinin Yaklaşımı, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Konferansı, 11-14 Eylül 2002, , 2002(Dogan M., Günbayı İ., Ünal R., Sarpün İ.H., Dermez R., ile birlikte)
2ÖSS Sınav Sisteminin Sonucunda Oluşan Okul-Dershane İkileminin Fizik Eğitimi Açısından İncelenmesi, Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, , 2004(Doğan M., ile birlikte)
3Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fizik Dersine Bakışı, Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, , 2004(Ünal R., Özek N., ile birlikte)
4Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Öğrencilerin Atom Kavramına Bakışı, Türk Fizik Derneği, 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, , 2004(Ünal R., Yalım H.A., Doğan İ. , ile birlikte)
5Ortaöğretimde Modern Fizik Kavramlarına Bakış; Atom Örneği, Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, 25-28 Mayıs 2005 , , 2005(Ünal R.,Yalım H.A. ve Özek N., ile birlikte)
6Afyonkarahisar Bölgesindeki Bazı Jeotermal Kaynakların Radon Konsantrasyonları, Termal ve Maden Suları Konferansı, 24-25 Nisan 2008, 243, 2008(Yalım H. A., Ünal R., Sarpün İ. H., Akkurt A., ile birlikte)
7Şişelenmiş Maden Sularının Radon Konsantrasyonları, Termal ve Maden Suları Konferansı, 24-25 Nisan 2008, , 2008(Yalım H. A., Ünal R., Sarpün İ. H., Akkurt A., ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Ortaöğretimde Fizik Eğitimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 209, , 2003(Dogan M., Günbayı İ., ile birlikte)
Diğer Bilgiler :