Okutman SİBEL YAZICI(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi syazici@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.K.K.EĞİ.FAK.TARİH ÖĞR. 1991
Yüksek Lisans : Afyon Kocatepe Üni. İlköğretim Böl. Sosyal Bil. a 2008
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1tarih öğretiminde belgesel film kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri , erzincan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü de, IV-I, 97-110, 2011(Gazel A, A., ile birlikte)
2ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN HİKÂYELERLE İŞLENEN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, 19/2, 147-170, 2012( Ocak G,Kısa Y,Dönmez L, ile birlikte)
3ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DOKUZUNCU VE ONUNCU SINIF TARİH DERS KİTAPLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, türk eğitim bilimleri dergisi, 11 (1), 82-100, 2013(Ocak G, Kısa Y, ile birlikte)
Diğer Bilgiler :