Arş.Grv.Dr. AYLA GÜMÜŞ(FEN EDE.FAK.)
E-posta Adresi sandikci@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : NÜKLEER FİZİK
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANADOLU ÜNİ.FEN FAK.FİZİK 2001
Yüksek Lisans : ANADOLU ÜNİ.FEN BİL.ENS.FİZİK 2004
Doktora : ANADOLU ÜNİ.FEN BİL.ENS.FİZİK 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Measurements of radon concentrations in well waters near the Akşehir fault zone in Afyonkarahisar, Turkey, 42, 3, 505-508, 2007(Yalım, H.A., Ünal, R., Orhun, Ö., ile birlikte)
2The Measurement of Radon and Radium Concentrations in Well Water in the Afyonkarahisar area of Turkey, 16, 1, 77-81, 2007(Yalım,H.A., Akkurt, İ., Özdemir, F.B., Ünal, R., Akkurt, A., ile birlikte)
3Determination of the relationship between radon anomalies and earthquakes in well waters on the Akşehir-Simav Fault System in Afyonkarahisar province, Turkey, Journal of Environmental Radioactivity, 110, 7-12, 2012(Hüseyin Ali Yalım, Oğuz Ertuğrul, Ahmet Yıldız, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1EARTHQUAKE RELATIONSHIP WITH RADON CONCENTRATIONS IN SOIL GAS ON AKŞEHİR-SİMAV FAULT SYSTEM, Balkan Physics Letters, 20, 201041, 359 - 374, 2012(Hüseyin Ali YALIM, Oğuz Ertuğrul, ile birlikte)
2Sultandağı Fayı Batı Kısmı Fay Aktivitelerinin Multidisipliner Çalışmalarla Belirlenmesi, Electronic Journal of Map Technologies, Vol: 7, No: 1, 7-16, 2015( Tiryakioğlu İ,Baybura T, Özkaymak Ç, Sözbilir H, Erdoğan S, Yılmaz İ, Uysal M, Yılmaz M, Yıldız A, Dereli M.A, Yalçın M, Dumlupınar İ., Yalım H.A. Ertuğrul O, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Bilim Dili ve Türkçe , Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 5-7, 34-37, 2006
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Determination of Radon Concentrations in Well Waters in Afyonkarahisar and its Surrounding, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, , , , 2005(Yalım, H.A., Akkurt, A., Özdemir, F.B., Ünal, R, ile birlikte)
2Determination of Radon Concentrations in Jeothermal Waters in Afyonkarahisar and its Surrounding, Turkish Physical Society 23rd. International Physi, , , 2005, , , , 2005(Akkurt, A., Yalım, H.A., Özdemir, F.B., Ünal, R., ile birlikte)
3Investigation of radon risk in well water, International Conference on Environment: Survival , 19-24 February, , , , 2007(Akkurt, I., Yalım, H.A., Akyıldırım, H., Akkurt, A., Ozdemir, F.B., Unal, R, ile birlikte)
4Afyon`daki Bazı Su Kaynaklarının Radon (Rn-222) Aktivitesinin Belirlenmesi, , , , 2004(Yalım, H.A ,Çelebi, N, ile birlikte)
5Determination of Radon Concentrations in Air and Its Relationship with Temperature, Humidity and Pressure in Afyonkarahisar, Turkish Physical Society 28th International Physic, , , 2011(Hüseyin Ali Yalım, Oğuz Ertuğrul, ile birlikte)
6Earthquake Relationship with Radon Concentrations in Soil Gas on Akşehir-Simav Fault System, Turkish Physical Society 28th International Physic, , , 2011(Hüseyin Ali Yalım, Oğuz Ertuğrul, ile birlikte)
7Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü’nde Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, Turkish Physical Society 29th International Physic, 5-8 September 2012, , 2012(Hüseyin Ali Yalım, ile birlikte)
8Afyonkarahisar’da Üretilen Bazı Tuğla Malzemelerinde Radon Konsantrasyonu Ölçümü, Turkish Physical Society 29th International Physic, 5-8 September 2012, , 2012(Hüseyin Ali Yalım, ile birlikte)
9 Afyonkarahisar’da Halk Çeşmelerinin Radon Konsantrasyonları, Turkish Physical Society 30th International Physic, 02-05/09/2013, 236, 2013(Yalım H.A, ile birlikte)
10 Eskişehir Fay Hattı Çevresindeki Bazı Su Kaynaklarında Radon Aktivitesi Değişimi İle Deprem Aktivitelerinin Karşılaştırılması, Turkish Physical Society 30th International Physic, 02-05/09/2013, 237, 2013(Aktaş S,Sıkı H, Ünal R, ile birlikte)
11Eskişehir ve Çevresindeki Su Kaynaklarının Radon Konsantrasyonunun Pylon AB-5R Radon Dedektörü İle Ölçülmesi, Turkish Physical Society 30th International Physic, 02-05/09/2013, 198, 2013(Aktaş S, Sıkı H, Ünal R, ile birlikte)
12 Eskişehir’de Bazı Su Kaynaklarının Radon Konsantrasyonlarının AlphaGUARD PQ 2000 Radon Dedektörü İle Ölçülmesi, Turkish Physical Society 30th International Physic, 02-05/09/2013, 240, 2013( Sıkı H, Aktaş S, Ünal R, ile birlikte)
13Jeotermal Sistemin Yüzey Belirtilerinin Jeokimyasal Ve Fiziksel Yöntemlerle Ölçülmesi-Örnek Çalışma: Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahası, Uluslararası Katılımlı VI. Jeokimya Sempozyumu,14-, 259, , 2014(Yıldız A, Bağcı M, Ulutürk Y, Yalım H.A, Çonkar F.E, ile birlikte)
14Afyonkarahisar’da Kapalı Ortam Radon Konsantrasyonunun Belirlenmesi, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, , 2014(Yalım H.A, Açil D, Akkuş İ, Özçelik M, Ünal R, Yıldız A, Uzun S, Demiröz I,, ile birlikte)
15Akşehir Simav Fay Zonu Afyon Bölgesi Tektonik Hareketliliğinin Radon Gazı ve GNSS Gözlemleri ile Belirlenmesi , Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, , 2014(Tiryakioğlu İ, Baybura T, Yalım H., ile birlikte)
16Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahasında Radon, Karbondioksit Gazları ve Sıcaklık Ölçümleri ile Jeotermal Sistemin Yüzey Aktivitelerinin Belirlenmesi , Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, , 2014(Yalım H.A, Yıldız A., Bağcı M, Başaran C., ile birlikte)
17Afyonkarahisar Merkezdeki Konutlarda Radon Konsantrasyonu ve Yıllık etkin doz Oranlarının Belirlenmesi , Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-.24 Temmuz 2014, , 2014(Açil D, Yalım H.A, Ünal R, Yıldız A, Uzun S, Demiröz I., ile birlikte)
18Afyonkarahisar Merkezdeki Kaplıcalarda radon Konsantrasyonu ve Yıllık etkin doz Oranlarının Belirlenmesi, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, , 2014(Akkuş İ, Yalım H.A, Ünal R, Yıldız A, Uzun S, Demiröz I., ile birlikte)
19Afyonkarahisar Merkezdeki İşyerlerinde radon Konsantrasyonu ve Yıllık etkin doz Oranlarının Belirlenmesi, Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21-24 Temmuz 2014, , 2014(Özçelik M, , Yalım H.A, Ünal R, Yıldız A, Uzun S, Demiröz I., ile birlikte)
20Earthquake Relationship With Radon Concentrations Of Well Waters On Akşehir Fault Zone And Its Surrounding, International Journal of Arts & Sciences ( IJAS) , Spain, Barcelona, , 2015(Yalım H.A., ile birlikte)
21The Relationship of the Regional Geological Structure with the Radon Concentration ın Soil Gas in Afyonkarahisar City Center, 9th International Physics Conference of the Balkan, 78, , 2015(İlhan M. Z.,Yalım H.A. Bağcı M., Başaran C., Yıldız A., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Determination of Radon Concentrations in Well Waters and Thermal Waters in Afyonkarahisar and its Surrounding, II. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, 2005, 2005(Yalım, H.A., Akkurt, A., Özdemir, FB., Ünal, R., ile birlikte)
2Kuyu Sularındaki Radon Konsantrasyonunun Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi,, Radyasyon ve Çevre Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2006, 2006(Özdemir, F.B., Yalım, H.A., Akkurt, İ., Ünal, R., Akkurt, A., Özkorucuklu, S., ile birlikte)
3Afyonkarahisar Bölgesindeki Bazı Kuyu Sularının Radon (Rn–222) Ve Radyum (Ra–226) Konsantrasyonları, III. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, Dumlupınar Üniversitesi, , 2006(Akkurt, A., Yalım, H.A., Ünal, R., Akkurt, İ., Özdemir, F.B., ile birlikte)
4Akşehir Fay Hattı Üzerindeki Bazı Su Kaynaklarında Radon Aktivitesi Değişiminin İncelenmesi, ADIM Fizik Günleri-I, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 60, 2010(Yalım, H.A., R. Ünal, A. Yıldız, ile birlikte)
5Yüklü Parçacıkların Odaklanması ve Yönlendirilmesi İçin Üç Elemanlı Lens Sistemlerinin Dizaynı, TFD-21 Fizik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2002(İ. Marulcu, M. Zekiler, R. Dermez ve M. Doğan,, ile birlikte)
6Afyonkarahisar’da Bazı Konutlarda Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Tayin Edilmesi, ADIM FİZİK GÜNLERİ III,Süleyman Demirel Üniversite, 50, , 2014(Açil D , Yalım H.A., Ünal R, Yıldız A, Uzun S, Demiröz I, ile birlikte)
7Afyonkarahisar’da Bazı Kaplıca Ortamlarındaki Radon Konsantrasyonunun Belirlenmesi, ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversite, 113, , 2014(Akkuş İ, Yalım H.A, Ünal R, Yıldız A, Uzun S, Demiröz I, ile birlikte)
8Afyonkarahisar’da Bazı İşyerlerinde Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, ADIM FİZİK GÜNLERİ III Süleyman Demirel Üniversite, 145, , 2014(Özçelik M, Yalım H.A, Ünal R, Yıldız A, Uzun S, Demiröz I, ile birlikte)
9Multidisipliner Çalışmalarla Fay Aktivitelerinin Belirlenmesinde Sultandağı Fayı Örneği: İlk Sonuçlar, HKMOMühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 7. Mühendi, 15-17 Ekim 2014, , 2014(Tiryakioğlu İ,Baybura T, Özkaymak Ç, Erdoğan S, Yılmaz İ, Uysal M, Yıldız A, Sözbilir H, Dereli M.A, Yalçın M, Uğur M.A, Yalım H.A. Ertuğrul O., ile birlikte)
10Sultandağı Fayının Batı Kısmı Tektonik Hareketlerinin GNSS Gözlemleri İle Belirlenmesi ve Paleostres Verileriyle Karşılaştırılması, “6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, , , 2012(Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Erdoğan S., Yıldız, A., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Yılmaz, İ., Uysal, M. Güllü, M., Dereli, M.A. Yalçın, M., Dumlupınar, İ., Yalım, H., Ertuğrul, O, ile birlikte)
11Akşehir Fay Hattı Üzerindeki Bazı Derin Su Kaynaklarının Radon Konsantrasyonu ve Sismik Aktivite ile İlişkisinin İncelenmesi, ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen, 28 – 29 MAYIS 2015, KÜTAHYA, 48, 2015(Yalım H.A., ile birlikte)
12Afyonkarahisar merkezde toprakta radon konsantrasyonunun belirlenmesi , ADIM FİZİK GÜNLERİ IV Dumlupınar Üniversitesi, Fen, 28 – 29 MAYIS 2015, KÜTAHYA, 149, 2015(İlhan M. Z.,Yalım H.A. Bağcı M., Başaran C., Yıldız A., ile birlikte)
13Sultandağı Fayının Batı Kısmı Tektonik Hareketlerinin GNSS Gözlemleri İle Belirlenmesi ve Paleostres Verileriyle Karşılaştırılması,, 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu , 3-5 Ekim 2012, , 2012(Tiryakioğlu İ., Baybura, T., Erdoğan S., Yıldız, A., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Yılmaz, İ., Uysal, M. Güllü, M., Dereli, M.A. Yalçın, M., Dumlupınar, İ., Yalım, H., Ertuğrul, O, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Akşehir Fay Hattı Üzerindeki Yer Altı Sularında ve Toprak Gazında Radon Konsantrasyonu Tayini ve Radon Konsantrasyonu Değişimleri ile Sismik Hareketler Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi
2Afyon Ve Çevresindeki Kaynak Sularının İçerdiği Radyoaktif Madde Oranının Belirlenmesi
3Afyonkarahisar çevresindeki yeraltı suları ve toprak gazında radon konsantrasyonu ölçümü ve bölgenin radon haritasının belirlenmesi
4Üniversite ve Orta Öğretim Düzeyinde Olan Öğrencilerin Atom Kavramına Bakışları
5Mermer Ocakları ve Mermer Ürünlerinde Doğal Radyasyon ve Radon Gazı Tayini
6“Jeotermal Suların Varlığını İşaret Eden Yüzey Aktivitelerinin İncelenmesi; İsmail Köy-Saraydüzü-Fehtibey-Çayırbağ Bölgesi Plot Çalışması”
7“Afyonkarahisar Merkezdeki Konutlarda Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi”
8“Afyonkarahisar’da Kapalı Ortamlarda Radon Konsantrasyonunun Belirlenmesi”
9“Afyonkarahisar Merkezdeki Kaplıcalarda Radon Konsantrasyonu ve Yıllık Etkin Doz Oranlarının Belirlenmesi”
10Akşehir Fay Hattı ve Çevresindeki Kuyu Sularında Radon Konsantrasyonu ile Deprem İlişkisi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1The Measurement of Radon and Radium Concentrations in Well Water in the Afyonkarahisar Area of Turkey
2Measurements of radon concentrations in well waters near the Akşehir fault zone in Afyonkarahisar, Turkey
3Determination of the relationship between radon anomalies and earthquakes in well waters on the Aksehir-Simav Fault System in Afyonkarahisar province, Turkey
0Diğer Etkinlikler
1ADIM Fizik Günleri-I, 21-22 Mayıs 2010
Diğer Bilgiler :