Arş.Grv.Dr. ÖMER FARUK LENGER(Veteriner Fakültesi)
E-posta Adresi lenger@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Medikal Biyoloji ve Genetik
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : --
Yüksek Lisans : A.K.Ü.VETERİNER FAKÜLTESİ 2002
Doktora : A.K.Ü.SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. Ocak.2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Veteriner FakültesiYabancı Uyruklu Öğrenciler Koordünatörü2012 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effects of Nonylphenol on Growth Parameters and Antioxidant Defense System in Japanese Quails (Coturnix Japonica)., Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. , 16 (4), 537-546, 2010(AVCI G, UĞUZ C, BAYRAM İ, ERDOĞAN M, KÜÇÜKKURT İ, AKBULUT MD, ÖZDEMİR M, İŞCAN M, TOGAN İ., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1An Urological Model: Volume Estimation of the Bovine Renal Parenchyma, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19-4, 848-853, 2013(Akosman M.S., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Bulanık Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Hayvancılık İstatistikleri Bakımından Sınıflandırılması., Kocatepe Vet J. , 5 (1), 21-28, 2012(KILIÇ İ, BOZKURT Z, ile birlikte)
2İnsan-Hayvan Etkileşimlerinin Hayvan Refahına Etkisi., Kocatepe Vet J. 41-50, 6(1), 41-50, 2013(BOZKURT Z, KILIÇ İ, HACAN ÖG, ile birlikte)
3Tavuklarda TAP ve Tapasin Genleri., Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi., 10-2, 117-123, 2013
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The effects of nonylphenol on growth, egg production and hatching results in the quail., 16th European Symposium on Poultry Nutrition, 26-30 Ağustos 2007, 277, 2007(Bayram İ., Uguz C., Özdemir M., Erdoğan M.,Togan İ., İscan M., ile birlikte)
2Effect of Pullet Stocking on Laying Performance., Macaristan, 9 Ekim 2008, , 2008(Bozkurt, Z., Bayram, İ., Gücüyener, Ö., ile birlikte)
3The Volume of The Rabbit Cerebellum:Stereological Microanotomical Study, VIth INTERNATIONAL CONFERENCE: BALNIMALCON 2013, 3-5 Ekim 2013, , 2013(KARABEKIR HS, AKOSMAN MS, MAS NG, AKSU F, EDIZER M, TURKMENOGLU İ, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Nonilfenolün Bıldırcınlardaki Histopatalojik ve Moleküler Düzeydeki Etkileri, 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 15-19 Mayıs 2004, 150, 2004(Uğuz C, Erdoğan M, Sevimli A, Onrat ST, Özdemir M, Arıkan ES, Bayram İ, İşcan M, Togan İ., ile birlikte)
2Nonilfenole Maruz Kalan Bıldırcınlarda Malondialdehit, Antioksidan kapasite, ß-Karoten, Vitamin A ve C Düzeyleri, Uluslararası katılımlı II.Ulusal Biyokimya ve Klin, 9-11 Eylül 2004, 86, 2004(Avcı G, Uğuz c, Küçükkurt İ, Özdemir M, Erdoğan M., ile birlikte)
3Tanı Sistemleri-DNA Chıp Teknolojisi., 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül 2005 , 553, 2005(Akbulut MD, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Ekonomik kayba neden olan Karaciğer kelebeği (F.Hepatica)’ nın Afyon ili ve civarındaki yayılımı, üzerinde yaşadığı konakçıya bağlı olarak gösterdiği moleküler ve bölgesel farklılıkların belirlenmesi ve bu farklılıkların bu parazite karşı dayanıklılıktaki etkisinin incelenmesi
2Türkiye’de yerli köpek ırklarının (Kangal, Akbaş, Kars çoban köpeği ve Tazı) genetik yapılarının, morfolojik özelliklerinin ve ırklar arasındaki genetik uzaklıkların belirlenmesi.
3Nonilfenolün ratlar üzerine olan etkisinin biyokimyasal, histopatolojik ve moleküler biyoloji teknikleri kullanılarak araştırılması
4Türkiye’deki yerli tavuk ırkları ve ticari tavuk tipleri arasındaki, MHC gen bölgesindeki, genetik farklılıkların belirlenmesi.
Diğer Bilgiler :