Öğr.Grv. Mustafa ALKAN(Eğitim Fakültesi)
E-posta Adresi alkan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ESKİ TÜRK EDEBİYATI, MANZUM SÖZLÜKLER, MECMUALAR
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : GAZİ ÜN. KIRŞEHİR EĞT. FAK. TÜRK DİLİ ve ED. EĞT. 2001
Yüksek Lisans : ERCİYES ÜN. SOS. BİL. ENS. ESKİ TÜRK EDEB. A.B.D 2008
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Milli Kütüphane 2727 No’lu Mecmua'da Kayıtlı “Aruz Risâlesi” Üzerine, Turkish Studies, S.7/3, s.183-202, 2012
2Milli Kütüphane 2727 Numaralı Mecmua’da Kayıtlı Manzum Bir Melheme, Turkish Studies, S.7/4, s.689-709, 2012
0Verdiği Dersler : 
1Yazı Yazma Teknikleri 2013
2Edebiyat Bilgi ve Kuramları 12013
3Eski Türk Edebiyatı 12013
4Yeni Türk Edebiyatı I2013
5Dünya Edebiyatı2013
6Topluma Hizmet Uygulamaları2013
7Çağdaş Türk Edebiyatı2013
8Türkçe I: Yazılı Anlatım 2013
9Yazılı Anlatım 12013
10Edebiyat Bilgi ve Kuramları 22014
11Eski Türk Edebiyatı 22014
12Etkili İletişim2014
13Özel Öğretim Yöntemleri 22014
14Edebiyat ve Toplum2014
15Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama2014
16Özel Öğretim Yöntemleri 12014
Diğer Bilgiler :