Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KARAZEYBEK(FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH B)
E-posta Adresi kzeybek@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yeniçağ Tarihi
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : İSTANBUL ÜNİ.ED.FAK. TARİH 1986
Yüksek Lisans : İSTANBUL ÜNİ.SOS.BİL.ENS. YENİÇAĞ TARİHİ 1995
Doktora : Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit 2011
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Sosyal Bilimler EnstitüsüMüdür Yardımcısı20122015
Sultan Divani Uygulama ve Araştırma MerkeziMüdür2012 
3. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik SempozSempozyum Yürütme Kurulu Üyeliği20132013
3. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik SempozSempozyum Danışma ve Bilim Kurulu Üyeliği20132013
3. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik SempozSempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği20132013
 Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü2015 


Yayınları : 
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Osmanlı Taşra Teşkilatında Karahisar-ı Sahib Sancağı'nın İdari Yapısı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, II/1, 100-115, 2000
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Türkiye'de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması ve Afyonkarahisar'da Tanzimattan sonra Atanan İlk Köy Muhtarları, Taşpınar, Sayı 3, 35-44 , 2001
2Kânûnî Döneminde Yazılmış Bir Târîh-i Âl-i Osman, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, IV, 183-198, 2000
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
11575 Tarihli Vakıf Tahrir Defterine Göre Afyon Ticaret Mahalleri, V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 12-14 Nisan 2000 – Afyonkarahisar, 57, 2000
2Sinan Paşa Evkâfı, VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002-Afyonkarahisar, 395, 2003
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Afyonkarahisar Vakıf Eserleri I. Cilt Merkez, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 26+412, , 2005(Polat Z, İlgar Y, ile birlikte)
2Afyonkarahisar'da Cami ve Mescitler/ AFYONKARAHİSAR KÜTÜĞÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 295-340 , , 2001(İlgar Y, ile birlikte)
3Karahisar-ı Sahib Sancağı'nda Mevlevi Vakıfları/SULTAN DİVANİ VE AFYONKARAHİSAR'DA MEVLEVİLİK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 297-357, , 2002
4Afyonkarahisar'da Zaviyeler/ AFYONKARAHİSAR KÜTÜĞÜ I, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 415-426, , 2001
5Afyonkarahisar Vakıfları/ AFYONKARAHİSAR KÜTÜĞÜ II, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 257-292, , 2002
6Afyonkarahisar'ın Osmanlı Döneminde İdari Yapısı/ AFYONKARAHİSAR KÜTÜĞÜ I, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 185-210, , 2001
7Selçuklu ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar/ ANADOLU'NUN KİLİDİ AFYON, Afyon Valiliği, 63-75, , 2004
8Osmanlılar Döneminde Afyonkarahisar/ ANADOLU'NUN KİLİDİ AFYON, Afyon Valiliği, 76-112, , 2004
95 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566) <Özet ve İndeks>, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osman, , , 1994(Yıldırım H O, Atik V, Cebecioğlu M, Demirbaş U, Safi M, Serin M, Uslu O, Yekeler N, Yıldırım Z, ile birlikte)
10438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530) I, Kütahya, Karahisar-ı Sahib Sultan-önü, Hamid ve Ankara Livaları, Dizin ve Tıpkıbasım, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osman, 106-416, , 1993(Özkılınç A, Coşkun A, Çalık S, Sivridağ A, Yüzbaşıoğlu M, ile birlikte)
11438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), II: Bolu, Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili Livaları, Dizin ve Tıpkıbasım, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osman, II, , 1994(Özkılınç A, Coşkun A, Sivridağ A, Yüzbaşıoğlu M, ile birlikte)
12166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530): Hüdavendigar, Biga, Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe, Teke ve Alâiye Livaları, Dizin ve Tıpkıbasım, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osman, , , 1995(Özkılınç A, Coşkun A, Sivridağ A, Yüzbaşıoğlu M, ile birlikte)
13387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), I: Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Lârende, Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il Livaları, Dizin ve Tıpkıbasım, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osman, I, , 1996(Özkılınç A, Coşkun A, Sivridağ A, Yüzbaşıoğlu M, ile birlikte)
14387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), II: Amasya, Çorumlu, Sivas-Tokat, Sonisa-Niksâr, Karahisâr-ı Şarkî, Canik, Trabzon, Kemah, Bayburd, Malatya, Gerger-Kahta ve Divriği-Darende Livaları, Dizin ve Tıpkıbasım, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osman, , , 1997(Özkılınç A, Coşkun A, Sivridağ A, Yüzbaşıoğlu M, ile birlikte)
15Osmanlılar Döneminde Dinar, Dinar Tarihi, , , 2014(İlgar Y., ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1H.1192/M.1778-1779 TARİHLİ URBAN SURRE DEFTERİ: TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRME, SEYFEDDİN ŞAHİN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1"Afyonkarahisar Kütüğü" Proje No:00.REK.01
2"Sultan Divani ve Afyonkarahisar'da Mevlevilik", Proje No: 02.REK.01
3"Afyonkarahisar Vakıf Eserleri", Proje No: 02.REK.03
4"Sultan Divani ve Afyonkarahisar'da Mevlevilik Belgesel Filmi", 13.FENED.13
5"Afyonkarahisar Vakıf Eserleri (Kaza ve Köyler)" 12.TEMATİK.07
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1"Bir Mevlevi Şeyhi Mehmet Raşit Çelebi: Hayatı, Şeyhliği ve Muhallefatı", 3. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu, 25-26 Ekim 2013, Afyonkarahisar.
0Diğer Etkinlikler
1Panelde Konuşmacı; Panelin Konusu: "739. Vuslat Yıldönümünde Mevlânâ ve Mevlevilik"; Tarih ve Saat: 27 Aralık 2012 Perşembe/ Saat: 14:30;Yer: ANS Kampüsü 1. Eğitim Binası Abdullah Kaptan Konferans Salonu, Afyonkarahisar
2Oturum Yönlendiricisi ve Konuşmacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisansüstü Seminerleri III, Sunum Adı: "Osmanlı'da Yargı Sistemi", 9 Ocak 2012 Çarşamba/ Saat:13:00, Yer: ANS Kampüsü 7. Eğitim Binası Hukuk Fakültesi Seminer Salonu, AFYONKARAHİSAR
3Sempozyum Yürütme Kurulu Üyeliği, 3. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu, 25-26 Ekim 2013, Afyonkarahisar.
4Sempozyum Danışma ve Bilim Kurulu Üyeliği, 3. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu, 25-26 Ekim 2013, Afyonkarahisar.
5Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 3. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu, 25-26 Ekim 2013, Afyonkarahisar.
6Panelde Konuşmacı, "Dünden Bugüne Osmanlı Türkçesi" Paneli,Konu Başlığı:"Tarih ve Kültür Hazinesinin Anahtarlarından Biri:Osmanlı Türkçesi", Tarih: 10 Ocak 2015, Saat: 14, Yer: Hattat Ahmet Karahisari Kültür Merkezi Afyonkarahisar/Merkez.
7Panelde Konuşmacı, A.K.Ü. Çay M.Y.O. Osmanlı Kültür Mirası Tanıtım Etkinlikleri, Konu Başlığı: "Osmanlı'da Vakıflar", Tarih: 25.03.2015, Saat: 14:00, Yer: Çay Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, Çay.
8Konferansta Konuşmacı, 11-17 Mayıs 2015 Vakıflar Haftası Kutlama Programı, Konu: "Afyonkarahisar Taşrasında Sanat Değeri Taşıyan Eserler", Tarih: 14 Mayıs 2015, Saat: 14:00, Yer: Taş Medrese-İmaret (Gedik Ahmet Paşa) Cami Yanı, Afyonkarahisar.
9Panelde Konuşmacı, Kütahya Dumlupınar İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Organize Tarihe Dair Hizmet İçi Eğitim Paneli, Konu Başlığı: "Osmanlı Klasik Döneminde Yönetim", Tarih: 20.05.2015, Saat: 15:30, Dumlupınar
10Konferansta Konuşmacı: A.K.Ü. Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği 27-28 Mayıs 2015, Konu: "Tarihte Türk Ermeni İlişkileri", Tarih: 28 Mayıs 2015, Saat: 14:00, Yer: Sinanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonu, Sinanpaşa.
0Verdiği Dersler : 
1DİPLOMATİKA II2012
2OSMANLI SOSYAL TARİHİ2012
3OSMANLI PALEOGRAFYASI III2012
4OSMANLI TOPLUM YAPISI2012
5KLASİK DÖNEM OSMANLI ŞEHİRLERİ VE ŞEHİRLİLER2012
Diğer Bilgiler :