Doç. Dr. MUSA KORKMAZ(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi musakorkmaz@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Veteriner Cerrahi
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : AKÜ Veteriner Fakültesi 2000-2005
Yüksek Lisans : AKÜ Sağlık Bilimleri Enstittüsü 2005-2007
Doktora : AKÜ Sağlık Bilimleri Enstittüsü 2007-2011
Doçentlik : AKÜ/ Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı 2016-
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Comparison of dental restoration for experimentally induced cavity with amalgam, resin composite or glass ionomer cement in dogs, Jouranl of Animal and Veterinary Advances , 8(10), 1982-1988, 2009(Pamuk K,Saritas ZK, Demirkan İ, ile birlikte)
2Investigation of The Effect of Low-Level Laser Therapy on Tooth Extension in Wistar Rats: A Preliminary Study, Jouranl of Animal and Veterinary Advances , 8(10), 2055-2057, 2009(Pamuk K, Okcu KM, Sencimen M, Saritas ZK, Dogan N, ile birlikte)
3Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Uçmanın Egellenmesi Amacıyla Kullanılan Tenektomi, Kapsülektomi veya Tenektomi + Kapsülektomi Tekniklerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. , Kafkas Univ Vet Fak Derg. , 16, 1017-1024, 2010(Demirkan I, Altın S, Cevik Demirkan A,, ile birlikte)
4Animal Welfare Related to Evaluate Intraocular Pressure in Anatolian Buffaloes: Preliminary Report. , Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, 987-990, 2011(Pamuk K, Sarıtaş ZK, Demirkan I, Acar A, Acar DB , ile birlikte)
5A case of ventricular foreign body in a goose (Anse Anser) (Case Report). , Journal of Animal and Veterinary Advances, 10, 991-992, 2011(Sarıtas ZK, Pamuk K, Civelek T, Yaprakcı MV , ile birlikte)
6Identification and Antimicrobial Susceptibility of Microorganisms Isolated from the Preputium of Healthy Dogs. , Journal of Animal and Veterinary Advances, , 11, 553-555, 2012(Sarıtaş ZK, Konak S, Pamuk K, Çevik Demirkan A, Civelek T , ile birlikte)
7Comparison of the Effects of Epidurally Administered Bupivacaine and Levobupivacaine in Conscious Dogs. , Acta Scientiae Veterinariae, 41:1132, 1-9, 2013(Saritas ZK , ile birlikte)
8Comparison of Bispectral Index and Vital Parameters in Rabbits Receiving Propofol or Isofl urane Anesthesia., Acta Scientiae Veterinariae, 41:1137, 1-8, 2013(Saritas TB, Saritas ZK, Gül Sıvacı R, ile birlikte)
9Conjunctival Dermoid in a Belgian Malinois Dog, Kafkas Uni Vet Fak Derg, 19(6), 1057-1059, 2013(Yavuz U, Demirel HH, Demirkan İ , ile birlikte)
10Comparison of effects of lidocaine and fentanyl in epidural anesthesia in dogs. , Bratislava Medical Journal., 115(8), 508-513, 2014(Saritas ZK, Saritas TB, Yaprakci MV, Pamuk K, Demirkan I, Sivaci RG , ile birlikte)
11 Determination of Propofol and İsoflurane Anesthesia Depth with Bispectral Index Monitorization in Dogs Undergoing Ovariohysterectomy Procedure., Kafkas Uni Vet Fak Derg, 20(2), 195-199, 2014(Saritas ZK, Saritas TB, Yılmaz O, ile birlikte)
12Investigation of levobupivacaine injection to rabbit knee joint on histopathologic changes of joint cartilage tissue and changes of serum biochemical parameters. , Fundamental & Clinical Pharmacology, 28(6), 627-632, 2014(Ozkaya H, Saritas TB, Saritas ZK, Sevimli A, Idrisoglu M, Otelcioglu S , ile birlikte)
13Comparison of the effects of gabapentin and pregabalin on wound healing in rats. , International Wound Journal. , Accepted. doi: 10.1111/iwj.12364., , 2014(Saritas TB, Sevimli A, Saritas ZK, ile birlikte)
14Comparison of the depth of anaesthesia produced with dexmedetomidine-sevoflurane or medetomidine-sevoflurane by using bispectral index monitoring, Acta Scientiae Veterinariae, 42, , 2014(Saritas ZK, Saritas TB, Sivaci RG , ile birlikte)
15Comparison of flunixin meglumine and meloxicam influence on postoperative and oxidative stress in ovariohysterectomized bitches., Polish Veterinary Journal, 17(3), 493-499, 2014(Yilmaz O, Jaroszewski JJ, Yazici E, Ulutas E, Saritas ZK, ile birlikte)
16Effects of Dexketoprofen Trometamol on Stress and Oxidative Stress in Cattle Undergoing Claw Trimming, Acta Scientiae Veterinariae, 42:1228, 1-6, 2014(Saritas ZK, Demirkan I, Ulutas E, ile birlikte)
17 Evaluation of Pre-Emptive Dexketoprofen Trometamol Effect on Blood Chemistry, Vital Signs and Postoperative Pain in Dogs Undergoing Ovariohysterectomy., Bratislava Medical Journal, 116, 191-195, 2015(Saritas ZK, Saritas TB, Yilmaz O, Yaprakci MV, Pamuk K, Demirkan I , ile birlikte)
18The determination of histopathological and biochemical effects of the rabbit knee joint injected dexketoprofen trometamol. , Fundamental & Clinical Pharmacology. , 29(1), 79-85, 2015(Hacibeyoglu G, Saritas TB, Saritas ZK, Sevimli A, Mehmetoğlu I, Otelcioglu S, ile birlikte)
19Effect of pre-emptive dexketoprofen trometamol on acute cortisol, inflammatory response and oxidative stress to hot-iron disbudding in calves, Kafkas Uni Vet Fak Derg, In press, DOI: 10.9775/kvfd.2014.12963, 2015(Saritas ZK, Bulbul A, Demirkan I, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Bir Buzağıda Karşılaşılan Torakal Özefagus Obstruksiyonunun Cerrahi Sağaltımı, Veteriner Cerrahi Dergisi, 12 (1-2-3-4), 56-58, 2006(Sarıtaş ZK, Demirkan, İ, Birdane F, Pamuk K , ile birlikte)
2Torakotomi Yapılan Köpeklerde İzofloran ve Sevofloranın Hemodinamik Parametrelere Olan Etkisinin Karşılaştırılması, Erciyes Univ Vet Fak Derg, 3(2), 79-85, 2006(Sarıtaş ZK, Pamuk K, Apaydın N, Çoşkun M, ile birlikte)
3Nontraumatic Bilateral Hernia Uteri Inguinalis in an Anatolian Shepherd Dog- Report of a Case, Kocatepe Veterinary Journal, 1, 59-62, 2008(Pamuk K, Yılmaz O, Sarıtaş ZK, Uçar M, , ile birlikte)
4Bir Köpekte Metastazik Seminoma, Kocatepe Veterinary Journal, 1, 63-67, 2008(Demirkan İ, Yüksel H, Çevik Demirkan A, ile birlikte)
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi. 1090 olgu (2001-2008), Kocatepe Veterinary Journal, , 2, 29-35, 2009(Pamuk K, Sarıtaş ZK, Demirkan İ,, ile birlikte)
6Simental ırkı bir buzağıda aşağı ektremite amputasyonu ve protez uygulaması. , Kocatepe Veterinary Journal, , 2, 39-43, 2009(Demirkan İ, Çevik Demirkan A , ile birlikte)
7Atların Ön Bacak Fleksor Tendolarında Akut Peritendinitislerin Termografik,Ultrasonografik ve Radyografik Tanısı. , Kocatepe Veterinary Journal, 3, 31-40, 2010(Yavuz Ü, Demirkan İ,, ile birlikte)
8Bir Köpekte Travmatik Hernia Diyaframatika Olgusu, Kocatepe Veterinary Journal , 3, 51-54, 2010(Sarıtaş ZK, Pamuk K, ile birlikte)
9 Simental ırkı bir buzağıda hypospadiasis ve urogenital anomali. , Kocatepe Veterinary Journal, 3, 39-42, 2010(Pamuk K, Sarıtaş ZK, Orhan İÖ , ile birlikte)
10Symphysis mandibula ayrılmalarında kemik yapıştırıcısı, kemik çimentosu ve cam iyonomerin tutucu etkilerinin karşılaştırılması: Ex vivo taze koyun kemiğinde biyomekanik bir çalışma, Atatürk Üniv Vet Bil Derg, 6, 111-116, 2011
11Bir Kırmızı Yanaklı Kaplumbağa’da (Trachemys scripta elegans) Bilateral Kulak Apsesi Olgusu, YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 23, 109-110, 2012(Sarıtaş ZK, Cıngı CÇ, Pamuk K, Civelek T, ile birlikte)
12Bilateral Anopthalmia in a Holstein Calf. , YYU Vet Fak Derg. , 23(3), 167, 2012(Sarıtaş ZK, ile birlikte)
13Bir Kedide Oral Olta İğnesi Peneterrasyonu ve Cerrahi Sağaltımı, Kocatepe Veterinary Journal., 25(1), 49-50, 2012(Sarıtaş ZK, Doğan A , ile birlikte)
14 Surgical treatment of penile prolapse in a Red Eared Slider (Trachemys scripta elegans), Research Journal for Veterinary Practitioners., 2, 17-18, 2014( Saritas ZK, Demirkan I , ile birlikte)
15Removal of Oesophageal Foreign Body by Transthoracic Oesophagotomy in a Tibetan Spaniel Dog , Research Journal for Veterinary Practitioners. , 2, 49-51, 2014(Pamuk K, Tuncer Ulukartal B, ile birlikte)
16The effect of intravenously given dexketoprofen trometamol on postoperative pain in ovariohysterectomized dogs, Eurasian J Vet Sci, 30, 5-10, 2014(Saritas ZK, Yilmaz O , ile birlikte)
17Hepatocellüler carsinoma in a dog: Case Report. , Erciyes Uni Vet Fak Derg. , 11(3), 221-225, 2014(Saritas ZK, Bozkurt F, Baser FD, Civelek T, ile birlikte)
18Köpek ve Kedilerde Cerrahi Yara Enfeksiyonu ve Profilaktik Antibiyotik Kullanımı., Erciyes Uni Vet Fak Derg., 11(2), 127-135, 2014(Sarıtaş ZK, ile birlikte)
19Pelikanlarda (Pelecanus onocrotalus) Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Oluşan Kırıkların Değerlendirilmesi, YYU Vet Fakt. Derg., 25(2), 37-40, 2014(Yaprakçı MV, Pamuk K, Demirkan İ, Sarıraş ZK, ile birlikte)
20The effect of gabapentin and pregabalin on intestinal incisional wound healing in rabbits, Veterinary World, 8(3), 279-283, 2015(Saritas TB, Sevimli A, Saritas ZK, Elitok B, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Comprasion of The Effects of Epidurally Administered Bupivacaine and Levobupivacaine in Dogs, İstanbul, 2011., FECAVA, Eylül 2011, İstanbul, 2011(Sarıtaş ZK, ile birlikte)
2Evaluation of the Effects of Fentanyl and Lidocaine in Dog's Epidural Anaesthesia. , FECAVA, Eylül 2011, İstanbul, 2011(Sarıtas ZK, Sarıtas TB, Pamuk K, Yaprakcı VM, Demirkan I, Sıvacı RG , ile birlikte)
3Evaluation of the Effect of Preemptive Dexketoprofen Trometamol on Postoperative Pain in Ovariohysterectomised Dogs. , FECAVA, Eylül 2011, İstanbul, 2011(Sarıtas ZK, Sarıtas TB, Pamuk K,Yaprakcı VM,Yılmaz O, Demirkan I , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Bir Köpekte Metastazik Seminoma, XI. Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran 2008, , 2008(Demirkan İ, Yüksek H, Çevik Demirkan A., ile birlikte)
2Simental Irkı Bir Buzağıda Aşağı Ekstremite Amputasyonu ve Protez Uygulması, XI. Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran 2008, , 2008(Demirkan İ., ile birlikte)
3Köpeklerde Hemorajik Şokta Resveratrolün Etkinliğinin Araştırılması , XI. Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran 2008, 66-67, 2008(Sarıtaş ZK., Pamuk K., , ile birlikte)
4Portal Hipertansif Tavşanlarda Pantoprazol İnfüzyonunun Hepatik Arter ve Portal Akım Hemodinamisi Üzerine Akut Etkisi, 25.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 12-16 Kasım, , 2008(Meralcan M, Pamuk K, Demir S, ile birlikte)
5Sağlıklı Anadolu Su Mandalarında Tonopen-XL ile İntraokuler Basıncın Değerlendirilmesi , XII. Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs 2010, Belek, ANTALYA, 2010(Pamuk K, Sarıtaş ZK, Demirkan İ, Acar A, Baki Acar D., ile birlikte)
6İki Günlük Buzağıda Damak Yarıklılığı İle Birlikte Gözlenen Servikal Ektopia Kordis Olgusu., V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 14-18 Eylül, Mudanya, Bursa, 2010(Sevimli A, Demirkan İ, Ulucan A, Cıngı CÇ., ile birlikte)
7Tavşan diz eklemine enjekte edilen levobupivakainin eklem kıkırdak dokusundaki histopatolojik ve kandaki biyokimyasal etkilerinin karşılaştırılması., Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulu, 7-11 Kasım, 32, 2012(Özkaya H, Sarıtaş TB, Sarıtaş ZK, Sevimli A, Mehmetoğlu İ, Otelcioğlu Ş , ile birlikte)
8Bir Suriye Hamsterında Spotan Hemangiosarkoma, Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi, , 26-28 Eylül, 150, 2013(Bozkurt MF, Sayber G, Sarıtaş ZK, ile birlikte)
9Overiohisterektomi yapılan köpeklerde fluniksin meglubin ve meloksikamın postoperative ve oksidatif stress üzerine etkilerinin karşılaştırılması. , V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi,, 31 Ekim-3 Kasım , , 2013(Yılmaz O, Yazıcı E, Ulutaş E, Saritas ZK. , ile birlikte)
10Overiohisterektomi yapılan köpeklerde propofol ve izofluran anestezisinin derinliğinin bipektral indeks monitörizasyonu ile belirlenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, ürk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulus, 20-24 Kasım, , 2013(Saritas ZK, Saritas TB, Yılmaz O, ile birlikte)
11 Tavşan diz eklemine enjekte edilen deksketoprofen trometamolün histopatolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması., Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulu, 20-24 Kasım, 507, 2013(Hacıbeyoğlu G, Sarıtaş TB, Sarıtaş ZK,Sevimli A, İdrisoğlu M, Otelcioğlu , ile birlikte)
12Boynuz köreltme işlemi uygulanan buzağılarda pre-emptive uygulanan dexketoprofen trometamol’un akut kortizol, inflamatuar yanıt ve oksidatif stres üzerine olan etkisi. , 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim, 115-116, 2014(Sarıtaş ZK, Bülbül A, Demirkan İ , ile birlikte)
13Tavşanlarda Dexmedetomidin-Sevofluran ve Medetomidin-Sevofluran Anestezisi Derinliğinin Bispektral İndeks Monitörizasyonu ile Karşılaştırılması, 4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim, 219-220, 2014(Sarıtaş ZK, Sarıtaş TB, Gül Sıvacı R , ile birlikte)
14) Tavşanlarda Gabapentin ve Pregabalin’in Barsak İyileşmesi Üzerine Etkisinin Araştırılması, 14.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim, 221-222, 2014(Sarıtaş TB, Sevimli A, Sarıtaş ZK , ile birlikte)
15Ratlarda Gabapentin ve Pregabalinin Yara İyileşmesi Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması., 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim, 229-230, 2014(Sarıtaş TB, Sevimli A, Sarıtaş ZK , ile birlikte)
16Tırnak kesimi uygulanan sığırlarda dexketoprofen trometamol’un stres ve oksidatif stres üzerine olan etkisi, 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim, 245-246, 2014(Sarıtaş ZK, Demirkan İ, Ulutaş E , ile birlikte)
17Kırmızı Yanaklı Bir Su Kaplumbağasında (Trachemys scripta elegans) Penis Prolapsusunun Cerrahi Sağaltımı. , 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,, 23-26 Ekim, 323-324, 2014(Sarıtaş ZK, Demirkan İ , ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Kanser ve Sağaltım Uygulamaları, Güneç Tıp Kitapevleri, 697-730, , 2015(Demirkan İ, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Symphysis mandibula ayrılmalarında kemik yapıştırıcısı, kemik çimentosu ve amalgamın tutucu etkilerinin karşılaştırılması: Ex vivo taze koyun kemiğinde biyomekanik bir çalışma. AKÜ BAPK, 07.VF.09
2Spinal Kord İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Tetrahdyrocannabinol Reseptör Agonistlerinin (CB1-CB2) Etkisinin Araştırılması.A.K.Ü BAPK, 08.VF.12
3Köpeklerde epidural olarak uygulanan bupivakain ve levobupivakainin etkilerinin karşılaştırılması. A.K.Ü BAPK, 09.VF.24
4Köpek epidural anestezisinde lidokain ve fentanil’in etkilerinin karşılaştırılması AKÜ BAPK, 09.VF.12
5Farelerde Probiyotik Yoğurdun ve Kefirin Kolo-Rektal Kanser Üzerine Koruyucu ve Sağaltıcı Etkilerinin Karşılaştırılması
6Tavşanlarda Gabapentin ve Pregabalinin Barsak iyileşmesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. AKÜ BAPK. 13.HIZ.DES.61.
0Ödüller :
1TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2013 yılında 1 adet)
Diğer Bilgiler :