Öğr.Grv. RAMAZAN TANAŞ(Dinar MYO)
E-posta Adresi ramazantanas@gmail.com,rtanas@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı, Eğitim Programları ve Öğretim
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : Gazi Üniversitesi- Mesleki Eğitim Fakültesi 2007
Yüksek Lisans : Fırat Üniversitesi- Eğitim Programı ve Öğretim 2013
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Tunceli Meslek Yüksekokulu-Tekstil,Giyim, AyakkabıBölüm Başkanı20092013
Dinar Myo - Tasarım Bölümü - Moda Tasarımı ProgramBölüm Başkanı20142014


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine Dönüştürülmesi Uygulamasının Delphi Tekniğine Göre Değerlendirilmesi "The evaluation on the transformation of technical education faculties into faculties of technology according to the Delphi technique", Yükseköğretim dergisi , September 20, 2016, 10.2399/yod.15.016, 2016(Tuncer M,, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"Vocational School Students? Attitudes Towards Internet", Procedia - Social and Behavioral Sciences ", 103, 1303-1308 , 2013(TUNCER M., DOĞAN Y., ile birlikte)
2Investigation of vocational high-school students computer anxiety, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational T, 12, 90-95, 2013(TUNCER M., DOĞAN Y., ile birlikte)
3MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü De, 24, 1122-1142, 2016(Tuncer M, Berkant, H.G., Bilgin, B., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1 AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (FIRAT VE TUNCELİ ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ), "İlköğretim Online ", , 2, 776-784, 2011(TUNCER M., ile birlikte)
2Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Tunceli Meslek Yüksekokulu Örneği)", . KSU Journal of Social Sciences,, 8-2, 127-139, 2011(TUNCER M., ile birlikte)
3"EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü De, 6, 222-232, 2011(TUNCER M., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME ÖZYETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ., "I. International Congress On Cırrıculum and Instr, 14-16 Eylül, 2011, 2011(TUNCER M., ile birlikte)
2"Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi", 4th International Computer and Instructional Tecno, September 24-26, , , 2010(TUNCER M., ile birlikte)
3Investigation of vocational high-school students? computer anxiety. , 13th International Educational Technology Conferen, 13-15 May 2013, Kuala Lumpur, Malaysia., , 2013(TUNCER M., DOĞAN Y., ile birlikte)
4Vocational School Students? Attitudes Towards Internet., 13th International Educational Technology Confere, 13-15 May 2013, Kuala Lumpur, Malaysia., , 2013(TUNCER M., DOĞAN Y., ile birlikte)
5Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine dönüştürülmesi uygulamasının delphi tekniğine göre değerlendirilmesi, 3.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongr, 22-24 Ekim , , 2015(TUNCER, M, ile birlikte)
6Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin üstbiliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi, 3.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongr, 22-24 Ekim , , 2015(TUNCER, M, BERKANT, G.H., BİLGİN, B., ile birlikte)
7Mesleki Eğitim Sorunsalının Meslek Yüksekokulları Bağlamında Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, 4. uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Semp, , , 2016(Tuncer M,, ile birlikte)
8Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine Dönüştürülmesinin Akademisyen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Uluslarası Yükseköğretimde Mesleki Eğtiim ve Öğret, , , 2016(Tuncer M,, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1"EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği)", 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , 16-18 Eylül 2010, Uuluslararası Kıbrıs Üniversites, , 2010(TUNCER M., ile birlikte)
0Eserlere Yapılan Atıflar
1BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI BAKIMINDAN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
2Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri Örneği).
3Investigation of vocational high-school students' computer anxiety M Tuncer, Y Dogan, R Tanas
4Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Tunceli Meslek Yüksekokulu Örneği)
5Vocational School Students’ Attitudes Towards Internet
Diğer Bilgiler :