Yrd.Doç.Dr. AYHAN PEKTAŞ(UYG.VE ARŞ.HAS.)
E-posta Adresi apektas@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Kardiyoloji
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 2008
Doktora : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojis 2012
Doçentlik : -
Profesörlük : -


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1A neonatal case of left ventricular non-compaction associated with trisomy 18. Journal of Genetic Counseling, Journal of Genetic Counseling, 22(2), 161-4, 2011(Beken S, Cevik A, Turan O, Hirfanoglu IM, Unal S, Altuntas N, Turkyilmaz C, Tunaoglu S, ile birlikte)
2Unusual presentation of acute rheumatic fever: complete atrioventricular block, Pediatrics International, 54(2), 307-8, 2012(Cevik A, Kula S, Olgunturk R, ile birlikte)
3Sequential transcatheter closure of a patent ductus arteriosus and a muscular ventriculer septal defect in a child, Journal of Clinical and Experimental Cardiology, 2, 160, 2011(Kula S, Cevik A, Tunaoglu FS, Oguz AD, Olgunturk R, ile birlikte)
4Resynchronization therapy in an adolescent with pacemaker-related ventricular dysfunction, Annals of Pediatric Cardiology, 5(1), 97-8, 2012(Cevik A, Oguz D, Ozdemir M, Olgunturk R, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Cohort study: central venous catheter-related complications in children with hematologic disease at a single center. , Turkish Journal of Hematology, , , 2014(Kara A, Gurgey A, ile birlikte)
2 Persistent left superior vena cava: Experience of a tertiary health-care center, Pediatrics International, 53(6), 1066-9, 2011(Kula S, Cevik A, Sanli C, Tunaoglu FS, Oguz AD, Olgunturk R, ile birlikte)
3Behavioral correlates of television viewing in young adolescents in Turkey, Indian Pediatrics, 48(3), 229-31, 2010(Ozmert EN, Ince T, Ozdemir R, Uckardes Y, ile birlikte)
4Effect of activity and television viewing on BMI z-score in early adolescents in Turkey, World Journal of Pediatrics, 7(1), 37-40, 2010(Ozmert EN, Ozdemir R, Uckardes Y, Yurdakok K, ile birlikte)
5Quantitative evaluation of right ventricle function by transthoracic echocardiography in childhood congenital heart disease patients with pulmonary hypertension, Echocardiography, 29(7), 840-8, 2012(Cevik A, Kula S, Olgunturk R, Tunaoglu FS, Oguz AD, Saylan B, ile birlikte)
6Doppler tissue imaging provides an estimate of pulmonary arterial pressure in children with pulmonary hypertension due to congenital intracardiac shunts, Congenital Heart Disease, 8(6), 527-34, 2012(Cevik A, Kula S, Olgunturk R, Saylan B, Oguz D, Tunaoglu S, ile birlikte)
7Left-to-right shunt with congenital heart disease: Single center experience, International Scholarly Research Notices Cardiolog, 301617, 5, 2013(Cevik A, Olgunturk R, Kula S, Saylan B, Oguz D, Tunaoglu S, ile birlikte)
8Would Anti-Hypertensive Treatment be a Risk Factor for National Health Budget of Turkey in 2023?, Med-Science, 10.5455, 8295, 2015(Mehmet Bilgehan Pektas, Mustafa Aldemir, Onder Akci, Ismet Dogan, ile birlikte)
9The Utilization of Magnetic Resonance Imaging in Pediatric Pulmonary Hypertension, Texas Heart journal, 13, 3998, 2015(Olgunturk R, Cevik A, Terlemez S, Kacar E, Oner Y.A., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Kalp-damar sistemi muayenesi: en eski fakat eskimeyen bir tanı yöntemi, Gazi Medical Journal , 24, 81-83, 2013(Çevik A, Çilsal E, Kula S, Oğuz AD, Tunaoğlu FS, ile birlikte)
2Tekrarlayan ağır Guillain-Barré sendromu: Bir vaka takdimi., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51, 101-103, 2008(Devrim İ, Kara A, Haliloğlu G, Tezer H, Seçmeer G, ile birlikte)
3Case report: Fetal cardiac rhabdomyoma as representing sıgn of tuberous sclerosis., Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 22 , 266-269, 2013(Nadirgil Köken G, Kanat Pektaş M, Ünlü BK, Köken R., ile birlikte)
411 Yaşına kadar gözden kaçan siyanoz, Gazi Medical Journal , 25, 73-75, 2014(Terlemez S, Taştepe Aİ, Kula S, Oğuz AD, Tunaoğlu FS, ile birlikte)
5Bilateral septi·k emboli tanısı konulan çocukta saptanan selekti·f IgA eksi·kliği. , Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 8(4), 219-222, 2014( Şen TA, Tayyar Akçi F, Kaçar E, Bükülmez A, Köken R., ile birlikte)
6Marfan syndrome presenting with aortic aneurysm in two siblings at childhood, Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports , 22(3), 142-6., 2014(Kula S, Erer D, Öner AY, Çakır A, ile birlikte)
7Baş ağrısıyla başvuran doğumsal siyanotik kalp hastalığı olgusunda beyin apsesi, Gazi Medical Journal , 25 , 32-34, 2014( Çevik A, Çilsal E, Bedir T, Kula S, Oğuz AD, Tunaoğlu FS., ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1 Çocukluk çağı pulmoner hipertansiyonunda transtorasik ekokardiyografi, PAH Bülteni , 13, 7-11, 2012(Olguntürk R, ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Çocukluk Çağındaki Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Etyolojik, Klinik, Hemodinamik ve Prognostik Faktörlerin Araştırılması:
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Effect of activity and television viewing on BMI z-score in early adolescents in Turkey, World Journal of Pediatrics, 7(1), 37-40, 2011.
2Persistent left superior vena cava: Experience of a tertiary health-care center, Pediatrics International, 53(6), 1066-9, 2011.
3A child with Behçet's disease presenting with a spectrum of inflammatory manifestations including epididymoorchitis. Turkish Journal of Pediatrics, 50(1), 78-80, 2008.
4A neonatal case of left ventricular non-compaction associated with trisomy 18. Journal of Genetic Counseling, 22(2), 161-4, 2011.
5Quantitative evaluation of right ventricle function by transthoracic echocardiography in childhood congenital heart disease patients with pulmonary hypertension, Echocardiography, 29(7), 840-8, 2012.
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1 The efficacy and reliability of biological markers ınpediatric pulmonary hypertension48th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Helsinki, Finlandiya, 21-24 Mayıs 2014 (MP 1-7).
2Echocardiographic evaluation of pulmonary vascular resistance and reactivity in children with pulmonary hypertension. 45th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Granada, İspanya, 18-21 Mayıs 2011 (P-212).
3Television viewing and physical health in early adolescence. 25th International Congress of Pediatrics, Atina, Yunanistan, 25-30 Ağustos 2007 (PP0078).
4A-V malformasyonla ilişkili femoral arter fistülüne bağlı nadir görülen kalp yetmezliği. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Diyarbakır, 16-19 Nisan 2014 (P-089).
5Uzamış 2. derece kalp bloğu ile seyreden akut romatizmal ateş olgu sunumu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Diyarbakır, 16-19 Nisan 2014 (P-285).
6 Dilate kardiyomyopatilerde D vitamini eksikliği. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-21 Nisan 2012 (P-135)
7Tromboembolik pulmoner hipertansiyonu olan 13 yaşındaki erkek hastada bilateral tromboendarterektomi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, 18-21 Nisan 2012 (P-272).
8İnek sütü alerjisi bulgulariyla gelen hastada nadir görülen kardiyomegali sebebi: Doğumsal diyafragma hernisi. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011 (P-075).
9Nadir bir doğumsal kalp anomalisi: sol koroner arter ile pulmoner ven arasında bulunan fistül. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011 (P-145).
10Çocukluk çağı Pulmoner hipertansiyonunda pulmoner vasküler rezistans ve vazoreaktivitenin ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011 (P-217)
11Pompe Hastalığı: Enzim replasman tedavisi alan olgularımız. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011 (Sözlü sunum)
12Marfan sendromlu iki kardeşte aort anevrizması. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 5-8 Mayıs 2010 (P-79).
13Masif perikardiyal efüzyonla başvuran ve Hodgkin lenfoma tanısı alan bir hasta. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 5-8 Mayıs 2010 (P-116).
14Göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran ve Hodgkin lenfoma tanısı alan bir adölesan hasta. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 5-8 Mayıs 2010 (P-126).
15Risperidon, Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan çocuklarda hemolitik krize neden oluyor mu? 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 7-11 Kasım 2007 (P-126).
16Yüksek dozda propafenon, digoksin ve kumadin ile zehirlenen bir vakanın plazma değişimi ve rifampisin ile başarılı tedavisi. 2. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Nevşehir, 8-12 Haziran 2005 (P-37).
17Bilateral septik emboli ile gelen çocukta selektif IgA eksikliği. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 30 Ekim- 3 Kasım 2013 (P-013).
18Kleidokranial displazi. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 30 Ekim- 3 Kasım 2013 (P-014).
19Holt-Oram sendromu ile aorto-pulmoner pencere birlikteliği. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 30 Ekim- 3 Kasım 2013 (P-015).
20 Solunum yetmezliği ile gelen pralidoksim tedavisine yanıt veren bir organofosfat intoksikasyonu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 30 Ekim- 3 Kasım 2013 (P-018).
21Eisenmenger sendromlu olguda düzeltilemeyen atelektazi tedavisinde dornaz alfa kullamımı. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 30 Ekim- 3 Kasım 2013 (P-019).
22Konjenital lethal hipofosfatazya. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 30 Ekim- 3 Kasım 2013 (P-404).
23Prilokaine bağlı methemoglobinemi olguları. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 30 Ekim- 3 Kasım 2013 (P-412).
0Diğer Etkinlikler
1VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Ankara, 5-7 Mayıs 2004
2Çocuk Romatoloji Derneği, 1. Pediatrik Romatoloji Eğitim Sempozyumu, Ankara, 15 Nisan 2005
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şüpheli Çocuk Ölümlerine Yaklaşım Çalıştayı, Ankara, 11 Mart 2005
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adölesan Ünitesi, 1. Ulusal Adölesan Sağlığı Kongresi, Ankara, 28 Kasım – 1 Aralık 2006
5Türkiye Milli Pediatri Derneği, Ankara Pediatri Günleri, Ankara, 21-22 Aralık 2006
651. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 7-11 Kasım 2007
7Sosyal Pediatri Derneği, Basın Yayında Çocuk Sağlığı Sempozyumu, Ankara, 24 Ocak 2007
8The International Pediatric Association. 25th International Congress of Pediatrics, Atina-Yunanistan, 25-30 Ağustos 2007
953. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Marmaris-Muğla, 21-25 Ekim 2009
10The Turkish Pediatric Cardiology Society, Respiratory Syncytial Virus Infections in Infants with Congenital Heart Disease Course, Ankara, 04 Aralık 2009
119. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 5-8 Mayıs 2010
1210. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011
1312. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Fethiye-Muğla, 1-4 Mayıs 2012
14Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği, İnvaziv Kardiyolojisi Bölgesel Eğitim Toplantısı-Canlı Olgu Sunumları ve Ventriküler Septal Defektler Sempozyumu, Ankara, 24 Aralık, 2012
15Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Konjenital ve Pediatrik İnvaziv Kardiyoloji Sempozyumu, Eskişehir, 21-23 Kasım 2013
1647th Annual Meeting of Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Londra-İngiltere, 22-25 Mayıs 2013
1713. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 16-19 Nisan 2014
1848th Annual Meeting of Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Helsinki, 21-24 Mayıs 2014
19T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcısı Sertifikası, Ankara, 25-27 Aralık 2003
20Türk Tabipler Birliği, Çocuk İstismarı ve İhmali Kursu, Ankara, 27-28 Mayıs 2004
21Türk Tabipler Birliği, Denver Kursu, Ankara, 7 Ocak – 25 Şubat 2005
22Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Temel Yaşam Ve İleri Yaşam Desteği Sertifikası, Ankara, 4 Ekim 2006
23Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı 2006-2007 Eğitimleri, Aşı Kursu, Ankara, 08 Ocak 2007
24Gazi Üniversitesi 8. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Ankara, 22-30 Kasım 2010
25Doğumsal Kalp Hastalıklarında Tanısal Kalp Kateterizasyonu Kursu, 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 5-8 Mayıs 2010
0Ödüller :
12013 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji-Actelion Konjenital Kalp Hastalıklarında Pulmoner Hipertansiyon Araştırma Ödülü (Mansiyon) " Çocukluk Çağı Pulmoner Hipertansiyonunda Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği ve Güvenirliliği "
Diğer Bilgiler :