Arş.Grv.Dr. FATİH AVDATEK(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi favdatek@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dölerme ve Sun'i Tohumlama
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : AKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 2004
Yüksek Lisans : AKÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006
Doktora : AKÜ SAĞLIK BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2013
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Seasonal Variation of Oxidative Stress Parameters In Ram Seminal Plasma, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(1), 49-54, 2010(YENI D, GUNDOGAN M, CIGERCI IH, FIDAN AF, ile birlikte)
2Functional Tests in Semen Quality Determination, Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(5), 862-871, 2010(YENI D, GUNDOGAN M, ile birlikte)
3The effect of raffinose and methionine on frozen/thawed Angora buck (Capra hircus ancryrensis) semen quality, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities, Cryobiology, 61, 89-93, 2010(Tuncer PB, Bucak MN, Sarıözkan S, Sakin F, Yeni D, Ciğerci İH, Ateşşahin A, Gündoğan M, Büyükleblebici O, ile birlikte)
4Influence of sperm concentration on the motility,morphology, membrane and DNA integrity along with oxidative stress parameters of ram sperm during liquid storage, Animal Reproduction Science, Baskıda, , 2010(M Gündoğan, D Yeni, A F Fidan, ile birlikte)
5The Effect of Cysteine and Glutathione on Sperm and Oxidative Stress Parameters of Post-Thawed Bull Semen, Cryobiology, 61, 303-307, 2010(P B Tuncer, M N Bucak, S Büyükleblebici, S Sarıözkan D Yeni, A Eken, P P Akalın, H Kinet, A.F Fidan, M Gündoğan, ile birlikte)
6Effect of extenders on the changes in motility, morphology and osmotic resistance parameters of ram sperm during liquid storage, Revue de Médecine Vétérinaire, 162, 546-551, 2011(M. Gündoğan., D. Yeni, ile birlikte)
7Effect of lipoic acid on sperm quality, reproductive tract measures in thinner induced rats, Andrologia, DOI: 10.1111/j.1439-0272.2010.01140.x, , 2010(D. Yeni, A. F. Fidan, I. H. Ciğerci, M. Konuk, M. Gündoğan, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1An Investigation on Certain Andrological and Biochemical Parameters in Rams Under Afyonkarahisar Conditions, Kocatepe Vet J, 3, 1-6, 2010(Yeni D, Gündogan M, ile birlikte)
2Fertility compairing with respect to oestrus signs at the time of artificial insemination in cows, KVJ, 4-1, , 2011(Yeni D, Baki Acar D, Gündoğan M, ile birlikte)
3DNA Damage of Cumulus Cells in a Cow with Brucellosis (Case Report), KVJ, 4-1, , 2011(Yeni D,Baki Acar D, Gündoğan M, , ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Comparison of Oestrus Signs Effect on Non-Return Rate During Artificial Insemination Time in Spontaneously Oestrus Signed Cows, IV Internatıonal Conference Balnımalcon 2009, 14-16 MAY, 127-133, 2009(GÜNDOĞAN M., YENİ D., ile birlikte)
2The Effect of Extenders on Daily Motility of Ram Spermatozoa During Storage at 5 Degrees C, IV Internatıonal Conference Balnımalcon 2009, 14-16 MAY, 123-127, 2009(GÜNDOĞAN M., YENİ D., ile birlikte)
3Evalution of Pregnancy Ratio with Respect to Oestrus Symptoms and Dominant Follicle Location at Artificial Insemination Time in Cows., The 38th International Scientific Communications , 04-06 November 2009, 149 Bucharest, Romania, 2009, 2009(Gundogan M, Yeni D, ile birlikte)
4The Effect of Raffinose and Methionine on Frozen/Thawed Angora Buck (Capra hircus ancryrensis) Semen Quality, Lipid Peroxidation,and Antioxidant Enzyme Activities, SSR 43rd Annual Meeting Milwaukee, Wisconsin,, 30 July-03 August, 110, 2010(Bucak MN, Tuncer BP, Sariozkan S, Atessahin A, Yeni D,, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1İvesi ve Akkaraman Koçlarda Bazı Biyokimyasal ve Reprodüktif Özellikler , IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongres, 25-28 Ekim 2007, , 2007(Gündoğan M, ile birlikte)
2Spermanın Uterusta Taşınımı, V.ULUSAL REPRODÜKSİYON ve SUNİ TOHUMLAMA KONGRESİ, 01-04.10.2009, 194, 2009(YENİ D, YÜKSEL H, GÜNDOĞAN M, ile birlikte)
3Afyonkarahisar Koşullarında Koçlarda Bazı Reprodüktif Parametreler ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Bir Araştırma, V.ULUSAL REPRODÜKSİYON ve SUNİ TOHUMLAMA KONGRESİ,, 01-04.10.2009, 124, 2009(YENİ D, GÜNDOĞAN M , ile birlikte)
4İneklerde Tohumlama Esnasındaki Bazı Östrus Belirtilerinin Gebe Kalma ve Yaşla İlişkisi, V.ULUSAL REPRODÜKSİYON ve SUNİ TOHUMLAMA KONGRESİ, 01-04.10.2009, 152, 2009(GÜNDOĞAN M, YENİ D, ile birlikte)
5Fonksiyonel Sperma Kalite Testleri, VI. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM K, 18-22.05.2011, 112, 2011(GÜNDOĞAN M., YENİ D, ile birlikte)
6Tinere Maruz Bırakılmış Ratlarda Alfa-Lipoik Asitin Sperma Kalitesi ve Bazı Reprodüktif Organ Ağırlıkları Üzerine Etkisi , VI. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM K, 18-22.05.2011, 182, 2011(YENİ D., FİDAN A.F., CİĞERCİ İ.H., KONUK M., GÜNDOĞAN M , ile birlikte)
0Ödüller :
1Fatih AVDATEK, Deniz YENİ, Mustafa GÜNDOĞAN Afyonkarahisar Koşullarında Koçlarda Bazı Reprodüktif Parametreler ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Bir Araştırma V.ULUSAL REPRODÜKSİYON ve SUNİ TOHUMLAMA KONGRESİ EN İYİ POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ
Diğer Bilgiler :