Prof. Dr. YAVUZ OSMAN BİRDANE(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi ybirdane@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : FARMAKOKOJİ VE TOKSİKOLOJİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : İSTANBUL ÜNİ.VETERİNER FAK. 1997
Doktora : SELÇUK ÜNİ.SAĞLIK BİL.ENST.FARMAKOLOJİ-TOKSİKOLOJİ 2003
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ Veteriner Fakültesi 2. Sınıf Koordinatörü 20052006
AKÜ Sağlık Bilimleri EnstitüsüSağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 20102013
AKÜ Sağlık Bilimleri EnstitüsüVeteriner Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 2012-
AKÜ Veteriner FakültesiVeteriner Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği 2014-
AKÜ Veteriner FakültesiKlinik Öncesi Bölüm Başkan Yardımcısı2015 
AKÜ Veteriner FakültesiFarmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı2015 
AKÜ Veteriner FakültesiEğitim Öğretim Komis.Öğretim Üyesi Temsilciliği2015 
AKÜ Veteriner FakültesiMezuniyet Komisyonu2015 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effect of Clinoptilolite on Serum Biochemical and Haematological Characters of Broiler Chickens during Experimental Aflatoxicosis, Research in Veterinary Science, 69(1), 89-93, 2000(Oğuz H, Keçeci T, Onder F and Kurtoglu V, ile birlikte)
2Disposition and milk levels of sulfamethoxazole-trimethoprim combination following intrauterine administration in lactating cows during postpartum., Indian Veterinary Journal, 77, 862-866, 2000(Elmas M, Traş B, Baş AL, Yazar E, Ümitli S, ile birlikte)
3Effect of Tilmicosin on Serum Creatine Kinase, Creatine Kinase-MB and Troponin I Levels in New Zealand White Rabbits, Archiv Für Geflügelkunde, 66(5), 237-239, 2002(Yazar E, Elmas M, Traş B and Baş AL., ile birlikte)
4Evaluation of biochemical characters of broiler chickens during dietary aflatoxin (50 and 100 ppb) and clinoptilolite exposure, Research in Veterinary Science, 73, 101-103, 2002(Oğuz H, Kurtoğlu F, Kurtoğlu V, ile birlikte)
5Effects of aminoglycoside antibiotics on renal antioxidants malondialdehyde level and some serum biochemical parameters, Canadian Journal of Veterinary Research, 67 (3), 239-240, 2003(Yazar E, Elmas M, Altunok V, Sivrikaya A, Öztekin E, ile birlikte)
6Effect of vitamin E and Prednisolone on biochemical and haematologıcal parameters in endotoxaemıc New Zeland White rabbits,, Bulletin of The Veterınary Instıtute inPulawy, 48(2), 105-108, 2004(Yazar E, Çöl R, Konyalıoğlu S,Elmas M, Baş A.L., ile birlikte)
7Effects of vitamin E and prednisolone on some oxidative stress markers in endotoxemic rabbits , Revue de Medecine Veterınaıre , 155 (11) , 538-542 , 2004(Yazar E, Konyalioglu S, Col R,Elmas M, Baş A.L, ile birlikte)
8Effect of dietary esterified glucomannan on performance, serum biochemistry and haematology in broilers exposed to aflatoxin, Czech J. Anim. Sci, 50(1), 31-39, 2005(Basmacıoglu H., Oguz H., Ergul M., Col R., , ile birlikte)
9Determination of intracellular (neutrophil and monocyte) concentrations of free and liposome encapsulated ampicillin in sheep , Veterinarni Medicina, 51(2), 51-54, 2006(Yazar E, Baş AL,Yapar K, Elmas M, Traş B , ile birlikte)
10Intraphagocytıc concentratıons of free and lıposome encapsulated ampıcıllın ın sheep after ıntravenous ınfusıon, Bulletin of The Veterınary Instıtute inPulawy, 50, 259-261, 2006(Yazar E, Baş AL, Yapar K, Elmas M, Traş B, ile birlikte)
11Occurance of AFM in yogurt samples from Afyonkarahisar,Turkey, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 50, 517-519, 2006(Akkaya L,Oguz H, Cemek M, ile birlikte)
12Nitrate and nitrite levels in fruity and natural mineral waters marketed in western turkey, , Journal of Food Composition and Analysis, 20(3-4), 236-240, 2007(Cemek M, Akkaya L, Seyrek K, Bulut S , Konuk M, ile birlikte)
13Beneficial effects of Foeniculum vulgare on ethanol-induced acute gastric mucosal injury in rats, , World J Gastroenterol January , 28(13-14), 607-611, 2007(Birdane FM, Cemek M, Gülçin İ, Büyükokuroğlu ME, ile birlikte)
14Anti-İnflammatory And Antinociceptive Effects Of Melissa Officinalis L. İn Rodents. , Revue De Medecine Veterinaire , 158(2), 75-81, 2007(Büyükokuroğlu ME, Birdane FM, Cemek M, Yavuz H, ile birlikte)
15Some microbiological, chemical analysis and nitrate nitrite levels of drinking and well water samples in Afyonkarahisar, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54, 91-97, 2007(Özdemir M., Sırıken B., Yavuz H., ile birlikte)
16Beneficial Effect of N-Acetylcysteine against Organophosphate Toxicity in Mice. , Biological & Pharmaceutical Bulletin, 300(3), 490-494, 2007(Yürümez Y, Cemek M, Yavuz Y,Büyükokuroğlu ME , ile birlikte)
17Prevalence of Thermotolerant Campylobacter in Chicken Livers in Turkey and Antimicrobial Resistance among the Campylobacter Strain, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (5), 853-856 , 2009(Kenar, B, Akkaya, L , ile birlikte)
18Occurance of Aflatoxin M1 in cheese, Indian Veterinary Journal, 86, 107-108, 2009(Akkaya, L, Cemek, M ve Oğuz, H, ile birlikte)
19Antioxidant Enzyme and Element Status in Heroin Addiction or Heroin Withdrawal in Rats: Effect of Melatonin and Vitamin E Plus Se, Biological Trace Element Research, 139, 41, 2011(Cemek M, Büyükokuroğlu ME, Hazman O, Bulut S, Konuk M, ile birlikte)
20Histamine, nitrat and concent of meat producs marketed in Western Anatolia Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 5(12), 1109-1112 , 2006(Cemek, M., Akkaya, L., Bulut, S., Konuk, M.,, ile birlikte)
21The Roles of Melatonin and Vitamin E Plus Selenium in Prevention of Oxidative Stress Induced by Naloxone-Precipitated Withdrawal in Heroin-Addicted Rats , Biological Trace Element Research, 142, 55-56, 2011(Cemek M, Büyükokuroğlu ME, Hazman Ö, Konuk M, Bulut S, ile birlikte)
22The Effect of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Extract on Acethylcholine, Bethanechol and Potassium - Evoked Responses on Jejunum and Ileum of Sheep, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 17(2), 269-275, 2011(İnce S, Yavuz H, Özdemir M, Türkmen M, ile birlikte)
23İnfluence of high dietary nitrate intake and sulphur supplementation on axidant/ balance and on some haematological parameters in Angora goats, Revue de Medecine Veterinaire, 163(2), 79-84, 2012(Avcı G, Küçükkurt İ, Eryavuz A, Özdemir M, ile birlikte)
24Effects of supplementation of inorganic sulfur on some biochemical parameters in Angora goat’s diet containing high nitrate levels, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 38(5), 526-533, 2014(Özdemir M , Eryavuz A, Avcı G, Küçükkurt İ, ile birlikte)
25Pharmacokinetics of florfenicol following intravenous and intramuscular administration in dogs, Veterinarni Medicina, 60(6), 323-329 , 2015(Birdane FM, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Eber ve Karamık Göllerinden Avlanan Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Depolama Sıcaklığı ve Süresinin Biyojen Amin Oluşumuna Etkisi, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 33-40, 2006(Cemek, M., Bulut, S., Konuk, M., Akaya, L., E.Yılmaz, ile birlikte)
2The Effects of Flumethrin and Flumethrin + Vitamin C Application on Oxidative Stress Biomarkers in Chios Sheep, Kocatepe Veteriner Dergisi,, 3(2), 13-17, 2010(Küçükkkurt, İ., İnce, S., Aytekin, İ., ile birlikte)
3Antioksidanlar , Kocatepe Veteriner Dergisi,, 7(2), 41-52, 2014(Kasapçopur Özel, GS,, ile birlikte)
4Damar içi verilen serbest ve lipozomal ampisilinin kan farmakokinetik profillerinin karşılaştırılması, Kocatepe Veteriner Dergisi,, 7(2), 23-31, 2014(Baş AL, ile birlikte)
5Hepatotoksik Antibiyotikler, Kocatepe Veteriner Dergisi, 8(1), 65-73, 2015(Demir H, ile birlikte)
6Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik, Kocatepe Veteriner Dergisi, 8(1), 85-94, 2015(Çelik G, ile birlikte)
7Koyunlara Uygulanan Florfenikolün Farmakokinetiği, Kocatepe Veteriner Dergisi, 8(1), 19-24, 2015(Birdane FM, Özdemir M, Kabu M, Yavuz H , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Lipozomlar, Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 15(2), 38-43, 2003(Baş AL, ile birlikte)
2Serbest ve Lipozomal İlaçların Karşılaştırmalı Farmakokinetikler, Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 3-4, 56-61, 2004(Baş AL, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Effect of Esterified Glucomannan on aflatoxıcosıs in Broilers: II. Serum biochemical hematologıcal values, XXII World’s Poultry Congress., 8-13 June 2004 Istanbul-Turkey, , 2004(Çöl R, Basmacıoğlu H, Oğuz H , ile birlikte)
2Determination of antibiotic sensitivity and search for thermotolerant campylobacter species in the livers marketed in region, 14. world Veterinary Poultry Congress, 22-26 August 2005 İstanbul/Turkey, , 2005(Kenar B, Akkaya L,, ile birlikte)
3Prophylactic and therapeutic effect of N-acetylcysteine againts organophosphate - induced oxidative stress in mice, 4th European Congress On Emergency Medicine, 4-8 October 2006, Crete, Greece, , 2006(Yürümez Y, Cemek M., YavuzY, Buyukokuroglu ME , ile birlikte)
4İnfluence high dietary nitrate and sülfür supplementation on lipid peroxidation, antioxidant activitiy and some hematological parameters in Angora goats. , 15th international congress of metiterranean feder, 15-19 May.2007, Pine Bay resort Hotel / Kuşadası /, , 2007(Avcı G, Küçükkurt İ, Özdemir M, Eryavuz A , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Aminoglikozit antibiyotiklerin böbrek dokusu antioksidan enzim düzeyleri ve bazı serum biyokimyası değerleri üzerine etkisi, I. Ulusal veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya , 21-22 Haziran 2002, , 2002(Yazar E, Altunok V, Elmas M, Baş AL ve Traş B , ile birlikte)
2Tilmikosinin serum kreatin kinaz, kreatin kinaz-MB ve troponin I düzeylerine etkisinin araştırılması. , XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002. Konya, , 2002(Yazar E, Elmas M, Traş B ve Baş AL , ile birlikte)
3Endotoksemik tavşanlarda vitamin E ve prednizolon’un malondialdehid, süperoksit dismutaz, katalaz ve glutasyon düzeylerine etkilerinin araştırılması., Serbest radikaller ve antioksidanlar araştırma der, 27-30 Mart 2003 Afyon, , 2003(3- Yazar E, Konyalıoğlu S, Çöl R, Birdane YO, Baş AL ve Elmas M , ile birlikte)
4Farklı dozlarda Klomifen Sitrat uygulamasının sıçanların bazı kan parametreleri ile oksidatif stres yanıtı ve plazma kolesterol düzeyine etkisi, II Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya , 9-11 Eylül 2004 Elazığ, , 2004(Eryavuz A, Özdemir M, Cevrioğlu A.S, Küçükkurt İ, ile birlikte)
5İntramuskuler yolla verilen Serbest ve lipozomal ampisilinin kan farmakokinetik profillerinin karşılaştırılması., II. Ulusal HPLC sempozyumu GATA tıp fakültesi , 12-17 Ekim 2004, , 2004(Baş AL, ile birlikte)
6Melissa Officinalis’in (Oğul Otu) Analjezik etkinliği., Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloj, 22-24 Eylül 2005. Ankara., , 2005(Büyükokuroğlu ME, Birdane FM, Kabu M, Yavuz H , ile birlikte)
7Türkiye’nin batısında tüketime sunulan meyveli ve doğal maden sularında nitrat ve nitrit düzeyleri., Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs Bolu. , , 2006(Cemek M, Akkaya L, Bulut S, Konuk M , ile birlikte)
8Afyon piyasasında satışa sunulan peynirlerde Aflatoksin M1 düzeyinin belirlenmesi., Türkiye 9. Gıda Kongresi , 24-26 Mayıs Bolu., , 2006(Akkaya L, Cemek M , ile birlikte)
9Depolama sıcaklığı ve süresinin balıklarda biyojen amin oluşumuna etkisi , XX. Ulusal Kimya kongresi , 4-8 eylül 2006 kayseri , , 2006(Cemek M, Bulut S, Konuk M, Akkaya L, Yılmaz E , ile birlikte)
10Foeniculum vulgare(Rezene)nin etil alkol ile oluşturulan akut mide mukoza hasarı üzerine faydalı etkileri., 1. İyon kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi. , 14-16 Eylül Isparta , , 2006(Birdane FM, Cemek M,Gülçin İ, Büyükokuroğlu M, ile birlikte)
11Afyonkarahisar’da tüketime sunulan et ürünlerinde Histamin, nitrat ve nitrit içerikleri., 2. Ulusal veteriner ve gıda hijyeni kongresi, 18-20 eylül İstanbul., , 2006(Cemek M, Akkaya L, Bulut S, Konuk M, ile birlikte)
12Afyonkarahisar’da tüketime sunulan UHT sütler ile çiğ sütlerdeki AFM1 miktarının belirlenmesi, 2. Ulusal veteriner ve gıda hijyeni kongresi , 18-20 Eylül İstanbul, , 2006( Akkaya L, Başkaya R, Cemek M, Bulut S , ile birlikte)
13Afyonkarahisar’da tüketime sunulan yoğurtlarda Aflatoksin M1 varlığının araştırılması, 2. Ulusal veteriner ve gıda hijyeni kongresi , 18-20 eylül İstanbul., , 2006(Akkaya L,Oğuz H, Cemek M, ile birlikte)
14Damar içi verilen serbest ve lipozomal ampisilinin kan farmakokinetik profillerinin karşılaştırılması, Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloj, 22-24 Eylül 2005. Ankara, , 2005(Baş A , ile birlikte)
15Florfenilolün Koyunlardaki Farmakokinetiği, İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, 6-8 Eylül 2007. Samsun., , 2007(Birdane FM, Özdemir M, Yavuz H, Kabu M, , ile birlikte)
16Sabit ve artan dozlarda eroin verilerek bağımlılık oluşturulan ratlarda, nalokson ile meydana getirilen akut yoksunluk durumundaki oksidatif stresin araştırılması, III. Ulusal veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimy, 21-23 Haziran, 2007, 2007(Cemek M, Hazman Ö, Büyükokuroğlu ME, Bulut S, Konuk M., ile birlikte)
17Eber Gölü, ve Akşehir Gölü’ndeki (Afyonkarahisar) Organoklorlu pestisit Kalıntı Miktarları, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Nevşehir, 07-10 Ekim, 2009, 2009(Bulut S, Erdoğmuş S.F, Konuk M, Cemek M, Akkaya L, ile birlikte)
18Korunga bitkisi (Onobrychis Viciifolia) ekstraktının koyun bağırsağı üzerine etkisi, Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, 29 Eylül - 2 Ekim 2010, 34, 2010(İnce S, Yavuz H, Özdemir M, Türkmen R, ile birlikte)
19Ankara Keçilerine Kas İçi Uygulanan Florfenikolün Farmakokinetiği, Dördüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikolo, 11-14 Eylül 2013, 184, 2013(Özdemir M, İnce S, Türkmen R, Yavuz H, ile birlikte)
20Ratlardaki Organofosfat Zehirlenmesinde L-Karnitinin Antioksidan Etkisi, Dördüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikolo, 11-14 Eylül 2013, 190, 2013(Avcı G, Birdane FM, İnce S, Türkmen R, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1New Zealand Veterinary Journal
2AKÜ Fen ve Mühendislik dergisi
3Türk Veteriner Hekimliği Dergisi
4Kocatepe Veteriner dergisi
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Aminoglikozid antibiyotiklerin böbrek dokusu antioksidan enzim düzeylerine etkisinin araştırılması, Selçuk.Ü Bilimsel Araştırma Proje No: 143, 2001.
2Tilmikosinin serum kreatin kinaz, kreatin kinaz-MB ve troponin I düzeylerine etkisinin araştırılması , S.Ü Bilimsel Araştırma Proje No: 139, 2001.
3Broyler yemine katılan klinoptilolit’in düşük düzeylerdeki aflatoksin ile oluşturulan aflatoksikozise karşı koruyucu etkinliğinin belirlenmesi, S.Ü Bilimsel Araştırma Proje No: 103, 1999
4Afyon piyasasında satışa sunulan çiğ sütlerde yoğurtlarda ve peynirlerde Aflatoxin M1 düzeyinin belirlenmesi AKÜ 042 VF 17
5Afyonda tüketime sunulan sucuk, salam, sosis ve pastırmalarda Histamin, Nitrat ve nitrit düzeylerinin araştırılması AKÜ araştırma fonu proje 042 FENED.02 2004
6Koyunlara Uygulanan Florfenikolün Farmakokinetiği AKÜ araştırma fonu proje 042 VF 016
7Kronik Nitrat Zehirlenmesi Oluşturulan Ankara Keçilerinin Rasyonuna Kükürt İlavesinin Bazı Biyokimyasal Parametreler İle Tiftik Verimi Ve Kalitesine Etkileri, TÜBİTAK projesi, 104O380,
8Afyonkarahisar ili ve çevresinde yer alan Eber gölü, Karamık gölü, Akşehir gölü suları ve balıkları ile içme suyunda organik klorlu pestisitlerin belirlenmesi TÜBİTAK projesi, 1054135
9Eroin bağımlısı yapılan sıçanlarda, opioid antagonisti olan nalokson’un oluşturduğu yoksunluk durumunun oksidatif stres, enzimatik-enzimatik olmayan antioksidan sistem ve mineral madde düzeylerindeki değişim ile bunlara melatonin ve vitamin E + Se’un etkilerinin araştırılması TÜBİTAK projesi, 105T198
10Korunga Bitkisi (Onobrychis viciifolia) Ekstraktının Koyun Bağırsağı Üzerine Etkisi
11Subkronik organofosfat toksikasyonunda L-Karnitinin koruyucu etkinliğinin araştırılması
12Ankara keçilerinde uygulanan florfenikolün farmakokinetiği
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Effects of vitamin E and prednisolone on biochemical and haematological parameters in endotoxaemic New Zealand white rabbits
2Effects of aminoglycoside antibiotics on renal antioxidants, malondialdehyde levels, and some serum biochemical parameters
3Effect of dietary esterified glucomannan on performance, serum biochemistry and haematology in broilers exposed to aflatoxin
4Nitrate and nitrite levels in fruity and natural mineral waters marketed in western Turkey
5Evaluation of biochemical characters of broiler chickens during dietary aflatoxin (50 and 100 ppb) and clinoptilolite exposure
6Effect of clinoptilolite on serum biochemical and haematological characters of broiler chickens during aflatoxicosis
7Determination of intracellular (neutrophil and monocyte) concentrations of free and liposome encapsulated ampicillin in sheep
8Effects of vitamin E and prednisolone on some oxidative stress markers in endotoxemic rabbits
9Beneficial effects of Foeniculum vulgare on ethanol-induced acute gastric mucosal injury in rats
10 The disposition and milk levels of sulfamethoxazole - trimethoprim combination after intrauterine administration in lactating cows during post-partum
11 Effect of tilmicosin on serum creatine kinase, creatine kinase-MB and troponin I levels in New Zealand White rabbits
12Anti-inflammatory And Antinociceptive Effects Of Melissa Officinalis L. İn Rodents
13Antioxidant Enzyme and Element Status in Heroin Addiction or Heroin Withdrawal in Rats: Effect of Melatonin and Vitamin E Plus Se
14Beneficial Effect of N-Acetylcysteine against Organophosphate Toxicity in Mice
15Occurance of Aflatoxin M1 in yogurt samples from Afyonkarahisar,Turkey
16Prevalence of Thermotolerant Campylobacter in Chicken Livers in Turkey and Antimicrobial Resistance among the Campylobacter Strain
17The Roles of Melatonin and Vitamin E Plus Selenium in Prevention of Oxidative Stress Induced by Naloxone-Precipitated Withdrawal in Heroin-Addicted Rats
0Ödüller :
1En İyi Tasarıma Sahip Poster 2.’lik Ödülü: Foeniculum vulgare(Rezene)nin etil alkol ile oluşturulan akut mide mukoza hasarı üzerine faydalı etkileri. 1. İyon kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi. 14-16 Eylül Isparta.
Diğer Bilgiler :