Doç. Dr. MÜKREMİN UYSAL(Üniversite Hastanesi)
E-posta Adresi mukreminuysal@yahoo.com
Uzmanlık Alanı : İç Hastalıkları - Tıbbi Onkoloji
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : İstanbul Üniv, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2002
Yüksek Lisans : İstanbul Üniv, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2002
Doktora : İstanbul Üniv, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalık 2008
Doçentlik : Afyon Kocatepe Üniv, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji 2015
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi OnkolojBölüm Başkanı2012201&
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kan BankasıBaşkan2015201&


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1As a New Inflammatory Marker for Familial Mediterranean Fever: Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Inflammation , 36, 1357-62, 2013(Ahsen A, Ulu MS, Yuksel S, Demir K, Erdogan M, Acarturk G., ile birlikte)
2The importance of COX-2 expression as prognostic factor in early breast cancer, J Buon, 18, 579-84, 2012(Kargi A, Bozcuk H, Coskun HS, Savas B, Ozdogan M., ile birlikte)
3Clinical characteristics and predictors of progression of chronic kidney disease in autosomal dominant polycystic kidney disease: a single center experience, Clin Exp Nephrol , 17, 345-51, 2013(Ozkok A, Akpinar TS, Tufan F, Kanitez NA, Guzel M, Caliskan Y, Alisir S, Yazici H, Ecder T., ile birlikte)
4Pesticides and cancer: the first incidence study conducted in Turkey, J Environ Pathol Toxicol Oncol , 32, 245-9, 2013(Bozcuk H, Karakilinc H, Goksu S, Tatli AM, Gunduz S, Arslan D, Coskun HS, Savas B., ile birlikte)
5Inflammatory myofibroblastic tumor: a rarely seen submucosal lesion of the stomach, Case Rep Oncol Med, 2013, 328108, 2013(Arslan D, Gündüz S, Tural D, Uysal M, Tatlı AM, Başsorgun Cİ, Elpek GÖ, Coşkun HŞ, Bozcuk HŞ, Savaş B., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1To assess the effect of regular exercise, involvement with art (origami) and group therapy on quality of life, anxiety, depression, patient satisfaction and hope levels in patients with remission who had a variety of cancer diagnoses "quality of life support program (QoLSP)" was developed, ESMO , September 2013, 285, 2013(Arslan D, Bozcuk H, Gunduz S, Tatli AM, Uysal M, Goksu S et all., ile birlikte)
2Can PET CT predict response in locally advanced rectal cancer patients treated with induction FOLFOX?, 2013 ASCO Annual Meeting, 2013, 14696, 2013(Gunduz S, Coskun HS, Goksu SS, Arslan D, Tatli AM, Savas B, Ozdogan M, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Boraks Paklitaksel'in MCF-7 meme kanseri hücre hattı üzerine olan sitotoksik etkisini potansiyalize etmektedir. , Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013, 254, 2013(Soysal Y, Tosun M, Yurtçu E, ile birlikte)
2Metastatik Kolorektal Karsinomda İndüksiyon Folfiri+Bevacizumab’ı Takiben İdame Kapecitabine+Bevacizumab Tedavisi, 20. Ulusal Kanser Kongresi, 2013, 113, 2013(Tatli AM, Coskun HS, Arslan D, Goksu SS, Gunduz S, Bozcuk H, Savas B, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı , İstanbul Tıp Kitapevi, 10, , 2013(Mustafa Altındiş, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Kocatepe Tıp Dergisi
2Journal of Clinical and Analytical Medicine
3Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
4Kocatepe Tıp Dergisi
5Journal of Gastrointestinal Oncology
0Yönettiği Tezler
1Akciğer Ve Meme Kanserli Hastalarda D Vitamini Düzeyi Ve Hastalığın Prognostik Faktörleri Üzerine Etkisi , Dr Görkem Kaya, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
0Verdiği Dersler : 
1Onkolojide semptom anamnez ve fizik muayene2015
2Kanserli hastaya yaklaşım2015
3Kanser tedavisi2015
4Onkolojik aciller2015
5Lenfomalar2015
6Akut Lösemiler2015
7Paraneoplastik Sendromlar2015
8Lenfadenopatili hastaya yaklaşım2015
9Gamopatili hastaya yaklaşım2015
10Kronik miyeloproliferatif hastalıklar2015
11Kronik lenfoproliferatif hastalıklar2015
Diğer Bilgiler :