Prof.Dr HATİCE SERT ÇİÇEK(YAB.DİL.Y.O.)
E-posta Adresi hcicek@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : PARAZİTOLOJİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 1993
Doktora : ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİL. ENST. 2000
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2005
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı2001 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağ.Bil.Ens.Müdür Yardımcısı20022003
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı20052007
Veteriner FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği20082011
Yabancı Diller Yüksek OkuluMüdür2011 
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı2012 
Veteriner FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği2012 
Veteriner FakültesiFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği2012 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Seroprevalence of Babesia ovis in Sheep Around Afyon, Turk J Vet Anim Sci, 28, 683-686 , 2004(D. Ali, E. Zişan ve K. Zafer, ile birlikte)
2Serologic Prevalence of Toxoplasma gondii in Chickens in Afyon, Turkey, Indian Vet J, 81, 1091-1092 , 2004(B. Cahit, K. Selcuk and C. Ayse, ile birlikte)
3Yöresinde Haemaphysalis Türleri Üzerinde Epizootiyolojik Çalışmalar, Turk J Vet Anim Sci, 28, 107-113 , 2004
4Ovine Babesiosis in the Amasya Province, Turkey, Indian Vet J. , 82, 248-250 , 2005(M. Karatepe, B. Karatepe, A.Düzgün , ile birlikte)
5Ovine Babesiosis in the Amasya Province, Turkey, Indian Vet J. , 82, 248-250 , 2005(M. Karatepe, B. Karatepe, A.Düzgün , ile birlikte)
6Gamasid Mite (Parasitiformes: Mesostigmata) Infestations of Bats (Mammalia: Chiroptera) in Turkey, Acta Parasitologica, 52, , 2007(Stanyukovich, M. K., Yagcı, S., Aktas, M.,Karaer, Z, ile birlikte)
7Prevalence of Coccidia in Beef Cattle in Western Turkey, , , , (in (Sevimli F., Kozan E., Köse M., Eser M., Doğan, N, ile birlikte)
8Prevalence of Coccidian Species in Water Buffalo (Bubalus bubalis) in the Province of Afyon, Turkey, , , , (in
9Gamasine mite (Parasitiformes, Mesostigmata) infestations of bats (Mammalia, Chiroptera) in Turkey, Acta Parasitologica, 52 (3), 247-249, 2007(Stanyukovich MK, Yagcı S, Aktas M, Karaer Z, , ile birlikte)
10Prevalence of coccidia in beef cattle in western Turkey, Parasitology Research, 101 (5), 1239-1243, 2007(Cicek H, Sevimli F, Kozan E, Köse M, Eser M, Doğan N, ile birlikte)
11Prevalence of Coccidian Species in Water Buffalo (Bubalus bubalis) in the Province of Afyon, Acta Vet Brno, 77 (1), 111-116, 2008(Nalbantoglu S, Sarı B, Cicek H, Karaer Z,, ile birlikte)
12Niğde Yöresinde Anadolu Tarla Sincabı, Spermophilus xhanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae)’da Bulunan Kan Parazitleri, Ankara Üniv Vet Fak Derg.,, 56 (2) , 147-148 , 2009(Çiçek H, Karatepe M, Karatepe B, Çakır M, Eser M, , ile birlikte)
13Prevalence of gastrointestinal helminths in chickens in Afyonkarahisar District, Turkey., Kafkas Üniv Vet Fak Derg., , 15 (3), 411-416, 2009(Köse M, Kırcalı Sevimli F, Küpeli Kozan E, Sert Çiçek H, , ile birlikte)
14Eimeria species (Apicomplexa: Eimeriidae) detected from the Anatolian ground squirrel, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae) in Niğde province, Turkey, Ankara Üniv Vet Fak Derg., , 57 (2) , 143-144, 2010(Çiçek H, Karatepe M, Karatepe B, Çakır M, Eser M,, ile birlikte)
15Prevalence and economic significance of bovine hypodermosis in Afyonkarahisar province of Turkey, Trop Anim Health Prod., , 43 (1), 17-20, 2011(Cicek H, Cicek H, Eser M, Tandogan M, Sarımehmetoglu HO, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Afyonkarahisar’da Tarımsal Amaçlı Kullanılan Atık Suların Helmint Kontaminasyonu Yönünden İncelenmesi, Türkiye Parazitol Derg., 31 (3), 197-200, 2007(Kozan E, Kırcalı Sevimli F, Köse M, Eser M, , ile birlikte)
2Gamasine Mite (Parasitiformes: Mesostigmata) Infestations of Small Mammals (Mammalia: Rodentia, Insectivora) in Turkey, Türkiye Parazitol Derg, 32 (1), 65-70., 2008(Cicek H, Stanyukovich MK, Yagcı S, Aktas M, Karaer Z, ile birlikte)
3Bir Kedide Genital Myiasis Olgusu. Türkiye Parazitol Derg.,32 (3): 241-243., Türkiye Parazitol Derg, 32 (3), 241-243, 2008(Yücel Ş, Çiçek H, Kar S, Eser M, , ile birlikte)
4Paraziter Hastalıkların Kontrolünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları ve Hayvan Sağlığı Ekonomisi Açısından Önemi, Türkiye Parazitol Derg, 32 (3), 288-294, 2008(Çiçek H, Çiçek H, Şenkul Ç, Tandoğan M, , ile birlikte)
5Current Status of Ruminant Theileriosis and Its Economical Impact in Turkey, Türkiye Parazitol Derg., 33 (4), 273-279, 2009(Çiçek H, Çiçek H, Eser M, Tandoğan M , ile birlikte)
6Afyon İlinde Pırlak Irkı Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı, Türkiye Parazitol Derg., , 35 (3), 137-139, 2011(Çiçek H, Eser M, Babür C, Çelebi B, , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı Serum Üretim Çiftliği Atlarında Toxoplasmosis’in Serodiagnozu, Etlik Vet Mikrob Enst Derg, 9, 1-5 , 1997(Babür, C., Y. Şükran, Y. Naci, A. Cahit ve K. Zafer., ile birlikte)
2Ankara ve Aydın Yöresi Sığırlarında Sabin-Feldman Testi ile Toxoplasma gondii’nin Prevalansı, Türk Hij Den Biyol Derg, 54, 31-34 , 1997(Eren, H., B. Cahit, E. Numan , ile birlikte)
3Aydın Yöresi Sığırlarında Theileria annulata (Dschunkowsky& Luhs)’nın Prevalansı, T Parazitol Derg., 22, 177-179 , 1998(Eren, H., Ö. M. Besim ve K. Ayhan, ile birlikte)
4Mus musculus (Rodentia, Muridae)’da Eimeria falciformis (Protozoa, Eimeridae), T Parazitol Derg, 22, 311-312 , 1998(Yağcı, Ş., A. Cahit ve K. Zafer, ile birlikte)
5Rattus norvegicus’da Sabin-Feldman Dye Testi (SFDT) ile Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Saptanması, T Parazitol Derg., 24, 294-296 , 2000(B. Cahit, A. Müzeyyen ve K. Zafer, ile birlikte)
6Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Yakalanan Yarasalarda (Vespertilionidae, Rhinolophidae) Kene (Acari: Ixodidae, Argasidae) Enfestasyonu, T Parazitol Derg., 25, 174-177 , 2001(Y. Şükran, A. İrfan, A. Metin ve K. Zafer, ile birlikte)
7Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Yakalanan Kemiricilerde Kene (Acari: Ixodidae, Argasidae) Enfestasyonu, T Parazitol Derg., 25, 280-282 , 2001(Y. Şükran, A. Metin ve K. Zafer, ile birlikte)
8Afyon Yöresinde Sığırlarda T.gondii’nin Sabin-Feldman (SF) Dye Testi ile Seroprevalansı, Etlik Vet Mikrob Enst Derg., 13, 1-3 , 2002(B. Cahit. , ile birlikte)
9Afyon’da Özel Bir Mezbahada Kesilen Mandalarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Sabin-Feldman (SF) Dye Testi ile Araştırılması, Etlik Vet Mikrob Enst Derg, 13, 4-6 , 2002(B. Cahit ve K. Beytullah, ile birlikte)
10Afyon Yöresinde Sabin-Feldman (SF) Boya Testi ile Koyunlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansı, Ankara Üniv Vet Fak Derg., 51, 229-231, 2004(B. Cahit ve K. Zafer, ile birlikte)
11Afyon Yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) Türleri, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 49-51 , 2005(Y. Mehmet, Y. Şükran ve K. Zafer, ile birlikte)
12Afyonkarahisar İl Merkezinde Yetiştirilen Sığırların Mide-Bağırsak Nematodları ve Mevsimsel Dağılımları, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 49-51 , 2007
13Afyonkarahisar İl Merkezinde Yetiştirilen Sığırların Mide-Bağırsak Nematodları ve Mevsimsel Dağılımları, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 49-51 , 2007(Sevimli, F., Kozan, E., Köse, M., Eser, M., ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Overview of Zoonotic Foodborne and Waterborne Parasites. International Food Congress, NAFI, 163, , 2014
0Editorlük veya Hakemlikler
1Türkiye Parazitoloji Dergisi
2Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
0Yönettiği Tezler
1"Afyonkarahisar Yöresindeki Koyun, Keçi ve Sığırlarda Kene (Ixodidae) İnfestasyonu Üzerine Araştırmalar", Mustafa ESER, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
2“Afyon Yöresinde Koyun, Keçi ve Sığırlarda Kene (Ixodoidea) İnfestasyonu Üzerinde Araştırmalar”. , Mustafa Eser, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyon Yöresinde Ticari Yumurta Tavuklarında Toxoplasma gondii ‘nin Seroprevalansı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi.
2Afyon Yöresi Sığırlarında Görülen Eimeria Türleri" Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi.
3Aydın Yöresi Sığırlarında Theileria annulata (Dschunkowsky&Luhs)’nın Prevalansı.
4Afyon ve Yöresinde Babesia ovis’in Seroprevalansı
5Afyon Yöresinde Ticari Yumurta Tavuklarında Toxoplasma gondii ‘nin Seroprevalansı,
6Afyon Yöresindeki Koyun, Keçi ve Sığırlarda Kene (Ixodoide) İnfestasyonu Üzerine Araştırmalar,
7Afyonkarahisar ilindeki sığırlarda Hypodermosis’in prevalansı ve ekonomik önemi
8Afyon Yöresi Tavuklarında Mide-Bağırsak Helmintlerinin Yayılışı.
9Afyon Yöresi Sığırlarının Mide-Bağırsak Nematodları.
10Afyon İlinde Tarımsal Amaçlı kullanılan Atık Suların Parazitolojik Yönden İncelenmesi.
11Etlik Piliç (Broiler) üretiminde coccidiosis’den kaynaklanan ekonomik kayıpların ölçülmesi üzerine bir araştırma.
0Diğer Etkinlikler
1Cicek, H., Sevimli F., Kozan E., Köse M., Eser M., Doğan, N. "Prevalence of Coccidia in Beef Cattle in Turkey".15 th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants,142, Kuşadası, 2007.
2Babür, C., N. Serpil, D. Ahmet, Ç. Şirin, S. Hatice, İ. Anıl, K. Ersan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sığırlarda Toxoplasma gondii’nin Sabin Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı”, 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 182, Sivas, 1999.
3Sert, H., B. Cahit, A. Müzeyyen ve K. Zafer, “Rattus norvegicus’da Sabin-Feldman Dye Testi (SFDT) ile Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Saptanması”, 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 188, Sivas, 1999.
4Sert, H., Y. Şükran, A. İrfan, A. Metin ve K. Zafer, “Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Yakalanan Yarasalarda (Vespertilionidae, Rhinolophidae) Kene (Acari: Ixodidae, Argasidae) Enfestasyonu”, 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 273, Sivas, 1999.
5Sert, H., Y. Şükran, A. Metin ve K. Zafer, “Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Yakalanan Kemiricilerde Kene (Acari: Ixodidae, Argasidae) Enfestasyonu”, 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi,178, Sivas, 1999.
6Çiçek, H., B. Cahit ve K. Beytullah, “Afyon Mezbahasında Kesilen Mandalarda (Annatolian buffalo) Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Sabin-Feldman Dye Testi (SFDT) ile Araştırılması”, 11. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 256, Şanlıurfa, 2000.
7Çiçek, H. ve B. Cahit, “Afyon Yöresinde Sığırlarda Toxoplasma gondii’nin Sabin-Feldman Dye Testi ile Seroprevalansı”, 11. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 257, Şanlıurfa, 2000.
8Çiçek, H., “Ankara Yöresinde Haemaphysalis Türleri Üzerinde Epizootiyolojik Çalışmalar”, 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 147-148, Elazığ, 2001.
9Karatepe, M., K. Bilge, D. Ali ve Ç. Hatice, “Amasya Yöresinde Koyunlarda Babesiosis”, 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 162, Konya, 2003.
10Çiçek, H., D. Ali, E. Zişan ve K. Zafer, “Afyon Yöresinde Koyunlarda Babesia ovis’in Seroprevalansı”, 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi , 254, Konya, 2003.
11Çiçek, H., B. Cahit ve K. Zafer, “Afyon Yöresinde Sabin-Feldman (SF) Dye Testi ile Koyunlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansı”, 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 267, Konya, 2003.
12Çiçek, H., B. Cahit, K. Selçuk ve Ç. Ayşe, “Afyon Yöresinde Ticari Yumurta Tavuklarında Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı”,13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 268, Konya, 2003.
13Çiçek, H., Y. Mehmet, Y. Şükran ve K. Zafer, “Afyon Yöresi Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) Türleri”, 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi ,173, Konya, 2003.
14Çiçek, H., G.Bahadır, K.Esma, K.Zafer."Ankara Yöresinde Eşeklerde Saptanan Gasterophilus Türleri", 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 223, İzmir, 2005.
15Nalbantoğlu, S., S.Barış, Ç.Hatice, K.Zafer,"Afyon Yöresinde Mandalarda (Bubalus bubalis) Coccidiosis Etkenlerinin Prevalansı, 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 265, İzmir, 2005.
16Çiçek H, 2014. Overview of Zoonotic Foodborne and Waterborne Parasites. International Food Congress, NAFI 2014,163, Kuşadası.
17Çiçek H, Stanyukovich MK, Yağcı Ş, Aktaş M, Karaer Z, 2007. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Yakalanan Yarasalarda (Mammalia, Chiroptera) Gamasine Akar (Parasitiformes, Mesostigmata) İnfestasyonu. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 153, Kayseri ve Ürgüp.
18Çiçek H, Stanyukovich MK, Yağcı Ş, Aktaş M, Karaer Z, 2007. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Yakalanan Küçük Memelilerde (Mammalia: Rodentia, Insectivora) Gamasine Akar (Parasitiformes, Mesostigmata) İnfestasyonu. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 154, Kayseri ve Ürgüp.
19Yağcı Ş, Çiçek H, Kar S, Eser M, 2007. Afyonkarahisar’da Bir Kedide Genital Myiasis Olgusu, 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 186, Kayseri ve Ürgüp.
20Çiçek H, Karatepe M, Karatepe Bilge, Çakır M, Eser M, 2007. Niğde Yöresinde Anadolu Tarla Sincabı, Spermophilus xanthophrymnus (Rodentia: Sciuridae)’da Bulunan Kan Parazitleri. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi,228, Kayseri ve Ürgüp.
21Çiçek H, Çiçek H, Şenkul Ç, Tandoğan M, 2007. Paraziter Hastalıkların Kontrolünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları ve Hayvan Sağlığı Ekonomisi Açısından Önemi. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 250, Kayseri ve Ürgüp.
22Cicek H, Sevimli F, Kozan E, Köse M, Eser M, Doğan N, 2007. Prevalence of coccidia in beef cattle in Turkey. 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 142, Kuşadası, Turkey.
23Çiçek H, Eser M, Babür C, Çelebi B, 2009. Afyon İlinde Pırlak Irkı Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı. Bir Asırlık Bilgi Işığında Toksoplazmoz Sempozyumu,Kırıkkale, 09-10 Nisan.
24Çiçek H, Çiçek H, Sarımehmetoğlu O, Eser M, Tandoğan M, 2009. Afyonkarahisar İlindeki Sığırlarda Hypodermosis’in Prevalansı ve Ekonomik Önemi. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 299-300, Adana.
25Cicek H, Cicek H, Eser M, Tandoğan M, 2009. Current status of ruminant theileriosis and economical impact in Turkey. XVII International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, 225-226, Perugia-Italy.
26Eser M, Başer DF, Cıngı CÇ, Çiçek H, 2013. Sarcoptes scabei ile Doğal Enfeste Tavşanlarda Eprinomektinin Etkisi.18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 142, Denizli.
27Berkel E, Özkan K, Aksu M, Çiçek H, Eser M, 2013. Mersin’de Bir Kutanöz Leishmaniasis Olgusu. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 207, Denizli.
28Eser M, Çiçek H, 2013. Afyonkarahisar Yöresindeki Koyun, Keçi ve Sığırlarda Kene (Ixodoidea) İnfestasyonu Üzerinde Araştırmalar. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 236, Denizli.
29Çiçek H, Çiçek H, 2013. Broiler Yetiştiriciliğinde Coccidiosisin Maliyetini Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi,549, Antalya.
30Çiçek H, Çiçek H, Keleş H, Tandoğan M, Eser M, 2013. Etlik Piliç Üretiminde Coccidiosisin Maliyeti. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 255, Denizli.
31Çiçek H, 2014. Overview of Zoonotic Foodborne and Waterborne Parasites. International Food Congress, NAFI 2014,163, Kuşadası.
0Toplumsal Katkılar :
1Haşere ve Karasinek Mücadelesi
0Verdiği Dersler : 
1Artropodoloji 
2Arı Hastalıkları 
3Protozooloji 
Diğer Bilgiler :