Prof. Dr. MUSTAFA GÜNDOĞAN(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi mgundogan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : FIRAT ÜNİ.VETERİNER FAK. 1993
Doktora : FIRAT ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.DÖL.VE SUNİ TOH. 1997
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2006
Profesörlük : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Monthly Changes in Some Reproductive Parameters and in Testosterone and Thyroxine Values of Rams Throughout One Year Under Continental Climate Conditions, Deuth. Tierärztl. Woch., 110, 450-453 , 2003(E. Demirci, ile birlikte)
2Effect of Diluents on Motılıty of Ram Sperm Durıng Storage at 5°C , Arch. Androl., 49, 69-75, 2003(Tekerli M, Uçar M,Türkmenoğlu I, ile birlikte)
3Reproductive Seasonality in Sheep (Review article), Acta Agric. Scand. Sec. A Anim. Sci, 53, 175-179 , 2003(D. Baki ve D. Yeni, ile birlikte)
4Seasonal Changes in Reproductive Parameters and Seminal Plasma Constituents of Rams in Afyon Province of Turkey, Deuth. Tierärztl. Woch., 111, 158-161 , 2004(B. Elitok, ile birlikte)
5Relationships Between Some Reproductive Parameters and Biochemical Properties of Blood Serum in Rams, Arch. Androl., 50, 387-390 , 2004(D. Yeni, M. Uçar ve E. Özenç, ile birlikte)
6Using Milk Progesterone Assay at the time of Oestrus and Post-mating for Diagnosing Early Pregnancy in Anatolian Water Buffaloes, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 28, 513-518 , 2004(Uçar, M., M. Küçükkebapçı, E. Saban, ile birlikte)
7Reproductive Performance of Anatolian Water Buffaloes During Postpartum Period, Ind. Vet. J., 81, 784-786 , 2004(Uçar, M., M. Küçükkebapçı, C. Uğuz ve E. Saban, ile birlikte)
8Some Reproductive Parameters and Biochemical Properties in Akkaraman and Awassi Rams, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, 595-599, 2005(M. Serteser, ile birlikte)
9Effect of Certain Factors on Productive and Reproductive Efficiency Traits Phenotypic Relationships Among These Traits and Repeatabilities in West Anatolian Holsteins, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 29, 17-22, 2005(M. Tekerli, ile birlikte)
10Some Reproductive Parameters and Seminal Plasma Constituents in Relation to Season in Akkaraman and Awassi Rams, Turk. J. Vet. Anim. Sci. , 30, 95-100, 2006
11Seasonal Variation in Serum Testosterone, T3 and Andrological Parameters of Two Turkish Sheep Breeds, Small Rum. Res., 67, 312-316, 2007
12Short Term Preservation of Ram Semen with Different Extenders, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 15 (3), 429-435, 2009
13Influence of Sperm Concentration on The Motility, Morphology, Membrane and DNA Integrity Along with Oxidative Stress Parameters of Ram Sperm During Liquid Storage, Anim. Reprod. Sci., 122, 200-207, 2010(Yeni, D., Avdatek, F. and Fidan, A.F. , ile birlikte)
14The Effect of Raffinose and Methionine on Frozen/Thawed Angora Buck (Capra Hircus Ancryrensis) Semen Quality, Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzyme Activities, Cryobiology, 61, 89-93 , 2010(Tuncer, P.B., Bucak, M.N., Sarıözkan S., Sakin, F., Yeni, D., Ciğerci, İ.H., Ateşşahin, A., Avdatek, F., Büyükleblebici, O., ile birlikte)
15Seasonal Variation of Oxidative Stress Parameters in Ram Seminal Plasma, J. of Anim. and Vet. Adv., 9, 49-54, 2010(Yeni, D., Cigerci, İ.H., Avdatek, F., Fidan, A.F., ile birlikte)
16The Effect of Cysteine and Glutathione on Sperm and Oxidative Stress Parameters of Post-Thawed Bull Semen, Cryobiology, 61, 303-307, 2010(Tuncer, P.B., Bucak, M.N., Büyükleblebici, S., Sarıözkan S., Yeni, D., Eken A., Akalın P.P., Kinet, H., Avdatek, F., Fidan, A.F., ile birlikte)
17Functional Tests in Semen Quality Determination (Review article), J. of Anim. and Vet. Adv. , 9, 862-871 , 2010(Avdatek, F., D. Yeni, ile birlikte)
18Effect of Extenders on Motility, Morphology and Osmotic Resistance Parameters of Ram Sperm During Liquid Storage, Revue de Méd. Vét., 162, 546-551 , 2011(Avdatek, F., Yeni, D. , ile birlikte)
19The Effect of alpha-Lipoic acid on Sperm Quality, Reproductive Tract Measures in Thinner Exposed Rats , Andrologia, , , 2012(Yeni, D., Fidan, A.F., Ciğerci, İ.H., Konuk, M., Avdatek, F. , ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Aşım Mevsimi Öncesi, Esnası ve Sonrasında Koçların Spermatolojik Özelliklerindeki Değişimler, Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 8, 40-42, 1997(E. Demirci, T. Bozkurt ve M. Sönmez, ile birlikte)
2İneklerde In Vitro Fertilizasyon (Derleme), Lalahan Hay. Araş. Ens. Derg., , 38, 103-115, 1998
3Koçlarda Scrotal Sıcaklık Artışının Spermatogenesis ve Diğer Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi (Doktora Tezi Özeti), F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 13, 193-200, 1999(Demirci E, ile birlikte)
4Koçların Testis Ölçülerinin Spermatolojik Özellikler ve Kan Serumu Testosteron Miktarları ile İlişkisi, Hay. Araş. Derg., 9, 49-52, 1999
5Akkaraman Irkı Toklu ve Koyunların Aşım Sezonunda Fluorogestone Acetate + PMSG ile Östruslarının Sinkronizasyonu, F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 13, 173-176, 1999(Bozkurt T, Esen F, ile birlikte)
6Koyunlarda Erken Gebelik Teşhisi Amacıyla B Model Real-Time (Gerçek Zamanlı) Ultrasonografi’nin Rektal Olarak Kullanılması, F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 13, 185-188, 1999(Bozkurt T, Esen F, Kul S, ile birlikte)
7Yumurta Sarısı + Süt Tozu, Yumurta Sarısı + Sodyum Sitrat ve Yumurta Sarısı + Sodyum Sitrat + Glikoz Solüsyonları ile Sulandırılan ve Buzdolabında (4°C) Saklanan Koç Spermalarının Günlük Motilitesi, F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 13, 177-183 , 1999(Bozkurt T, Demirci E , ile birlikte)
8Afyon Koşullarında Yetiştirilen Koçların Testislerinin Morfometrik Ölçümleri ve Spermatolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Vet. Bil. Derg., 18, 63-67, 2002(Uçar M, Tekerli M, ile birlikte)
9Akkaraman, Dağlıç, Sakız ve İvesi Koyunlarının Afyon Koşullarındaki Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. 1- Dölverimi ve Yaşama Gücü, Lalahan Hay. Araş. Ens. Derg., 42, 29-36, 2002(Tekerli, M., Z. Akıncı, A. Akcan, ile birlikte)
10Değişik Irk Koyunlarda Progesteron+eCG ile Östrusların Senkronize Edilmesi ve Hayvanlarda Kolesterol ile Progesteron Seviyelerinin Araştırılması, Vet. Bil. Derg., 18, 79-85, 2002(Uçar, M., M. Özdemir, M. Tekerli, A. Eryavuz, E. Saban, E. Özenç, ile birlikte)
11Age at First Calving in Anatolian Buffaloes (Short communication), Hay. Araş. Derg., 12, 55-57, 2002(Tekerli, M., M. Şahin, N. H. Erakalın , ile birlikte)
12The Effect of Climatic Conditions and Birth Weight on Age at First Fertile Estrus in Anatolian Water Buffaloes, Hay. Araş. Derg., 13, 5-8, 2003(M. Uçar, M. Tekerli, ile birlikte)
13Afyon Koşullarında Yetiştirilen Koçlarda Aşım Sezonu Öncesi, Esnası ve Sonrasında Testislerin Morfometrik Ölçümleri ile Diğer Spermatolojik Özellikler Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Lalahan Hay. Araş. Ens. Derg., 43, 9-22, 2003(M. Uçar, M. Tekerli, ile birlikte)
14Possible Association Between Age and Reproductive Parameters in Akkaraman Rams During Breeding Season, Hay. Araş. Derg., 13, 13-18 , 2003(M. Uçar, M. Tekerli, D. Yeni, ile birlikte)
15Interaction of Semen with Uterus (Review), Hay. Araş. Derg., 13, 67-71, 2003(M. Uçar, ile birlikte)
16Haematological and Biochemical Reference Values of Various Age and Sex in Anatolian Water Buffaloes (Bubalus bubalus), Hay. Araş. Derg., 14, 85-90, 2004(Elitok, B., Elitok, Ö. M., ile birlikte)
17Ovulatory Follicle and Mucus Ferning in Relation to Non-return Rate During Artificial Insemination Time in Spontaneously Oestrus Signed Cows, F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 23, 9-13, 2009
18Spermatazoon’da Tek Hücre Jel Elektroforezisi ile DNA Hasarı Tespiti (Derleme)., FÜ Sağ. Bil. Derg., 24, 167-173, 2010(Yeni, D., Fidan, A.F., ile birlikte)
19 An Investigation on Certain Andrological and Biochemical Parameters in Rams under Afyonkarahisar Conditions, Kocatepe Vet. Derg., 3, 1-6, 2010(Yeni, D., Avdatek, F., ile birlikte)
20 Fertility comparing with respect to oestrus signs at the time of artificial insemination in cows, Kocatepe Vet. Derg., 4, , 2011(Yeni, D., Avdatek, F., Baki Acar, D., ile birlikte)
21DNA damage of cumulus cells in a cow with brucellosis (Case report), Kocatepe Vet. Derg., 4, , 2011(Yeni, D., Baki Acar, D., Avdatek, F. , ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sıcaklığın Dölverimine Etkisi (Derleme), Türk Vet. Hek. Derg., 16, 68-69, 2004(M. Tekerli, ile birlikte)
2Kısraklarda Seksüel Siklus ve Östrus Senkronizasyonu (Derleme), Türk Vet. Hek. Derg., 16, 70-73 , 2004(M. Yardımcı, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1İneklerde En Uygun Tohumlama Zamanı (Derleme), TİGEM Derg., 12, 13-17 , 1998
2Koyunlarda Östrus Senkronizasyonunun Dölverimine Etkisi (Derleme), Bültendif, 20, 13-15, 2003(M. Yardımcı, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Monthly Changes in Some Reproductive Parameters and in Testosterone and Thyroxine Values of Rams Throughout One Year Under Continental Climate Conditions, 3rd Int. Symposion on Testosterone: Action, Defici, Sep. 25-28, 2, 2003(E. Demirci, ile birlikte)
2Seasonal Changes in Some Reproductive Parameters, Testosterone Levels and Seminal Plasma Constituents of Rams, 3rd Int. Symposion on Testosterone: Action, Defici, Sep. 25-28, 3, 2003(C. Ç. Cıngı, ile birlikte)
3Age-related Changes in Reproductive Parameters and Testosterone Levels of Akkaraman Rams During Breeding Season Under The Continental Climate Conditions, 3rd Int. Symposion on Testosterone: Action, Defici, Sep. 25-28, 17, 2003(D. Yeni, ile birlikte)
4Monthly Alterations in Certain Andrological Parameters of Rams in Turkey, 4rd International Scientific Conference BALNIMALCO, 14-16 May, 62, 2009
5The Effect of Extenders on Daily Motility of Ram Spermatozoa During Storage at 5 Degrees C, 4rd International Scientific Conference BALNIMALCO, 14-16 May 2009, 123, 2009(Deniz Yeni ve Fatih Avdatek, ile birlikte)
6Comparison of Oestrus Signs Effect on Non-Return Rate During Artificial Insemination Time in Spontaneously Oestrus Signed Cows, 4rd International Scientific Conference BALNIMALCO, 14-16 May 2009, 127, 2009(Fatih Avdatek ve Deniz Yeni, ile birlikte)
7Effect of Different Extenders on Viability Parameters in Liquid Storage of Ram Semen, The 38th Int. Session of Scien. Comm. of the Facul, 4-6 November 2009, 142, 2009
8Evaluation of Pregnancy Ratio with Respect to Oestrus Symptoms and Dominant Follicle Location at Artificial Insemination Time in Cows, The 38th Int. Session of Scien. Comm. of the Facul, 4-6 November 2009, 149, 2009(Avdatek, F., Yeni, D. , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Koçlarda Scrotal Sıcaklık Artışının Spermatogenesis ve Diğer Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi, II. Ulusal Reprod. ve Sun’i Toh. Bilim Kong., 4-6 Eylül, 23, 2002(Demirci, E, ile birlikte)
2Afyon Koşullarında Yetiştirilen Koçlarda, Aşım Sezonu Öncesi, Esnası ve Sonrasında Testislerin Morfometrik Ölçümleri ile Spermatolojik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, II. Ulusal Reprod. ve Sun’i Toh. Bilim Kong., 4-6 Eylül , 21, 2002(Uçar, M., Tekerli, M. ve Özenç, E., ile birlikte)
3Farklı Irk Koyunlarda Aşım Sezonunda Florogeston Asetat-PMSG ile Östrüsların Senkronizasyonu ve Bazı Fertilite Parametrelerinin Araştırılması, II. Ulusal Reprod. ve Sun’i Toh. Bilim Kong. , 4-6 Eylül , 48, 2002(Uçar, M., Tekerli, M. ve Özenç, E., ile birlikte)
4Anadolu Mandalarında İlk Fertil Östrus Yaşı Üzerine İklimin Etkisi, I. Türk Veteriner Jinekoloji Kong., 4-6 Eylül, 188, 2003(Uçar, M. ve Yeni, D., ile birlikte)
5Anadolu Mandalarında Süt Progesteron Analizlerinin Östrus Anında ve Aşım Sonrası Erken Gebelik Teşhisinde Kullanılması, I. Türk Veteriner Jinekoloji Kong., 4-6 Eylül, 102, 2003(Uçar, M., Küçükkebapçı, M., Saban, E., ile birlikte)
6Koçlarda Bazı Reprodüktif Parametrelerin Biyokimyasal Özellikler ile İlişkisi, III. Ulusal Reprod. ve Suni Toh. Kong., 30 Eylül-2 Ekim, 110, 2004
7Koyunlarda Mevsimsel Üreme, III. Ulusal Reprod. ve Suni Toh. Kong., 30 Eylül-2 Ekim, 112, 2004(Yeni, D., ile birlikte)
8Mandalarda Mevsimsel Üreme Özellikleri ve Folliküler Dinamikler, II. Veteriner Jinekoloji Kong. (Uluslar arası Katı, 02-05 Kasım, 228, 2006(Uçar, M., Yılmaz, O., ile birlikte)
9Reprodüktif Verimlilikte Sıcaklığın Rolü, VII. Ulusal İç Hastalıkları Kong. (Uluslar arası K, 01-04 Eylül, 120, 2007(B. Elitok, ile birlikte)
10İvesi ve Akkaraman Koçlarda Bazı Biyokimyasal ve Reprodüktif Özellikler, IV. Ulusal Reprod. ve Suni Tohum. Kong.(Uluslarara, 25-28 Ekim, 94, 2007(F. Avdatek, ile birlikte)
11Koçlarda Bazı Reprodüktif Parametrelerin ve Seminal Plazma Bileşenlerinin Mevsimle İlişkisi, IV. Ulusal Reprod. ve Suni Tohum. Kong.(Uluslarara, 25-28 Ekim, 183, 2007(D. Yeni, ile birlikte)
12İneklerde Tohumlama Esnasındaki Bazı Östrus Belirtilerinin Gebe Kalma ve Yaşla İlişkisi, V. Ulusal Reprod. ve Suni Toh. Kong. (Uluslar aras, 1-4 Ekim 2009, 156, 2009(Deniz Yeni ve Fatih Avdatek, ile birlikte)
13Spermatozoon’da Tek Hücre Jel Elektroforezi (SCGE) ile DNA Hasarı Tespiti, V. Ulusal Reprod. ve Suni Toh. Kong. (Uluslar aras, 1-4 Ekim 2009, 32, 2009(Deniz Yeni ve Fatih Fidan, ile birlikte)
14Afyonkarahisar Koşullarında Koçlarda Bazı Reprodüktif Parametreler ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Bir Araştırma, V. Ulusal Reprod. ve Suni Toh. Kong. (Uluslar aras, 1-4 Ekim 2009, 126, 2009(Fatih Avdatek ve Deniz Yeni, ile birlikte)
15Spermanın Uterusta Taşınımı, V. Ulusal Reprod. ve Suni Toh. Kong. (Uluslar aras, 1-4 Ekim 2009, 202, 2009(Deniz Yeni, Fatih Avdatek ve Hayati Yüksel, ile birlikte)
16Tinere Maruz Bırakılmış Ratlarda alpha-lipoik asitin Sperma Kalitesi ve Bazı Reprodüktif Organ Ağırlıkları Üzerine Etkisi, VI. Ulusal Reprod. ve Suni Toh. Kong. (Uluslar ara, 18-22 Mayıs 2011, 182, 2011(Yeni, D., Fidan, A.F., Ciğerci, İ.H., Konuk, M., Avdatek, F., ile birlikte)
17Fonksiyonel Sperma Kalite Testleri, VI. Ulusal Reprod. ve Suni Toh. Kong. (Uluslar ara, 18-22 Mayıs 2011, 112, 2011(Avdatek, F., Yeni, D. , ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Small Ruminant Research
0Yönettiği Tezler
1Koçlarda Bazı Androlojikal Parametreler Üzerine Araştırmalar, Fatih Avdatek, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006
2Koçlarda Bazı Androlojikal Parametrelerin ve Biyokimyasal Özelliklerin Mevsimle İlişkisi., Deniz Yeni, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Koçlarda Scrotal Sıcaklık Artışının Spermatogenesis ve Diğer Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi
2Akkaraman, Dağlıç, Sakız ve İvesi Koyunlarının Afyon Koşullarındaki Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi
3Afyon Koşullarında Yetiştirilen Koçlarda, Aşım Mevsimi, Öncesi, Esnası ve Sonrasında Testislerin Morfometrik Ölçümleri ile Spermatolojik Özellikler ve Kan Serum Testosteron Miktarları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
4Değişik Irk Koyunlarda Progestagen-PMSG ile Östrusların Senkronize Edilmesi ve Hayvanların Gebe Kalma ve İkizlik Oranlarının Araştırlması
5Afyon Bölgesi Holstein ırkı İneklerde Ultrasonografinin Reprodüktif Kullanımı 1. Postpartum Dönemde Ovaryum Fizyolojisi
6Koçlarda Bazı Androlojikal Parametrelerin ve Biyokimyasal Özelliklerin Mevsimle İlişkisi.
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Seasonal Changes in Reproductive Parameters and Seminal Plasma Constituents of Rams in Afyon Province of Turkey
2Effect of Diluents on Motility of Ram Sperm During Storage at 5 Degrees C
3Monthly Changes in Some Reproductive Parameters and in Testosterone and Thyroxine Values of Rams Throughout One Year Under Continental Climate Conditions
4Reproductive Seasonality in Sheep
5Some reproductive parameters and biochemical properties in Akkaraman and Awassi rams.
6Seasonal Variation of Oxidative Stress Parameters in Ram Seminal Plasma
7Short Term Preservation of Ram Semen with Different Extenders
8The effect of raffinose and methionine on frozen/thawed Angora buck (Capra hircus ancryrensis) semen quality, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities
9Some reproductive parameters and seminal plasma constituents in relation to season in Akkaraman and Awassi rams.
10Influence of Sperm Concentration on The Motility, Morphology, Membrane and DNA Integrity Along with Oxidative Stress Parameters of Ram Sperm During Liquid Storage
11Seasonal variation in serum testosterone, T-3 and andrological parameters of two Turkish sheep breeds
12The effect of cysteine and glutathione on sperm and oxidative stress parameters of post-thawed bull semen
0Diğer Etkinlikler
1V. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUN’İ TOHUMLAMA KONGRESİ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI) III. OTURUM BAŞKANLIĞI
0Ödüller :
1SCI ve SCIE kapsamındaki yayınlar için TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülleri
0Toplumsal Katkılar :
1Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın izni dahilinde Hizmet İçi Eğitim Programları çerçevesinde Afyon Valiliği bünyesinde Afyon Tarım İl Müdürlüğünde, Veteriner Hekimlere Yönelik Uygulamalı Sun'i Tohumlama Sertifika Seminerleri.
2Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın izni dahilinde Hizmet İçi Eğitim Programları çerçevesinde Afyon Valiliği bünyesinde Afyon Tarım İl Müdürlüğünde, Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Yönelik Uygulamalı Sun'i Tohumlama Sertifika Seminerleri.
0Verdiği Dersler : 
1Dölerme ve Sun'i Tohumlama 
2Dölerme ve Sun'i Tohumlama I 
3Dölerme ve Sun'i Tohumlama II 
4Int. Dölerme ve Sun'i Tohumlama 
Diğer Bilgiler :