Prof. Dr. HAKKI YAZICI(REKTÖRLÜK)
E-posta Adresi hyazici@aku.edu.tr, hyazici26@msn.com
Uzmanlık Alanı : BEŞERİ COĞRAFYA - COĞRAFYA EĞİTİMİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.FEN EDE.FAK.COĞRAFYA 1983
Yüksek Lisans : ATATÜRK ÜNİ.SOS.BİL.ENS.COĞRAFYA 1987
Doktora : ATATÜRK ÜNİ.SOS.BİL.ENS.COĞRAFYA 1991
Doçentlik : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1997
Profesörlük : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2003


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim FakültSınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı20012004
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim FakültFakülte Kurulu Üyeliği19941997
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim FakültFakülte Kurulu Üyeliği20032004
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim FakültFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği19941997
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim FakültFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği20032004
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDekan20042007
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğBölüm Başkanlığı20052011
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği20042011
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiFakülte Yönetim Kurulu Üyeliği2004 
Afyon Kocatepe ÜniversitesiSenato Üyeliği20042007
Afyon Kocatepe ÜniversitesiÜniversite Yönetim Üyeliği20042007
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitEnstitü Yönetim Kurulu Üyeliği20062012
Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektör Yardımcısı2011 
Afyon Kocatepe ÜniversitesiÜniversite Yönetim Kurulu Üyeliği2012 
Afyon Kocatepe ÜniversitesiÜniversite Senato Üyeliği2011 


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Views of student teachers on information technology integration in geography teaching., Scientific Research and Essays , 5(13), 1746-1753, 2010(Hilmi Demirkaya, ile birlikte)
2Coğrafi Faktörlerin Mülki Yapılanma Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek : Afyonkarahisar İli., Amme İdaresi Dergisi, 43, 109-124, 2010(Nusret Koca, M.Kürşat Koca, ile birlikte)
3An Example of the Impacts of Geographical Factors on Administrative Structuring;The Case of Afyonkarahisar Province, Todaie's Review of Public Administration, 4/3, 103-119, 2010(Nusret KOCA-Kürşat KOCA, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1The İnfluence of Direct Experience on Children's Ideas About the Formation of Natural Scenery, International Research in Geographical and Environ, 11, , 2002(Cin, M., ile birlikte)
2Undergraduate Geography Students' Attitudes Toward GIS, World Applied Sciences Journal, 12 (11), 2061-2067, 2011(Demirkaya, H., ile birlikte)
3Okul Öncesi Dönemde Coğrafya Eğitimi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11/39, 75-87, 2012(Can Yaşar, M., İnal, G., Uyanık, Ö., , ile birlikte)
4Classroom teachers views on environmental education, European Online Journal of Natural and Social Scie, 3-2, 202-207, 2014(Ahmet NALÇACI, ile birlikte)
56292 SayılıYasanın Orman Arazilerindeki Yaylaların Mülkiyet ve Kullanım Sorunları Açısından Kritiği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 23/3, 55-72, 2014(Nusret Koca, ile birlikte)
6Coğrafi Faktörlerin Türkiye Ekmek Kültürü Üzerindeki Etkileri, Turkish Studies, 9/8, 35-45, 2014(Nusret Koca, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Laçin Köyü' ne Bağlı Geçici Yerleşme Şekilleri , Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakült, 1, 186-212, 1991
2Tercan Ovası ve Çevresinde Kırsal Yerleşmeler-Geçici Yerleşme Şekilleri, Türk Coğrafya Dergisi, 29, 191-208, 1995
3Tercan İlçe Merkezleri ve Yakın Çevresinin Başlıca Turistik Kaynakları, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Derg, 1, 93-109, 1995
4Sansa Boğazı' nın (Erzincan) Kara ve Demiryolu Ulaşımındaki Önemi, Doğu Coğrafya Dergisi, 1, 456-474, 1995
5Şehir Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: BAYBURT, Türk Coğrafya Dergisi, 30, 189-218, 1996
6Kızıldağ (Sivas) Geçidi Çevresinde Coğrafi Gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, 30, 96-113, 1996
7Günübirlik Rekreasyon Alanlarına Tipik Bir Örnek: ERZİNCAN Ekşisu Yöresi, Türk Dünyası Araştırmaları, 105, 217-232, 1996
8Tercan Ovası ve Çevresinin BAşlıca Hidrografik Özellikleri, Doğu Coğrafya Dergisi , 2, 181-217, 1996
9Uzungöl Turizm Merkezi' nde Coğrafi Gözlemler , Türk Coğrafya Dergisi, 32, 57-77, 1997(Cin, M., ile birlikte)
10Turistik Potansiyeli Yönünden Eskişehir Sakarı ılıca Kaplıcaları, Türk Dünyası Araştırmaları, 110, 19-32, 1997
11Tarihteki Önemini Kaybetmiş Yerleşmelere Bir Örnek: KEMAH, Türk Dünyası Araştırmalar, 114, 171-192, 1998(BAŞIBÜYÜK, A., ile birlikte)
12Kemah (Erzincan) Tuzlaları, Türk Coğrafya Dergisi, 33, 53-79, 1998(BAŞIBÜYÜK A, ALTINBİLEK S., ile birlikte)
13Çanakkale Boğazı'nda Ulaşım, Türk Coğrafya Dergisi, 35, 25-50, 1998(GÜNER İ., ile birlikte)
14Demiryurt (Tödürge-Sivas) Sulak Alanı ve Yakın Çevresinde Coğrafi Gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, 34, 19-30, 1999(ŞAHİN İ.F., ile birlikte)
15Kelkit' in (Gümüşhane) Fonksiyonel Özellikleri, Türk Dünyası Araştırmaları, 132, 203-231, 1999(AKPINAR E., ile birlikte)
16Erzurum-Yenişehir Beldesi' nin Yıldızkent Şehirsel Alanı ve Başlıca Sorunlar, Türk Coğrafya Dergisi, 35, 123-138, 1999(ÖZDEMİR Ü, SEVER R., ile birlikte)
17Alternatif Turizm Merkezlerine Tipik Bir Örnek: Zigana Tatil Köyü, Türk Coğrafya Dergisi, 35, 69-84, 2000(DOĞANAY S., ile birlikte)
18İskilip İlçesi' nin Demografik Özellikleri, Doğu Coğrafya Dergisi, 4, 237-271, 2000(ERTÜRK M, BAŞIBÜYÜK A., ile birlikte)
19Turizm Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Koyulhisar (Sivas) Eyriçimen Yaylası, Türk Coğrafya Dergisi, 36, 31-48, 2001(Başıbüyük A, Ertürk M., ile birlikte)
20Trabzon İli' nin Sanayi Coğrafyası Özellikleri , Doğu Coğrafya Dergisi, 2, 159-191, 2001(Güner İ, Doğanay S., ile birlikte)
21Beyşehir Gölü Adalarında Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya , , 33-54, 2002(Arıbaş K., ile birlikte)
22İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Konuları İle İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri, Milli Eğitim Dergisi, 158, 83-90, 2003(Samancı O., ile birlikte)
23Bilgisayarla Öğretimin İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Konularıı Öğrenmeye Etkisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 83-91, 2003(Samancı O., ile birlikte)
24Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Hava ve İklim Olaylarını Anlama Seviyeleri ve Kavram Yanılgıları, Milli Eğitim Dergisi, 162, 255-270, 2004(Başıbüyük A, Doğar Ç, Gürses A., ile birlikte)
25Van Gölünde Ulaşım, Türk Coğrafya Dergisi, 40, 17-35, 2003(Deniz O., ile birlikte)
26Doğu Anadolu Bölgesinde Hızla Nüfus Kaybeden Tipik Bir İlçe Merkezi: Pülümür, Doğu Coğrafya Dergisi, 13, 7-30, 2005(Akpınar E, Şahin İ,F., ile birlikte)
27"93 Harbi" (1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı)' nden Sonra Eskişehir' e Yerleştirilen Göçmenler, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 29, 267-278, 2006(Demirel M., ile birlikte)
28Buluş Sunuş Metodu ve Grup Rehberliğinin Duygusal İçerikli Olumlu Sosyal Kavramları Kazandırması Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 239-255, 2007(Akbaba S, Samancı O., ile birlikte)
29Afyonkarahisar Kentinde Göçlerin Seçkinlik Yaklaşımı İle Analizi (1990–2000), S.D.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 18, 2009(M.YAKAR, ile birlikte)
30Emirdağ İlçesinde Göçlerin Tarım Alanlarına Etkileri, Coğrafi Bilimler Dergisi, 7, 14, 2009(M.YAKAR, ile birlikte)
31Afyonkarahisar İlinde İllerarası Göçlerin Gelişmişlik Endeksleriyle Analizi, Doğu Coğrafya Dergisi, 24, 255-271, 2010(YAKAR, M.,SARAÇLI, S., ile birlikte)
32Afyonkarahisar İlindeki İdari Yerleşmelerin Toponimik Sınıflandırılması, Türk Coğrafya Dergisi, 56, 1-10, 2011(Koca, N., ile birlikte)
33Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon ve Dijital Harita Kullanımının Öğrencilerin Mekanı Algılama Becerilerine Yönelik Etkileri , Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 1-17, 2013(Volkan Aktürk, Ramazan Bulut, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Effect Geographical Factor On Education, IV. Balkan Congress, 22-24 June 2007, , 2007(Koca M.K, ile birlikte)
2Excessive Snowfall Occured In Erzurum Between 28-29 Octa-ober 2003 and The Problems It Caused, International Soil Congress (ISC) on "Natural Reso, 7-10 June 2004, , 2004(Sever R., ile birlikte)
3Shifting Power Relations And Electoral Tendencies in Turkey. Your world: a European Perspective., European Association of Geographers Athens Annual , 2-5 Haziran 2011, , 2011(İ.Kaya, ile birlikte)
4XVI. YY İlk Yarısında Niğbolu Livasına Bağlı Şumnu Kazasının Nüfus Özellikleri, Balkan Studıes I Geograpy & Geostrategy, 25-29 Mayıs 2010, 641, 2011(Hasan Hüseyin YILMAZ, ile birlikte)
5Zamantı Çayı Havzası Alternatif Ekoturizm Faaliyetleri ve Ekoturizm Rotaları, 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013, , 2013(Nusret Koca, Süleyman Hilmi Şahin, ile birlikte)
6Cultural Adaptation and survival:A Case study From Eastern Black Sea Region of Turkey, European Association of Geographers:Conference 9-1, , , 2013(Yılmaz Arı, ile birlikte)
7Kültürel Coğrafya Açısından Burdur’un Bucak İlçesi ve Köylerindeki Yörük Göçleri, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi , 4-6 Haziran 2014, 175, 2014(Evren Ekiz, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Erzincan Ovası Sulak Alanları, İstanbul Üniversitesi 550. Kuruluş Yılı Etk. Çerçe, 2003, , 2003(Başıbüyük A, Şahin İ,F, Özdemir Ü., ile birlikte)
2Giresunda Geçmişten Günümüze Başlıca Çevre Sorunları ve Kentsel Hayata Etkileri, Yeşil Giresun Gazetesine Göre Cumhuriyetin İlk Yıl, 2003, , 2003(Bekdemir Ü., ile birlikte)
3Şebinkarahisar Nüfus Coğrafyası, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu, 30 Haziran - 1 Temmuz 2000, , 2000(Güner İ., ile birlikte)
4Tercan Ovasında Başlıca Hidrografik Sorunlar, Su ve Çevre Sempozyumu, 2-5 Haziran 1997, , 1997
5Tuz Çayı Havzası' nda Coğrafi Gözlemler, Ankara Üni. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygula, 15-19 Nisan 1996, , 1996(Girgin M., ile birlikte)
6İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Paralel-Enlem, Meridyen-Boylam Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları, 13. Ulusal Eğitim Bilimelri Kurultayı, 06-09 Temmuz 2004, , 2004(Cin M, Akbaş Y., ile birlikte)
7Afyonkarahisar Şehrinde Başlıca Altyapı ve Planlama Sorunları, 7. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 18 Nisan 2005, , 2005(Aliağaoğlu A, Koca M.K, ile birlikte)
8Afyonkarahisar Atasözlerinin Coğrafi Analizi, Ulusal Coğrafya Kongresi-2005, 30 Eylül 2005, , 2005(Koca M.K, ile birlikte)
9Tarımsal Verilerin Değerlendirilmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ulusal Coğrafya Kongresi-2005, 30 Eylül 2005, , 2005(Akpınar E., ile birlikte)
10Burdur Tarım Makinaları İmalatının Sanayi Coğrafyası Açısından İncelenmesi, I. Burdur Sempozyumu, 17 Kasım 2005, , 2005(Çetin B., ile birlikte)
11Afyonkarahisar İlinin Jeotermal Kaynak Potansiyeli ve Bunun Tarım Sektöründeki Uygulamaları, Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. 1. Ulusal Coğrafya Sem, 28-30 Mayıs 2012, 161, 2012(Nusret KOCA, ile birlikte)
12Coğrafi Adlar ve Eğitimi, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, , , 2013(Mustafa Öztürk, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Orta Sakarya Vadisinin Coğrafi Etüdü, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 177, , 1998
2İç Anadolu Bölgesinin Coğrafyası, Nobel Yayınları, 99, , 2002
3Erzurum İlinin Coğrafi Özellikleri, Erzurum Valiliği Yayınları, 49, , 1999(Doğanay H, Güner İ., ile birlikte)
4Cumhuriyetimizin 75. Yılında Tercan, Önder Matbaacılık Ltd.Şti, 43, , 1997
5Pasinler İlçesi' nin Coğrafi Özellikleri, Tarihte ve Günümüzde Hasankale, Nil A.Ş, 67, , 1997
6Emigrations Emirdag/Belgique : influences au pays d’origine (Transnationalités et développement local : rôles de l’interculturel Collection), l’Harmattan, Paris, 10, , 2010(Koca, N., Köktepe, M.,, ile birlikte)
7Sosyal Bilgiler Öğretimi Proğramı, Pegem Akademi, 21, , 2008(M.K. Koca, ile birlikte)
8A World After Climate Change and Culture-Shift, Springer, 19, , 2014(İlhan Kaya, Yılmaz Arı, ile birlikte)
9Türkiye'nin İklim Özellikleri, Pegem Akademi, 14, , 2014(Nusret Koca, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergis
2Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
4Türk Coğrafya Dergisi
5Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Dergisi
6Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
7Genel Coğrafya (Kitap Editörlüğü)
8Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9Doğu Coğrafya Dergisi (Editör)
10Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
12Doğu Coğrafya Dergisi
13İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dergisi
14Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
15Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
16Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
17Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
18Milli Eğitim Dergisi
19Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (Kitap Editörlüğü)
20Günümüz Dünya Sorunları (Kitap Editörlüğü)
0Yönettiği Tezler
1Refahiye İlçe Merkezinin Coğrafi Etüdü, İbrahim Fevzi ŞAHİN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
2Uzungöl Tabiat Parkının Coğrafi Etüdü, Mustafa CİN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
3Kelkit’in Coğrafi Etüdü, Erdal AKPINAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
4Kelkit Havzasında Gölova-Koyulhisar Arasının Doğal Çevre Özellikleri, İbrahim EVRENSEL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
5Dadaşkent Beldesinin Şehir Coğrafyası Açısından İncelenmesi, Savaş ÖZBEY, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
6Kızılca Mahallesi ve Çevresinin Coğrafi Etüdü, Rıdvan ERDOĞAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
7Cinsiyet Farklılıklarına Göre Üniversite Öğrencilerinin Coğrafi Bilgi Düzeyi, Hülya BAŞKAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
8İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Nüfus ve Yerleşme Konusunda Geçen Kavramları Anlama Düzeyleri, Fatih ÇAKMAK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
9Belediye Örgütlü Yerleşmelerde Gerçekleştirilen Nüfus Sayımlarına Eleştirel Bir Bakış: Afyonkarahisar İl Örneği, Yakup AKGÜL, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
10Söğüt İlçe Merkezinin Coğrafi Etüdü, Fatih GÖKALP, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
11Çivril İlçesinde eğitim Coğrafya İlişkisi, Nuri ÇORBACIOĞLU, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
12Suşehri Havzasının Coğrafi Etüdü, Adem BAŞIBÜYÜK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
13Kelkit ve Köse İlçelerinin Coğrafyası, Erdal AKPINAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
14Gümüşhane Şehir Coğrafyası, Serkan DOĞANAY, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
15Tatvan’ın Şehirsel Fonksiyonları, Etki Bölgesi ve Şehir İçi Arazi Kullanılışı, Orhan DENİZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
16İlköğretimde Bilgisayar Öğretim Süreçleri ve Bilgisayarın Öğrenciler Üzerindeki Sosyal Etkilerinin İncelenmesi, Osman SABANCI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
17Lapseki İlçesinin Beşeri Coğrafyası, Nusret KOCA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
18Afyonkarahisar İlinde Coğrafi Faktörlerin Örgün Eğitime Etkileri, Alpaslan Ay, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
19Emirdağ İlçesi Kırsalında Göçün Etilieri, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mustafa Yakar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
20Ayaş ( Anakara ) Kaplıcalarının Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Recep AKSU, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
21İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi “Yeryüzünde Yaşam “ Ünitesindeki Kavram Yanılgıları, Şükran AKDAĞ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
22Emirdağ İlçesi Kırsalında Göçün Etkileri,Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mustafa YAKAR, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
23Sosyal Bilgiler dersinde Animasyon ve Dijital Harita kullanımının Öğrencilerin Mekanı Algılama Becerilerine Yönelik Etkileri, Volkan Aktürk, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
24Zamantı Çayı Havzasının Ekoturizm Kaynaklarının Sürdürülebilir Turizm Açısından değerlendirilmesi, Süleyman Hilmi Şahin, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
0Verdiği Dersler : 
1Seçmeli I (Çevre Sorunları Coğrafyası)2010
2Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği2010
3Öğretmenlik Uygulaması2010
4Çevre Eğitimi2010
5Uzmanlık Alan Dersi2010
6Akademik Danışmanlık2010
7Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar2010
8Yöre Araştırmaları I2010
9Yöre Araştırmaları II2010
10Türkiye Hidrografyası2010
11Yerleşmelerde Planlama2010
Diğer Bilgiler :