Doç.Dr VURAL ÖZDEMİR(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : --
Yüksek Lisans : ANKARA ÜNİ.VET.FAK. 1997
Doktora : SELÇUK ÜNİ.SAĞ.BİL.ENST.ANATOMİ 2002
Doçentlik : A.K.Ü. Veteriner Fakültesi 2009
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Subgross and Macroscopic Investigation of Blood Vessels Originating from Aortic Arch in the Chinchilla (Chinchilla lanigera), Anat. Histol. Embrol., 37,, 131-133 , 2008(A. Çevik-Demirkan , İ. Türkmenoğlu, ile birlikte)
2The Right Coronary Artery is Absent in the Chinchilla (Chinchilla lanigera), Anat. Histol. Embryol.,, 37, 114-117 , 2008(A. Çevik-Demirkan , İ. Türkmenoğlu, ile birlikte)
3Anatomy of the Hind Limb Skeleton of the Chinchilla (Chinchilla lanigera), Acta Vet. Brno. , , 76, 501-507, 2007(. Çevik Demirkan, A., İ. Türkmenoğlu , İ. Demirkan, ile birlikte)
4Gross Morphological Features of Plexus Brachialis in the Chinchilla (Chinchilla lanigera), J. S. Afr. Vet. Assoc. , 78,, 21-24, 2007(Çevik-Demirkan, A., İ. Demirkan , İ. Türkmenoğlu, ile birlikte)
5The Distribution of the Coronary Arteries in the Angora Rabbit, Anat. Histol. Embryol. , 36,(5),, 321-327 , 2007(Bahar, S., E. Eken , S. Tipirdamaz, ile birlikte)
6The Effect of Ovarian Steroids on Colonic Epithelial Cell Proliferation and Apoptosis, Acta Vet. Brno. , , 76, 605-612, 2007(Altunbaş, K., A. Yağcı, A. Bülbül, A. Sevimli , ile birlikte)
7Subgross and Morphometric Formation of the Brachial Plexus in Balb/C Mice, Indian Vet. J. , , 82, 1193 - 1195 , 2005(S. Bahar , S. Tipirdamaz, ile birlikte)
8The Left Cranial Vena Cava in a Male Holstein Calf, Indian Vet. J. , , 81, 1258-1260 , 2004(Bahar, S., S. Tipirdamaz, ile birlikte)
9Conformation of Cisterna Chyli In Cats (Felis Catus), Reveu Méd. Vét. , 152, (6), , 463-468 , 2001(Eken, E., S. Tipirdamaz, M. Gezici, K. Besoluk, ile birlikte)
10Arterial vascularization of the Penis in the Chinchilla (Chinchilla lanigera), Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., , 12, , 155-158, 2006(Çevik-Demirkan, İ. Türkmenoğlu, M.S. Akosman, ile birlikte)
11Effect of Phenobarbital on Anoxidant Enzyme Activities and Blood Gas Parameters in Balb/C Mice, Revue Med Vet. , , 152, 10, 723-726, 2001(Demir, O., E. Yazar, V. Altunok, M. Elmas, ile birlikte)
12Effect of Tilmicosin on Cardiac Muscle and Serum Creatine Kinases Activities and Serum Total Protein Level in Healty Male Balb/C Mice, Revue Med Vet. , , 152, 12, 881-883 , 2001(Yazar, E., V. Altunok, M. Elmas, B. Traş, A.L. Baş, ile birlikte)
13The Effect of Tilmicosin on Cardiac Superoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase Activities, J. Vet. Med. B , , 49, 209-210 , 2002(Yazar, E., V. Altunok, M. Elmas, B. Traş, A.L. Baş, ile birlikte)
14 Anatomical evaluation and stress distribution of intact canine femur, Int J Med Robotics Comput Assist Surg, 9, 103–108., 2013(Verim O, Tasgetiren S, Er MS, Ahmet F., ile birlikte)
15Subgross and macroscopic investigation of the coeliac artery in the chinchilla (chinchilla lanigera)., Folia Morphol (Warsz), 72(3), 258-262, 2013(Cevik Demirkan A, Akosman MS., ile birlikte)
16Unbiased Estimate of the Epithelial Cell Number and Epithelial Cell Nuclear Volume in the Bulbourethral (Cowper) Glands of Holstein Bulls - A Stereological Study., Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19(1), 13-18, 2013(Akosman MS, Demirel HH, Andersen JB, ile birlikte)
17Effect of Photoperiod and Melatonin on Volume and Cellular Parameters of Testis in Pinealectomized Rats. , Int. J. Morphol., 31(3), 1062-1067, 2013(Akosman MS, Taskiran N, Akalan MA, Bülbül A., ile birlikte)
18The effect of dietary L-arginine intake on the level of antibody titer, the relative organ weight and colon motility in broilers. , Pol J Vet Sci., 17(1), 113-121., 2014(Bulbul T, Bulbul A, Ulutas E., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Şinşillalarda (Chinchilla lanigera) Columna Veterbralis ve Thoraks İskeletinin Makroanatomisi, Vet. Bil. Derg., ; , 23,3-4, 65-68 , 2007(A. Çevik-Demirkan , İ. Türkmenoğlu, ile birlikte)
2Şinşillada (Chinchilla lanigera) Ossa Cranii ve Ossa Faciei Oluşturan Kemikler Üzerine Makroanatomik Araştırmalar, Vet. Bil. Derg.,; , 23,3-4, 91-97 , 2007(Bahar, S., A. Çevik-Demirkan , İ. Türkmenoğlu, ile birlikte)
3Ankara Tavşanında A. saphena ve A. poplitea’nın Makroanatomisi, Vet. Bil. Derg. , , 23, 51-60 , 2007(Bahar, S, ile birlikte)
4Şinşilla’da (Chinchilla lanigera) Aorta Abdominalis’in Son Dallarının Morfolojik Yapısı, Vet. Bil. Derg., , , 23, 67-70, 2007(Çevik-Demirkan A., İ. Türkmenoğlu ve İ. Demirkan, ile birlikte)
5Şinşilla’da (Chinchilla lanigera) Testis, Epididymis ve Dustus Deferens’in Arteriyel Vaskularizasyonu, Vet. Bil. Derg.,, , 23, 61-65 , 2007(Çevik-Demirkan, A., İ. Türkmenoğlu ve M.S. Akosman, ile birlikte)
6Anadolu Mandalarında Dilin Arteriel Vaskularizasyonu, Vet. Bil. Derg. , 19 (1-2), , 109-112 , 2003(S. Tıpırdamaz, ile birlikte)
7Anadolu Mandalarında Yüz Bölgesinin Arteriel Vaskularizasyonu, Vet. Bil. Derg. , 19 (3-4), , 89-95 , 2003(S. Tıpırdamaz, ile birlikte)
8Anadolu Mandalarında Dilin Innervasyonu Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar, Vet. Bil. Derg. , 19 (3-4), , 97 - 101 , 2003(S. Bahar ve S. Tıpırdamaz, ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Şinşillalarda Plexus Brachialis’in Makroanatomis, IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , Kayseri, , 2006., 49, 2006(Çevik-Demirkan, A., İ. Demirkan ve İ. Türkmenoğlu, ile birlikte)
2Şinşillalarda Koroner Arterlerin Subgross ve Makroanatomisinin İncelenmesi, IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , Kayseri, , 2006, 47, 2006
3Mandalarda Beyin Sinirlerinin Orijini ve Cavum Crani'yi Terkediş Yolları, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Side/Antal, 45,, 2002., 2002(Tıpırdamaz, S., S. Bahar , ile birlikte)
4Mandalarda Chorda Tympani, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , Side/Anta, 46, 2002., 2002(Tıpırdamaz, S., S. Baha, ile birlikte)
5Mandalarda Göz ve Accessor Organlarının innervasyonu, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , Side/Anta, 2002, 49, 2002(S. Bahar, ve S. Tıpırdamaz, ile birlikte)
6Mandalarda Cranial Parasempatik Ganglionlar, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , Side/Anta, 2002, 68, 2002(S. Bahar, ve S. Tıpırdamaz, ile birlikte)
7Midenin Farklı Doluluk Derecelerinde Kedi Kalbinin Oskültasyon Sahaları ve Kesitsel Anatomik Görünümleri, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,, Ko, 2001, 51-54, 2001(Gezici, M., E. Eken, K. Beşoluk, S. Bahar, ile birlikte)
8Bir İngiliz Atında I. Thoracal Omur Üzerinde Ekstra Kemik Olgusu, I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , Uludağ/Bu, 2000, 37, 2000(Tıpırdamaz, S., S. Bahar , ile birlikte)
9Beyaz Farelerde Plexus Brachialis'in Oluşumu Üzerinde Subgross Araştırmalar, I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , Uludağ/Bur, 2000, 18, 2000(Tıpırdamaz, S., S. Bahar , ile birlikte)
10Tilmikosin’in Kalp Kası Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Bazı Kan Elektrolit Düzeylerine Etkisinin Araştırılması, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, , Konya (, 2002), 41, 2002(Yazar, E., V. Altunok, M. Elmas, B. Traş, A.L. Baş, ile birlikte)
0Yönettiği Tezler
1Elit Düzey Erkek Hentbol Takım Oyuncularının Antropometrik Özelliklerinin Dikey ve Yatay Sıçrama Mesafesine Etkis, İrfan YILDIRIM, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
Diğer Bilgiler :