Öğr.Grv. MEHMET MECEK(AFYON M.Y.O.)
E-posta Adresi mmecek@aku.edu.tr , meceklife@gmail.com
Uzmanlık Alanı : Kamu İdareleri, Kamu Kurumları, Kamu Personeli
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : ULUDAĞ ÜNİ. İİBF KAMU YÖNETİMİ 2004
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİ. SBE KAMU HUKUKU ABD 2015
Doktora :
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Şuhut MYOYüksekokul Müdür Yrd.20132015
Şuhut MYOYönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı V.20132015


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1E-Devlet Ve E-Belediye: Kavramsal Çerçeve Ve Türkiye’de Belediye Web Sitelerine Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C.22, KAYFOR15 Özel Sayısı, ss.1815-1851, 2017
2Okul Kantinlerinin İşletilmesi Ya Da Kiraya Verilmesinde Yetki Unsuru: Türkiye’de Yapılan Yanlış Uygulamalar, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.8(1), ss.319-349, 2017
3Kent Bilincinin Oluşturulması İle Hizmet Pazarlaması Aracı Olarak Beyaz Masa Uygulaması ve Hukuki Yapısı: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, C.11 (Özel Sayı), ss.143-157, 2016(Ahmet UYAR, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri Arasındaki Ast-Üst İlişkisi Örneği Esasında Meslek Yüksekokullarında Yaşanan Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları ve Çözüm Önerileri, Selçuk Üniv. Hukuk Fak. Dergisi, Cilt. 22 (1), ss. 27-57, 2014(Hüsna DOĞAN, ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Türkiye’de Dilekçe Hakkı ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı, İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, Sayı:22, ss.36-42, 2016
2Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulanması, İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, Sayı:19, ss.34-40, 2016
3Türkiye'de Devlet Memurlarının Aylık Hakkı ve Aylık (Maaş) Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, Sayı:7, ss.4-11, 2015
4Kamu İdareleri İle Bağlı Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık - Kıyafet Kurallarına Uyma Zorunluluğu, İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, Sayı:6, ss.19-27, 2015
5Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu, İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, Sayı:5, ss.27-30, 2015
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1E-Devlet ve E-Belediye Terimlerinin Kavramsal Analizi ile Türkiye'de Belediye Web Siteleriyle İlgili Yapılan Çalışmaların Literatür Taraması, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR'15), 1-4 Kasım 2017 (Isparta), ss.359-362, 2017
2E-Belediyecilik, Halkla İlişkiler, Bilgi Edinme, Şeffaflık, vb. Unsurlar Açısından Belediye Web Sayfalarının Kullanılması ve Etkinlik Analizi: Bolvadin Belediyesi, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13-15 Ekim 2017 (Afyonkarahisar), s.74-75, 2017
3Azerbaycan’ın Devlet Yapısı ve Taşra Yönetiminde Merkez – Yerel İlişkileri, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, 7-9 Eylül 2017 (Zonguldak), s.342, 2017
4Türkiye’de Mahalle Yönetimleri, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, 7-9 Eylül 2017 (Zonguldak), s.341, 2017
5Türkiye’de Engelli Personel İstihdamının Çalışanlar Açısından Değerlendirilmesi, Büyükçekmece 1.Uluslararası Yerel Yönetimler Kongr, 14-15 Mayıs 2017 (İstanbul), ss.125-126, , 2017(Mehmet Sait GÜNEY, ile birlikte)
6Üniversite Merkez Kampüsleri Dışındaki Meslek Yüksekokullarıda Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, UMYOS'2015 (Uluslararası MYO Sempozyumu), 21-23 Mayıs 2015 (Yalova), C.1, ss.310-325, 2015(Hüsna DOĞAN, ile birlikte)
7Kamu İdarelerinin Girişimcilik Aracı Olarak Kamu İşletmeleri, 6. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 24-26 Nisan, Bişkek/KIRGIZİSTAN, ss., 2014(Fehmi AKIN, ile birlikte)
8Kamu Kurumları ve Kamu İdarelerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Girişimcilik Üzerine Etkileri, Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 487-509, 2013
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Kent Bilincinin Oluşturulması İle Hizmet Pazarlaması Aracı Olarak Beyaz Masa Uygulaması ve Hukuki Yapısı: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2016, ss.424-442, 2016(Ahmet UYAR, ile birlikte)
2Köylere Sunulan Kamu Hizmetlerinin Nitelik ve Niceliği: Kütahya İli Örneği, KAYFOR13 (13.Kamu Yönetimi Forumu), 15-17 Ekim 2015 Konya, ss.1169-1183, 2015(Yusuf UYSAL, ile birlikte)
3Yerel Hizmetlerin İfasında Köylerde Personel İhtiyacı ve İstihdamı: Afyonkarahisar İli Örneği, KAYSEM'9 (Kamu Yönetimi Sempozyumu), 7-9 Mayıs 2015 Malatya, ss., 2015(Yusuf UYSAL, ile birlikte)
4Üniversite öğrencilerinin bulundukları idari yerleşim yerlerine ekonomik katkıları: Afyonkarahisar örneği, 5.Yerel Ekonomiler Kongesi, 09/05/2013, , 2013(Mesut DOĞAN ve Kübra KILIÇASLAN, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1"İstihdam Açısından Yerel Yönetimlerin Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetimi" (İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler (ed.) Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak), BEKAD Yayınları, 209-272, , 2015(Hüsna DOĞAN, ile birlikte)
2"Türkiye'de Yerel Yönetimler Girişimciliği" (İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler (ed.) Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak), BEKAD Yayınları, 443-468, , 2015(Fehmi AKIN, ile birlikte)
0Editorlük veya Hakemlikler
1İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi (Yayın Kurulu Üyeliği)
2İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler (Kitap Editörlüğü)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
114.HIZ.DES.11 - Kamu İdarelerinin Girişimcilik Aracı Olarak Kamu İşletmeleri (Araştırmacı)
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Girişimcilik Eğitimlerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Olan Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği (Ali Soylu vd., İşletme Araştırmaları Dergisi, S.7/3, ss.311-335)
2Yerel Yönetim Hizmetlerinin Finansmanında ve Sunumunda Alternatif Bir Model: KOSİ (Kamu-Özel Sektör İşbirliği) Uygulamaları (Gülsevil MECEK - Mesut DOĞAN - Ali Rıza KAYMAZ)
3İdare Hukuku (Prof.Dr.Ramazan Cengiz DERDİMAN)
0Verdiği Dersler : 
1İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku2013
2Borçlar Hukuku2013
3Ticaret Hukuku2013
4Ücret Yönetimi2013
5İş Güvenliği ve Sağlığı2013
6Vergi Hukuku2013
7Temel Hukuk2013
8Yerel Yönetimler2013
9Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler2013
10Kentleşme Politikaları2013
11Yerel Yönetimler Mevzuatı2014
12Kamu Personel Yönetimi2014
13İnsan Kaynakları Yönetimi2015
14Bilgi ve Belge Yönetimi2015
15Dosyalama ve Arşivleme2016
16Yerel Yönetimlerde Yazışmalar2016
17Kamu ve Özel Kesim Yapısı2016
Diğer Bilgiler :