Prof. Dr. AHMET ALİ GAZEL(EĞİTİM FAKÜLTESİ)
E-posta Adresi
Uzmanlık Alanı :
Yabancı Dili : İngilizce
Lisans : ATATÜRK ÜNİ.K.KARABEKİR EĞİ.FAK.TARİH 1994
Yüksek Lisans : ATATÜRK ÜNİ.SOS.BİL.ENS.TARİH EĞİ. 1996
Doktora : ATATÜRK ÜNİ.SOS.BİL.ENS.YAKINÇAĞ TARİHİ 2000
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2008
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Eğitim Fakültesi İlköğretim BölümüBölüm Başkanı2011 


Yayınları : 
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1ittihat ve terakki, 1, , 225, 2015(, ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihatçıların İktidarı Ele Geçirme Teşebbüsü: Siyasi Müsteşarlık Meselesi", Ekev Akademi Dergisi, 2, 175-179 , 2000
2"İkinci Meşrutiyet’ten 1927 Yılına Kadar Yayın İmtiyazı Alan Gazete ve Mecmualar (1908-1927)" , Atatürk Üni., Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, 7, 223-257, 2006(Şaban Ortak, ile birlikte)
3"Osmanlı Mebuslarının Avrupa Seyahati (1909)", Atatürk Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi En, 5, 223-242, 2006(Sacit Uğuz, ile birlikte)
4"Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 155-240, 2008(Şaban Ortak, ile birlikte)
5“Tarih Öğretiminde Sözlü Tarihin Yeri ve Önemi", Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakül, 6, 49-59, 2002
6"Tarih Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar”, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakül, 9, 225-235, 2004(Ramazan Sever, Aydın Güven, ile birlikte)
7"Dersim Mebusu Lütfi Fikri Bey’in “Selanik’te Bir Konferans” Adlı Risalesi”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Ensti, 34, , 2007
8“İçel Mutasarrıfı İbrahim Behçet Paşa’nın İçel Sancağına (Anamur, Gülnar, Ermenek, Gazipaşa) Dair Raporu (1892)", Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Ensti, 31, , 2006
9“Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Dönemi’nde Görev Yapan Anamurlu Memurlar”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Ensti, 32, , 2007
10“İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Bir Sivil İtaatsizlik Örneği: Lütfi Fikri Bey’in Tanzimat Gazetesi”, , Akademik Araştırmalar Dergisi , 6, , 2005
11"Cezîretü’l-Arap’ta Bayındırlık Faaliyetlerine Dair Kaynak Yazılar-I (İkinci Meşrutiyet Devri)", Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Dergis, 3, , 2005(S Tozlu, ile birlikte)
12"İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve Terakki Fırkası’nı Bölünme Noktasına Getiren Hizb-i Cedit Hareketi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstit, 16,, 259-268., 2001
13"İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Lynch İmtiyazı Meselesi ve Hüseyin Hilmi Paşa’nın İstifası”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstit, 18, , 259-266, 2001
14"Cezîretü’l-Arap’ta Bayındırlık Faaliyetlerine Dair Kaynak Yazılar-II (İkinci Meşrutiyet Devri)", Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Dergis, 113-126 , , 2006
15"Birinci Meşrutiyet Parlamentosunda Parlamenter Denetim: İstizah (Gensoru), Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması, Genel Görüşme", Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergis, 17, , 267-294, 2005
16Tarih Öğretiminde Belgesel Film Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü De, IV, 97-110, 2011(S. YAZICI, ile birlikte)
17II. Meşrutiyet Döneminde Parlamentonun Denetim İşlevi, Türk Yurdu Dergisi, 83-91, , 2011
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1"II. Meşrutiyet Döneminde Projede Kalmış Bir Fırka Teşebbüsü: Müceddidin Fırkası” , Tarih ve Toplum, 211,, 46-49, 2001
2Sopalı Seçim ve Lütfi Fikri, Tarih ve Düşünce, 2, 40-44, 2001
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1MÜSTECABİZÂDE İSMET BEY’İN MİDİLLİ SÜRGÜNÜNE DAİR BAZI NOTLAR, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi Yayınl, 7-8 Kasım 2013, 33-48, 2014
2The Parlımentary Inquiry Commenced on the Unionist Goverments in the Ottoman Empire as a result of the Defeat in the First World War, Great War 1914-1918: Causes Consequences, Sırbista, , , 2014
31923 Yılında Mürettiplerin Greve Gitmesi Üzerine Sekiz Gazete Sahibinin Ortaklaşa Çıkardığı Bir Gazete: Müşterek Gazete, XVII. Türk Tarih Kongresi, , , 2014
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1"Osmanlıdan Cumhuriyete Gazipaşa’nın İdari Durumuna Kısa Bir Bakış", 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, KASIM 2007, 700, 2007
2"Ahmet Şerif’in Karadeniz Gezisi", Karadeniz Tarihi Sempozyumu, 2005, 815-829, 2007
3Tanzimat’tan Cumhuriyete İçel’in İdari Durumuna Kısa Bir Bakış (1839-1933), Mersin Sempozyumu, 19-22 Kasım 2008, 2099, 2009
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1“Tanin Muhabiri Ahmet Şerif Bey’in Notlarında Osmanlı Hapishaneleri”, KİTABEVİ, 143-152, , 2005
2“II. Meşrutiyet Dönemi’nde İttihatçılarla Muhaliflerin Uzlaşma Çabaları”, Pınar, 205-232, , 2008
3Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Parlamenter Denetim, Çizgi, 384, , 2007
4İkinci Meşrutiyet Dönemi Siyasi Mücadelesinde Lütfi Fikri’nin Tanzimat’ı,, Çizgi, 531, , 2007
5Tarih Öğretiminde Sözlü Tarih Kullanımı, Nobel, 158-164, , 2009
6Osmanlının Son Savaşları Nedeniyle Açılan Meclis Soruşturmaları, , , , 2013
Diğer Bilgiler :