Doç.Dr FATİH MEHMET BİRDANE(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi fbirdane@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İÇ HASTALIKLARI
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : SELÇUK ÜNİ.VETERİNER FAK. 1992
Yüksek Lisans : SELÇUK ÜNİ.VETERİNER FAK. 1992
Doktora : SELÇUK ÜNİ.SAĞ.BİL.ENS.İÇ HASTALIKLARI 2001
Doçentlik : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ İ 2008
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri
Görev YeriGöreviBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AKÜ Veteriner Fakültesi,, 2008-Dekan Yardımcılığı20082011
AKÜ Kocatepe Hayvancılık Araştırma MerkeziAraştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı20072011
AKÜ Veteriner Fakültesi İç HastalıklarıAnabilim Dalı Başkanlığı20072011


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1Effect of an Aqueous extract derived from Nerium oleander plant in cattle with cuteneous Fibropapilloma, Indian Vet. J., 75, 915-917, 1998(Başoğlu A., Sevinç M, Çamkerten İ, ile birlikte)
2The effect of Henna (Folium lawsoniae) paste in calves vith ringworm, Indian Vet. J, 75, 71-72, 1998(Başoğlu A, Solmaz H, ile birlikte)
3The clinical- chemical parameters serum lipoproteins and fatty infiltration of liver in ketotic cows, Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22-5, 443-447, 1998(Sevinç M, Başoğlu A, Öztok İ, Sandıkçı, M, ile birlikte)
4A comparison of the antibiotic enrofloxacin and cholestyramine therapy in neonatal diarrheic calves, Isr. Vet Med Assoc, 54-1, 28-29, 1999(Basoglu A, Sevinç M, Çamkerten İ, ile birlikte)
5Sütçü Sığırlarda Kuru Dönem Doğum ve Doğum Sonrası Metabolik Profildeki Değişiklikler, Tr. J. of Vet and Anim Sci, 23-3, 475-478, 1999(Sevinç M., Başoğlu A, Gökçen, M, Küçükfındık M, ile birlikte)
6The Role of Ultrasonography in the Diagnosis of Bacterial Prostatitis in Dogs, Indian Vet.J., 77, 1073-1077, 2000(Maden M, Şen İ, Hadimli HH, ile birlikte)
7Study on Some Blood Biochemical parameters in premature calves, Indian Vet. J., 77, 859-861, 2000(Ok M, Sen İ, Guzelbektas H, ile birlikte)
8Concentration of insulin and glucose in dairy cows with abomasal displacement, Indian Vet J, 77, 961-962, 2000(Ok M, Sen I, Sevinc M, Aslan V, Alkan F, ile birlikte)
9Diagnostic importence of ELISA and haemogglutination inhibition tests in canine parvoviral infection of dogs, Indian Vet. J, 77-6, 465-467, 2000(Ok. M., Şen, İ., Güzelbekteş, H. Tuzcu,M., Turgut, K, ile birlikte)
10Liver function in dairy cows with fatty liver, Revue Med Vet, 152, 4, 297-300, 2001(Sevinç M, Basoglu A, Boydak M , ile birlikte)
11Specific enzyme activities in bronchoalveolar lavage fluid as an aid to diagnosis of tracheobronchitis and bronchopneumonia in dogs, Res Vet Sci, 71, 141-145, 2001(Maden M, Altunok V, Aslan, V, Nizamlıoğlu M , ile birlikte)
12Investigation of biochemical and haematological side-effects of Cefquinome in healthy dogs, Vet. Quarterly, 23, 1, 32-34, 2001(Maden M, Traş B, Baş AL, Elmas M, Yazar E, ile birlikte)
13Role of gastrin in the aetiology of abomasal displacement in dairy cows, Vet. Rec, 151, 26-27, 2002(Şen İ, Ok M, Güzelbektaş H, Turgut K, ile birlikte)
14Efficacy of sodium borate in the prevention of fatty liver in dairy cows, J Vet Intern Med, 16, 732-735, 2002(Başoğlu A, Sevinç M, Boydak M , ile birlikte)
15Clinical efficacy of florfenicol in the treatment of calf respiratory tract infections, Vet. Quarterly, 24(1), 35-39, 2002(Aslan V, Maden M, Erganiş O, Corlu M , ile birlikte)
16Blood and colostrum-milk serum gamma-glutamyltransferase activity as a predictor of passive transfer status in lambs’, J Vet Med B (Infect Dis Vet Public Health) , Apr;50(3), 128-31, 2003(Maden M, Altunok V, Aslan V, Nizamlioglu M, ile birlikte)
17Serum and colostrum/milk alkaline phosphatase activities in the determination of passive transfer status in healthy lambs’’, Revue Med. Vet, 155, 11, 565-569 , 2004(Maden M, Altunok, V, Dere S, ile birlikte)
18Renal Cell Carcinoma in a dog: Pathologic and cytologic findings, Revue Med. Vet, 155, 3, 212-216, 2004(Hatipoğlu F, Ortatatlı M, Koç Y, Turgut K, ile birlikte)
19Effects of nutritional therapy or n-Acetyl-Cysteine (NAC) treatment on biochemical markers and liver histology in dogs with CCL4-induced hepatic necrosis, Revue Med Vet, 156 (10), 483-490, 2005(Sen I, Turgut K, Ok M, Kıran MM, Güzelbekteş H, Ortatatlı M, Altunok V, ile birlikte)
20Anaplasma marginale Infections in Dairy Cattle: Clinical Disease with High Seroprevalence, Bull Vet Inst Pulawy, 50, 467-470, 2006(Sevinç F, Derinbay Ö, ile birlikte)
21Serum apolipoprotein B100 concentrations in obese Holstein heifers, Revue Med Vet, 157, 2, 72-75, 2006(Civelek T, Çelik HA, Yağcı A, Pancarcı M, Kabu M, ile birlikte)
22The evaluation of coagulation profiles in calves with suspected septic shock, Vet. Res. Commun, 30, 497–503, 2006(Irmak K, Sen I, Cöl R, Güzelbektes H, Civelek T, Yılmaz A, Turgut K, ile birlikte)
23Beneficial effects of Foeniculum vulgare on ethanol-induced acute gastric mucosal injury in rats, World J Gastroenterol, January 28; 13(4), 607-611, 2007(Cemek M, Birdane YO, Gülçin İ, Büyükokuroğlu ME , ile birlikte)
24Serum lipid concentrations in military patrol dogs trained for controlled aggression, Revue Med. Vet, 158, 1, 7-12 , 2007(Civelek T, Turan MK, Demirkan İ, ile birlikte)
25Anti-İnflammatory And Antinociceptive Effects Of Melissa Officinalis L. İn Rodents, Revue Med. Vet, 158, 2, 75-81, 2007(Birdane YO, Büyükokuroğlu ME, Cemek M, Yavuz H , ile birlikte)
26Dirofilaria immitis infection in dogs: unusually located and unusual findings. , Parasitol Res. , 101 (6), 1487–1494., 2007(SEVİMLİ F.K., KOZAN, E., BÜLBÜL,A.,KÖSE,M., SEVİMLİ,A, ile birlikte)
27Efficacy of eprinomectin against Toxacara canis in dogs, Parasitol Res, 102, 397–400, 2008(Kozan E., Kırcalı Sevimli F, Adanır R, ile birlikte)
28The Studies on the Etiology of Diarrhea in Neonatal Calves and Determination of Virulence Gene Markers of Escherichia Coli Strains by Multiplex PCR, Zoonoses and Public Health, 56, 94-101, 2009(Ok M, Güler L, Turgut K, Ok Ü. Şen İ, Gündüz IK, Güzelbekteş H, ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Askaridiozisli ve tedavi edilmiş köpeklerde antioksidan düzeylerinin ve bazı biyokimyasal parametrelerinin incelenmesi, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57, 93-97, 2010(Kozan E., Avcı, G., Kırcalı Sevimli,, Köse, M, ile birlikte)
2Süt İneklerinde Abomasum Deplasmanlarının Yağlı Karaciğer Sendromu İle İlgisi, S.Ü. Vet. Bil. Derg, 13-2, 77-82, 1997(Aslan, V., Ok, M., Boydak, M., Şen,İ., Alkan, F, ile birlikte)
3Kuzularda Deneysel Oluşturulan Serebrokortikal Nekrozun Profilaksi ve Tedavisinde Mayanının Etkisi, S.Ü. Vet. Bil. Derg, 14-1, 75-85, 1998(Ok, M., Irmak, K., Ortatatlı, M., Aslan, V., Çiftçi, K., Şen, İ., ile birlikte)
4Bir Alman Çoban Köpeğinde Panosteitis Vakasının Sağaltımı ve Radyolojik Takibi, S.Ü.Vet.Bil.Derg, 15-2, 75-79, 1999(Koç, Y., Alkan, F., Oğurtan, Z, ile birlikte)
5Okitetrasiklinin Köpeklerde Biyokimyasal Toksik Etkilerinin Araştırılması, S.Ü.Vet.Bil.Derg, 15-1, 97-103, 1999(Traş, B., Maden, M., Baş, L., Elmas, M., Yazar, E., ile birlikte)
6Bazı Kan Parazitlerinin (Babesia, Theileria) Teşhisinde Modifiye Papanikola Boyama Yönteminin Uygulanması, ’’Türkiye Parazitoloji Dergisi, 24, 1,, 169-171, 2000(Sevinç, F., Sevinç M , ile birlikte)
7Konya Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma gondii’ nin IHA (Indirekt Hemaglutinasyon) ve IFA (Indirekt Fluoresan Antikor) Testleri ve Seroprevelansı,, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 24, 1 , 176-179, 2000(Sevinç, F., Sevinç, M., Dik, B., Altınöz, F, ile birlikte)
8Prematüre Buzağılarda Kan Asit-Baz Dengesi, Bazı Kan Gazları ve Elektrolit Düzeyleri, S.Ü. Vet. Bil. Derg, 16, 1, , 147-150, 2000(Ok, M, ile birlikte)
9Köpeklerde Solunum Yolu Hastalıklarının Klinik, Sitolojik, Bakteriyolojik ve Radyografik Analizi, S.Ü. Vet. Bil. Derg, 16, 1, 43-50, 2000(Maden, M., Alkan, F., Hadimli, HH., Şen, İ, ve Aslan, V, ile birlikte)
10Neonatal İshalli Buzağılarda Serum Immunoglobulinlerin Gluteraldehid Kougulasyon Testi ile Değerlendirilmesi, S.Ü. Vet. Bil. Derg, 16, 1, 143-146, 2000(Sen, İ., Başoğlu A., Ok, M, ile birlikte)
11Atresia kolili 22 Buzağıda klinik ve operatif yaklaşımların değerlendirilmesi, S.Ü. Vet. Bil. Derg, 17, 1, 27-34, 2001(Koç, Y., Alkan, F., Ceylan, C., ile birlikte)
12Buzağılarda solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında bronkoalveolar lavaj sıvısı muayenelerinin önemi, S.Ü. Vet. Bil. Derg, 18:1-2; , 41-51, 2002(Aslan V, ile birlikte)
13Thyroxine and Triiodothyronine levels in premature calves, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 10(1), 83-85, 2004(Irmak, K., Şen, İ, ile birlikte)
14Gezici Klinik Uygulamalarının Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katkısının Değerlendirilmesi ve Veteriner Hekimlik Hizmetlerinin Gelişmesindeki Etkisi, Vet. Bil. Derg (S.Ü. Vet. Bil. Derg), 20, 2, 21-30, 2004(Maden, M., Güzelbekteş, H., Coşkun, A, ile birlikte)
15Farklı yaş gruplarındaki Anadolu mandalarında bazı serum biyokimyasal parametrelerdeki değişimler, Vet. Bil. Derg (S.Ü. Vet. Bil. Derg)., 21 (3-4), 75-78., 2005(Civelek, T., Küçükkebapçı, M , ile birlikte)
16Köpeklerde deneysel oluşturulan etilen glikol nefrozisinde renal ultrasonografik bulgular, Vet. Bil. Derg (S.Ü. Vet. Bil. Derg), 22 (1-2), 21-26, 2006(Civelek, T., Elitok B , ile birlikte)
17Afyonkarahisar ve Eskişehir il’lerindeki sokak köpeklerinde Dirofilaria sp. ‘nin yayılışı, Ankara Üniv. Vet. Derg, 54, , 117-119 , 2007(Kozan, E., Sevimli, F.K, ile birlikte)
18Incidence of Dirofilaria sp. in stray dogs in the Afyonkarahisar and Eskisehir provinces . , Ankara Üniversitesi Vet.Fak.Derg, 54 ( 2), 117-119., 2007(KOZAN,E., SEVİMLİ,F.K, ile birlikte)
19The occurrence of gastrointestinal cestode and nematode infections in stray dogs in Afyonkarahisar and Eskişehir provinces. , Turkiye Parazitol. Derg., 31(3), 208-211, 2007(KOZAN,E., SEVİMLİ, F.K., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Neonatal kuzularda İshallerin Önlenmesinde Oral Spectinomisin’in (Spectam Jel) Etkisi, Doğu İlaç Bülteni (Bültendif), 10, 2-3, 1997(Ok. M., Şen, İ, ile birlikte)
2Buzağıların Solunum Yolu Hastalıklarının Tedavisinde Florfenikolun Klinik Etkinliği, Doğu İlaç Bülteni (Bültendif), 4, 9, 2000(Aslan, V., Maden, M., Erganiş, O., Çorlu, M , ile birlikte)
0Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Sığırlarda Şap Salgınları Azaltılabilir mi ? Çözüm Önerileri ve Tavsiyeler, Hayvancılıkta Performans., Sayı 120, 10-2008, 40, 2008
2Hayvancılıkta Oluşturul(a)mayan Dengeler., İnfovet, 75, 28, 2010
32011 Yılına Yakışmayan Bir 'Şap Hastalığı Kontrol Yönetmeliği, Hayvancılıkta Performans., 147, , 23, 2011
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Diagnostic Importance of ELISA and Haemagglutination Inhibition Tests in Canine Parvoviral Infection of Dogs, 26th World Veterinary Congress , 23rd–26th Semptember , Lyon – France, , 1999(Ok, M., Şen, İ., Güzelbektaş, H., Turgut, K , ile birlikte)
2Effect of an Aqueous extract derived from Nerium oleander plant in cattle with cuteneous Fibropapilloma, Proc. 26th World Veterinary Congress, 23rd–26th Semptember, Lyon – France, , 1999(Başoğlu, A., Sevinç, M., Ortatatlı, M.,Çamkerten, İ, ile birlikte)
3The effect of yeast on the treatment and prevention of experimentally induced cerebrocortical necrosis in lambs, 1st International Conference on Sheep and Goat Dis, October, 23-25, Irbid-Jordan, , 1999(Ok, M., Irmak, K., Ortatatlı, M., Aslan, V., Çiftçi, K., Şen, İ., ile birlikte)
4Importance of enzyme activities in the bronchoalveolar lavage fluid in the diagnosis of respiratory diseases in dogs, 47. Annual Congress of the FK-DVG European Congres, 25-28 October, Berlin, , 2001
5The eradication study in a dairy cattle management diagnosed persistent infection with bovine viral diarrhea virus (BVDV)., XIV. International Congress of Virology, , 10-15 August, İstanbul, , 2008(Gür, S., Gencay, A, ile birlikte)
6The Studies on the Etiology of Diarrhea in Neonatal Calves and Determination of Virulence Gene Markers of Escherichia Coli Strains by Multiplex PCR, XXV. Jubilee World Buiatrics Congress, July 6-11, 2008. Budapest, Hungary, , 2008(Ok, M., Güler, L., Turgut, K., Ok, Ü., Şen, İ., Gündüz, I.K., Güzelbekteş, H , ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Süt İneklerinde Abomasum Deplasmanlarının Yağlı Karaciğer Sendromu ile İlgisi,, II. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-4, Temmuz, İstanbul,. 1997., 40, 1997(Aslan, V., Ok, M., Eren, Ü., Şen, İ, ile birlikte)
2Ketozisli Sığırlarda Serum Lipoproteinleri ve Karaciğer Yağlanması, II. Veteriner İç HastTealıkları Kongresi, , 2-4 mmuz, İstanbul, 1997, 45, 1997(Sevinç, M., Başoğlu, A., Öztok, İ., Sandıkçı, M., ile birlikte)
3Köpeklerde Solunum Yolu Hastalıklarının Klinik, Sitolojik, Bakteriyolojik ve Radyografik Analizi, III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kon, 8-9 Temmuz, Ilgaz / Kastamonu, 36, 1999(Maden, M., Alkan, F., Hadimli, H.H., Şen, İ, ve Aslan, V , ile birlikte)
4Premature Buzağılarda Bazı Kan Parametreleri Üzerine araştırmalar, . III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel , 8-9 Temmuz, Ilgaz / Kastamonu, 18, 1999(Ok, M., Şen, İ, ve Güzelbektaş, H, ile birlikte)
5Buzağılarda Derideki Mantar Lezyonlarına Kınanın Etkisi, 1. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji K, 4-6 Mayıs İzmir EÜ Atatürk Kültür Merkezi, 303, 1999(Başoğlu, A.,Solmaz, H , ile birlikte)
6Köpeklerde Bakteriyel Prostatitis Olgularının Teşhisinde Ultrasonografinin Rolü, III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kon, 8-9 Temmuz, Ilgaz / Kastamonu, , 1999(Maden, M., Şen, İ, Hadimli, HH , ile birlikte)
7Köpeklerin Kanin Parvoviral İnfeksiyonun Teşhisinde ELISA ve Hemaglutinasyon Inhibisyon Testlerinin Diagnostik Önemi, III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kon, 8-9 Temmuz, Ilgaz / Kastamonu, 42, 1999(Ok, M., Turgut, K., Güzelbektaş, H., ve Tuzcu, M , ile birlikte)
8Prematüre Buzağılarda Kan Asit Baz Dengesi, Bazı Kan Gazları ve Elektrolit Düzeyleri, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kong, 4-6 Temmuz, Konya, 131, 2001(Ok, M., ile birlikte)
9Köpeklerde Trakheobronşitis ve Bronkopneumoni Olgularının Tanısında Bronkoalveolar Lavaj Sıvısı Enzim Aktivitelerinin Önemi, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kong, 4-6 Temmuz, Konya, 76, 2001(Maden, M., Altunok, V.,Aslan, V., ve Nizamlıoğlu, M, ile birlikte)
10Karaciğer Yağlanmalı Sütçü Sığırlarda Karaciğer Fonksiyon Testleri, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kong, 4-6 Temmuz, Konya, 170, 2001(Sevinç, M., Başoğlu, A., Boydak, M, ile birlikte)
11Neonatal İshalli Buzağılarda Serum İmmunoglobulinleri ve Gluteralaldehit Koagulasyon Testiyle Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kong, 4-6 Temmuz, Konya, 166, 2001(Şen, İ., Başoğlu, A., Ok, M.,Güzelbektaş, H., ve Civelek, T , ile birlikte)
12Sefquinom’un Sağlıklı Köpeklerde Biyokimyasal ve Hematolojik Yan Etkilerinin Araştırılması, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kong, 4-6 Temmuz, Konya, 289, 2001(Maden, M., Traş, B., Baş, L., Elmas, M., Yazar, E., ile birlikte)
13Sütçü Sığırlarda Diyete Bağlı Konstipasyon'un Sinameki İle Tedavisi, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz, Kars, 24, 2005(Aslan, V., ve Güzelbektaş, H, ile birlikte)
14Farklı yaş ve cinsiyetteki Anadolu Mandası'nın (Anatolian Water Buffalo, Bubalus bubalus) Hematolojik ve Biyokimyasal Referans Değerleri, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz, Kars, , 2005(Elitok, B., Civelek, T., Acar, A., Elitok, OM., ve Kabu, M , ile birlikte)
15Septik şoklu neonatal buzağılarda serum apo B-100 konsantrasyonlarındaki değişimler, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,, 4-7 Temmuz, Kars, 32, 2005(Civelek, T., Acar, A., Irmak, K, ile birlikte)
16Obez holştayn düvelerde serum apo B-100 konsantrasyonları, 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz, Kars, 23, 2005(Civelek, T., Çelik, HA., A.Yağcı., Kabu, M , ile birlikte)
17Melissa officinali'in (Oğulotu) Analjezik Etkinliği, I. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kon, 22-24 Eylül, Ankara, 269, 2005(Birdane, YO., Büyükokuroğlu, ME., Kabu, M., Yavuz, H , ile birlikte)
18Foeniculum vulgare (Rezene)'nin etil alkol ile oluşturulan akut mide mukozası hasarı üzerine faydalı etkileri, 1. İyon Kanalları ve Oksidatif Stress Kongresi, 14-16 Eylül, Isparta, 79-80, 2006(Cemek, M., Birdane, YO., Gülçin, İ., Büyükokuroğlu, M.E, ile birlikte)
19Ascaridiosis’li ve Tedavi Edilmiş Köpeklerde Antioksidan Düzeylerinin ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi, 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım . Adana, , 2009(Ozan, E., Avcı, G., Sevimli F.K., Köse, M, ile birlikte)
20Eprinomectin’in Köpeklerde Toxocara canis’e Etkisi, 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım Adana, , 2009(Kozan,E., Sevimli F.K., Adanır,R, ile birlikte)
0Basılmış Kitap yada Bölümler
1Eksfoliatif Sitoloji -- Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis. Ed: Turgut, K, Bahçıvanlar Basımevi AŞ, KONYA, ISBN: 975-94595-1, Bölüm: 16, Sayfa; 576-596, , 2000
0Editorlük veya Hakemlikler
1Eurasian Journal of Veterinary Sciences (Selçuk Üniversitesi Veteriner
0Yönettiği Tezler
1Köpek ve Kedilerde Bronkoalveolar Lavaj Sıvısı Muayenelerinin Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tanısında Kullanımı” , A.K.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005, Mustafa Tanır, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005
2Şap Hastalığının Afyonkarahisar'da Faaliyet Gösteren Veteriner Hekimler Tarafından Değerlendirilmesi, MUhammet Nevzat Algan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Kuzuların Serebrokaortikal Nekrozunun Tedavisi ve Proflaksisinde Mayanının Etkisi, S.Ü. Araştırma Fonu, 96/055, Yardımcı Araştırıcı, 1998
2Köpeklerde Solunum Yolu Hastalıklarının Klinik, Stolojik, Bakteriyolojik ve Radyografik Analizi, S.Ü. Araştırma Fonu, 97/034, Yardımcı Araştırıcı, 1998
3Köpek parvoviral enfeksiyonun cite canine parvo virus antigen testi ile teşhisi, S.Ü. Araştırma Fonu, 97/032, Yardımcı Araştırıcı, 1998
4Köpek Gençlik Hastalığının Teşhisinde Klinik ve Laboratuvar Bulguların Diagnostik Önemi, S.Ü. Araştırma Fonu, 96/089, Yardımcı Araştırıcı, 1998
5Sığırlarda Kanamalı abomasum ülserlerinin teşhis ve tedavisi, S.Ü. Araştırma Fonu, 96/010, Yardımcı Araştırıcı, 2000
6Konya yöresi sığırlarında Babesia bigemina’nın yaygınlığı. S.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 99/102. Yardımcı Araştırıcı, 2000
7Sağlıklı Kuzularda Kolostral Pasif Transfer Durumunun Belirlenmesinde Serum Gamma Glutamil Transferaz Enzim Aktivitesinin Önemi.TÜBİTAK, Yardımcı Araştırıcı, Kasım, 2001
8Neonatal Buzağı Diyarelerinin Etiyolojisi Üzerine Araştırmalar, S.Ü. Araştırma Fonu, 99/099, Yardımcı Araştırıcı. 2001
9Neonatal sağlıklı ve ishalli buzağılarda immunoglobulin ve tümör nekrozis faktör konsantrasyonlarının önemi, S.Ü. Araştırma Fonu, 99/066, Yardımcı Araştırıcı, 2001
10Peripartum sütçü sığırlarda karaciğer yağlanmasının önlenmesinde boraks’ın etkisi. S.Ü. Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü. 2001/140, Yardımcı Araştırıcı. 2002
11Köpeklerde deri hastalıklarının tanısında immunglobulinlerin önemi. S.Ü. Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü. 1999/013, Yardımcı Araştırıcı. 2002
12Septik şok olan neonatal buzağılarda dissemine intravasküler koagulasyonun insidansı, S.Ü. Araştırma Fonu, 2001/048, Yardımcı Araştırıcı. 2003
13Sığırların Solunum ve Kalp Seslerinin Kaydedilmesi. AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. 041.VF.016. Proje Yöneticisi. 2006. (03.05.04 / 03.05.06 750 TL)
14Gezici Klinik Uygulamalarının Veteriner Hekimlik ve Eğitim- Öğretim Faaliyetlerine Katkısının Değerlendirilmesi. AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. 041.VF.17. Proje Yöneticisi. 2006. (Birdane, F.M., Elitok, B., Civelek, T., Uçar, M., Sarıtaş, Z.K., Çelik, H.A 03.05.04 / 03.05.06 -- 22.500 TL)
15Dirofilaria immitis ile Enfekte Köpeklerde Bazı Kan Parametreleri ile Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi'. AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. 06.VF.15. Yardımcı Araştırıcı. 2007
16Farklı bölge orjinli Anadolu Mandalarından oluşturulan bir sürüde verim özellikleri, beden ölçüleri ve biyokimyasal polimorfizm yönünden ıslah olanaklarının karşılaştırılmalı belirlenmesi. AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Güdümlü Rektörlük Projesi. Yardımcı Araştırıcı. 2008. (Altuntaş, A., Sarımehmetoğlu, O., Tekerli, M., Birdane, F.M., Doğan, İ., Bozkurt Z., Erdoğan, M., Çelik, H., Koçak, S., Gürler, Z., Bülbül, T., Çelikeloğlu, K., Kabu, M., Uyarlar, C., Ceylan, E)
1713. Veteriner Hekim Eğitim ve Öğretiminde Solunum ve Kalp Seslerinin Kayıt Edilmesi. AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. 041.VF.010. Proje Yöneticisi. 2006. ((DEMİRAY, Yunus Emre; CANSEVER Anıl Zeki; ÜLGEN, Caner. 03.05.04 / 03.05.06 750 TL)
1815. Ketozisli Sığırlarda Karyogenezisin Araştırılması. AKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. 041.VF.14. Yardımcı Araştırıcı. 2006. (ELİTOK B., SOLAK M., YÜKSEL E., KABU M., FISTIK T., YILDIZ H. 03.05.04 - 03.05.06 / 3.000 TL)
0Eserlere Yapılan Atıflar
1The clinical-chemical parameters, serum lipoproteins and fatty infiltration of the liver in ketotic cows
2Concentration of insulin and glucose in dairy cows with abomasal displacement
3Investigation of biochemical and haematological side-effects of cefquinome in healthy dogs
4Role of gastrin in the aetiology of abomasal displacement in dairy cows
5Blood and colostrum/milk serum gamma-glutamyltransferase activity as a predictor of passive transfer status in lambs
6Renal cell carcinoma in a dog: Pathologic and cytologic findings
7Anaplasma marginale infections in dairy cattle: Clinical disease with high seroprevalence
8Anti-inflammatory and antinociceptive effects of Melissa officinalis L. in rodents
9Serum lipid concentrations in military patrol dogs trained for controlled aggression
10Study on some blood biochemical parameters in premature calves
11Liver function in dairy cows with fatty liver
12Specific enzyme activities in bronchoalveolar lavage fluid as an aid to diagnosis of tracheobronchitis and bronchopneumonia in dogs
13Incidence of Dirofilaria sp. in stray dogs in the Afyonkarahisar and Eskisehir provinces
14Efficacy of eprinomectin against Toxacara canis in dogs
15The changes of metabolic profile in dairy cows during dry period and after
16Beneficial effects of Foeniculum vulgare on ethanol-induced acute gastric mucosal injury in rats
17The effect of Henna (Folium lawsonia) paste in ringworm in calves
18Clinical efficacy of florfenicol in the treatment of calf respiratory tract infections
19Persistent right aortic arch and its surgical correction in a dog
20The evaluation of coagulation profiles in calves with suspected septic shock
21Prevalence of Babesia bigemina in cattle
22Efficacy of sodium borate in the prevention of fatty liver in dairy cows
23Serum apolipoprotein B100 concentrations in obese Holstein heifers
24Diagnostic importance of ELISA and haemagglutination inhibition tests in canine parvoviral infection of dogs
25Effects of nutritional therapy or N-acetyl-cysteine (NAC) treatment on biochemical markers and liver histology in dogs with CCL4-induced hepatic necrosis
0Sanat ve Tasarım Etkinlikleri
1En İyi Tasarıma Sahip Poster 2.’ lik Ödülü: Birdane FM, Cemek M, Birdane YO, Gülçin İ, Büyükokuroğlu M (2006) Foeniculum vulgare(Rezene)nin etil alkol ile oluşturulan akut mide mukoza hasarı üzerine faydalı etkileri.(Uluslararası Katılımlı) 1. İyon kanalları ve Oksidatif Stres Kongresi. 14-16 Eylül Isparta.
0Diğer Etkinlikler
1III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı (23-25/04/2010, Ankara) Mesleki Örgütlenme Komisyonu Başkanı.
2Konuşmacı; İnternet Kullanımı ve Veteriner Hekimlik (Afyon Kocatepe Üniversitesi, PANEL, ''Sivil Toplum Örgütleri ve İnternet’’15 Nisan 2006)
3Kütahyada Hayvancılığın Sorunları Hakkında Yetiştirici ve Damızlık Sığır Birliği İle Toplantı - 02.07.2011
4Sandıklı İlçesinde Hayvan Yetiştiricileri İle Bilgilendirme Toplantısı 10.01.2011
5Çay İlçesinde Hayvan Yetiştiricileri İle Bilgilendirme Toplantısı 2008
6Çay İlçesinde Hayvan Yetiştiricileri İle Bilgilendirme Toplantısı 2010
7Konuşmacı, Veteriner Hekimlikte Mezuniyet Sonrası Egitim (AKÜ Veteriner Fakültesi, Türk Veteriner Hekimliğinin 156. Yıldönümü, 23-10-2007
84. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz, Konya, 2001. (Düzenleme kurulu üyeliği)
9TAIEX Toplantısı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Temsilcisi. European Commission-TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) Events; AGR 42665 (14564 - TR - Workshop on Professional qualification recognition, right of establishment and freedom to provide veterinary services. 12-10-2010, Ankara, Türkiye.
10TAIEX Toplantısı, Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odası Temsilcisi. AGR 30727 (14564 - TR - Workshop on Rabies: regional cooperation towards eradicating the oldest known zoonotic disease in Europe. 4-5/12/2010, Antalya, Türkiye.
11Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi (Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (AKUHADYEK);01.02.2010 - 09.02.2010)
12Akredite Veteriner Hekim Kursu-13 Temmuz 2008 [16.11.2009]
13Teknovet Toplantı: Süt İneklerinde Metabolizma Hastalıkları. 19-05-2011, Antalya
0Toplumsal Katkılar :
12005-2007 Üniversite Sanayi işbirliği Komitesinde Üyelik
22004-2006 Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Oda Başkanlığı
32006-2008 Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Oda Başkanlığı
42008-2010 Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Oda Başkanlığı
52010-2012 Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Oda Başkanlığı
6Veteriner Gastroenteroloji Derneği- Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyeliği
7İl Hayvanları Koruma Kurulu Teknik Komisyon Üyeliği (2008-2010)
8Ülkemizin İlk Manda Yetiştiricileri Birliğinin (Afyonkarahisar Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği) Kuruluşunu Organize Etmek ve Teknik Destek Vermek
9Yerel Basın ve İnternet Gazeteleri; 'Veteriner Hekimler ve Tıp Fakültesi [17.12.2010]'
10Yerel Basın ve İnternet Gazeteleri: Veba ve brusella hastalığına dikkat! [12.08.2011]
11Yerel Basın ve İnternet Gazeteleri: Et ve Süt Fiyatları; Temel Sorunlarımız Duruyor [19.07.2011]
12Yerel Basın ve İnternet Gazeteleri: SIĞIRLARDA ŞAP HASTALIĞI - SALGINLARI AZALTILABİLİR Mİ ? ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ve TAVSİYELER [14.09.2010]
13Yerel Basın ve İnternet Gazeteleri: 2010 YILINDA ÜLKEMİZDE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DAMIZLIK MANDA ALMAK İSTEYENLERE TAVSİYELER [17.04.2010]
14Yerel Basın ve İnternet Gazeteleri: Manda sayısının hızla azalması kaymak üretimini zora soktu. 01-12-2009
15Ulusal Basın ve İnternet Gazeteleri: Amanda Aman Manda Çiftliği, Mozzerella 05-04-2009
16Yerel Basın ve İnternet Gazeteleri: Türkiyede Manda Eti Market Mantığıyla Satılmıyor 23-04-2010
17İstasyon Gazetesi (Akşehir) Mart Ayı (2011) Köy Eki: Afyonkarahİsar’da Mandacılığın Gelişimi Ve Ülkemize Etkileri
18Yerel Basın ve İnternet Gazeteleri: Hayvan Haklarında İlerleme Var 01-09-2009
19Yerel Basın ve İnternet Gazeteleri: Hayvancılıkta Spekülasyon ve Et İthalatı -31.01.2011
20Veteriner Fakültesi Acil Klinik Komisyonu (Başkan) 2010-2011
21Mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu (Üye) 2007
22Mesleki Bilgilendirme ve Yönlendirme Komisyonu (Üye) 2007
23Veteriner Fakültesi Kent İşbirliği Geliştirme Komisyonu (Üye) 2007
24Mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu (Üye) 2009
25Staj, Yaz Okulu ve Ders Uygulamaları Komisyonu (Başkan) 2009
26Stratejik Planlama ve Standartlar Komisyonu (Başkan) 2009
27Veteriner Fakültesi Kent İşbirliği Geliştirme Komisyonu (Üye) 2009
28Veteriner Fakültesi Kent İşbirliği Geliştirme Komisyonu (Üye) 2011
Diğer Bilgiler :