Arş.Grv.Dr. MURAT TANDOĞAN(VET.SAĞ.UYG.ARŞ.MER.)
E-posta Adresi mtandogan@aku.edu.tr
Uzmanlık Alanı : HAYVANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ, HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ
Yabancı Dili : İNGİLİZCE
Lisans : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2004
Yüksek Lisans : AFYON KOCATEPE ÜNİ. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006
Doktora : AFYON KOCATEPE ÜNİ. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014
Doçentlik :
Profesörlük :


 
Akademik ve İdari Görevleri


Yayınları : 
0SCI,SSCI,AHCI Tarafından Taranan Dergide Yayınlanan Makaleler
1The factors affecting profitability in layer hen enterprises in southern west region of Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment, 6(2), 2 8 6 - 2 8 9, 2008(Çiçek H., Günlü A., ile birlikte)
0SCI, SSCI ve AHCI Dışında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Effects of some technical and socio-economic factors on milk production costs in dairy enterprises in Western Turkey, World Journal of Dairy & Food Sciences , 2 (2), 69-73, 2007(Çiçek H., Terzi Y., Yardımcı M., ile birlikte)
0Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1Türkiye’de piliç eti fiyatları ve etkili faktörler, Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7/ 1, 52-57, 2007(Çiçek H,, ile birlikte)
2Türkiye’de yumurta fiyatları ve etkili faktörler, Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 7/ 1, 46-51, 2007(Çiçek H,, ile birlikte)
0Uluslararası Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1The factors affected profitability in layer hen enterprises in Afyonkarahisar Province., Current Problems of Breeding Health Growth and Pro, 14th – 15th February 2007, , 2007(Çiçek, H., Günlü, A., ile birlikte)
2Factors influencing profitability on dairy herds: quantitative method approach., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15 - 19 May 2007, , 2007(Çiçek, H., Yardımcı M., ile birlikte)
3Effects of some technical and socio-economic factors on milk production cost in dairy enterprises., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15 - 19 May 2007, , 2007(Çiçek, H., Terzi, Y., Yardımcı, M., ile birlikte)
4Determination of optimum fattening period by cattles of brown swiss hybrid fattening., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15 - 19 May 2007, , 2007(Çiçek, H., Cevger, Y., Şahin, E. H., ile birlikte)
5Socio-economic factors affecting on the level of adoption of innovations in dairy cattle enterprises in Afyonkarahisar province., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15 - 19 May 2007, , 2007(Çiçek, H., Cevger, Y., ile birlikte)
6The economic analysis of dairy cattle activity in condition of Afyonkarahisar province., 15th International Congress of Mediterranean Feder, 15 - 19 May 2007, , 2007(Çiçek, H., ile birlikte)
0Ulusal Konferans ve Sempozyumlardaki Tebliğler :
1Afyonkarahisar İli Merkez İlçe yumurta tavukçuluğu işletmelerinin yapısal özellikleri ve işletmelerde karşılaşılan sorunlar., VII. Tarım Ekonomisi Kongresi , 13-15 Eylül 2006, , 2006(Çiçek, H., Cönk, E., ile birlikte)
2Paraziter Hastalıkların Kontrolünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları ve Hayvan Sağlığı Ekonomisi Açısından Önemi, XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım, 250, 2007(Çiçek H, Çiçek H., Şenkul Ç., , ile birlikte)
0Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri
1Afyonkarahisar İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Karlılık Analizi ile İşletmelerde Karşılaşılan Üretim ve Pazarlama Sorunları
2Afyon İli yumurta tavukçuluğu işletmelerinde karlılık ve verimlilik analizleri ile işletmelerde üretim, pazarlama ve örgütlenme sorunlarının araştırılması
3Afyonkarahisar İli'ndeki sığırlarda hypodermosis’in prevalansı ve ekonomik önemi
4Etlik piliç (broiler) üretiminde coccidiosis’den kaynaklanan ekonomik kayıpların ölçülmesi üzerine bir araştırma
5Balıkesir, Bolu ve Sakarya İllerinde etlik piliç yetiştiriciliğinin ekonomik ve ekonometrik analizi
0Eserlere Yapılan Atıflar
1Socio-economic factors affecting the level of adoption of innovations in dairy cattle enterprises
2Organik süt sığırcılığında üretim maliyetleri ve karlılık açısından bir değerlendirme
3Relationships between producer tendency towards membership of European Union (EU) and enterprise performance in dairy cattle activity in Turkey
4Production function analysis of buffalo fattening enterprises in Afyonkarahisar Region of Turkey
5Optimal input usage in layer hen enterprises in Afyonkarahisar Province
6Socio-economic analysis of dairy buffalo enterprises in Afyonkarahisar province in Turkey
7Estimation of optimum fattening period by cattles of Brown Swiss Hybrid(F1) fattening
8Prevalence and economic significance of bovine hypodermosis in Afyonkarahisar province of Turkey
Diğer Bilgiler :